Sunteți pe pagina 1din 2

CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI


Str. Brăilei nr. 138B, Galaţi, 800366
Tel. 0236/311086, 311087 Fax. 0236/479476
e-mail: secretariat@dgaspcgalati.ro
web: www.dgaspcgalati.ro
operator prelucrare date cu caracter personal nr. 9768, în conf. cu Legea nr.677/2001

Nr. /

Catre Primaria com. Priponesti, jud.Galati


In atentia asistentului social SPAS Smulți

Prin prezenta va solicitam sprijinul in vederea clarificarii situatiei minorului Borodescu Cosmin Aurel
(n. 02.04.2003, fiul lui Borodescu Costel și Dana , C.N.P. 5030402171693 cu domiciliul in com. Priponesti, jud.
Galati. Acesta se afla in evidenta noastra ca urmare a savarsirii unei fapte penale (in data de 16.11.2015 a sustras
suma de 200 de euro și 700 lei din portofelul persoanei vătămate Nacu Ioan.
Pentru a evalua necesitatea instituirii unei masuri de protectie speciala va rugam sa ne transmiteti
urmatoarele documente:
- copie dupa cartile de identitate a părinților;
- dovada de venituri a părinților;
- adeverință de elev și caracterizare școlară pentru minor;
- declaratiile părinților si minorului (ca sunt sau nu de acord) cu privire la instituirea unei masuri de
protectie speciala (supravegherea specializata)
- referat de ancheta sociala intocmit la domiciliul părinților minorului, din care sa reiasa situatia socio-
economica a familiei din care provine, imprejurarile in care a fost comisa fapta pentru care minorul este cercetat,
opinia părinților cu privire la fapta comisa si caracterizarea familiei la nivelul comunitatii locale;
De asemenea, va rugam sa va exprimati, in calitate de autoritate locala, punctul de vedere cu privire la
necesitatea instituirii masurii de supraveghere specializata pentru minorul in cauza.
In cazul in care considerati necesara instituirea masurii de supraveghere specializata, va rugam sa ne
transmiteti si planul de servicii pentru minor si familia sa, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului
ANPDC nr.95/2006 si din care sa reiasa:
- obiectivele stabilite prin planul de servicii;
- modul de implicare a institutiilor de la nivelul comunitatii dvs. (primarie, scoala, biserica, politie etc.);
- tipurile de consiliere si sprijin acordate familiei si copilului de catre reprezentantii comunitatii locale;
- resursele identificate si serviciile acordate pentru a sprijini copilul si familia, in indeplinirea obiectivelor
stabilite prin planul de servicii.
Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002, art. 8 alin 1, privind reglementarea activitatii de
solutionare a petitiilor, va rugam sa ne transmiteti toate datele si informatiile in termenul prevazut de lege.
Va multumim de colaborare!

Director General, Director General Adjunct,


Manon Emilia Cristoloveanu Ciprian Groza

Sef Serviciu Plasamente Familiale


Mirela Surugiu

Intocmit – 2 ex.:Teodorescu Mirela

Vă atragem atentia că operațiunile exercitate fără drept în legătură cu acest document (multiplicare, difuzarea, adaptarea, completarea, extragerea, utilizarea,
dezvăluirea) către terți prin transmiterea sub orice formă, se află sub incidența Legii 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI
Str. Brăilei nr. 138B, Galaţi, 800366
Tel. 0236/311086, 311087 Fax. 0236/479476
e-mail: secretariat@dgaspcgalati.ro
web: www.dgaspcgalati.ro
operator prelucrare date cu caracter personal nr. 9768, în conf. cu Legea nr.677/2001

Nr. /

Catre Primaria com. Smulți, jud.Galati


In atentia asistentului social SPAS Smulți

Prin prezenta revenim la adresele nr. 9586/13.03.2014 și 15090/23.04.2014 prin care vă rugam să
monitorizați evoluția minorului Iftode sorin, născut la data de 04.04.2003, fiul lui Iftode Pavel și Iftode Sîica, cu
domiciliul în com. Smulți, jud. Galați, care în perioada 12-15.11.2012 a pătruns în curtea unei localnice și a
sustras o bicicletă.
De asemenea vă rugăm să întocmiți și să ne transmiteți rapoarte lunare (timp de cel puțin 6 luni), din care
să reiasă evoluția minorului în cadrul familiei precum și modul în care părinții își exercită drepturile și își
îndeplinesc obligațiile cu privire la fiul dânșilor.
Menționăm că cele solicitate mai sus fac obiectul activității dumneavoastră conf. art. 118 alin. 1 lit. a) din
Lg. 272/2004, republicată.
Vă mulțumim pentru colaborare!

Director General, Director General Adjunct,


Manon Emilia Cristoloveanu Ciprian Groza

Sef Serviciu Plasamente Familiale


Mirela Surugiu

Intocmit – 2 ex.:Teodorescu Mirela

Vă atragem atentia că operațiunile exercitate fără drept în legătură cu acest document (multiplicare, difuzarea, adaptarea, completarea, extragerea, utilizarea,
dezvăluirea) către terți prin transmiterea sub orice formă, se află sub incidența Legii 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.