Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Departamentul ISA

RAPORT
Lucrare de laborator Nr.2
Tema: Elaborarea diagramelor de secvență
Desciplina:ANALIZA ȘI MODELARE
ORIENTATĂ PE OBIECT

A efectuat: st. gr. TI-191M


Lungu Jana

A verificat: lect.sup. Melnic Radu

Chişinău 2020
Scopul lucrării:
Studierea entităților de bază ale diagramei de secvență.

Sarcini de lucru:
 De realizat diagrama de secvență ajutorul pachetului de proiectare Enterprise Architect.
 De cunoscut funcționalitățile Boundary, Control, Entity.
 De utlizat da reprezentarea diagramelor următoarele relații: sincronă, asincronă și
return.

Diagramele de secvență
Obiectele se reprezintă prin 3 metode:
 complet - prin nume și numele clasei
 doar prin nume - fără a specifica tipul
 “anonime” - doar prin numele clasei

Diagramele de secvenţe descriu interacţiunile dintre două sau mai multe entităţi şi
ordinea în care mesajele sunt schimbate între acestea. Sunt folosite în special pentru a
reprezenta interacţiunile dintre obiecte.
Diagramele de secvenţe sunt utilizate pentru:
 Descrierea scenariilor de utilizare a aplicaţiei. Pentru fiecare diagramă a cazurilor de
utilizare definită în cadrul procesului de analiză se pot defini unul sau mai multe
scenarii de utilizare prin care se evidenţiază fluxurile de mesaje între sistem şi utilizator
sau între componentele sistemului;
 Descrierea logicii metodelor – diagramele de secvenţe pot fi folosite pentru a descrie
logica de funcţionare a funcţiilor sau proceselor complexe;
 Descrierea logicii unui serviciu sau proces – pentru a implementa o funcţie complexă la
nivelul sistemului este nevoie ca două sau mai multe componente să interacţioneze.
Diagramele de secvenţe permit reprezentarea fluxurilor de mesaje între componentele
sistemului, evidenţiind şi constrângerile temporare (ordine de execuţie, durate de
execuţie, termene limită).
Elementele asociate cu diagramele de secvenţe sunt: liniile de viaţă, mesajele şi
fragmentele.
Linia de viaţă este un obiect sau o entitate ce recepţionează mesaje sau transmite mesaje către
componente de acelaşi tip. Este reprezentată sub forma unui dreptunghi ce conţine numele şi \
sau tipul componentei. De la acest dreptunghi pleacă o linie punctată ce reprezintă linia
timpului.
Mesajele sunt utilizate pentru a reprezenta schimburile de date şi informaţii dintre liniile
de viaţă. Pentru a arăta faptul că un obiect transmite un mesaj către un alt obiect se trasează o
săgeată orizontală având capătul localizat pe linia de viaţă a obiectului transmiţător şi vârful
pe linia de viaţă a obiectului receptor.
Pentru modelarea dinamicii sistemului, UML furnizează două tipuri de diagrame, și
anume,diagramele de interacțiune (diagrama de secvență și diagrama de colaborare) și
diagramele de comportament (diagrama de stare și diagrama de comportament). Principala
menire a acestor diagrame este de a arăta cum realizează sistemul un caz de utilizare sau un
scenariu particular dintr-un caz de utilizare. Pentru fiecare caz de utilizare se pot realiza mai
multe scenarii (din descrierea cazului de utilizare).
Realizarea lucrării

Analiza și modelarea unei aplicații de conexiune a telefonului


mobil cu alte dispozitive

Prima diagramă de secvență reprezintă procesul de conexiune în timp realizată cu


entitățile care se întîlnesc la elaborarea aplicației de conexiune a telefonului mobil cu alte
dispozitive externe în cazul de față este dispozitivul PC Windows. Aici se întîlnesc:
utilizatorul telefonului în rol de actor care va accesa aplicația dată și respectiv această aplicație
va începe procesul de conectare de în dată ce a fost accesată de actor (utlizatorul telefonului).
Iar aplicația modelată și proiectată va putea executa urmatoarele funcționalități: conectarea
prin Bluetooth, Wifi, USB, HDMI, în dependență de alegerea utilizatorului telefonului care
gestionează această aplicație. În cazul dat este efectuată conexiunea prin Bluetooth aceasta a
fost proiectat în instrumentul Enterprise Architect fiind reprezentat mai jos în figura 1.

