Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Pornind de la studiu de caz prezentat, stabiliți obiective și direcții de


acțiune pentru rezolvarea problemei.

În cazul celor două eleve A.I. și C.P. s-au stabilit următoarele obiective:
- identificarea cauzelor care au dus la un comportament neadecvat a elevei
A.I.;
- găsire unor soluții de remediere a comportamnetului;
- soluționarea cazului.
Prezentarea cazului - situația actuală a elevei A.I.
- probleme la învățătură;
- nevoia de a provoca suferință prin intimidare doar alături de un grup de
susținători.
Prezentarea și sistematizarea informațiilor:
a) Analiza situației școlare
- ce note are la materiile școlare;
- dacă își îndeplinește sarcinile școlare;
- dacă este activă la ore și de ce lipsește de la școală.
b) Observații psihopedagogice
- să fie observată și monitorizată de psihologul școlii.
c) Relații sociale
- să se ia legătura cu familia (mama, tata, frați, etc.) și să se stabilească ce
relații sunt între membrii familiei, dar și între grupul de prieteni și colegi. Să
se discute cu familia ei despre situația școlară, să nu mai lipsească de la
școală, să studieze suplimentar la obiectele cu probleme și eventual să ceară
ajutor din partea colegilor.
Direcții de acțiune pentru rezolvarea problemei
1. Oprirea bullying-ului ( ridicularizarea elevei C.P.);
2. Să îi oferim sprijin elevei C.P. victima agresiunii în așa fel încât să-i permită
redobândirea controlului asupra emoțiilor sale și menținerea imaginii.
3. Abordarea agresorului A.I., spunându-i de comportamentul de bullying
( ridicularizarea elevei C.P.) și explicându-i de ce este inacceptabil acest
comportament.
4. Să responsabilizăm susținătorii elevei A.I. prin informații referitoare la felul
cum să acționeze în viitor.
5. Impunerea unor reguli care pot fi afișate în sala de clasă, discutate cu elevii
și părinții acestora.
a) Nu îi vom agresa, ridiculiza pe colegii noștrii;
b) Vom încerca să îi ajutăm pe elevii care sunt agresați;
c) Dacă știm că cineva este agresat, îi vom spune unui adult de acasă.
Punerea la dispoziție și implementarea unor reguli clar definite, aceștia
pot varia de la pierderea unor privilegii s-au impunerea unor sarcini ca
detenție, suspendare sau exmatriculare din școală.
6. Consilierea agresorului – aceasta poate include discuții pe tema agresiunii
în vederea schimbării comortamentului său.
7. Discuții cu victima agresiunii pentru asigurarea că s-a oprit agresiunea
asupra ei.
8. Cadrele didactice trebuie să manifeste interes pozitiv, să arate căldură și
implicare în viețile elevilor, să stabilească limite ferme în comportamentul
inacceptabil, să folosească în mod consecvent negative fizice neostile atunci
când sunt încălcate regulile și să acționeze ca autorități și modele pozitive.

prof. DRĂGHICI MARIA