Sunteți pe pagina 1din 17

R.A.T.B. – D.Î.R.

APROBAT,

FISA TEHNOLOGICA

RC1-8 V

REPARATIE CURENTA GR – I A INTRERUPATORULUI DE M.T. CU CAMERE DE STINGERE A ARCULUI ELECTRIC IN VID

PERIODICITATE : 12luni

MESERIA TIMP OBS.


N
PROCEDEE DE
NR. AN-SAM- S.D.V. SI O
OPERATIA VERIFICARE SI CONDITII TEHNICE
CRT. BLU UTILAJE R
EXECUTIE
M
AT
0 1 2 3 4 5 6 7 8
- Se intocmesc documentele
operative din cadrul masurilor
organizatorice in vederea
executarii de manevra si
lucrari in inst. electrice.
Conform : I.P.S.M;
1 Substatie - Se pregateste executarea - -
RGM
lucrării sub coordonarea
responsabilului de lucrare
(scule, dispozitive, mijloace de
munca, etc.)
- Se executa manevrele de
aducere in S.S.V. a I de
materiale scule si Conform : I.P.S.M;
M.T.,se intrerupe alimentarea
dispozitive pentru RGM, instructiuni de
circuitelor secundare de forta manual
manevre in exploatare data de
si comanda, se delimiteaza
instalatii electrice fabricant
material zona de lucru.
Celula
2 intrerupator - Responsabilul de lucrare
M.T. preia locul de munca de la
admitent, completeaza
documentele operative,
Conform : I.P.S.M;
repartizeaza sarcinile de - -
RGM
munca, se admite echipa la
lucru.

- Se executa pregatirile
preliminare a accesului la
ansamblul intrerupator de M.T.
Intrerupator
(detensionarea resoartelor
M.T.
mecanismului de actionare, materiale scule si
(mecanism
scoaterea din celula a ans. dispozitive pentru
3 actionare,cab- manual
intreruptor, asigurarea acestuia manevre in
luri si fise de
pe caruciorul de manevra, instalatii electrice
circuite
blocarea rotilor caruciorului,
secundare)
etc)

4 Compartiment - Se executa operatii de manual aspirator electric, - sa nu ramana resturi


celula curatire generala a interiorului lavete BBC de BBC(bumbac)
intrerupator compartimentului de celula
M.T. destinat intrerupatorului
- Se executa operatii de
curatire si degresare a
elementelor ans. mecanice din
interiorului compartimentului - Sa nu ramana resturi
lavete BBC,
de celula, destinate functional BBC(bumbac), sa
solvent organic
manevrarii intrerupatorului sau manual ramana uscat
adecvat, alcool
/ si a C.L.P. (articulatii compartimentul intr. si
tehnic.
mecanice, lagare sau rulmenti) elem. comp.

- Se verifica uzura : ghidajului


de rulare si centrare al
intrerupatorului, sistemelor de
blocare a intr. in celula, a - stare tehnica
sistemelor usii de acces in functionala
vizual
compartiment, sistemul trusa lacatus corespunzatoare
manual
mecanic de actionare al sisteme mecanice
trapelor de acces la brosele de celula
sistem, alte elemente mecanice
specifice.

- Se verifica ansamblul
mecanic / electric de
- stare tehnica
determinare a pozitiei
functionala
intrerupatorului de M.T. in vizual trusa lacatus trusa
corespunzatoare
compartiment(ans. mecanic / manual electr.
sisteme mecanice si
electric al disp. limitarii de
electrice celula
cursa, etc)