sd Diagrama de secv enta (B) PC Window s

Telefon:DM::ConectExtern PhoneConect:App::CenectExtern :ExternDevice

:UtilizatorTelefon

1. Porneste telefonul()

2. Telefonul s-a pornit()

3. Accesarea aplicatiei()
«call» 4. Pornirea aplicatiei()

5. Alegeti tipul conexiunii()


«call»
6. Conectarea prin Bluetooth()
7. Procesarea()
«call»

8. Porneste Bluetooth()

9. Bluetooth is on()
10. Cautare dispozitive externe()
{10 s}
11. Alegeti dispozitivul()

12. Dispozitivul PC Windows()


13. Apelarea dispozitivului()
«call»

14. Dispozitivul a fost apelat()

15. Verificarea finctionarii dispozitivului() 16. Analiza


dispozitivului()

17. Dispozitivul functioneaza bine()

18. Verificarea tipului de acces() 19. Analiza tipului


de acces()

20. Tipul de accces este Public()

21. Accesarea dispozitivului()

22. Dispozitivul este accesat()


23. A fost realizata conectarea la PC Windows()

Figura 1 – Dagrama de secvență a aplicației de conexiune a telefonului


mobil cu PC Windows prin Bluetooth.
A doua diagramă de secvență reprezintă procesul de conexiune în timp realizată cu
entitățile care se întîlnesc la elaborarea aplicației de conexiune a telefonului mobil cu alte
dispozitive externe în cazul de față este dispozitivul extern Proiector EPSON 245. Aici se
întîlnesc: utilizatorul telefonului în rol de actor care va accesa aplicația dată și respectiv
această aplicație va începe procesul de conectare de în dată ce a fost accesată de actor
(utlizatorul telefonului). Iar aplicația modelată și proiectată va putea executa urmatoarele
funcționalități: conectarea prin Bluetooth, Wifi, USB, HDMI, în dependență de alegerea
utilizatorului telefonului care gestionează această aplicație. În cazul dat este efectuată
conexiunea prin Bluetooth aceasta a fost proiectat în instrumentul Enterprise Architect fiind
reprezentat mai jos în figura 2.

sd 2 Diagrama de secv enta (B) Proiector

Telefon:DM::ConectExtern PhoneConect:App::ConectExtern Proiector:EPSON::ExternDevice

:UtilizatorTelefon

1. Porneste telefonul()

2. Telefonul s-a pornit()

3. Accesarea aplicatiei()
4. Pornirea aplicatiei()
«call»
5. Alegeti tipul conexiunii()
«call»
6. Conectarea prin Bluetooth()
7. Procesare()
«call»

8. Porneste Bluetooth()

9. Pornire Bluetooth()

10. Bluetooth is ON()

11. Alegeti optiunea dorita()


«call»
12. Cauta dispozitive externe prin Bluetooth()
13. Cautare()
«call»
{15 s}
14. Alegeti dispozitivul extern pentru conectare()

15. Proiector EPSON 245()


16. Apelarea EPSON 245()
«call»
17. EPSON 245 a fost apelat()
«return»
18. Verificarea functionarii dispozitivului()
19. Analizare()

20. Dispozitivul functioneaza bine()

21. Accesarea dispozitivului()

23. Transmite date generale 22. Dispozitivul este accesat()


pentru proiector()

24. Screen-ul telefonului()


25. Afiseaza screen-ul telefonului()
26. Partajarea()
27. Afisare cu succes()
28. Conecrarea la Proiectorul EPSON 245 realizata cu succes()

Figura 2 – Dagrama de secvență a aplicației de conexiune a telefonului


mobil cu Proiectorul prin Bluetooth.
A treia diagramă de secvență reprezintă procesul de conexiune în timp realizată cu
entitățile care se întîlnesc la elaborarea aplicației de conexiune a telefonului mobil cu alte
dispozitive externe în cazul de față este dispozitivul extern Laptop Linux. Aici se întîlnesc:
utilizatorul telefonului în rol de actor care va accesa aplicația dată și respectiv această aplicație
va începe procesul de conectare de în dată ce a fost accesată de actor (utlizatorul telefonului).
Iar aplicația modelată și proiectată va putea executa urmatoarele funcționalități: conectarea
prin Bluetooth, Wifi, USB, HDMI, în dependență de alegerea utilizatorului telefonului care
gestionează această aplicație. În cazul dat este efectuată conexiunea prin Bluetooth aceasta a
fost proiectat în instrumentul Enterprise Architect fiind reprezentat mai jos în figura 3.

