Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect

Adresa
Raport
GRAITEC INNOVATION Proiectat de Data
www.graitec.com Verificat de Data
17 Burospace 91572 Bièvres Revizie 0 Desen

Stâlp beton armat


Cuprins

1 Geometrie ................................................................................................................................. 2
2 Încărcări și combinații ............................................................................................................ 2
3 Ipoteze globale ......................................................................................................................... 3
3.1 Localizare......................................................................................................................................4
3.2 Unitati............................................................................................................................................4
3.3 Materiale........................................................................................................................................5
3.4 Acoperiri........................................................................................................................................5
4 Coeficient de fluaj ................................................................................................................... 5
5 Armături longitudinale ........................................................................................................... 6
5.1 Verificare prin curbe de interacțiune............................................................................................9
6 Armături transversale .......................................................................................................... 10
6.1 Prevederi constructive minime....................................................................................................10
6.2 Verificare forfecare.....................................................................................................................10
7 Rezistență la foc ..................................................................................................................... 13
8 Înfășurători ............................................................................................................................ 13
9 Listă de materiale .................................................................................................................. 14

RC Column Designer 2018 Pagina 1 din 14


Proiect: Data: 02-27-2019

1 Geometrie

Secțiune stâlp

Înălțime stâlp
Înălțime grindă
Lungimea de flambaj și zveltețea
Lungime de flambaj
Zveltețe

2 Încărcări și combinații

RC Column Designer 2018 Pagina 2 din 14


Proiect: Data: 02-27-2019

Descrierea cazurilor de încărcare


ID Titlu
1 Încărcări permanente 1 - - - 1.1 1 0.9 1
2 Încărcări de exploatare 1 0.7 0.5 0.3 1.5 1.5 1.5 1.5

Eforturi interne
ID Caz încărcare Poziție
(kN) (kN⋅m) (kN⋅m) (kN⋅m) (kN) (kN)
1 1 - Încărcări permanente 1 Sus 80.40 8.55 167.00 0.00 42.73 2.31
Jos 18.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Poziție torsor:
(în raport cu centrul stâlpului)

Poziție torsor:
(în raport cu centrul stâlpului)

Descriere combinații
ID Combinații Tip Poziție
(kN) (kN⋅m) (kN⋅m) (kN⋅m) (kN) (kN)
101 0.9x[1 G] SLU Sus 72.36 7.70 150.30 0.00 38.46 2.08
Jos 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 1.1x[1 G] SLU Sus 88.44 9.41 183.70 0.00 47.00 2.54
Jos 20.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 0.9x[1 G]+1.5x[2 Q] SLU Sus 72.36 7.70 150.30 0.00 38.46 2.08
Jos 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 1.1x[1 G]+1.5x[2 Q] SLU Sus 88.44 9.41 183.70 0.00 47.00 2.54
Jos 20.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 1x[1 G] SLS-CQ Sus 80.40 8.55 167.00 0.00 42.73 2.31
Jos 18.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 1x[1 G]+1x[2 Q] SLS-CQ Sus 80.40 8.55 167.00 0.00 42.73 2.31
Jos 18.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Ipoteze globale

RC Column Designer 2018 Pagina 3 din 14


Proiect: Data: 02-27-2019

Normativ beton: Calcul conform to EN 1990 / EN 1991 / EN1992-1-1 / EN1992-1-


2/
Încărcări și combinații: EN1990 / EN1991.
Armătură longitudinală: Metoda rigidităţii nominale (EN 1992 1992-1-1 / §5.8.7)
Armătură transversală: Metoda standard (EN 1992-1-1 / §6.2.2 / §6.2.3).
Dispoziții seismice: Fără prevederi seismice.

3.1 Localizare

Localizare Marea Britanie


Nume element Stâlp principal
ID element
Poziție Stâlp nr. 1 Nivel nr. 1
Desen -
Nivel 0 mm
Coordonate X = 0 mm; Y = 0 mm; Z = 0 mm

3.2 Unitati

Lungimi mm
Eforturi kN
Momente kN⋅m
Tensiuni MN/m²
Unghiuri °
Arii armare cm²
Deschiderea fisurii mm
Toate lungimile sunt în funcție de unitatea de măsură pentru "Distanțe mici".

