Sunteți pe pagina 1din 1

Gradinita Decindeni

Comuna Dragomiresti
Judetul Dambovita

Doamna Director,

Subsemnatul………………………….................., in calitate de parinte


al………………………........, nascut la data de…………………., cu domiciliul
in....................................., va rog sa-mi aprobati inscrierea fiului /fiicei mele la
clasa........................... in anul scolar 2012-2013.

Data: Semnatura,

Doamnei Director a Scolii Dragomiresti