manevrarea CLP se va
- Se greseaza elementele ans.
executa numai cu
mecanice din interiorului
indeplinirea
compartimentului de celula, trusa lacatus,
conditionarilor tehnice
destinate functional manevrarii manual dispozitiv de
specifice de actionare
intrerupatorului sau / si a gresare
si realizarea tuturor
C.L.P.(articulatii mecanice,
masurilor cf. IPSM si
lagare sau rulmenti)
RGM
- Se verifica starea elementelor
de rulare, a elementelor de
Ans. - stare tehnica
ghidare a corpului mecanic, vizual
5 intrerupator - functionala
starea carcasei mecanismului, manual
M.T. corespunzatoare
aspectul exterior al intregului
ansamblu
- Se demonteaza si se curata - elementele demontate
trusa lacatus,
elementele de carcasa pentru se vor depozita pana la
pistol cu jet de aer
accesul frontal sau/si lateral la remontare intr-un loc
manual cald, lavete BBC,
sistemul mecanic de actionare sigur pentru evitarea
detergent lichid,
al intrerupator M.T. deteriorarii sau
etc.
descompletarii
Se verifica aparitia piliturii de
fier in compozitia unsorii
Mecanism de se determina cauza, se
existente pe elementele ans.
actionare vizual - evalueaza modalitatea
mecanismului de actionare
6 intrerupator de eliminare a acesteia
M.T.
se determina cauzele,
Se verifica eventuale urme de se evalueaza
uzura ale elementelor modalitatea de
constructive, eventuale pierderi eliminare a acestora si
vizual -
de ulei ale amortizoarelor oportunitatea inlocuirii
hidraulice. elem. uzate.

6 Mecanism de - Se indeparteaza unsoarea sau manual lavete BBC, - sa nu ramana resturi


actionare alte substante de gresare in solvent organic de BBC(bumbac)
intrerupator exces sau denaturate de pe adecvat, alcool
M.T. elementele ans. mecanic de tehnic.
actionare (articulatii mecanice,
lagare sau rulmenti)
- Se verifica : starea si
existenta tuturor splinturilor
bolturilor, sigurantelor
- se executa inlocuirea
elementelor mecanice ale ans. vizual
trusa lacatus elementelor
mecanic al intr. M.T. manual
compromise functional

- in caz de uzura
accentuata se evalueaza
posibilitatea inlocuirii
dispozitiv de
- Se verifica starea de uzura a elementelor in cauza
vizual gresare.
rotilor dintate ale ans. mecanic sau a intregului
(manual) -daca este necesar
de actionare si se greseaza ansamblu(manopera
: subler
suplimentara)

- Se verifica itegritatea ans.


mecanic al resoartelor
- cf. schemei
principale de actionare a
vizual - cinematice date de
intrerupatorului.
fabricant

6 Mecanism de - Se verifica starea de vizual trusa lacatus, - cf. schemei


actionare uzura(jocuri mecanice manual subler cinematice date de
intrerupator anormale) a elementelor fabricant
M.T. mecanice de tip tija, parghie de
actionare, articulatie
mecanica , axe, arbori, starea
resoartelor secundare,
efectuarea completa a cursei de
armare (dezarmare).
- Se verifica strangerile cu
suruburi ale ans. mecanismului
se verifica cuplurile de
de actionare la sasiul trusa chei, brat
manual strangere date de
intrerupatorului de M.T. dinamometric
fabricant

- Se verifica strangerile cu
suruburi ale elementelor si
subansamblurilor mecanice si
electrice din componenta se verifica cuplurile de
trusa chei, brat
mecanismului de actionare a manual strangere date de
dinamometric
intrerupatorului de M.T. fabricant

7 Sasiu (partea - Se curata de unsoare


inferioara)intr elementele subans. mecanic de
lavete BBC,
erupator M.T. brosare debrosare cu ax melcat
solvent organic
al intr. M.T. manual fara demontare
adecvat, alcool
tehnic.

