Sunteți pe pagina 1din 15

Sistemul Integrat de Management COD: PTE 11

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.


EXECUTAREA ZIDARIILOR DIN PIATRA
Pagina 1 din 15
ARTIFICIALA

1.SCOP

Procedura are ca scop precizarea actiunilor , tehnologia de executie , scule, ,utilaje si


materiale necesare la executia zidariilor din elemente artificiale in conformitate cu cerintele
de calitate prevazute .

2. DOMENIU DE APLICARE
2.1.Prezentul capitol stabileste prevederile generale de asigurare a calitatii constructiilor
alcatuite din zidarie portanta precum si a zidariilor neportante din caramizi pline,
caramizi si blocuri ceramice cu goluri.
2.2.Prevederile se aplica si la zidariile din blocuri mici din beton cu agregate usoare si la
cele din blocuri mici si placi din beton celular autoclavizat, inlocuitoare a zidariilor din
materiale ceramice.
2.3.Prevederile se refera in principal la constructiile de locuinte si social - culturale,
precum si la constructiile industriale si agro-zootehnice cu alcatuire asemanatoare.
2.4.Prevederile nu se refera la constructiile tehnologice din zidarie cum sunt: cosurile de
fum independente, cuptoarele industriale, canalele de fum precum si zidariile cu
camasuieli armate a caror executie se realizeaza in conditii speciale de lucru.
Prezentul document este o procedura cadru care nu se aplica in cazurile concrete
aferente lucrarilor decat dupa ce a fost adaptata cerintelor specificate in contracte
proiecte , documentatii tehnice , legi, normative ,standarde , etc .

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

 STANDARD SR EN ISO 9001/2015- Sistem de management al calitatii ,


Cerinte , specifica cerintele de management al calitatii pentru organizatiile care este
necesar sa demonstreze capabilitatea lor de a furniza produse care sa indeplinesca
cerintele clientilor , precum si cerintele de reglementare aplicabile , avand drept scop
cresterea satisfactiei clientului .
 STANDARD SR EN ISO 9000/2015 – Sistem de management al calitatii Principii
fundamentale si vocabular care descrie notiunile fundamentale ale sistemului de
management al calitatii si specifica terminologia pentru sistemele de management al
calitatii .
 STANDARD SR EN ISO 9004 / 2015 Sistem de management al calitatii . Linii directoare
pentru imbunatatirea performantelor , care furnizeaza , pe baza celor 8 principii de
management al calitatii , indrumari pentru imbunatatirea performantei organizatiei si
cresterea satisfactiei atat a clientilor , precum si a altor parti interesate
 Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
 Hotarârea Guvernului României Nr. 766/1997 – Anexa nr.2 - Regulamentul privind
asigurarea si conducerea calitatii in constructii.
3.1. Proiect de executie alcatuit din piese scrise si desenate.
3.2. Caietul de sarcini al proiectantului.
3.3. Normative si instructiuni
 “Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si
tencuiala “ indicativ C17-82

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 11
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA ZIDARIILOR DIN PIATRA
Pagina 2 din 15
ARTIFICIALA

 ”Normativ pentru folosirea blocurilor mici de beton cu agregate usoare la lucrari


de zidarie “ indicativ C14-82
 ”Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor si acoperisurilor
din elemente din BCA” indicativ P 104-83
 Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie” indicativ
P2-85

4. DEFINITII SI PRESCURTARI
4.1. Zidaria din piatra artificiala de orice forma sau provenienta asezata dupa anumite
reguli legata cu mortar, se simbolizeaza cu:
“ZC” - zidarie din corpuri artificiale
4.2. Prescurtare: CQ-ZC, controlul calitatii pentru zidarie din corpuri artificiale

5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1 CONDITII PREALABILE
5.1.1.Asigurarea pe santier a documentatiei prevazuta la paragraful precedent precum
si a prezentelor prevederi.
5.1.2.Organizarea formatiilor de lucru pe specific de lucrari, alcatuite din muncitori
calificati conform normelor de munca in vigoare, pentru realizarea in bune conditiuni a
graficului de executie.
5.1.3.Instruirea formatiilor la obiect din punct de vedere tehnic si de protectie a muncii si
verificarea insusirii de catre personal a informatiilor primite.
5.1.4.Asigurarea locurilor de munca cu dotarile necesare; schele, instalatii de ridicat,
mijloace de transport manual, apa, energie electrica, instrumente de masura si trasaj,
scule si echipament de protectie.
5.1.5.Depozitarea cit mai aproape de locul punerii in opera a corpurilor de zidarie care
vor corespunde din punct de vedere calitativ cu cele indicate de proiectant.
5.1.6.Asigurarea ritmicitatii alimentarii cu mortar conform marcii prevazuta, pe toata
durata timpului de lucru.
5.1.7.Trasarea si materializarea reperelor pe teren conform desenelor de executie.

5.2.MASURI PREVENTIVE
5.2.1.Instruirea periodica si la inceputul fiecarui schimb a personalului din punct de
vedere a protectiei muncii.
5.2.2.Verificarea schelelor, scarilor de acces si a parapetilor.
5.2.3.Verificarea starii de sanatate a muncitorilor si a utilizarii echipamentului de
protectie.

