Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 27.03.2017

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Normal Veseuș - Liceul Tehnologic


Jidvei
GRUPA: mijlocie

TEMA ANUALĂ: Când, cum și de ce se întâmplă?

PROIECT TEMATIC: Tărâmuri ascunse

TEMA SĂPTĂMÂNII: Viețuitoarele apelor

TEMA ZILEI: Peștișorul de aur

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTITĂȚII INTEGRATE:

1. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

Rutine: sosirea copiilor, igiena personală, servirea mesei)

Tranziție: Rățuștele mele pe apă s-au dus – joc cu text și cânt

Întâlnirea de dimineață se realizează prin parcurgerea mai multor etape: salutul


(educatoarea îi salută pe copii și invers, copiii se salută între ei prin strângerea mâinii sau printr-
o îmbrățișare), calendarul naturii (se discută despre starea vremii, zilele săptămânii,
caracteristici ale anotimpului), împărtășirea cu ceilalți/activitatea de grup (desfășurarea
frontală a unui mic joc), noutățile zilei (copiii află ce vor face la grădiniță pe parcursul întregii
zile).

2. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA1)

Teme propuse: Peștișori pictăm și un acvariu realizăm ! (artă); Pune peștișorii în


acvariu ! – sortare jetoane (joc de masă)
Tipul activității: dezvoltare de cunoștințe și deprinderi;
Forme de organizare: pe centre de interes
Scopul activității: dezvoltarea creativității și a imaginației la preșcolari, prin
participarea liberă și independentă în cadrul unor activități artistico-plastice și a unor
jocuri de masă.
Obiective operaționale – centrul artă
O1: să execute corect exercițiile pentru încălzirea mușchilor mâinii;
O2: să dactilopicteze respectând cerințele impuse;
O3: să manifeste spirit critic în analizarea lucrărilor;

Obiective operaționale – centrul joc de masă


O1: să recunoască vietățile reprezentare în jetoanele primite;
O2: să sorteze corect, în funcție de cerințe, jetoanele;
O3: să colaboreze cu colegii și să îi sprijine în realizarea sarcinii de lucru;

Strategia didactică
Metode și procedee: conversația, pictura, demonstrația, explicația;
Material didactic necesar: fișe cu pești, jetoane cu animale;
Forme de organizare: în grupuri;
Durata: aprox. 30 minute

3. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE)

I. Domeniul de activitate: Limbă și comunicare


Tema activității: „Peștișorul de aur”
Tipul activității: predare de noi cunoștințe
Mijloc de realizare: povestea educatoarei
Metode și procedee: conversația, povestirea, expunerea, cubul;
Forme de organizare: frontal
Scopul activității: Dezvoltarea capacității de audiere și receptare a unui text, educarea
limbajului copiilor cu ajutorul unor cuvinte și expresii noi precum și educarea
trăsăturilor pozitive de voință și caracter;
Obiective operaționale:
O1: să asculte cu atenție și interes textul poveștii;
O2: să răspundă la întrebările formulate pe baza textului poveștii, exprimându-se în
propoziții;
O3: să recunoască personajele și alte elemente specifice textului poveștii;
Material didactic necesar: imagini cu scene din poveste, panou pentru expunerea
imaginilor, cub din carton;
Durata: 30-35 min

II. Domeniile de activitate: DȘ2 (matematică) + DPM


Tema activității: Cu peștișorii prin lumea matematicii
Tipul activității: consolidare
Mijloc de realizare: activitate integrată – exerciții matematice + exerciții fizice
Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, exercițiul
fizic;
Forme de organizare: frontal
Scopul activității: consolidarea deprinderii a forma mulțimi în funcție de anumite
criterii date, de a asocia corect numărul elementelor dintr-o mulțime cu cifra
corespunzătoare, precum și executarea corectă a unor variante de mers și a unor exerciții
fizice pentru influențarea selectivă a aparatului locomotor;
Obiective operaționale:
O1: să formeze mulțimi după criteriile date;
O2: să asocieze numărul de elemente dintr-o mulțime cu cifra corespunzătoare;
O3: să compare mulțimile între ele;
O4: să execute diverse variante de mers;
O5: să execute exerciții fizice pentru influențarea selectivă a aparatului locomotor;
Material didactic necesar: cartonașe cu pești de diferite culori și mărimi;
Durata: 30-35 minute

4. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE (ALA2)

Tema activității: „Prinde peștii!”