- Se verifica eventualele urme


de uzura (jocuri mecanice) a
elementelor subans. mecanic - cf. schemei
de brosare debrosare cu ax vizual - cinematice date de
melcat al intr. M.T. fabricant

-Se greseaza elementele manual dispozitiv de se evita depunerea in


subans. mecanic de brosare gresare exces a substantelor de
debrosare cu ax melcat al intr. gresare
M.T.
-Se executa 3 cicluri de - se vor simula
actionare a subans. mecanic de condititionarile
Dispozitive de
brosare debrosare cu ax melcat mecanice de validare a
actionare manuala
al intr. M.T. manual brosarii si debrosarii(de
– mecanica a
actionare a ans. cu ax
intreruptorului
melcat)

- se simuleaza, prin
tragere cu mana, cursa
tijelor de actionare a
contactelor mobile de
-Se controleaza starea de
lucru si se urmareste
etanseitate a camerelor de manual -
revenirea
stingere (existenta vidarii)
Mecanism de acestora,obligatorie in
actionare - pozitia
poli initiala(mecanismul de
8
intrerupator actionare dezactivat)
M.T. Valoarea cotei masurate
sa nu depaseasca cu
- Se controleaza gradul de
mai mult de 1.5mm pe
eroziune a contactelor - dispozitiv
aceea inscriptionata de
principale in camera de rupere manual gradat de masura,
fabricant pe sasiul
sub vid si se compara cu datele special destinat
intreruptorului, din
fabricantului.
fabricatie.

Servomotor -
Mecanism de - Se demonteaza
trusa lacatus trusa
9 actionare electromotorul de pe subans. manual - patroane calibrate
electr.
intrerupator servo motor.
M.T.
10 Electromotor - Se verifica : gradul de uzura vizual trusa electr. -uzura periilor de
al periilor(carbunilor) si al manual contact sa nu afecteza
elementelor colectorului, functionarea
presiunea de contact dintre electromotorului
perii si colector.
panza sau hartie
abraziva cu - in caz de uzura
Se curata colectorul prin rugozitate excesiva a colectorului
manual
slefuire fina corespunzatoare, se va inlocui
lavete BBC, electromotorul
alcool izopropilic
- Se inlocuiesc periile de - se vor folosi perii de
contact(carbunii) manual trusa electr. contact adecvate

- Se verifica gradul de uzura al


lagarelor sau rulmentilor - sa nu existe jocuri
manual -
axului rotoric mecanice in lagare

Se monteaza electromotorul pe
subans. servo motor. trusa lacatus trusa
manual
electr.

11 Circuite - Se verifica starea de


electrice ans. integritate : a carcaselor
intrerupator contactorilor, bobinelor - sa nu existe elemente
M.T. electromagnetilor de actionare, fisurate, sparte, urme
clemelor de conexiuni, papuci de suprasolicitare
vizual -
electrici, conductoare izolate, termica, urme
microintrerupatoare sau conturnare, urme de
limitatoare de cursa. coroziune, etc.

- Se verifica strangerile tuturor


conexiunilor
electrice(contactori, surubelnite - nu se va forta
manual
electromagneti, cleme de sir, adecvate strangerea
etc.)

- Se verifica starea functionala manual - - cursele elementelor


mecanica a elementelor mobile mobile sa se desfasoare
ale dispozitivelor nrmal, fara infranari
electromagnetice(contactori,ele sau blocari determinate
ctromagneti) de uzuri mecanice
- Se verifica ohmetric si se
curata contactele de lucru ale - logica de comutatie a
contactorilor si micro dispozitivelor
multimetru
intrerupatoarelor sau vizual respective sa
digital, trusa
limitatoarelor de cursa, manual corespunda shemei
electrician
rezistenta de contact a electrice, rezistentele
clemelor de conexiuni, etc. de contact sa fie nule.

