Sunteți pe pagina 1din 6

5. PREŢUL SI COSTUL.

CONCURENŢA

5. PREŢUL SI COSTUL. CONCURENŢA


5.1. Preţurile şi formarea acestora. Costul de producţie
Completaţi spaţiile libere
1) Pe scurt, preţul poate fi definit ca măsura unui bun sau serviciu în expresie monetară.

2) Preţul nu poate fi privit izolat, el este în strânsă interdependenţă cu cererea şi oferta.

3) În condiţiile de monopol, fiind un singur producător, acesta fixează preţul la un nivel ridicat,
urmărind profitul de monopol.

4) Se numeşte funcţia costului relaţia existentă între costul total şi cantitatea de bunuri produse.

5) Profitul este maxim atunci când la nivelul producţiei încasate venitul marginal este egal cu
costul marginal.
Alegeţi răspunsul corect
1) Teoria obiectivă a valorii consideră preţul ca fiind expresia:
a) utilităţii marginale a bunurilor;
b) factorilor de producţie consumaţi în crearea bunurilor;
c) muncii omeneşti încorporată în marfă;
d) cheltuielilor cu materiile prime şi materiale;
e) productivităţii factorului pământ.

2) Teoria subiectivă a valorii consideră preţul ca fiind dat de:


a) egalitatea dintre mărfuri;
b) eterogenitatea bunurilor produse;
c) numărul de salariaţi remuneraţi;
d) utilitatea marginală a bunurilor;
e) utilitatea totală a bunurilor.

3) În condiţiile în care preţul cedat este egal cu preţul oferit el devine astfel:
a) preţ impus;
b) preţ administrativ;
c) preţ controlat;
d) preţ negociat;
e) preţ acceptat pe piaţă.

4) Preţul are o limită minimă determinată de:


a) plafonul sub care dispare cererea;
b) plafonul peste care se reduce oferta;
c) veniturile societăţilor producătoare;
d) costul de producţie al bunului;
e) veniturile consumatorilor.

5) Termenul de preţuri libere reprezintă:


a) preţurile pe care le practică firmele de monopol;
b) preţurile nesupuse nici unei reglementări;
c) preţurile oferite de monopson;
d) preţurile de pe piaţa factorilor de producţie;
e) preţurile practicate pe piaţa forţei de muncă.

1
5. PREŢUL SI COSTUL. CONCURENŢA

6) Preţurile controlate de către firme sau stat se numesc:


a) preţuri libere;
b) preţuri diferenţiate;
c) preţuri fără TVA;
d) preţuri administrate;
e) preţuri unice.

7) Statul stabileşte preţuri garantate (de intervenţie) în primul rând la:


a) produsele de lux;
b) produsele importate;
c) mobilă;
d) produsele vestimentare;
e) produsele agricole.

8) Preţul de echilibru reprezintă:


a) un preţ impus de firmele dominante;
b) preţul la care oferta depăşeşte cererea;
c) preţul la care cererea este mai mare decât oferta;
d) un indicator statistic comparabil cu preţurile existente în fapt pe piaţă;
e) preţul la care cererea este egală cu oferta.

9) Preţurile cu TVA reprezintă:


a) preţuri, al căror nivel este suficient pentru recuperarea costurilor de către firma
producătoare;
b) preţuri practicate de unele firme în funcţie de numărul şi calitatea clienţilor;
c) preţuri aplicate bunurilor substituibile;
d) preţul plătit de consumator, atunci când cumpără un bun sau serviciu;
e) preţuri subvenţionate.

10) Se consideră următoarele categorii de cheltuieli:


a) materii prime 4 000 u. m.
b) materiale 2000 u. m.
c) salarii directe 10000 u. m.
d) salarii ale personalului administrativ 8000 u. m.
e) combustibil 1000 u. m.
f) amortizarea capitalului fix 3000 u. m.
g) chirii 600 u. m.
h) cheltuieli cu întreţinerea 800 u. m.
să se înscrie pe două coloane separat costurile fixe şi costurile variabile.