sd 3 Diagrama de secv enta (B) Laptop Linux

Telefon:DM::ConectExtern PhoneConect:App::ConectExtern Laptop:Linux::ExternDevice

:UtilizatorTelefon

1. Porneste telefonul()

2. Telefonul s-a pornit()

3. Accesarea aplicatiei()
4. Pornirea aplicatiei()
«call»
5. Alegeti tipul conexiunii()

6. Conectarea prin Bluetooth()


7. Procesarea()

8. Este necesar sa pporniti Bluetooth()


«call»
9. Porneste Bluetooth()
10. Bluetooth ON()

11. Bluetooth a fost pornit()


«return»
12. Alegeti optiunea dorita()

13. Cautarea prin Bluetooth dupa NUME()

14. Introduceti NUME dispozitivului extern()

15. NUME dispozitiv Laptop Linux()

16. Cautarea dupa NUME introdus()

17. Laptop Linux gasit cu succes prin Bluetooth()


«return»
18. Conectare prin Bluetooth la Laptop Linux()
19. Apelarea dispozitivului()
«call»
20. Dispozitivul a fost apelat()
21. Verificarea functionarii
dispozitivului()
22. Analizare()

23. Dispozitivul functioneaza bine()

24. Accesarea dispozitivului()

25. Dispozitivul a fost accesat()


26. A fost realizata cu succes conectarea cu Laptop Linux()
«return»

Figura 3 – Dagrama de secvență a aplicației de conexiune a telefonului


mobil cu Laptop Linux.
A patra diagramă de secvență reprezintă procesul de conexiune în timp realizată cu
entitățile care se întîlnesc la elaborarea aplicației de conexiune a telefonului mobil cu alte
dispozitive externe în cazul de față este dispozitivul MAC IOS. Aici se întîlnesc: utilizatorul
telefonului în rol de actor care va accesa aplicația dată și respectiv această aplicație va începe
procesul de conectare de în dată ce a fost accesată de actor (utlizatorul telefonului). Această
aplicația modelată și proiectată va putea executa urmatoarele funcționalități: conectarea prin
Bluetooth, Wifi, USB, HDMI, în dependență de alegerea utilizatorului telefonului care
gestionează această aplicație. În cazul dat este efectuată conexiunea prin USB, aceasta a fost
proiectat în instrumentul Enterprise Architect fiind reprezentat mai jos în figura 4.

sd Diagrama de secv enta (USB) MAC IOS

Telefon1:DM::ConectExtern PhoneConect1:App::CenectExtern :ExternDevice1

:UtlizatorTelefon1

1. Porneste telefonul()

2. Telefonul s-a pornit()

3. Accesarea aplicatiei()
«call» 4. Pornirea aplicatiei()

5. Alegeti tipul conexiunii()

6. Conectarea prin USB()


«call»
7. Procesare()
8. Porneste portul USB()

9. Portul USB is on()

10. Conecteaza cablu USB()

11. Cablul USB este conectat()

12. Verifica conexiunea USB()

13. Verificare()

14. Conexiunea USB is on()


15. Analiza functionarii dispozitivului()

16. Dispozitivul functioneaza()

17. Analiza tipului SO()


18. Analiza()
19. MAC IOS()

20. Cautare drivers pentru


conectare MAC IOS()

21. Expediere drivers()


22. Copiere()

23. Drivers copiate cu succes()


24. Instaleaza drivers pe dispozitivul extern conectat prin USB()
«call»
25. Instalarea drivers()
26. Instalarea()
27. Drivers instalate complet cu succes()