- Se verifica rezistenta ohmica


a bobinelor contactorilor si a
- sa corespunda cu
electromagnetilor, a multimetru
datele de fabricant, cu o
rezistentelor serie, varistori, manual digital, trusa
toleranta de cel mult
etc., si se compara cu datele electrician
10%
fabricantului

- Se verifica ohmetric
Circuite
continuitatea circuitelor - sa nu existe
electrice ans. Multimetru
11 cablajului electric conform manual intreruperi ale
intrerupator digital
schemei electrice. cicuitelor secundare
M.T.
12 Sasiu si ans. -Se verifica ohmetric cuplajul
general galvanic al diverselor parti
- sa existe contact
mecanism de metalice ale mecanismului de
Multimetru galvanic corespunzator
actionare actionare (carcasa, sasiu, etc.) manual
digital intre elementele
intrerupator la elementul de contact pentru
respective
M.T. impamantare.

- Se finalizeaza gresarea manual dispozitiv de se evita depunerea in


intregului ansamblu mecanism gresare exces a substantelor de
de actionare al intrerupatorului gresare
de M.T.
- Se monteaza elementele de
carcasa pentru accesul frontal
sau/si lateral la sistemul
mecanic de actionare al manual trusa lacatus -
intrerupator M.T.

13 Poli - elementele demontate


- Se demonteaza elementele
intrerupator se vor depozita pana la
detasabile ale carcaselor de
M.T. remontare intr-un loc
protectie ale polilor si se curata
sigur pentru evitarea
impreuna cu restul elementelor manual trusa lacatus
deteriorarii sau
fixe.
descompletarii

- se va evita
indepartarea petelor sau
- Se curata restul elementelor a altor urme prin
lavete BBC,
fixe ale carcaselor de protectie manual smirgheluire sau
alcool izopropilic.
ale polilor. razuire

- Se verifica: integritatea vizual - - sa nu existe : fisuri,


carcaselor polilor, a semne de imbatranire a
garniturilor de etansare ale garniturilor, puncte sau
elementelor caracasei acestora, alte urme de
a broselor de M.T.,etc. conturnare, modificari
de culoare ale
elementelor metalice,
etc.
- se va verifica starea
corespunzatoare a
elementelor metalice de
hotel(lamele elastice,
lavete BBC, pese de ghidaj, resoarte
-Se curata si se verifica uzura
manual solventi organici de otel) si integritatea
elementelor componente ale
vizual adecvati, alcool stratului de material
broselor de M.T.
izopropilic antioxidant depus pe
elementele du contact
electric(lame de contact
din cupru argintat)

se evita depunerea in
-Se greseaza elementele dispozitiv de
exces a substantelor de
componente ale broselor de manual gresare, unsoare
gresare
M.T. de contact
- Se monteaza elementele
detasabile ale carcaselor de manual trusa lacatus -
protectie ale polilor
- operatia de se va
- Se verifica rezistentele de
desfasura timp de
izolatie dintre contactul fix si
Megohmetru 1min. iar valoarea
mobil al fiecarui pol in parte
manual electronic rezist. de izolatie nu
precum si intre acestea si
5000V/1 TΩ trebuie sa scada sub
stelajul metalic al
1GΩ
intrerupatorului
Dispozitive de
- Se executa armarea si
Intrerupator actionare manuala
14 conectarea mecanica a manual -
de M.T.. – mecanica a
intrerupatorului de M.T.
intreruptorului
-rezistenta de contact =
-Se verifica ohmetric Multimetru
manual 0,000 Ω
inchiderea contactelor de lucru digital
Poli - operatia de se va
15 intrerupator desfasura timp de
- Se verifica rezistentele de Megohmetru
M.T. 1min. iar valoarea
izolatie intre poli (doua cate manual electronic
rezist. de izolatie nu
doua la brosele de M.T.) 5000V/1 TΩ
trebuie sa scada sub
1GΩ
- Se verifica rezistentele de
izolatie intre fiecare dintre poli - operatia de se va
si elementele metalice ale ans. desfasura timp de
Megohmetru
intrerupator(intre brosele de 1min. iar valoarea
manual electronic
M.T. si elementele de metalice rezist. de izolatie nu
5000V/1 TΩ
de sasiu) trebuie sa scada sub
1GΩ

