Sunteți pe pagina 1din 2

dosa​rul nr​

.1-648 /09
Sentinţă ​În numele Legii

mun. Chişinău
u mun.Chişinuă ​Preşedinte
1​7 ​iuli​e ​2009 ​Judecătoria Centr​ de şedinţă D.Suşchevici
Grefier
T.Maştalin Cu participarea : Procurorului
O.Balmuş A​ vocatului
I.Ungureanu

a judecat în şedinţa de judecată publică cauza penală după învinuirea lui


Musteaţă Ser​gi​u XXXXXXXXX năacut pe data deXXXXXXXXXin
or.Ceadir-Lunga.cet. al RM. de naţ​ionalita​
te moldovean, căsătorit studii
s​uperioare. ne​anga​jat în cimpul muncü fără a​ ntecedente penale locuieşte
mXXXXXXXXX ​în comiterera infr​acţiunii prevăzute de art. 213 lit.b) CP al RM. prin
acordul de recunoaştere a vinovăţ​i​ei
S-a constatat ​: ​Inculpatul Musteață Sergiu deţinînd diploma de studii superioare nr.E
4276 eliberată de U.S.M.F. N. Tes​ temniţianu, la data de XXXXXXXXX., avind
s​pecealitatea medic c​hirurg pentru copü​ , exercitind funcția de medic în secția
Chirurgie Chimioterapie pentru copï a Institutului Oncologic al Ministerului
Sănătăţii al ​Republicii Moldova situat mun. Chişinău str. Testemniţianu 30. ​neautorizat,
încălcind din ne​glijenţă regulile şi metodile de acordare a asistenţei medicale, în pe​rioada de
XXXXXXXXX.-XXXXXXXXX, afli​ndu-se la etajul 9. in sala de operatii nr.5 a blocului de operați
nr. 1 al Institutului mentionat, nedindu-şi seama de caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale a
supus la 3 interven​ţii chirurgicale pentru înlăturarea unui tatuaj din regiun​ea abdomenului
pe cet. Usmanova Olga X​XXXXXXXX, ​anXXXXXXXXX, după ce, in rezultatul ultimei
intervenții efectuate de numit,ultimei la 29 iulie 2007. ora 11:10 min. I-a fost co​nstatată
moartea clinică în urma administrări lidocainei, complicată ​cu convulsi
clonico-​tonice, stop respirator şi cardiac, iar ulterior fiind internată în secţia
reanimare ​a instituţiei medicale re​s​pective, ​fiin​du-i efectuată terapie intensivă, la data de 5
august 2007. orele 03:10 mit,i-a ​fost constatată ​moartea biologică. ​Conform raportului de
expertiză ​ medico-legală în comisie nr.399 din XXXXXXXXX. ​efectuarea acestor
interventi cgirurg​icale nu a ţinut de competenţa medicului ​Musteaţă Sergiu, i-ar la
momentul cind acesta a constatat deputul halucinaţiilor şi pierderea contactului cu mediul
inconjurător el trebuia să solicite urgent asiste​nța unui medic anestiziolog-reanimatolog,
co​n​comitent cu instalarea moni​toringului respirației, tensiunii arteriale şi a pulsului, ceea ce
Musteaţă Sergiu nu a făcut, ​neprevăzind a ​ stfel posibi​litatea survenirii urmărilo​r prejudiciabile
manifestate prin decesul lui U​smanova Olg​a, deşi trebuia şi putea să le prevadă.
Inculpatul Musteaţă Sergiu în şedinţa de judeca​
tă vina şi-a recun​
oscut-o pe
deplin şi a solicitat î​ntărirea acordului de recu​
noa​
şter​
e a vinovă​
ție​
i încheiat în
mod b​inevol
Prin probele dobindite în şedinţa judiciară instanţa conchide că invinuirea
inaintată lui Musteaţă Sergiu este î​ nt​
emeiată şi încadrează acțiunile lui în
baza art.213 lit.b) ​
CP RM - inc​ă​
lcarea din ne​glij​enţă a regulilor şi metodelor de
acordare a asistenţei medicale.cauzind decesul pacientului.
La stabilirea pedepsei instanţa ţine cont de ​
g​radul şi caracterul de pericol social
al infracţiunii såv​irşite de persoana vinovat​
ului şi de circunstanțile cauzei.
Aşa se ţine cont de faptul că Musteaţă Ser​gi​u se căieşte sincer de cele înt​îm​plate, fără
antecedent penal se caracterizează pozitiv.are la întreținere un copil minor ​şi astfe​l
instanţa ajunge la convingerea că, educarea şi reeducarea lui e posibelă fără a fi izolat de
societate.
De-as​eme​nea instanţa ţine cont de faptul că, Musteaţă Sergiu a încheiat acord de
recunoaştere a vinovăţiei.c​a​re a fost acceptat de instanţă i-ar conform art.504 ​CPP
acordul d​
e recunoaştere a vinovăției este o tranzacţie ​
incheiată între procuror
şi invinuit ,s-au după caz inculpatul.care şi-a dat consințămintul de a-şi
recunoaşte ​vina in schimbul unei reduse.
In conformitat​e cu art.506-509 CPP RM inta​n​ța de judecată
condamnă ​: ​Pe Musteaţă Sergiu XXXXXXXXXa-l declara vinovat de comiterea
infracţiunii prevăzute de art. 213 lit. b) CP RM şi a-i fixa pedeapsa un an
închisoare cu ​privarea de dr​eptul de a ocupa anumite funcții ce ține de
activitatea medicală pe u​n termen de doi ani. Conform ar​ t.90 CP al RM
executarea pedepsei aplicată lui ​ Musteaţă Sergiu se suspendă condiționat cu un termen de
p​robă de un an de zile obligindul să nu-şi sch​
imbe domiciliul fără consințămîntul organului
competent. Măsura ​preventivă în privința lui Musteaţă Ser​g​iu XXXXXXXXXa o lăsa aceiaş
-obl​ig​area de a nu părăsi domiciliul pină la intrarea sentinţei in v​ig​oare.
Sentinţa cu drept de apel în Curtea de Apel Chişinău timp de 15 zile.

Preşedinte de şedinţă
D.Suşchevici