Sunteți pe pagina 1din 7

SC TAGCM DUNAREA SA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-02

GALAŢI CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR ediţia2/revizia1


COMPARTIMENTUL pag 1/7
ASIGURAREA CALITĂŢII

Aprobat
Data aprobării :
01.07.2015

PROCEDURĂ DE SISTEM
CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR

Întocmit Verificat

Document controlat
Document necontrolat

Exemplar nr. …..


F01-01/REV0
LISTA DE DIFUZARE
Nr. Destinatar: (funcţie, nume, prenume) Data Semnătura
SC TAGCM DUNAREA SA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-02
GALAŢI CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR ediţia2/revizia1
COMPARTIMENTUL pag 2/7
ASIGURAREA CALITĂŢII

Exemplar predării de primire


01 MAN VÂRF 03.07.2015

02 MAN MARKETING 03.07.2015

03 MAN CALIT 03.07.2015


MAN ECONOMICO – FINANCIAR / BIROU
FINANCIAR SI JURIDIC / BIROU
04 CONTABILITATE SI SALARIZARE / BIROU
03.07.2015
GESTIUNE

05 BIROU PERSONAL RESURSE UMANE 03.07.2015

APROVIZIONARE/CUMPARARI
06 SI INVESTITII
03.07.2015

07 SERVICE IT INST 03.07.2015

08 DEPARTAMENTUL SECRETARIAT 03.07.2015

09 BIROU TEHNICO-ECONOMIC,EVALUARE SI
URMARIRE PROIECTE, LICITATII SI
03.07.2015
CONTRACTE / BIROU PROIECTARE /
COMPARTIMENT URMARIRE PROIECTE
10 DEPARTAMENTUL PRODUCTIEI, TRANSPORT
SI INTRETINERE / DEVIZE DOCUMENTE
CALIFICARE-LICITATII / INGINER SEF / 03.07.2015
BIROU ELECTRICE / PRODUCTIE SI
INTRETINERE / COLOANA AUTO
F01-03/rev0

LISTA DE EVIDENŢĂ A REVIZIILOR


CALITĂŢII
Nr. Descriere succintă Cap. Cauză Data Semnătură
Revizie modificare Modificat modificare Modificării

F 01- 04/ rev 0

1. Scop

Această procedură documentată descrie modul în care se realizează în SC TAGCM


SC TAGCM DUNAREA SA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-02
GALAŢI CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR ediţia2/revizia1
COMPARTIMENTUL pag 3/7
ASIGURAREA CALITĂŢII

DUNAREA SA GALATI ţinerea sub control a întregistrărilor şi analiza datelor.

2. Domeniu de aplicare

Această procedură se referă la identificarea, depozitarea, protejarea, regăsirea, durata


de păstrare şi eliminarea înregistrărilor folosite pentru a furniza dovezi ale conformităţii
cu cerinţele şi a funcţionării eficace a sistemului managementului integrat.

3.Documente de referinţă. Date de intrare.

 Manualul Calităţii, Mediului, Securitatii si Sanatatii in Munca,


Cod MCMS, ED 3/REV 0, capitolul 4.
 SR EN ISO 9001:2001( referenţial).
 SR EN ISO 9001:2008
 SR EN ISO 14001:2005
 SR OHSAS 18001:2008
 Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/ 02 04.1996.
Datele de intrare sunt specificate în documentele de referinţă.

Procesul din amonte:


 Planificarea sistemului managementului integrat.

1. Definiţii şi prescurtări

Pentru scopul acestei proceduri se aplică termenii şi definiţiile din


 SR EN ISO 9000:2001/2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008.
Prescurtări:
 RMI – reprezentantul managementului integrat;
 SMI - sistem de management integrat;
 MCMS - manualul calităţii,mediului si securitatii si sanatatii in munca.

2. Acţiuni, metode şi responsabilităţi

Pentru a asigura atingerea scopului şi îndeplinirea condiţiilor referitoare la activităţi


completăm tabelul de mai jos:

Nr. Activitate Funcţie Date de Date de ieşire Observaţii


Crt. Responsabil intrare Înregistrări
Documente
SC TAGCM DUNAREA SA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-02
GALAŢI CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR ediţia2/revizia1
COMPARTIMENTUL pag 4/7
ASIGURAREA CALITĂŢII

asociate
0 1 2 3 4 5
1 Stabilirea RMI MCMS Lista documentelor Formularele pentru
necesarului de Legi şi înregistrări
înregistrări regulamente necompletate se ţin
Menţinerea sub aplicabile sub control conform
control a procedurii PS-01
formularelor PS- 01
2 Identificarea Responsabil Procedura Nr. ediţie revizie Asocierea cu obiectul
înregistrărilor completare aplicabilă Rubrici completate la care se referă prin
nr. şi denumire
obiectiv, nr. Proiect,
planşa de execuţie
conform semnături
prevăzute în formular
3 Depozitarea, Responsabil Regulament - Inventarul pe Un exemplar se
protejarea şi completare, de întocmire anul… pentru introduce în cartea
regăsirea Şef birou a cărţii documentele care construcţiei,
înregistrărilor tehnic construcţiei se păstrează, fiecare formular de
productie Procedura - Cartea înregistrare este
ofertare aplicabilă construcţiei, introdus ca anexă la
- Dosarul lucrării cartea construcţiei
Lista formularelor se păstrează în
utilizate dosare în ordine
cronologică cu
OPIS
4 Arhivare Şef Lista Normative, în procedură cap.7
compartiment înregistrărilor reglementări
aplicabile
5 Eliminare Şef Lista Lista înregistrărilor
compartiment documentelor
perimate

6.Resurse

Pentru păstarea înregistrărilor este asigurat un spaţiu adecvat în arhiva societăţii şi


fişete în fiecare compartiment.

7. Înregistrări şi date de ieşire.

Nr. Anexă Formular Formular Iniţiat de Durata de


arhivare
Denumire COD ( ANI )
SC TAGCM DUNAREA SA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-02
GALAŢI CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR ediţia2/revizia1
COMPARTIMENTUL pag 5/7
ASIGURAREA CALITĂŢII

1. Lista înregistrărilor F 02 – 01 RMI 3


2. Lista documentelor F 02 - 02 Şef
compa 3
perimate
rtiment

F02-01 rev. 1

LISTA FORMULARELOR SI REVIZIILOR

pentru inregistrari ale sistemului de management integrat

Durata
Nr.
Nr. Prezent de
Denumire Cod Revizie Data Exemplar
Crt. in arhivare
la păstrat
( ani )

1.
SC TAGCM DUNAREA SA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-02
GALAŢI CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR ediţia2/revizia1
COMPARTIMENTUL pag 6/7
ASIGURAREA CALITĂŢII

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ELABORAT: Valabil de la data:

Aprobat

F02-02

Aprobat:

LISTA DOCUMENTELOR PERIMATE


pentru înregistrări ale sistemului de management integrat

Nr. DENUMIRE COD Nr. Durata de


Crt. Exemplare păstrare
pastrate ( ani )
SC TAGCM DUNAREA SA PROCEDURĂ DE SISTEM COD PS-02
GALAŢI CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR ediţia2/revizia1
COMPARTIMENTUL pag 7/7
ASIGURAREA CALITĂŢII

ELABORAT : DATA:…….