-Se deconecteaza mecanic


intrerupatorul M.T.
manual - -

- Se verifica pozitia deschis a


-se urmareste indicatia
contactelor de lucru.
vizual - martorilor de pozitie
mecanici
-Se executa suplimentar, doua
cicluri de armare respectiv
conectare / deconectare
Intrerupator Dispozitive de
mecanica, cu verificarea -se urmareste indicatia
16 de M.T.. manual actionare manuala
inchiderii si deschiderii martorilor de pozitie
vizual – mecanica a
contactelor de lucru mecanici
intreruptorului

-Se broseaza intr. in celula de


M.T., pe pozitia de test si se
Dispozitive de -se urmareste indicatia
cupleaza fisa de circuite
actionare manuala martorilor de pozitie de
secundare. manual
– mecanica a pe panoul frontal al
intreruptorului celulei intreruptorului

17 Celula - Se executa doua cicluri de manual - -se urmareste indicatia


intrerupator conectare / deconectare martorilor de pozitie de
M.T. manuala electrica, cu pauze de pe panoul frontal al
un minut intre comenzi, in celulei intreruptorului
prezenta personalului de
exploatare.
- Se executa manevrele de materiale scule si Conform : I.P.S.M;
revenire la S.O.I.(in functie) a dispozitive pentru RGM, instructiuni de
manual
intrerupatorului de M.T. manevre in exploatare data de
instalatii electrice. fabricant
- Se executa procedurile de
Celula predare primire a locului de
17 intr.M.T. munca intre responsabilul de
lucrare si admitentul la lucrare, Conform : I.P.S.M;
- -
conform normelor. RGM.

Intocmit, Verificat,
R.A.T.B. – D.Î.R. APROBAT,

RC1-8 V

REPARATIA CURENTA DE GR. I A INTRERUPTORILOR DE M.T. CU CAMERE DE


STINGERE A ARCULUI ELECTRIC IN VID

1. PERIODICITATE : 12luni

2. SCOP.
Mentinerea in stare de functionare a intrerupatorilor de M.T. cu camere de stingere a arcului electric in vid si asigurarea continuitatii deservirii
echipamentelor energetice din substatiile electrice de tractiune urbana.

3. DOMENIUL DE APLICARE

Lucrari de intretinere si reparatii aferente echipamentelor de comutatie primara care deservesc instalatiile de distributie de M.T. din cadrul substatiilor de
tractiune urbana R.A.T.B.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

- PO – E.I.E.L.C.C. – S.R.E.S. 02 – Procedura operationala E.I.E.L.C.C. – S.R.E.S. inclusa in sistemul de management al calitatii la executarea
reviziilor tehnice si reparatiilor curente la echipamentele din substatiile electrice de tractiune urbana R.A.T.B.
- Recomandari generale de exploatare si intretinere date de fabricant :
- SIEMENS AG / intrerupator de medie tensiune cu vid tip NXACT- 12/24kV.
- ABB Power Technologies / intrerupator de medie tensiune cu vid tip VD4 - 24kV.
- G.E.C. – ALSTOM / intrerupator de medie tensiune cu vid tip HVEW 400 – 12/24Kv.
- PE 116/92 – Regulament general de manevre in instalatiile electrice de distributie a energiei electrice.
-

