Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul (a),………………., angajată a companiei ……………, cu functia de


………………, in Departamentul ……………………., vă rog să-mi aprobaţi cererea de
concediu de odihnă începând cu data de …………….., pentru o perioadă de …………………
zile.
Solicit ca drepturile băneşti care mi se cuvin în contul concediului legal de odihnă să le
primesc o dată cu încasarea salariului din luna……………….

Vă mulţumesc.

Data Semnătura