5.3.ACTIUNI IMPLICATE
5.3.1.Aprovizionarea cu materiale
5.3.2.Asigurarea dotarilor
5.3.3.Trasarea
5.3.4.Executarea zidariei
5.3.5.Verificarea tehnica si calitativa
5.3.6.Evacuarea materialelor neutilizate si pregatirea altor faze de lucrari; cofrare,
armare, betonare, etc.
Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 11
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA ZIDARIILOR DIN PIATRA
Pagina 3 din 15
ARTIFICIALA

5.4. PROCEDURA
5.4.1.Zidarii din: caramida, caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale si orizontale,
fisii ceramice cu goluri orizontale
5.4.2.Materiale
5.4.2.1.Piesele scrise si desenate ale proiectului de executie trebuie sa
cuprinda caracteristicele materialelor prevazute pentru executarea zidariei:
 tipul, calitatea si marca caramizilor sau blocurilor
 tipul si marca mortarului si eventualii aditivi ce se vor utiliza
 tipul si marca betoanelor folosite pentru turnarea elementelor din
beton executate concomitent cu zidaria.
5.4.2.2.Caramizile si blocurile ceramice care se utilizeaza la zidarii sunt
prevazute in tabelul 1 si trebuie sa indeplineasca conditii prevazute in
standardele respective, domeniul de utilizare fiind obligatoriu pentru fiecare tip.
5.4.2.3.
Tabel 1
Nr. Material Format Domeniul de utilizare
Crt. STAS Grad Inalt. Observatii
seismic cladire
m
1. Caramizi pline 240x115x63 - se utilizeaza pentru ziduri anti-
STAS 457-80 foc si anti-explozive, cosuri de
fum, camine de vizitare, protectia
hidroizolatiilor verticale
2. Caramizi si 290x140x88 Fara restrictii - se utilizeaza la pereti portanti
blocuri 290x240x138
ceramice cu 365x180x138
goluri verticale 240x115x88 6,7  15 - nu se admit la executarea
STAS 5185/2 – 290x240x188 9  6 peretilor rezistenti la explozie, la
80 8  9 executarea fundatiilor si zidariei
soclului sub nivelul hidroizolatiei,
6 12 precum si la executarea
240x115x138 7  9 caminelor de vizitare
8  6
3. Caramizi si 290x240x138 - se utilizeaza la pereti
blocuri ceramice 290x290x138 neportanti
cu goluri - nu se utilizeaza la aceleasi
orizont. STAS tipuri de pereti ca la nr.crt.2
8560-80
4. Fisii ceramice 300x75x300 - se utilizeaza numai pentru
cu goluri pereti despartitori
orizontale NTR
9059 – 80

5.4.2.4.Nu vor fi utilizate caramizile, blocurile si fisiile ceramice care prezinta


crapaturi sau stirbituri ale muchiilor mai mari de 3 mm pentru cele din clasa A si 5
mm pentru celelalte calitati.
5.4.2.5.Mortarele folosite la executarea zidariei trebuie sa indeplineasca conditiile
tehnice prevazute in STAS 1030-85 “ Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli.
Clasificare si conditii tehnice” si “ Instructiunile tehnice C17-82”

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 11
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA ZIDARIILOR DIN PIATRA
Pagina 4 din 15
ARTIFICIALA

5.4.2.6.Dozajul mortarelor pentru zidarie preparate pe santier in functie de marca


prevazuta in proiect este cel mentionat in tabelul 2
Tabel 2
Marca Felul Dozaj in parti de volum
Mortarului Ciment marca 300 Var gras pasta Nisip
Greutatea specifica 1,2 1,3 1,3
in gramada t/m3
M 4 –z Var - 1 3...4
M10-z Var-ciment 1 1 10
M25-z Ciment-var 1 0,7 7
M50-z Ciment-var 1 0,4 5
M100-z Ciment 1 - 4

5.4.2.7.Mortarul gata preparat in instalatii centralizate sau pe santier trebuie sa


fie omogen, lucrabil si sa nu se segrege in timpul transportului sau punerii in
opera.
5.4.2.8.Apa pentru preparare sau adaos la mortare va fi potabila
5.4.2.9.Perioada de punere in lucrare a mortarelor este de:
 pina la 12 ore pentru mortarele de var
 pina la 1 ora pentru mortarele, de ciment si ciment-var
5.4.2.10.Nu este permisa folosirea mortarelor vechi care au inceput sa se
intareasca si nu se admite amestecarea lor cu mortare proaspat preparate.
5.4.2.11.Domeniul de utilizare al mortarelor de zidarie dupa felul constructiei este
prevazut in tabelul 3

Tabel 3
Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 11
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA ZIDARIILOR DIN PIATRA
Pagina 5 din 15
ARTIFICIALA

