Sunteți pe pagina 1din 2

INSTITUTIA : CANWOOD SRL – HUNEDOARA

DIRECTOR : Spanciu Cornel

CLADIRE: MAGAZIA I
PLANUL DE DEPOZITARE ŞI EVACUARE A MATERIALELOR PERICULOASE

1. Numarul nivelului: etaj 8. Masuri de siguranta care


trebuie luate la evacuarea
2. Numar de persoane pe peroanelor / bunurilor
nivel/incapere : 4 pers. 1. Patrunderea in incaperile
ULEI UZAT 100 L VOPSELE PENTRU FORME incendiate se va face numai dupa
3. Incaperi in care se afla MOTORINĂ ce s-a constatat ca elementele de
substante sau bunuri de ATELIER ULEIURI 400 L ŞI REFRACTARE constructie nu prezinta pericol de
evacuat : 200 L prabusire;
- vestiar ÎNTREŢINERE VASELINE 200 KG 800 KG 2. Eliminarea fumului prin
acţionarea rapidă a sistemelor de
4. Mijloace de alarmare a desfumare
personalului 3. Asigurarea personalului de
- prin voce; intervenţie cu echipamntul
individual de protecţie
5. Persoane care au atributii corespunzător.
pentru evacuarea 4. Evitarea scurgerilor de
persoanelor/bunurilor: substante inflamabile pe timpul
- conducatorul locului de evacuarii recipientelor.
munca
Spanciu Cornel 9. Locurile in care se afla
mijloacele de iluminat mobile,
6. Persoane care intocmesc lista celor de transport auxiliare,
prezenti la locul de adunare stabilit : necesare evacuarii : birou,
Spanciu Cornel magazie
- conducatorul locului de
munca 10. Instructiuni de urmat in
caz de incendiu :
HALĂ TURNĂTORIE
7. Ordinea in care se face 1. Actionati cu mijloacele de
evacuarea persoanelor si IEŞIRE stingere din dotare.
bunurilor : 2. Inchideti usile, dar nu le
1. Evacuarea persoanelor incuiati/blocati.
ranite, accidentate, 3. Realizati praguri din nisip in
intoxicate, ca urmare a dreptul usilor pentru a evita
incendiului sau a efectelor raspandirea pe suprafete mari a
nocive ale acestuia. lichidelor inflamabile ce se pot
2. Evacuarea în prima urgenta revarsa.
materialele si substantele cu
pericol de explozie, precum 11. Locurile de adunare a
si bunurile de mare valoare persoanelor pdin turnatorie :
IN FATA HALEI DE
(recipiente cu substanţe
TURNATORIE
inflamabile, recipiente de
gaze lichefiate sub presiune, Intocmit: Nume si prenume Gogescu Mircea 12. Locurile de evacuare a
tehnica de calcul, aparatura Semnatura____________ bunurilor in caz de incendiu :
electronica, aparatura de
valoare, etc). IN FATA HALEI DE TURNATORIE