Alegeţi combinaţia de răspunsuri corectă

1) Preţul poate fi definit ca:


a) instrument complex de măsurare economică;
b) măsura unui bun sau serviciu în expresie monetară;
c) cantitate de monedă cedată de cumpărător vânzătorului în schimbul unui bun sau
serviciu;
d) barometru al activităţii economice determinând cât şi cum să se producă;
e) indicator al nivelului de cheltuieli pe care le face întreprinderea producătoare.
A = a + b + c; B = b + c + d; C = c + d + e; D = a + c + d + e; E = a + b + c + d + e.

2
5. PREŢUL SI COSTUL. CONCURENŢA

2) Preţul prezintă următoarele caracteristici:


a) are o limită maximă peste care dispare cererea;
b) are o limită minimă determinată de costul de producţie al bunului respectiv;
c) se formează liber, nu este reglementat de nici o regulă;
d) are numeroase nivele;
e) are caracter static pe termen lung.
A = a + b + c; B = a + b + d; C = c + e; D = c + d + e; E = a + d + e.

3) Funcţiile preţului sunt următoarele:


a) funcţia de evaluare a personalului salariat;
b) funcţia de evaluare a cheltuielilor şi rezultatelor;
c) funcţia de corelare cu cererea şi oferta;
d) funcţia de informare;
e) funcţia de motivare a producătorilor;
f) funcţia de distribuire a veniturilor.
A = a + b + d; B = c + e + f; C = b + c + e; D = b + c + d + e + f; E = a + b + c + e + f.

4) Considerăm următorul tabel:

Unităţi produse Cost total – CT Cost mediu – CMT Cost marginal – Cmg
0 1000 ---- ----
1 1800 1800 800
2 2400 1200 600
3 2700 900 300
4 3400 850 700
5 4400 880 1000
Adăugaţi încă două coloane cu rezultatele obţinute pentru costuri fixe (CF) şi costuri
variabile (CV).

Care din următoarele propoziţii sunt adevărate / false ?

1) a) Preţul poate fi definit ca măsură a unui bun sau serviciu în expresie monetară. A
b) Preţul poate fi definit ca fiind suma de bani cedată de cumpărător vânzătorului în schimbul
unui bun sau serviciu. A

2) a) Limita maximă a preţului este impusă de cost. F


b) Limita maximă a preţului este impusă de cerere. A

3) a) Preţul administrat este mai mare decât preţul liber. F


b) Preţul administrat este mai mic decât preţul liber. F

4) a) Costul total = costuri fixe + costuri variabile. A


b).Costul total = costuri materiale + costuri salariale. A

5) a) “Prag de rentabilitate” desemnează acel nivel al producţiei la care profitul este maxim. F

3
5. PREŢUL SI COSTUL. CONCURENŢA

b) “Prag de rentabilitate” desemnează acel nivel al producţiei în care veniturile totale sunt
egale cu cheltuielile totale. A

5.2. Concurenţa şi formele ei


Completaţi spaţiile libere

1) Concurenţa reprezintă o confruntare dintre agenţii economici în vederea obţinerii unor


condiţii mai bune de producţie, desfacere, de efectuare a operaţiunilor băneşti sau a altor
activităţi economice, în scopul obţinerii de cât mai multe avantaje.

2) Oligopolul se caracterizează prin existenţa a câţiva producători – nu mai puţin de trei.

3) Monopolul, este o formă a concurenţei imperfecte în care piaţa unei industrii (ramuri) este
dominată de un singur producător-vânzător, care în relaţiile cu consumatorii îşi impune
condiţiile de preţ sau de calitate.

4) Prin concurenţă neloială se înţelege, conform legislaţiei române “orice act sau fapt contrar
uzanţelor cinstite în activitatea comercială.

5) Strategia costurilor, are în vedere promovarea pe piaţă a unor produse la preţuri scăzute, la
baza cărora stau costuri mici.

Alegeţi răspunsul corect

1) Concurenţa reprezintă:
a) o confruntare între consumatori în vederea atingerii unui mai mare grad de
satisfacţie;
b) o strategie care vizează acapararea de noi pieţe de desfacere;
c) o confruntare între producători în vederea obţinerii unor condiţii mai bune de
producţie sau desfacere;
d) un tip de politică economică aplicată de stat;
e) o confruntare între agenţii economici, specifică doar firmelor din domeniul
producţiei alimentare.

2) Concurenţa se poate manifesta numai atunci când:


a) preţurile sunt impuse;
b) economia este condusă centralizat;
c) nu există proprietate privată;
d) există un singur producător;
e) există libertatea de acţiune a agenţilor economici.