Felul Felul constructiei Categoria Marca minima a


Lucrarii mortarelor mortarelor
A. De caramida din argila arsa plina
 cu grosimea de 24...36,5 cm si
cu mai putin de 2 etaje pline var 4
var-ciment 10
ciment-var 50; 25
 cu grosimea de 24...36,5 cm si var-ciment 10
cu mai mult de 2 etaje ciment-var 50; 25
 cu grosimea mai mare ca 36,5 var 4
cm var-ciment 10
ciment-var 50; 25
B. Din blocuri de beton greu sau var 4
piatra var-ciment 10
ciment-var 50; 25
C. Din blocuri de beton usor var 4
var-ciment 10
ciment-var 25
D. Zidarie cu goluri, armata var-ciment 10
complexa ciment-var 50; 25
ciment 100
E. E.Buiandrugi din zidarie de ciment-var 50; 25
caramida ciment 100
F. Stilpi, bolti in locuinta ciment-var 25
G. Bolti sub plansee carosabile la ciment - var 50
subsoluri, cladiri industriale
H. Zidarie la subsoluri, socluri si
fundatii
 in pamint uscat var-ciment 25; 10
 in pamint umed ciment-var 50; 25
 in pamint saturat cu apa ciment-var 50
ciment 100
I. De caramida din argila arsa cu ciment-var 25
grosimea sub 24 mm
J. Ziduri de umplutura din caramizi var 4
pline si caramizi gaurite sau var-ciment 10
celulare ciment-var 25
K. Ziduri de umplutura din elemente var 4
prefabricate pe baza de ipsos - ipsos-var 10
umiditate sub 60 % ipsos (cu 25; 10
intirzietor)
L. Cosuri deasupra planseelor - pod ciment - var 50
ciment 100
M. Cornise, frontoane, solbancuri, ciment-var 50
briie ciment 100

5.4.2.12.Marcile minime de caramida sau de blocuri ceramice si de mortar pentru


structurile de zidarie portanta pentru diferitele grade de protectie antiseismica in
functie de inaltimea cladirilor sunt date in tabelul 4.

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 11
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA ZIDARIILOR DIN PIATRA
Pagina 6 din 15
ARTIFICIALA

Tabel 4
Nr. Marci minime de caramizi si mortar in functie de gradul de
Nr. Inaltmea max. protectie antiseismica a constr.
Crt. cladirii de 6 7 8 9
m niveluri Marca Marca Marca Marca
Cara- mortar cara- mortar cara- mortar cara- mortar
mida mida mida mida
1. Sub 4 1 50 10 50 10 50 25 75 50
2. 4…9 3 75 25 75 25 75 50 100 50
3. 9…12 4 75 25 100 25 100 50 - -
4. 12…15 5 100 25 100 50 - - - -

5.4.2.14. Tabelele 1;3 si 4 servesc pentru alegerea si locul utilizarii corpurilor de


zidarie si a mortarelor in scop orientativ. In toate cazurile, chiar si
pentru constructii cu caracter provizoriu caracteristicile tehnice ale
materialelor se vor stabili prin proiecte.

5.4.3.Pregatirea lucrarii
5.4.3.1.Indeplinirea tuturor conditiilor prealabile cuprinse la paragraful 4.
5.4.3.2.Curatirea suprafetelor peste care urmeaza sa se aseze primele rinduri de
caramida.
5.4.3.3.Trasarea axelor constructiei pentru nivelul respectiv conform desenelor
de executie.
5.4.3.4.Trasarea laturilor zidului fata de axele constructiei.
5.4.3.5.Verificarea lucrarilor de trasaj si fixarea reperelor pe elementele existente
ale constructiei; plansee; stilpi, cadre,etc.

5.4.4.Tehnologia de executie
5.4.4.6.Inainte de punerea in lucrare, caramizile se vor uda bine cu apa. Pe timp de arsita
udarea trebuie sa fie mai abundenta.Deasemeni se vor uda si suprafetele peste care
urmeaza sa se aseze primele rinduri de caramida.
5.4.4.7.Zidaria se alcatuieste din caramizi si blocuri ceramice asezate pe lot, in rinduri
orizontale.La capete, intersectii, colturi si margini de goluri se prevad fractiuni de caramizi
sau blocuri de dimensiuni mai mici decit cele curente, pentru realizarea teserii si fetelor
verticale frontale.La peretii despartitori corpurile de zidarie se pot aseza si pe cant.
5.4.4.8.La zidaria de caramida sau blocuri ceramice, grosimea rosturilor orizontale este
de 12 mm iar a celor verticale de 10 mm, iar la zidaria din blocuri mici si placi din beton
celular autoclavizat, rosturile orizontale si verticale au grosimea de 10 mm. Abaterea limita
pentru grosimile ambelor rosturi este de + 5 mm la - 3 mm. La stilpii portanti abaterea limita
se reduce cu 50 %.
5.4.4.9.Rosturile orizontale si verticale se umplu cu mortar pe toata grosimea zidariei, mai
putin 10…15 mm la fiecare fata a zidului, pentru a se asigura o buna aderenta a tencuielii, in
afara de cazul cind se prescrie altfel prin proiect. La caramizile si blocurile ceramice cu goluri
orizontale mortarul din rosturile verticale transversale se va aplica numai pe portiunile
marginale cu goluri inguste, iar portiunea centrala cu goluri mari va ramine cu rosturile
verticale neumplute cu mortar

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 11
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA ZIDARIILOR DIN PIATRA
Pagina 7 din 15
ARTIFICIALA