28. Accesarea dispozitivului extern()


29. Pornire drivers() 30. Pornire()
«call»

31. Conexiune cu succes()


32. Conexiune cu succes cu MAC IOS()

Figura 4 – Diagrama de secvență a aplicația de conexiune a telefonului


mobil cu MAC IOS prin USB.
Cea de-a cinci-a diagramă de secvență reprezintă procesul de conexiune în timp
realizată cu entitățile care se întîlnesc la elaborarea aplicației de conexiune a telefonului mobil
cu alte dispozitive externe în cazul de față este dispozitivul PC Linux. Aici se întîlnesc:
utilizatorul telefonului în rol de actor care va accesa aplicația dată și respectiv această aplicație
va începe procesul de conectare de în dată ce a fost accesată de actor (utlizatorul telefonului).
În cazul dat este efectuată conexiunea prin USB, aceasta a fost proiectat în instrumentul
Enterprise Architect fiind reprezentat mai jos în figura 5.

sd 5 Diagrama de secv enta (USB) PC Linux

Telefon5:DM::ConectExtern PhoneConect5:App::ConectExtern PC:Linux::ExternDevice5

:UtlizatorTelefon5

1. Porneste telefonul()

2. Telefonul s-a pornit()

3. Accesarea aplicatiei()
4. Pornirea aplicatiei()
«call»
5. Alegeti tipul conexiunii()

6. Conectarea prin USB()


«call»
7. Procesare()
8. Porneste portul USB()

9. Portul USB is on()

10. Conecteaza cablu USB()

11. Cablul USB este conectat()

12. Verifica conexiunea USB()

13. Verificare()

14. Conexiunea USB is on()


15. Analiza functionarii dispozitivului()

16. Dispozitivul functioneaza()

17. Analiza tipului SO()


18. Analiza()
19. Linux OS()

20. Cautare drivers pentru


conectare Linux OS()

21. Expediere drivers()


22. Copiere()
23. Drivers copiate cu succes()
24. Instaleaza drivers pe dispozitivul extern conectat prin USB()
«call»
25. Instalarea drivers()
26. Instalarea()
27. Drivers instalate complet cu succes()

28. Accesarea dispozitivului extern()


29. Pornire drivers() 30. Pornire()
«call»
31. Drivere pornite cu succes()

32. Acesare transfer de date()


33. Tipul de acces()
34. Introduceti codul de acces()
«call»
35. Cod de acces introdus()
36. Verificare()
36. Cod True/Acces succes()
37. Conexiune cu succes prin USB cu PC Linux()
«return»

Figura 5 – Diagrama de secvență a aplicația de conexiune a telefonului


mobil cu PC Linux prin USB.
Toate diagramele de secvență care au fost realizate și obiectele cu relațiile lor care
descriu procesul acțiunilor în timp în diagramele de secvență sunt reprezentate în fereastra
Browser a proiectrului realizat în instrumentul de modelare și proiectare Enterprise Architect,
și respectiv aceste diagrame de secvență sunt reprezentate în figura 6.

Figura 6 – Fereastra browser.

Concluzie
Pe parcursul efectuării acestei lucrări de laborator am facut cunoștință cu instrumentele
necesare în procesul de lucru a diagramei de secvență, studiind entitațile de bază a acestei
diagrame. Am analizat mai multe teme pentru lucru și am ales tema personală de prooiectare
pentru care am realizat diagramele de secvență, descriind în timp funcționarea sistemului
reprezentat. Pentru elaborarea acestei lucrări de laborator am utilizat instrumentul de
proiectare Enterprize Architect care mi se pare foarte accesibil, comod și posedă
funcționalitățile necesare pentru realizarea sarcinii lucrării de laborator.
Consider că este foarte util și necesar de a cunoaște și de a poseda mai multe principii
de proiectare a diferitor sisteme reale care sunt utilizate și aplicate în diferite domenii de lucru.
Cu ajutorul diagramei cazului de utilizare au fost descrise relațiile dintre obiecte realizînd
sarcina anumită pentru a obține rezultate necesare, exacte cît mai rapid fără a fi nevoie de a
descrie prea detaliat și anevoios fiecare prooces în parte.

Bibliografie
1. Inginerie Software pentru Comunicatii (ISC / RST); Titular curs: Eduard-Cristian Popovici
2009 – 2010; pag. 5- 20
2. Book ”UML – Unified Modeling Language” – Diagrama de secvență (Sequence Diagram)
2009
3. Sequence diagram Tutorial 2012
4. http://control.aut.utcluj.ro/hmihai/doku.php?id=uml:uml_secvente
5. http://creately.com/diagram/example/hbyvjh67/Diagrama%20de%20secvente
6. https://sites.google.com/site/uml4students/diagramele-de-secventa