Sunteți pe pagina 1din 1

Dreptate

Înţelepţii lui Israel s-au ridicat împotriva nedreptăţii şi au refuzat să se supună


neegalităţii, abuzurilor şi privilegiilor. Marii profeţi evrei au biciuit cu asprime pe
provocatorii nedreptăţii din vremea lor, luptând pentru instaurarea dreptăţii, potribit
poruncilor lui Dumnezeu. Cuvintele profetului Amos constituie un accent nou în
literatura tuturor timpurilor şi a tuturor ţărilor. Cu Amos începe intr-adevăr Evanghelia lui
Iisus Hristos. „Judecata – cerea profetul Amos- să curgă ca apa şi dreptatea ca un pârâu
năvalnic”(Amos 5,24).
Pentru a arăta importanţa dreptăţii, Talmudul învaţă ca dreptatea este superioară
ofrandelor aduse la templu: „sacrificiile nu se ofereau decât în interiorul sanctuarului, dar
dreptatea şi justiţia se exercită afară ca şi înlăuntru. Sacrificiile nu realizau expierea decât
pentru cel care a păcătuit din greşeală, dar dreptatea şi justiţia expiează pentru cel care a
greşit fie prin greşeală fie cu bună ştiinţă. Sacrificiile sunt oferite numai pentru fiinţe
omeneşti, dar dreptatea şi justiţia trebuie să fie practicate în acelaşi timp de fiinţe
omeneşti şi de creaturi cereşti. Sacrificiile nu se oferă decât în lumea aceasta, dar
dreptatea şi justiţia trebuie să fie împlinite în acelaşi timp în lumea aceasta şi în cea
viitoare pag 62-63