5.4.4.10.Zidaria aparenta se executa cu caramida sortata de calitatea A, avind culoare


uniforma, format regulat si muchii drepte nestirbite. Se va acorda o atentie deosebita in ceea
ce priveste liniaritatea, paralelismul si grosimea lor. Rosturile ramin neumplute la zidarie pe
circa 20 mm la fata aparenta si se trateaza apoi prin fuguire cu mortar de ciment M100-T
rezultind in final o adincime de rost de circa 10 mm.
5.4.4.11.Orizontalitatea rindurilor de caramizi sau blocuri se obtine utilizind rigle de lemn
sau metal gradate la intervale egale cu inaltimea rindurilor de zidarie (grosimea caramizii +
inaltimea rostului). Riglele se fixeaza la colturile zidariei perpendicular, verificarea
orizontalitatii facindu-se cu o sfoara de trasat bine intinsa intre acestea.In locul sforilor nu se
vor utiliza sirme.
5.4.4.12.Intreruperea executiei zidariei se va face in trepte, fiind interzisa intreruperea cu
strepi.
5.4.4.13.Zidaria se tese astfel ca rosturile orizontale (transversale si longitudinale) sa fie
decalate de la un rind la celalalt, rosturile unui rind situindu-se deasupra plinurilor din rindul
inferior.
 Decalarea va fi de minimum:
 1/ 4 din lungime la caramizi
 1/ 2 din lungime sau 10 cm la blocuri
5.4.4.14.Legaturile intre ziduri, la colturi, intersectii si ramificatii se face alternativ functie
de tipul de caramizi si blocuri ceramice utilizate si anume: primul rind de caramizi se face
continu la unul din ziduri si se intrerupe la cel de al doilea in dreptul intersectiei, urmind ca la
rindul urmator sa se procedeze invers, aceasta in cazul utilizarii elementelor de aceeasi
inaltime care permit legare prin tesere. In cazul peretilor portanti interiori si exteriori din
caramizi sau blocuri cu inaltimi de dimensiuni diferite legarea peretilor se asigura prin
intercalarea unor stilpi de beton armat si prin prevederea de armaturi de legatura intre
acestia si zidurile adiacente, la intervale de maximum 3 rinduri de caramida. Stilpisorii se
plaseaza in capatul zidurilor transversale la interior tangent la zidurile exterioare si interioare
longitudinale.
5.4.4.15.Taierea caramizilor pline sau cu goluri verticale necesare pentru realizarea
legaturilor la colturi, intersectii si ramificatii se va face cu ciocanul de zidarie bine ascutit sau
cu o unealta electrica cu disc abraziv. La zidaria din blocuri cu goluri orizontale, se folosesc
jumatati de blocuri care se livreaza cu cele intregi sau caramizi cu goluri verticale de aceiasi
inaltime. Se interzice taierea blocurilor cu ciocanul.
5.4.4.16.Ultimul rind al zidariei, peste care urmeaza sa se aseze elemente prefabricate,
se va executa cu caramizi asezate in lung.
5.4.4.17.Zidaria de umplutura la cladirile cu structura din beton armat va fi bine impanata
la partea superioara si ancorata de elementele portante ale constructiei (stilpi, diafragme)
dupa cum urmeaza:
a) Zidaria plina ( fara goluri de usi sau ferestre) se va ancora la cladiri cu
gradul de protectie antiseismica peste 7 de o parte si de alta a stilpului
sau diafragmei la circa 60…80 cm distanta pe verticala, prin mustati din
otel beton  6 mm avind lungimea de 50 cm.
 In cazul stilpilor mustatile se monteaza odata cu armatura. In cazul
elementelor din beton armat turnate in cofraje metalice, ancorarea
zidariei se face cu bare fixate de stilpi sau diafragme cu ajutorul
bolturilor impuscate C 10 x 50 x 16 E precum si cu saibe si piulite.
Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 11
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA ZIDARIILOR DIN PIATRA
Pagina 8 din 15
ARTIFICIALA

