Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA

PROIECT PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR


PROFESIONALE ȘI OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE CALIFICARE
PROFESIONALĂ NIVEL 5

DOMENIUL: MECANICĂ

CALIFICAREA : TEHNICIAN OPERATOR MAȘINI UNELTE CU COMANDĂ


NUMERICĂ

TEMA :

Prelucrarea unei piese complexe....................

Candidat, Îndrumător proiect,


POPESCU ................ Prof.ing. POPA COSMIN

2020