Tipul activității: activitate recreativă
Mijloc de realizare: joc distractiv, de mișcare
Modetode și procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrația, jocul de mișcare;
Forme de organizare: frontal
Scopul activității: crearea unei atmosfere destinse, de bună dispoziție precum și
dezvoltarea fizică armonioasă prin parcticarea activităților psihomotrice și stimularea
spiritului de echipă, cooperare și competiție;
Obiective operaționale:
O1: să respecte regulile jocului;
O2: să manifeste atitudini de cooperare, spirit de echipă și de competiție.
O3: să participe cu interes şi plăcere la desfăşurarea jocurilor;
Material didactic necesar: măși „pește”, măști „rechin”;
Elemente de joc: mișcare, aplauze, încurajări verbale
Regulile și desfășurarea jocului:
 Se va alege un copil care va îndeplini rolul rechinului;
 Ceilalți copii îndeplinesc rolul de pești;
 La semnalul „START”, rechinul trebuie să alerge și să prindă, pe rând, toți peștii;
 Peștii care au fost atinși de rechin, ies din joc și se așază pe scăunel;
 Jocul se încheie când rechinul a prins toți peștii;
 Jocul se repetă, cu alt copil în rol de rechin, atât cât copiii manifestă interes și
disponibilitate și atât cât permite timpul;
Durata: 30-35 minute

Locul de desfășurare al activităților: sala de grupă

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR: Popa Lidia-Alexandra


MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
o ***Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani) MECI, 2008.
o ***Revista învățământul preșcolar și primare 1-2/ 2014, Editura Arlequin, București,
2014.
o ***Revista învățământul preșcolar și primare 3-4/ 2017, Editura Arlequin, București,
2017.
o Gurlui Ileana, Andreescu Livia, Activitățile integrate în grădiniță- Ghid metodic,
Editura Carminis, Pitești, 2014.
SCENARIUL ZILEI

1. ACTIVITĂȚI LIBER ALESE


Pe măsură ce preșcolarii ajung la grădiniță se pregătesc pentru începerea activităților
din cadrul ALA 1. Copiii sunt îndrumați de către educatoare spre centrele deschise: artă
și joc de masă. Se intuiesc materialele, se explică pașii de lucru pentru fiecare centru
apoi preșcolarii încep să lucreze. La centru artă, copiii vor realiza prin dactilopictură
peștișori care, mai apoi, vor fi prinși în interiorul unei cutii, formând un acvariu cu pești
multicolori. La centrul joc de masă, preșcolarii trebuie să sorteze jetoanele puse la
dispoziție. Toate jetoanele care ilustrează vietăți din lumea subacvatică vor fi puse
separat, într-un bol. Preșcolarii care duc la bun sfârșit sarcina de lucru, pot trece, dacă
doresc, la celălalt centru.

TRANZIȚIE: Rățuștele mele pe apă s-au dus – joc cu text și cânt

2. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

Întâlnirea de dimineață

 Salutul: Copiii vor fi așezați în semicerc în fața calendarului naturii. Salutul se


face prin versurile următoare:

,,După ce ne-am adunat


Şi frumos ne-am salutat
Colegii i-am întâlnit
Cine oare n-a venit?”

 Calendarul naturii: A-nceput o nouă zi, cum e vremea azi, copii ? Se amintesc
zilele săptămânii, se precizează ziua în care ne aflăm, anul, anotimpul și
caracteristicile acestuia.
 Împărtășirea cu ceilalți/activitatea de grup
Se realizează prin audierea unui cântecel (Peștișorul năzdrăvan), timp în care se
execută câteva mișcări pentru înviorarea de dimineață.
 Noutățile zilei: copiii află că astăzi avem invitați care vor să vadă ce fac ei într-
o zi la grădiniță, cum se joacă, ce au învățat și ce le place să facă. Ne vom aminti
împreună despre ce am vorbit săptămâna aceasta și sunt informați că vor asculta
o poveste interesantă dar și că vom păși puțin în lumea matematicii, acolo unde
o să ne jucăm cu mulțimile și culorile.

3. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE


 DLC – Peștișorul de aur (povestea educatoarei)

Preșcolarii rămân așezați în semicerc după întâlnirea de dimineață. Educatoarea


expune povestea folosind un ton adecvat, mimică și gesturi în funcție de cerințele
textului. Se are în vedere interacționarea cu preșcolarii și menținerea interesului
pentru firul narativ al poveștii. Nu se neglijează nici suportul intuitiv (imagini cu
scene din poveste) pe care educatoarea îl folosește pentru ca preșcolarii să își
înușească povestea cât mai bine.

TRANZIȚIE: Rățuștele mele pe apă s-au dus – joc cu text și cânt

RUTINĂ: igiena personală și servirea mesei

 DȘ2 + DPM: Cu peștișorii prin lumea matematicii

Copiii vor fi din nou așezați în semicerc. În fața lor se va afla un panou cu
peștișori de diverse mărimi și culori. Copiii cei mai cuminți vor fi aleși să meargă
în față pentru a rezolva diverse sarcini de lucru date de educatoare. În momentul
în care preșcolarii se deplasează de la scaun la panou, se realizează integrarea
celor două domenii experiențiale; așadar, copiii vor parcuge acea distanță,
executând diverse variante de mers sau alte tipuri de exerciții fizice ( mers pe
vârfuri, pe călcâie, mers cu mâinile la spate/sus, mersul uriașului, mersul
piticului, sărituri etc). Odată ajuns la panou, preșcolarul va primi una dintre
următoarele sarcini: să specifice culoarea și dimensiunea unui anumit pește
indicat de educatoare, să formeze mulțimea peștilor roșii/verzi/galbeni/albaștri
etc, să formeze mulțimea peștilor mici/mari/mijlocii, să asocieze mulțimea cu
cifra corespunzătoare. Fiecare preșcolar care merge la panou, va fi recompensat
cu o față zâmbitoare. Activitatea se încheie când toate sarcinile de lucru au fost
rezolvate.

TRANZIȚIE: Rățuștele mele pe apă s-au dus – joc cu text și cânt


4. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE

După tranziție se desfășoară jocul „Prinde peștii”. Se va alege un copil care va


îndeplini rolul rechinului, iar ceilalți copii îndeplinesc rolul de pești. Pentru a fi
mai ușor de deosebit. La semnalul „START” dat de educatoare, rechinul trebuie
să alerge și să prindă, pe rând, toți peștii. Peștii care au fost atinși de rechin ies
din joc și se așază pe scăunel iar jocul se încheie când rechinul a prins toți peștii.
Jocul se repetă, cu alt copil în rol de rechin, atât cât copiii manifestă interes și
disponibilitate și atât cât permite timpul;

Ziua se încheie cu o scurtă recapitulare a ceea ce am făcut astăzi și a celor mai


importante lucruri pe care le-am învățat. Preșcolarii își iau „La revedere!” de la
colegi și doamna educatoare apoi se pregătesc pentru plecare.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR LIBER ALESE (ALA1)

Evenimentele Activitatea educatoarei și activitatea preșcolarilor Metode și Forme de


activității procedee organizare

Momentul Asigur condițiile necesare desfășurării activității.


organizatoric
Îmi pregătesc materialul didactic, așez scaunele, asigur un
climat organizat în sala de grupă și așezarea copiilor lor cât
Conversația Frontal
mai confortabil.