b) Portiunile de zidarie situate de o parte sau alta a golului de usi sau


ferestre avind lungimea de peste 1 m se vor ancora ca la punctul “a” de
mai sus numai pentru gradul de protectie antiseismica peste 7.
 Portiunile de zidarie avind lungimea egala sau mai mica de 1 m se
vor ancora pentru toate gradele de seismicitate.
c) In traveiele alcatuite din parapet si gol de fereastra neincadrat in
zidarie, ancorarea zidariei se va face de o parte si alta a stilpilor sau
diafragmelor cu cite doua bare la distanta de cite 20 cm pe verticala, de
la partea inferioara a golului ferestrei si de planseu in cazul asizelor de
10 sau 20 cm. In cazul asizelor de 7,5 si 15 cm distanta este de 30 cm.
5.4.4.18.Peretii despartitori executati din zidarie se vor fixa la partea inferioara in
pardoseala, prin executarea pardoselilor dupa executia peretilor si la cea superioara prin
impanarea cu mortar de ciment.
5.4.4.19.Peretii despartitori se vor rigidiza prin:
 solidarizarea lor cu peretii structurali prin tesere sau ancorare cu bare
de otel beton  6 x 60 cm pe inaltime in toate rosturile orizontale.
 prevederea de elemente de beton armat, stilpisori legati de zidurile
respective cu bare din otel beton  6 x 60 cm plasate in rosturi
 solidarizarea prin tesere cu peretii despartitori perpendiculari ce vor
avea lungimea pina la primul gol minimum 1/5 din inaltimea peretelui
respectiv.
 Sporirea rigidizarii peretilor despartitori se poate obtine prin armarea lor
cu bare de otel beton  6 mm, sau sirma  4-5 mm plasate in rosturile
orizontale la distante de 4.
5.4.4.20.Peretii despartitori de 7,5 cm grosime se vor executa cu mortar marca
50
5.4.4.21.La zidaria armata caramida si mortarul folosite vor fi cel putin de marca 50
pentru constructii cu umiditate relativa interioara 60% si cel putin de marca 100 in cele cu
umiditate relativa permanenta.
5.4.4.22.Armaturile la zidaria armata se dispun la maximum 5 rinduri de caramida,
respectiv 40 cm. Distantele intre armaturi si marginea zidariei vor fi de minimum 2 cm.
5.4.4.23.Rosturile in care se prevad armaturi in forma de gratar vor avea grosimea egala
cu diametrele barelor care se incruciseaza plus 4 mm.
5.4.4.23.In cazul zidariilor complexe alcatuite din zidarie de caramida intarita cu elemente
de beton armat monolit (stilpisori si centuri) executate concomitent, conlucrarea dintre
acestea este asigurata prin aplicarea masurilor indicate mai sus privind montarea corecta a
armaturilor si respectarea marcilor de beton, mortar si caramida. Stilpisorii se toarna avind
cofraj de zidarie pe laturile care vin in contact cu acestea. Dimensiunea minima a stilpisorilor
trebuie sa fie de 25 cm, iar armarea minima 4  12 pentru OB37 si 4  10 pentru PC 52 cu
20 cm.
5.4.4.24.Cosurile de fum se vor executa din caramizi pline presate pe cale umeda sau
caramizi cu goluri verticale. In cazul utilizarii caramizilor cu goluri verticale, canalele de fum
se vor captusi cu olane sau tuburi prefabricate din beton. Zidaria cosurilor de fum se va
alcatui numai din caramizi intregi legate cu mortar marca 50 in interiorul podurilor si mortar
marca 100 peste invelitoare. Grosimea minima a peretilor la interior va fi de 1/2 caramida.
Nu se admite inglobarea canalelor de fum in grosimea peretilor portanti.
Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 11
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA ZIDARIILOR DIN PIATRA
Pagina 9 din 15
ARTIFICIALA

5.4.4.25.Zidariile pentru placarea diafragmelor de beton armat cu caramizi sau blocuri


ceramice sau BCA se executa intre centurile din beton armat scoase in consola in dreptul
planseelor. Zidaria se va impana ca la zidaria de umplutura. Spatiul dintre zidarie si
diafragma va fi de 1…2 cm si se va umple bine cu mortar odata cu executarea zidariei.
In zonele seismice de grad 7, 8 si 9 placajul va fi ancorat de diafragma cu bare din otel beton
inglobate in rosturile orizontale. Ancorarea se face cu mustati  6 mm avind lungimea 30 cm,
scoase din diafragme sau fixate cu ajutorul bolturilor impuscate (vezi punctul “a” de la
paragraful 8.1.3.12.) Mustatile se vor monta la intervale de cite 90 cm pe orizontala si 60 cm
pe verticala. Armarea rosturilor orizontale ale zidariei se va face pe toata lungimea lor cu
bare de otel beton  6 ... 8 mm , la intervale de cite 60 cm pe inaltime ancorate de mustatile
scoase din diafragme sau stilpi.
5.4.4.26.In vederea montarii timplariei, in zidarie se vor monta la fiecare gol de usa cite 3
ghermele de o parte si alta a golului, iar la fiecare gol de fereastra cel putin cite doua.
Ghermelele vor fi confectionate din lemn si impregnate sau cufundate intr-o baie de bitum.

5.4.5.Zidarie din blocuri de beton cu agregate usoare

5.4.5.1.Domeniul de folosire
5.4.5.1.1.Blocurile mici din beton cu agregate usoare se pot folosi la executarea
peretilor exteriori si interiori portanti si neportanti.
5.4.5.1.2.Nu se admite folosirea lor in urmatoarele conditii:
 la executarea zidurilor subterane, fundatiilor, soclurilor, sub nivelul
stratului hidroizolant precum si canalelor de fum si cosurilor
 la executarea zidariilor in medii care contin agenti chimici

5.4.5.2.Materiale
5.4.5.2.1.Blocurile mici din beton cu agregate usoare au dimensiunile si greutatile
aratate in tabelul 5

Tabel 5
Nr. Dimensiuni Clasa Masa maxima a blocului, in Kg la densitatea aparenta a
crt. mm bet. cuprinsa:
1350-1500 1500-1650 1650-1700 1750-1800
1. 290x240x138 C1 9,9-11.0 11.0-11.7 11.7-12,5 12,5-13.2
2. 290x240x213 C1 13,5-15.0 15.0-16,5 16.5-17,5 17,5-18.0
3. 365x240x138 C2 12,5-13.5 13.5-15.0 15.0-16.0 16.0-16.5

5.4.5.2.2.Dupa rezistenta medie la compresiune sunt de 4 marci: M35,M50,M75


si M100.
5.4.5.2.3.Mortarele folosite pentru aceste zidarii sunt cele prevazute in tabelul 2,
domeniul de utilizare dupa felul constructiei din tabelul 3.

