Sunteți pe pagina 1din 12

Opera-spectacol muzical-scenic, care

se desfășoară, ca și spectacolul de
teatru, conform liniei de subiect,
unde artiștii își fac prezențaîn scenă
cîntînd, iar orchestra simfonocă îi
acompaniază.
Elementele operei:
1.Uvertura-introducere orchestrală, care are
menirea de a introduce spectatorii în
atmosfera generală a operei.

2.Aria-partea muzicală principal a operei, în care


se dezvăluie caracteristica muzicală a
personajelor centrale.
3.Arioso-arie de proporție mică cu caracter liric.

4.Cavatina-arie de proporție mică cu caracter


liric în formă de lied.

5.Recitativul-melodie declamativă apropiată de


vorbire.
6.Ansamblul vocal-un număr muzical la care
participă mai mulți soliști,
formînd duete, terțete,
cvartete.

7.Corul-un număr mare de cîntăreți, participă la


scenele musicale, reprezentănd opinia
unei mase de oameni.
8.Libretul-textul literar în baza căruia se
desfășoară conținutul operei.
9.Decorul-ansamblu de obiecte ce servesc la
crearea cadrului în care se desfășoară
spectacolul.
10.Mișcarea scenică-”comportamentul” scenic al
personajelor spectacolului:
gesturile,mimica,
deplasarea pe scenă.
11.Costumele-vestimentația personajelor.

12.Coreografia-aspectul ce ține de utilizarea


unor dansuri cu rol de a
îmbogăți, de a aprofunda și de a
dezvolta conținutul subiectului.
pp Pianissimo foarte
tare
p Piano potrivit
de tare
mp Mezzo- tare
piano
mf Mezzo- potrivit
forte de încet
f Forte încet

ff Fortissimo foarte
încet
Crescendo descres-
cînd
Descres- crescînd
cendo
- Măi stejar pletos și verde

Ce-ți înalți vîrfu-n păduri

De sub tine nu se vede

Voinicelul cu poturi.
Azi am să-ncrestez în grindă
Jos din cui acum oglindă
Mama-i dusă-n sat! Cu dorul
Azi e singur puișorul,
Și-am închis ușa la tindă
Cu zăvorul.