3) În ţările cu economie dezvoltată este preponderentă:


a) piaţa cu concurenţa de oligopol;
b) monopolul;
c) piaţa cu concurenţa perfectă;
d) piaţa cu concurenţă monopsonică;
e) oligopsonul.

4
5. PREŢUL SI COSTUL. CONCURENŢA

4) Într-o ţară producţia de autoturisme este asigurată de trei firme care acoperă 95% din cererea
internă. Piaţa autoturismelor este:
a) de monopol;
b) de oligopol;
c) perfectă;
d) neloială;
e) cu concurenţă monopolistică.

5) Monopolul reprezintă situaţia în care:


a) pe piaţă există un număr mare de firme producătoare şi un număr restrâns de
cumpărători;
b) pe piaţă există un număr limitat de producători şi foarte mulţi cumpărători;
c) un vânzător domină piaţa unei industrii impunând condiţiile proprii de preţ şi
calitate;
d) intrarea pe piaţă este liberă pentru orice participant şi în orice ramură de fabricaţie;
e) pe piaţă se menţine atomicitatea participanţilor.

6) Dacă monopolul întră în relaţie de schimb cu o singură firmă cumpărătoare, piaţa este de
forma:
a) monopol – oligopol;
b) monopol – monopson;
c) monopol – oligopson;
d) cu concurenţă monopolistică;
e) cu concurenţă perfectă.
Alegeţi combinaţia de răspunsuri corectă
1) Concurenţa se manifestă prin intermediul unor modalităţi de natură economică:
a) reducerea preţurilor;
b) majorarea costurilor;
c) ridicarea calităţilor bunurilor;
d) lansarea de noi produse;
e) organizarea de servicii post vânzare;
f) formarea de stocuri.
A = a + b + c + d; B = a + c + d + e; C = b + c + d + f; D = a + d + e + f; E = b + d + e + f.

2) Concurenţa acţionează în următoarele direcţii:


a) promovarea şi introducerea progresului tehnic;
b) reducerea costurilor de producţie;
c) îmbunătăţirea calităţii bunurilor;
d) obţinerea de profituri pe orice cale;
e) desfiinţarea firmelor mici şi mijlocii.
A = a + d + e; B = a + b + c; C = b + c + d; D = c + d + e; E = a + c + e.

3) Concurenţa perfectă se defineşte în principal prin următoarele condiţii:


a) atomicitatea participanţilor la tranzacţii;
b) omogenitatea produselor aparţinând aceleiaşi ramuri;
c) diferenţierea produselor din aceeaşi ramură;
d) libera intrare pe piaţă;
e) existenţa unui număr restrâns de producători;
f) perfecta transparenţă a pieţei;
g) fluiditatea cererii şi ofertei.
A = a + b + d + f + g; B = c + e + g; C = a + d + e + g; D = b + d + e; E = a + b + c + d + e.

5
5. PREŢUL SI COSTUL. CONCURENŢA

4) Existenţa monopolului se explică prin următoarele:


a) raritatea unor resurse ce pot fi exploatate dintr-un singur loc – având acces la ele
doar o firmă;
b) existenţa unor patente (licenţe) deţinute de o singură firmă;
c) existenţa unor domenii de activitate în care un număr prea mare de firme ar duce la
risipă;
d) imposibilitatea firmelor mici de a se ridica la nivelul unei firme foarte puternice;
e) concentrarea şi centralizarea capitalului care duce la eliminarea altor producători pe
piaţa unui produs.
A = a + b + d; B = b + c + e; C = a + d; D = a + b + c + e; E = b + c.

Care din următoarele propoziţii sunt adevărate / false ?


1) a) În ţările cu economie dezvoltată predomină concurenţa perfectă. F
b) În ţările cu economie dezvoltată predomină concurenţa de oligopol. A

2) a) Opusul pieţei de monopol este monopsonul. A


b) Opusul pieţei de monopol este oligopolul. F

3) Existenţa monopolului se explică prin:


a) Raritatea unor resurse care pot fi exploatate numai dintr-un singur loc. A
b) Existenţa unor patente, care pentru anumite produse sunt deţinute de către o singură firmă.
A

4) a) Monopolul este o formă de concurenţă loială. F


b) Oligopolul este o formă de concurenţă loială. A