5.4.5.3.Pregatirea lucrarii
 Se face la fel ca pentru zidariile de caramida

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 11
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA ZIDARIILOR DIN PIATRA
Pagina 10 din 15
ARTIFICIALA

5.4.5.4.Tehnologia de executie
5.4.5.4.1.Tehnologia de executie este identica cu cea practicata pentru zidariile
de caramida cu precizarile care urmeaza:
5.4.5.4.2.Zidaria se executa din blocuri intregi si fractiuni de blocuri, care se obtin
prin taierea celor intregi cu ciocanul de zidar bine ascutit.
5.4.5.4.3.Teserea zidariei se face la fiecare rind, rosturile verticale ale unui rind
vor fi decalate cu 1 / 3 pina la 1 / 2 bloc, dar cel putin 10 cm, fata de rosturile
rindului anterior.
8.2.4.1. Inaltimea zidului trebuie sa fie un multiplu a inaltimii rindului de blocuri.
In cazul cind acest lucru nu este posibil se executa completari din
zidarie de caramida

5.4.6.Zidarie din blocuri si placi din beton celular autoclavizat + Gaz beton

5.4.6.1.Domeniul de folosire
5.4.6.1.1.Produsele din beton celular autoclavizat se prezinta sub forma de
blocuri, fisii si placi
 Blocurile se folosesc la zidarii de inchidere exterioare si interioare si
placare a elementelor de beton armat (diafragme, stilpi, terase, etc.)
 Fisiile se folosesc pentru executarea peretilor portati interiori si
exteriori la cladirile cu structuri din beton armat pe cadre si diafragme
sau pentru delimitarea unor spatii anexe ale apartamentelor.
 Placile sunt folosite in principal ca placaje la elementele din beton si
beton armat pentru asigurarea izolarii termice precum si pentru
mascarea instalatiilor montate aparent.
5.4.6.1.2.Nu se folosesc elemente din beton celular - autoclavizat la zidarii
portante, in medii cu umiditate mai mare de 70 % sau agresive precum si la
executarea unor zidarii aparente.

5.4.6.2.Materiale
5.4.6.2.1.Blocurile mici din b.c.a. au dimensiuni modulate cu lungimi de 490...600
mm, latimi de 240 mm si grosimi de 12,5...25 cm
5.4.6.2.2.Fisiile din b.c.a. armat, au deasemeni dimensiuni modulate, cu lungimi
de 200,300,450,480 si 600 cm, latime de 60 cm si grosimi de 7,5; 10; 12,5; 17,5;
20 si 25 cm.
5.4.6.2.3.Placile din b.c.a. au dimensiuni in plan variabile si grosimi pina la 12,5
cm. Nu sunt armate.
5.4.6.2.4.In functie de rezistenta la compresiune betonul celular autoclavizat se
produce in trei sortimente aratate in tabelul 6.

Tabel 6
Nr. Simbolizare Rezistenta la Agreate
2
crt. compresiune daN/cm
1. GBCT 25 Cenusa de termocentrala
2. GBN 35 35 Nisip
Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 11
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA ZIDARIILOR DIN PIATRA
Pagina 11 din 15
ARTIFICIALA

3. GBN 50 50 Nisip

5.4.6.2.5.Mortarele utilizate pentru zidarii si placi sunt prevazute in tabelul 2


 La imbinarea fisiilor se foloseste un mortar cu adeziv iar pentru
umplerea golurilor cu un mortar fluid de ciment marca M 100

5.4.6.3.Tehnologia de executie.
5.4.6.3.1.Zidaria ca si placajele se executa din elemente intregi si fractiuni de
elemente taiate cu fierastraie din otel special.
 Teserea zidariei se face la fiecare rind, rosturile verticale fiind decolate
cu 1/2, 1/3, 1/4 din lungimea blocului.
5.4.6.3.2.Peretii din b.c.a. se impaneaza si se ancoreaza de structura de
rezistenta cu bare din otel - beton  6 ca si la zidariile de caramida.
5.4.6.3.3.In peretii din b.c.a. nu se pot executa slituri pentru instalatii.
5.4.6.3.4.Fisiile din b.c.a. se monteaza in pozitie orizontala sau verticala prin
fixare cu suruburi mecanice, lipire cu mortar adeziv si impanare.
5.4.6.3.5.La capatul superior al fisiilor montate vertical pentru preluarea
deformatiilor transmise pe plansee acestea pot fi prevazute la turnare cu benzi
elastice.
5.4.6.3.6.Intersectiile se prevad suplimentar cu corniere din impislitura din fibra
de sticla lipite.
5.4.6.3.7.Fisiile se pot monta si pe rame metalice formind panouri de inchidere
mari.
5.4.6.3.8.Nu se vor pune in lucrare elementele din b.c.a. care prezinta crapaturi
sau convexitati in cazul fisiilor.