Captarea - se realizează prin intuirea materialelor;


atenției
- se cere copiilor să observe şi să denumească materialele Conversația Fronal
aflate pe măsuţe. (cușulețe cu jetoane la centrul joc de masă,
apă, acuarele, fișe, la centru artă)

Anunțarea Precizez că astăzi copiii, îşi vor consolida cunoştinţele prin Conversația
temei și activităţile şi jocurile propuse apoi prezint centrele de interes
enunțarea desfășurate astăzi și explic ceea ce va trebui să facem la fiecare
obiectivelor centru.
Frontal

Explicația

Realizarea La centrul artă, preșcolarii află că vor picta peștișori cu


temelor de ajutorul cărora, la final, vom realiza un acvariu. Începem prin
Conversația
către copii executarea unor exerciții de încălzire a mușchilor mâinii și prin
reamintirea poziției corecte atunci când stăm la măsuțe. Frontal

La centrul joc de masă, preșcolarii primesc coșulețe cu jetoane Pictura


care ilustrează divese animale, printre care și animale
subacvatice. Preșcolarii trebuie să sorteze și să pună într-un bol
toate jetoanele cu animalele subacvatice. Explicația Individual

Urmăresc realizarea sarcinilor de către copii şi intervin cu


explicaţii suplimentare la nevoie.

Dupa ce au realizat lucrarile, vom face aprecieri si


recomandari; copiii vor fi încurajați pe durata întregii
activități să comunice cu colegii de grupă, să își spună părerile Conversația
cu privire la modul în care alți copii lucrează și chiar să pună
întrebări dacă au diverse nelămuriri.

Încheierea Din nou, se fac aprecieri și recomandări asupra modului de


activității lucru și asupra modului în care copiii au interacționat și s-au
ajutat între ei pentru ducerea la bun sfârșit a sarcinilor de
lucru. Conversația Frontal

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DIN CADRUL DOMENIULUI DLC

Evenimentele Activitatea educatoarei și activitatea preșcolarilor Metode și Forme de


activității procedee organizare
Momentul Asigur condițiile necesare desfășurării activității.
organizatoric
Îmi pregătesc materialul didactic, așez scaunele, asigur un
climat organizat în sala de grupă și așezarea copiilor lor cât
Conversația Frontal
mai confortabil.

Captarea Acest moment al activității se realizează prin introducerea în


atenției cadrul activității a unei scrisori și a unui cadou pe care l-am
primit din partea Peștișorului de Aur. În scrisoare, Peștișorul le
spune copiiilor că vor asculta o poveste frumoasă iar la final Conversația Frontal
vor primi o surpriză.

Anunțarea - Copii, eu sunt foarte bucuroasă că Peștișorul de Aur din


temei și poveste ne-a trimis scrisoarea și acest cadou. Propun să
enunțarea fim atenți, să ascultăm povestea iar la final, dacă veți
obiectivelor răspunde corect întrebărilor, vom deschide cadoul și Conversația Frontal
vom vedea ce ne-a trimis Peștișorul
Dirijarea a) expunerea poveștii
învățării Spun preșcolarilor povestea.
Povestirea
În timp ce povestesc, la cuvintele necunoscute voi da
explicațiile necesare, dar având grijă să nu se piardă firul
poveștii. Frontal

În expunerea poveștii se vor folosi și imagini pentru ilustrarea


conținutului.
Expunerea
Educatoarea va avea în vedere să folosească tonul potrivit,
mimica și gesturile potrivite în funcție de cerința textului.

Obținerea b) fixarea conținutului;


performanței Obținerea performanțelor se realizează prin metoda cubului.

descrie: o secvență din text; cum se numesc personajele care Frontal


apar în poveste ?
compară: comportamentul a două personaje; Cubul
asociază: personajul .... cu un personaj din altă poveste;
analizează: personajul .... este pozititv, adică bun, sau negativ,
adică rău ?; comportamentul unui personaj;
argumentează: nevasta bărbatului a procedat corect sau greșit
?
aplică: dacă te-ai întâlni cu Peștișorul de Aur, ce dorință ti-ai Conversația
pune?

Încheierea Se fac aprecieri și recomandări asupra modului în care


activității preșcolarii au participat la activitate pe tot parcursul acesteia.
Conversația Frontal

S-ar putea să vă placă și