5. DEFINITII, PRESCURTARI, ABREVIERI


- REPARATIE CURENTA GR. 1 = ansamblul de operatii tehnologice prin care se intervine, programat sau accidental, asupra unui echipament
tehnic in vederea prevenirii sau/si remedierii defectiunilor care conduc la aparitia unor regimuri anormale de functionare sau pentru siguranta in
exploatare.
- REVIZIE TEHNICA GR.1 = ansamblul de operatii tehnologice prin care se mentine si urmareste, in mod programat, starea tehnica functionala si
de curatenie corespunzatoare (probe, reglaje, verificari, curatenie, etc).
- REGISTRU P.V. = registru de procese verbale al substatiei.
- SEF DE LUCRARE = RESPONSABIL DE LUCRARE = muncitor electrician cu grad ridicat de calificare profesionala, detinator al GR. III-a de
autorizare(cf. I.P.S.M.) cu rol de coordonare si supraveghere a unei echipe de lucrari sau de executare efectiva a unor operatii tehnologice si
manevre ,pe perioada de timp afectata executarii unei lucrari intr-o instalatie electrica
- I.P.S.M. = Istructiuni Proprii de Securitatea M-cii – normativ elaborat si aprobat la nivel intern, in concordanta cu Lg. nr. 319/2006 (LEGEA
SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA)
- R.G.M. = Regulament General de Manevre – normativ republican, care reglementeaza procedural activitatea in instalatiile energetice industriale
cu specific in producerea, transportul si distributia energiei electrice.
- A.L. = Autorizatie de Lucru – document operativ intocmit in cadrul masurilor organizatorice de securitatea m-cii, in baza caruia se desfasoara
doar o parte a operatiilor dintr-un proces tehnologic, a unei lucrari intreprinse asupra unui echipament energetic, dupa scoaterea acestuia de sub
tensiune.
- M.T. = Medie tensiune(10 – 20 Kv).
- S.S.V. = Stare separat vizibil (stare operativa a unui echipament energetic).
- S.L.P. = Stare legat la pamant (stare operativa a unui echipament energetic).
- S.O.I. = Stare operativa initiala (a unui echipament energetic)
- C.L.P. = Cutit de legare la pamant.
- Legat in scc = Legat in scurt - circuit.
- S.C.C. mobil = Scurtcircuitor mobil.

6. PREZENTARE LUCRARE

Reparatia curenta a intreruptorului de M.T. (RC1-8V) este o lucrare care cuprinde atat operatii de revizie tehnica , prevazute in documentatia RT1-8V( inspectare,
curatare si verificare functionala generala ) cat si operatii de inlocuire a unor anumite repere sau/si piese, executarea unor verificari si reglaje specifice, aferente
subansamblurilor mecanice, electrice si electromecanice componente.Periodicitatea executarii lucrării este de un an de zile.Stabilirea periodicitatii executatrii
lucrării si continutul tehnologic al acesteia are la baza recomandarile fabricantului, raportate la particularitatea regimului de exploatare si cazuistica de defect,
specifice alimentatarii retelei de transport electric urban. Executarea unor lucrari de complexitate marita, fara normare prealabila sau fara a fi specificate in lista
de lucrari programate, de inlocuire a unor piese sau subansambluri in intregul lor, se va face pe baza de deviz sau situatie de plata post calcul.Din aceasta categorie
vor face parte si lucrari necesar a fi executate prin prescriptiile tehnologice exprese, impuse de fabricant, sau de tehnologia de fabricatie(ex. : inlocuirea polilor de
M.T., fara verificare prealabila, la termenele sau in conditiile specificate expres de fabricant).
Executarea lucrarii se desfasoara in trei etape, dupa cum urmeaza:

Etapa I- PREGATIREA LUCRARII


Ideplinirea formalitatilor si executarea masurilor de ordin organizatoric impuse de normativele de securitate a muncii si de disciplina tehnologica care preced
executarea lucrarii.
Executarea manevrelor specifice exploatarii instalatiilor energetice pentru realizarea masurilor tehnice de securitatea muncii concomitent cu pregatirea sculelor
si a dispozitivelor necesare executarii lucrarii.
Stabilirea sarcinilor de lucru pentru fiecare membru al echipei, dupa caz.
Etapa II – DESFASURAREA LUCRĂRII