RC Column Designer 2018 Pagina 4 din 14


Proiect: Data: 02-27-2019

3.3 Materiale
Clasă beton (EN1992-1-1 / 3.1)
Clasă beton: C20/25

Calitate oțel (EN1992-1-1 / Secțiune 3 / Anexă C)


Grad oțel:B300A Rezistență caracteristică armătură longitudinală:

Rezisnteță caracteristică armătură transversală:

Clasă de ductilitate: A
Palier orizontal cu valoare plastică

3.4 Acoperiri

Clasa de expunere XC1 (§4.2)


Clasa structurală S4 (Tabel 4.3)
Acoperire (§4.4.1)
Acoperire nominală
Acoperire minimă pentru etrieri
Acoperire minimă pentru durabilitate (§4.4.1.2 (5))
Toleranță execuție (§4.4.1.1 2(P))
Toleranță siguranță (§4.4.1.2 (6))
Reducere pentru oțel inoxidabil (§4.4.1.2 (7))
Reducere pentru protecție suplimentară (§4.4.1.2 (8))

4 Coeficient de fluaj
Calculul coeficientului de fluaj este realizat conform Anexa B din EN1992-1-1.
Umiditate relativă RH = 50%
Timp la încărcarcarea inițială (în zile)

RC Column Designer 2018 Pagina 5 din 14


Proiect: Data: 02-27-2019

Timp la momentul considerat


Mărime teoretică a elementului în mm,
expresia (B.6)
Coeficient ce tine cont de dezvoltarea
fluajului o dată cu timpul după
încărcare
Influența umidității (B.3a)

Influență pentru rezistența betonului


(B.4)
Vârstă la încărcare t₀, luând în
considerare efectul tipului de ciment
(B.9)
Influență pentru maturitatea betonului
(B.5)

Coeficient de fluaj lunga durată (B.2)


Coeficient de fluaj (B.1)

5 Armături longitudinale

Prevederi constructive minime


Arie de armare longitudinală minimă
(§9.5.2)

Arie de armare longitudinală maximă


(§9.5.2)
Plan și poziția torsorului: ZOY, Sus a stâlpului
Combinație 102: 1.1x[1 G]
Moment încovoietor de ordinul întâi
Forță axială
Armarea longitudinală este determinată folosind metoda rigidității nominale (§5.8.7.2).
Rigiditate beton:
Valoare de calcul pentru modului lui
Young - beton (5.20)
Inerție secțiune beton
Coeficient în funcție de clasa betonului
(5.23)
Efort normal relativ

Coeficient pentru forță axială și zveltețe


(5.24)
Coeficient efectiv de fluaj

Coeficient beton (5.22)

Rigiditate armătură:

RC Column Designer 2018 Pagina 6 din 14


Proiect: Data: 02-27-2019

Modulul lui Young oțel


Arie de armătură
Inerție secțiune de armătură

Coeficient ce consideră contribuția


armăturii
Valoare rigiditate nominală totală:
Valoare rigiditate nominală beton

Valoare rigiditate nominală armătură

Rigiditate nominală (5.21):


Majorare momente (§5.8.7.3)
Momentul încovoietor de calcul nu ia în considerare efectele de ordinul II - 5.8.3.1(1) (consultați mai jos
calculul zvelteței limită)

Moment încovoietor de ordinul întâi


(Include imperfecțiunile geometrice)
Forță axială corespunzătoare
Factor ce depinde de fluajul efectiv

Procentul de armare mecanică

Factor de care depinde de procentul de


armare mecanică
Raport momente de la extremități
Factor ce depinde de raportul
momentelor pe capete
Limită de zveltețe, ignorând efectele de
ordinul al doilea (5.13N)

Moment de calcul total

Plan și poziția torsorului: ZOX, Sus a stâlpului


Combinație 102: 1.1x[1 G]
Moment încovoietor de ordinul întâi
Forță axială
Armarea longitudinală este determinată folosind metoda rigidității nominale (§5.8.7.2).
Rigiditate beton:
Valoare de calcul pentru modului lui
Young - beton (5.20)
Inerție secțiune beton
Coeficient în funcție de clasa betonului
(5.23)
Efort normal relativ

Coeficient pentru forță axială și zveltețe


(5.24)

RC Column Designer 2018 Pagina 7 din 14


Proiect: Data: 02-27-2019

Coeficient efectiv de fluaj

Coeficient beton (5.22)

Rigiditate armătură:
Modulul lui Young oțel
Arie de armătură
Inerție secțiune de armătură

Coeficient ce consideră contribuția


armăturii
Valoare rigiditate nominală totală:
Valoare rigiditate nominală beton

Valoare rigiditate nominală armătură

Rigiditate nominală (5.21):


Majorare momente (§5.8.7.3)
Momentul încovoietor de calcul ce consideră efectul de ordinul II este calculat cu formula de mai jos:
(5.28)

Moment încovoietor de ordinul întâi


(Include imperfecțiunile geometrice)
Forță axială corespunzătoare
Factor ce depinde de fluajul efectiv

Procentul de armare mecanică

Factor de care depinde de procentul de


armare mecanică
Raport momente de la extremități
Factor ce depinde de raportul
momentelor pe capete
Zveltețe limită, fără ignorarea efectelor
de ordinul al doilea (5.13N)