5.5.REGULI SI METODE DE VERIFICARE A CALITATII


5.5.1.La realizarea lucrarilor de zidarie se va respecta documentatia tehnica de executie
prescriptiile legale in vigoare specifice acestora, precum si prezentele prevederi.
5.5.2.Atit in timpul executiei cit si la terminarea lucrarilor se vor efectua verificari privind
corespondenta lor cu documentatia tehnica care a stat la baza executiei precum si
asupra calitatii lor.
5.5.3.Verificarea dimensiunilor si a calitatii materialelor se va face conform conditiilor din
standarde si alte prevederi legale in vigoare, pentru fiecare material utilizat.
 Materialele folosite in lucrari pentru care documentatia prevede o anumita
calitate si care prezinta indoieli in aceasta privinta, trebuie sa fie supuse la
incercari de laborator.
5.5.4.Verificarea cantitatii procentuale de fractiuni de caramida, se face prin examinare
vizuala in timpul executiei, astfel ca procentul de fractiuni de caramida sa nu
depaseasca 15 % din numarul de caramizi pe ansamblul lucrarii.
5.5.5.Verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netencuite, luindu-se media a trei
masuratori, cu precizie de 1 mm, efectuate intre doua dreptare asezate pe fetele
zidurilor.
5.5.6.Verificarea grosimii rosturilor verticale si orizontale se face prin stabilirea unei
grosimi medii de rost pentru o portiune de zidarie de 1 m lungime, masurata pe

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 11
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA ZIDARIILOR DIN PIATRA
Pagina 12 din 15
ARTIFICIALA

orizontala, respectiv pe verticala. Verificarea se face cu o rigla sau ruleta metalica cu


gradatie milimetrica.
5.5.7.Verificarea umplerii rosturilor se face prin examinare vizuala.
5.5.8.Verificarea teserii corecte a zidariei si legaturilor la colturi, ramificatii si incrucisari
de ziduri, se face in cursul executiei, prin examinare vizuala.
5.5.9.Verificarea orizontalitatii suprafetelor superioare a rindurilor de caramizi sau
blocuri se face cu ajutorul nivelei si a dreptarului.
 La cladiri cu lungimea peste 30 m, verificarea se face cu aparate de nivel.
Verificarea planeitatii suprafetelor si a rectilinitatii muchiilor se face prin aplicarea
pe suprafata zidului sau in lungul muchiilor, a unui dreptar de minimum 2 m
lungime si prin masurarea intervalului dintre acest dreptar si suprafata zidului sau
muchie, cu o precizie de 1 mm.
5.5.10. Verificarea verticalitatii suprafetei si muchiilor se face cu ajutorul unei rigle
gradate cu o lungime de minim 2 m si a firului cu plumb cu lungimea
corespunzatoare inaltimii nivelului.
5.5.11.Verificarea dimensiunilor incaperilor, a cladirii in ansamblu si a marimii
deschiderilor pentru goluri, se face prin masuratori directe efectuate cu metrul
sau ruleta.
5.5.12.Verificarea:
 coaxialitatii stilpilor si zidurilor
 legaturii zidurilor prin intermediul planseelor, centurilor, ancorelor de otel, etc.
 legaturii dintre peretii de umplutura si elementele de rezistenta
 legaturii dintre straturile componente ale zidariilor mixte
 rezemarii grinzilor si placilor
 stabilitatii corniselor
 lucrarilor de izolatie legate de executarea lucrarilor de zidarie
 se vor face dupa caz, vizual sau prin masuratori directe, in timpul executiei
lucrarilor, rezultatele lor consemnindu-se in cazul lucrarilor ascunse in
documentele de santier.
5.5.13.Abaterile limita fata de dimensiunile stabilite prin proiecte sau prin prescriptiile
legale in vigoare sunt cele prevazute in tabelul 7.

Tabel 7
Nr.crt. Denumirea caracteristicilor Abateri Observatii
limita
mm
1. I. - LA DIMENSIUNILE ZIDURILOR

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 11
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA ZIDARIILOR DIN PIATRA
Pagina 13 din 15
ARTIFICIALA

La grosimea de executie a zidurilor:


a). din caramida si blocuri ceramice
- ziduri cu grosimea sub 63 mm +3
-3
+4
- ziduri cu grosimea de 90 mm -4
+4
- ziduri cu grosimea de 115...140 mm -6
+6 La zidurile provenite din
- ziduri cu grosimea de 240 mm -8 demolari
+ 10 abaterile limita se
- ziduri cu grosimea peste 240 mm - 10 majoreaza cu 50%
b). din blocuri mici de beton cu agregate
usoare:
- ziduri cu grosimea sub 240 mm +4
-4
+5
- ziduri cu grosimea de 290 mm -5
+ 10
- ziduri cu grosimea peste 365 mm - 10
c). din blocuri mici si din placi de beton
celular autoclavizat
- ziduri cu grosimea sub 125 mm +4
-4
+5 -
- ziduri cu grosimea de 190 mm -5
+8
- ziduri cu grosimea de 240 mm -8
2. La goluri:
a). pentru ziduri din caramizi, blocuri
ceramice si din blocuri mici de beton cu
agregate usoare: -
- pentru dimensiunea golului sub 100 cm + 10
- 10
+ 20
- pentru dimensiunea golului peste 100 cm - 10
b). pentru ziduri din blocuri mici si din placi + 20
de b.c.a. - 20
3. La dimensiunile in plan ale incaperilor
+ 15
- cu latura incaperii sub 300 cm - 15 -
+ 20
- cu latura incaperii peste 300 cm - 20
4. La dimensiunile partiale in plan (nise, + 10
spaleti, etc.) - 10
5. La dimensiunile in plan ale intregii cladiri + 50
- 50 -
6. La dimensiunile verticale:
a). pentru ziduri din caramizi, blocuri
ceramice si blocuri mici din beton cu Cu conditia ca denivelarile
agregate usoare + 20 unui planseu sa nu
- pentru un etaj - 20 depaseasca 15 mm
- pentru intreaga cladire - max 5 niveluri + 50
- 50