Curatirea compartimentului de celula aferent intreruptorului de M.T. si verificarea elementelor functionale ale acestuia.
Curatirea si verificarea integritatii fiecarui element mecanic si electromecnic, component al subansamblului mecanism de actionare al intreruptorului de M.T
*Verificarea si asigurarea mobilitatii articulatiilor mecanice, lagarelor sau rulmentilor.
Curatirea elementelor de carcasa si sasiu ale subansamblului mecanism de actionare al intreruptorului de M.T.
Curatirea si inspectarea succesiva ale celor trei subansambluri poli intrerupator de M.T.
Inlocuirea unui numar restrans de piese sau repere la subansamblul mecanism de actionare al intreruptorului de M.T.
Gresarea elementelor mobile, articulatiilor mecanice, etc.
Verificari si masuratori ale circuitelor secundare si componentelor electrice si/sau electromecanice aferente ansamblului intrerupator de M.T.(masuratori de
continuitate, rezistenta ohmica, izolatie, etc)
Verificari si masuratori directe si indirecte privind starea tehnica a polilor de M.T.(starea vidului, uzura contactelor de lucru, rezistenta de izolatie,etc)
Probe functionale ,, la rece”(armare manuala, conectare si deconectare mecanica manuala – cicluri repetate )
Pregatirea in vederea punerii in functiune(aducerea in starea operativa in care a fost preluat de la personalul de exploatare.
Etapa III – PREDAREA ECHIPAMENTULUI SI ADUCEREA ACESTUIA LA S.O.I.

Ideplinirea formalitatilor si executarea masurilor de ordin organizatoric si tehnic impuse de normativele de securitate a muncii si de disciplina tehnologica care
succed executarii lucrarii.
Probe functionale electrice pe pozitia de test.
Executarea manevrelor specifice pentru aducerea la S.O.I. (in regim de functionare normal)
Urmarirea timp de minim 30 de minute a regimului de functionare.

7. MENTIUNI SI OBSERVATII

Norma de timp afectat executarii operatiilor din prezenta fisa tehnologica reprezinta doar costurile tehnologice de mentenanta aferente unui echipament aflat in
exploatare, impreuna cu materialele sau piesele utilizate.Aceasta norma de timp, impreuna cu intervalul de timp consemnat in autorizatia de lucru, care este un do-
cument specific Masurilor Organizatorice de Securitatea Muncii(I.P.S.M.) si aplicarii R.G.M., reprezinta doar o parte a timpului pontat pentru plata personalului
de intretinere si reparatii.
Completarea documentelor operative, supravegherea si coordonarea in timpul lucrului, asa cum sunt definite in normativele mentionate (I.P.S.M. si R.G.M.), sunt
obligatii specifice ale responsabilului (sefului de lucrare) .Aceste obligatii vor fi exercitate pe perioada de timp in care echipa desfasoara o operatie sau un grup de
operatii sau manevre tehnologice, fara participarea efectiva la executarea acestora.
Timpul in care supravegherea si coordonarea unei operatii tehnologice este exercitata de catre seful de lucrare, va fi insumat la timpul efectiv de executie al acelei
operatii.
Activitatea sefului de lucrare va fi normata in mod distinct in raport cu activitatea de executie efectiva indeplinita de catre oricare alt membru al echipei de
intretinere si reparatii.
Desi activitatea de supraveghere sau/si coordonare a lucrării nu este specificata ca operatie distincta in continutul prezentei fise tehnologice, ea determina in mod
esential si implicit realizarea anumitor operatii tehnologice, care prezinta un risc crescut pe parcursul procesului de executie efectiva.
Timpul in care vor fi monitorizati parametrii de functionare ai unui echipament electric, dupa efectuarea unei revizii sau reparatii asupra acestuia, precizat in fisa
tehnologica a fi de 30 de minute, va fi considerat timp tehnologic de proba, si va fi insumat la timpul total normat, pentru executie a lucrării.

Intocmit, Verificat,