Coeficient de distribuție al momentului


(5.29)
Forța axială de flambaj

Moment de calcul total

Armătură longitudinală totală a


stâlpului (pentru ambele planuri de
încovoiere)

RC Column Designer 2018 Pagina 8 din 14


Proiect: Data: 02-27-2019

Armătura longitudinală a stâlpului

5.70 % (Verificat )

Metoda rigidităţii nominale (EN 1992-1-1, 5.8.7)


Tip Comb. Rigiditate beton Rigiditate oțel Total Eforturi de ordinul doi
φef Kc Ic Ks Is EI MEd As,req Amin
(cm⁴) (cm⁴) (MN×m²) (kN⋅m) (cm²) (cm²)
ZOY 102 2.83 0.00 341718.75 1.00 634.41 1.37 5.64 2.03 4.05
ZOX 102 2.83 0.00 341718.75 1.00 6900.21 14.09 116.84 22.03 4.05
5.1 Verificare prin curbe de interacțiune
Curbe de interacțiune 3D

Curbă interacțiune M-N Curbă de interacțiune Mx-My

RC Column Designer 2018 Pagina 9 din 14


Proiect: Data: 02-27-2019

Nivel de solicitare pentru combinațiile dimensionante


ID Înfășurătoare Nz Mx My Unghi Lucru
Combinație
ID Tip (kN) (kN⋅m) (kN⋅m) (°) Procent
102 Nz Max 88.44 9.41 183.70 87.07 106.58 %
101 Nz Min 72.36 7.70 150.30 87.07 87.84 %
102 Mx Max 88.44 9.41 183.70 87.07 106.58 %
101 Mx Min 72.36 7.70 150.30 87.07 87.84 %
102 My Max 88.44 9.41 183.70 87.07 106.58 %
101 My Min 72.36 7.70 150.30 87.07 87.84 %
102 Înfășurătoare pe X 88.44 9.41 183.70 87.07 106.58 %
102 Înfășurătoare pe Y 88.44 9.41 183.70 87.07 106.58 %

Armătură longitudinală reală


Poziție Ramforsari
Zona activă 4 × ø25 + 8 × ø20 (44.77 cm²), Lungime = 3700.0 mm

6 Armături transversale

6.1 Prevederi constructive minime


Armătura transversală este definită conform §9.5.3 din EN1992-1-1, inclusiv zonele critice de la partea
inferioară și superioară a stâlpului.
Zona activă
Diametru transversal

Spațiere maximă între bare transversale

Zonă critică
Spațierea maximă transversală este egală cu 0.6 din spațierea maximă transversală din zona curentă.

6.2 Verificare forfecare


Verificarea la forfecare și dimensionare pentru armarea forfecare se face conform articolului 6.2 din
EN1992-1-1.
Plan YOZ
Combinație 102: 1.1x[1 G]
Forță tăietoare de calcul (6.2.3)
Unghi bielă θ = 45.00 °
Braț intern
(6.2.2 (1))

Factor ce consideră înălțimea utilă

Procent de armare longitudinală,(6.2.2


(1))
Rezistență minimă de forfecare (6.3N)

RC Column Designer 2018 Pagina 10 din 14


Proiect: Data: 02-27-2019

Tensiunea medie de compresiune,


măsurată pozitiv, în beton datorită forței
axiale de calcul (torsor Nmin)

Valoare de proiectare pentru rezistența


la forfecare (6.2.a) & (6.2.b)

Factor de reducere rezistență pentru


beton fisurat la forfecare (6.6N)

Valoare de proiectare a forței tăietoare


maxime (6.9)

Verificat
Arie de armătură necesară pentru
forfecare
Calcul distanțe între armăturile transversale (forfecare și torsiune)
Spațiere maximă armăt. tranvers.

Nu este necesară armătură pentru torsiune.


Rezistența la forfecare a armăturii transversale reale
Zonă curentă:
Armătură tranversală reală:

Rezistență de calcul la forfecare (6.8)

Zonă critică sus:


Armătură tranversală reală:

Rezistență de calcul la forfecare (6.8)

Zonă critică jos:


Armătură tranversală reală:

Rezistență de calcul la forfecare (6.8)

RC Column Designer 2018 Pagina 11 din 14


Proiect: Data: 02-27-2019

Plan XOZ
Combinație 102: 1.1x[1 G]
Forță tăietoare de calcul (6.2.3)
Unghi bielă θ = 45.00 °
Braț intern
(6.2.2 (1))

Factor ce consideră înălțimea utilă

Procent de armare longitudinală,(6.2.2


(1))
Rezistență minimă de forfecare (6.3N)
Tensiunea medie de compresiune,
măsurată pozitiv, în beton datorită forței
axiale de calcul (torsor Nmin)

Valoare de proiectare pentru rezistența


la forfecare (6.2.a) & (6.2.b)

Factor de reducere rezistență pentru


beton fisurat la forfecare (6.6N)

Valoare de proiectare a forței tăietoare


maxime (6.9)

Verificat
Arie de armătură necesară pentru
forfecare
Calcul distanțe între armăturile transversale (forfecare și torsiune)
Spațiere maximă armăt. tranvers.