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 11
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA ZIDARIILOR DIN PIATRA
Pagina 14 din 15
ARTIFICIALA

b). pentru ziduri din blocuri mici si din placi


din b.c.a.: + 20
- pentru un etaj - 20
- pentru intreaga cladire (cu 2 niveluri + 30
executata din blocuri mici) - 30
7. II. LA DIMENSIUNILE ROSTURILOR
DINTRE CARAMIZI, BLOCURI SAU La stilpi portanti cu
PLACI: +5 sectiunea sub 0,1 mp
- rosturi orizontale -2 abaterile limita se
micsoreaza cu 50 %
- rosturi verticale +5
-2
- rosturi la ziduri +2
-2
8. III. LA SUPRAFETE SI MUCHII -
a). La planietatea suprafetelor
- pentru ziduri portante 3mm/m
- pentru ziduri neportante 5mm/m
- pentru zidarie aparenta in general 2mm/m
b). La rectiliniaritatea muchiilor Cel mult 20 mm pe lung,
- pentru ziduri portante 2mm neintrerupta a
- pentru ziduri neportante 4mm muchiei zidului
- pentru zidarie in general 1mm Cel mult 10 mm pe lung.
neintrerupta a muchiei
zidului

Nr.crt Denumirea caracteristicilor Abateri Observatii


limita
mm
c). La verticalitatea suprafetelor si Cel mult 6 mm pe etaj si 30 mm
muchiilor pe intreaga inaltime a cladirii
- pentru ziduri portante 3mm/m
- pentru ziduri neportante 6mm/m Cel mult 10 mm pe etaj
- pentru zidarie in general 2mm/m Cel mult 5 mm pe etaj si 20 mm
pe intreaga inaltime a cladirii
9. IV. - ABATERI FATA DE Cel mult 15 mm pe toata lungimea
ORIZONTALA A SUPRAFETELOR neintrerupta a zidului
SUPERIOARE ALE FIECARUI
RIND DE CARAMIZI SAU
BLOCURI
a). pentru ziduri din caramizi, 2mm/m
blocuri ceramice si blocuri mici din
beton cu agregate usoare:
- pentru ziduri portante
- pentru ziduri neportante 3mm/m Cel mult 20 mm pe lung.
neintrerupta a zidului
b). pentru ziduri din blocuri mici si Cel mult 15 mm pe toata lung.
din placi de b.c.a.: neintrerupta a zidului
- pentru ziduri portante 4mm/m
- pentru ziduri neportante 6mm/m Cel mult 20 mm pe toata lung.
neintrerupta a zidului
10. V. LA COAXILITATEA ZIDURILOR Cel mult 30 mm dezaxare maxima
SUPRAPUSE: cumulata pe mai multe niveluri
- dezaxarea de la un nivel la
Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 11
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA ZIDARIILOR DIN PIATRA
Pagina 15 din 15
ARTIFICIALA

urmatorul 10
11. VI. LA ROSTURILE DE DILATATIE,
DE TASARE SI ANTISEISMICE: +20
- la latimea rostului -10 -
- la verticalitatea muchiilor rostului 2mm/m Cel mult 20 mm pentru intreaga
inaltime a cladirii

5.5.14.La incheierea fazei de rosu se fac verificari scriptice si directe, prin sondaj, pe
baza carora comisia de receptie incheie un proces-verbal in care se consemneaza
verificarile efectuate, rezultatele obtinute si concluziile cu privire la posibilitatea
continuarii lucrarilor.

5.6.MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII


 La executarea lucrarilor de zidarie se vor respecta prevederile din:
 Normele republicane, departamentale sau speciale de protectia muncii, in
vigoare.

6. RESPONSABILITATI
6.1. Responsabilitatea, privind calitatea lucrarilor revine tuturor persoanelor care
conduc si participa la executie, dupa cum urmeaza:
 Sefului de santier privind ansamblul lucrarilor
 Sefului de lucrare privind aplicarea intocmai a proiectului de executie si
dispozitiunilor mentionate in carnetul de santier, precum si a prezentelor
instructiuni
 Sefilor de formatii si muncitorilor care executa lucrarile, privind modul de alcatuire
a zidariei precum si respectarea geometriei volumelor fara abateri.

7. INREGISTRARI

7.1.Receptia materialelor la primirea pe santier, formular


7.2.Nota de refuz la receptia materialelor (produselor), formular
7.3.Proces verbal de receptie calitativa pe faze de lucrari, conform pct.9.15.
7.4.Raport de nonconformitate, formular
7.5.Raport de actiuni corective, formular
7.6.Registru de evidenta a verificarilor si incercarilor de laborator pentru lucrari de
(zidarie) formular

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data