Nu este necesară armătură pentru torsiune.


Rezistența la forfecare a armăturii transversale reale
Zonă curentă:
Armătură tranversală reală:

Rezistență de calcul la forfecare (6.8)

RC Column Designer 2018 Pagina 12 din 14


Proiect: Data: 02-27-2019

Zonă critică sus:


Armătură tranversală reală:

Rezistență de calcul la forfecare (6.8)

Zonă critică jos:


Armătură tranversală reală:

Rezistență de calcul la forfecare (6.8)

Armătura transversală reală


Poziție Ramforsari
Pachet 1 2 × ø8 / 240.0 mm
Pachet 2 8 × ø8 / 330.0 mm
Pachet 3 2 × ø8 / 240.0 mm
7 Rezistență la foc

Nicio durată de expunere la foc selectată

8 Înfășurători

Eforturi de ordin întâi pentru înfășurători


ID Înfășurătoa Poziție
re
Efort (kN) (kN⋅m) (kN⋅m) (kN⋅m) (kN) (kN)
102 ATheoY Sus 88.44 9.41 183.70 0.00 47.00 2.54
102 ATheoX Sus 88.44 9.41 183.70 0.00 47.00 2.54
102 TyMax Sus 2.54 9.41 183.70 0.00 47.00 2.54
102 TxMax Sus 47.00 9.41 183.70 0.00 47.00 2.54
101 MyMin Sus 72.36 7.70 150.30 0.00 38.46 2.08
101 MxMin Sus 72.36 7.70 150.30 0.00 38.46 2.08
102 MyMax Sus 88.44 9.41 183.70 0.00 47.00 2.54
102 MxMax Sus 88.44 9.41 183.70 0.00 47.00 2.54
101 NMin Sus 72.36 7.70 150.30 0.00 38.46 2.08
102 NMax Sus 88.44 9.41 183.70 0.00 47.00 2.54

RC Column Designer 2018 Pagina 13 din 14


Proiect: Data: 02-27-2019

Eforturi de calcul (inclusiv efectele de ordinul al doilea) şi excentricităţi pentru înfășurători


ID Înfășurătoa
re
Efort (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kN⋅m) (kN⋅m)
102 ATheoY 18.5 -2077.1 -106.3 0.0 0.0 5.64 111.86
102 ATheoX 18.5 -2077.1 -106.3 0.0 0.0 5.64 111.86
102 TyMax 18.5 -2077.1 -106.3 0.0 0.0 5.64 111.86
102 TxMax 18.5 -2077.1 -106.3 0.0 0.0 5.64 111.86
101 MyMin 18.5 -2077.1 -106.3 0.0 0.0 4.62 91.52
101 MxMin 18.5 -2077.1 -106.3 0.0 0.0 4.62 91.52
102 MyMax 18.5 -2077.1 -106.3 0.0 0.0 5.64 111.86
102 MxMax 18.5 -2077.1 -106.3 0.0 0.0 5.64 111.86
101 NMin 18.5 -2077.1 -106.3 0.0 0.0 4.62 91.52
102 NMax 18.5 -2077.1 -106.3 0.0 0.0 5.64 111.86

Aria de armătură teoretică pentru înfășurători


ID Înfășurătoa
re
Efort (cm²) (cm²) (cm²/m) (cm²/m) (cm²) (cm²/m)
102 ATheoY 26.03 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00
102 ATheoX 26.03 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00
102 TyMax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 TxMax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 MyMin 20.03 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00
101 MxMin 20.03 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00
102 MyMax 26.03 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00
102 MxMax 26.03 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00
101 NMin 20.03 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00
102 NMax 26.03 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Listă de materiale

Dimensiuni
Stâlp P 1 L a b
Nivel 1 (mm) (mm) (mm)
3700.0 450.0 450.0

Stâlp P 1 Nivel 1 Beton Cofraj Oțel Procent armare


Cantitate 0.75 m³ 7 m² 160.41 kg 214.10 kg/m³
Preț 0.00 RON 0.00 RON 0.00 RON
Total 0.00 RON

Diametru mediu: 20.9 mm

RC Column Designer 2018 Pagina 14 din 14