Sunteți pe pagina 1din 9

CERTIFICAREA PRODUSELOR BIO

Agricultura ecologică’, termen protejat şi atribuit de Uniunea Europeană


României pentru definirea acestui sistem de agricultură, este similar cu termenii
‘agricultură organică’ sau ‘agricultură biologică’ utilizaţi în alte state membre.
Agricultura organică face parte dintr-un spectru larg de metodologii care sprijină
mediul inconjurator bazându-se pe reducerea la minim a a imputurilor externe, evitarea
utilizarii ingrăsămintelor sintetice şi a pesticidelor.

Sistemele de producţie organică se fundamenteaza pe standarde de producţie


specifice şi precise, care urmăresc realizarea de agrosisteme optime, usor de susţinut
din punct de vedere social, ecologic şi economic.
Termeni ca ‘biologic’ şi ‘ecologic’ se folosesc şi pentru a descrie mai clar sistemul
organic. Cerinţele referitoare la alimentele produse organic diferă de cele pentru alte
produse agricole, în sensul că procedurile de producţie fac parte intrinsecă din
identificarea, etichetarea şi cerinţele acestora.
‘Organic’ este un termen de etichetare care denotă produse obţinute în
conformitate cu standardele producţiei organice şi certificate de un organism sau o
autoritate legal constituita în acest sens. Scopul principal al agriculturii organice este de
a optimiza sanatatea şi productivitatea comunitaţilor interdependente din sol, a
plantelor, animalelor şi oamenilor.
Conform definiţiei dată de Organizaţia pentru Alimente şi Agricultură FAO (Food
and Agriculture Organization) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii OMS în ‘Codex
Alimentarius’, agricultura ecologică reprezintă un ‘sistem integral de gestionare a
procesului de producţie, care contribuie la sprijinirea şi consolidarea rezistenţei
agroecosistemului, incluzând biodiversitatea, ciclurile biologice şi activitatea biologică a
solului’.

Agricultura ecologică este o metodă de producţie care ţine cont de cunostinţele


tradiţionale ale ţăranilor şi care integrează progresele stiinţifice în toate disciplinele
agronomice, raspunzand preocupărilor sociale fie ale mediului înconjurator,
furnizându-se consumatorilor produse de calitate chiar şi în ţările mai sarace.

Un sistem de producţie organic este astfel proiectat încât:


- Să îmbunătăţească diversitatea biologică din întregul system
- Să sporească activitatea biologică din sol
- Să menţină fertilitatea solului pe termen lung
- Să recicleze deşeurile de plante şi animale, pentru a reda solului elementele
nutritive, astfel reducând la minim resursele ce nu pot fi rennoite
- Să se bazeze pe resursele ce pot fi reinnoite în sisteme agricole organizate local
- Să promoveze utilizarea sănătoasă a solului, apei şi aerului, precum şi să reduca la
minim toate formele de poluare rezultate din activităţile agricole
- Să manevreze produsele agricole punand accent pe metode de prelucrare atentă,
pentru menţinerea integritaţii organice şi a calitaţilor vitale ale produselor în toate
etapele
- Să devină stabile în orice ferma într-o perioadă de transformare, a cărei durată
corespunzătoare este determinată de factori locali specifici.

Obiectivul principal al agriculturii ecologice este de a proteja biosfera şi resursele


naturale ale planetei, excluzând utilizarea îngrăşămintelor chimice, pesticidelor de
sinteza şi a erbicidelor, metodele de prevenire jucând un rol primordial în lupta
împotriva dăunatorilor, bolilor şi a buruienilor.

Pentru a practica o agricultură în armonie cu natura trebuie sa se ţina seama de


tehnicile biologice utilizate şi de condiţiile locale, adaptându-se la realitaţile socio-
economice dar şi la metodele tradiţionale, prin utilizarea optimă a resurselor din
agroecosisteme, fiind un factor esenţial pentru obţinerea unor rezultate optime şi de
lungă durată.

Principiile pe care este fondată agricultura ecologică sunt universale, dar tehnicile
utilizate sunt adaptate în funcţie de condiţiile pedoclimatice, de resurse şi de tradiţiile
locale.Agricultura ecologică este o metodă care necesită capacitate de observare şi de
reflexie.Foloseşte un potenţial ridicat de mână de lucru, necesitand deci locuri noi de
muncă şi menţine ţăranii la munca câmpului, aspect important intr-o perioadă de şomaj,
pe de o parte şi exod masiv din zonele rurale catre aglomerările urbane, pe de altă
parte.

Principiile de bază ale producţiei agroalimentare ecologice sunt:


- eliminarea tehnologiilor poluante şi a organismelor modificate genetic şi/sau a
produselor derivate din astfel de organisme, cu excepţia unor medicamente de uz
veterinar;
- realizarea structurilor de producţie şi a asolamentelor în cadrul cărora rolul principal
revine speciilor, soiurilor şi raselor cu înaltă rezistenţă şi adaptabilitate;
- ameliorarea fertilităţii naturale a solului (prin folosirea de asolamente adecvate şi
îngrăşăminte organice naturale);
- integrarea creşterii animalelor în sistemul de producţie ecologică a plantelor;
- utilizarea economică a resurselor energetice convenţionale şi înlocuirea acestora în
cât mai mare măsură prin utilizarea raţională a energiei neconvenţionale (energia
solară, biogazul etc.) şi a produselor secundare refolosibile;
- aplicarea de tehnologii pentru creşterea animalelor, care să satisfacă cerinţele
fiziologice şi de comportament (etologice) ale speciilor şi raselor.
- trecerea de la producţia agricolă convenţională la cea ecologică se realizează într-o
anumită perioadă de timp (perioada de conversie), în concordanţă cu standardele
ecologice internaţionale.

Cerinţele minime pentru realizarea dezvoltării durabile sunt:


- Distribuirea echilibrată şi echitabilă a resurselor şi accentuarea laturii calitative a
producţiei ca atribute ale unei noi concepţii despre redimensionarea creşterii economice
- Perfecţionarea, reorientarea sau chiar schimbarea tehnologiilor, punerea lor sub
control şi monitorizarea riscurilor acestora
- Descentralizarea formelor de guvernare, creşterea gradului de participare la luarea
deciziilor privind ecologia şi mediul;
- Asigurarea unui potenţial dezvoltat din punct de vedere financiar, economic, uman,
tehnologic

.Ce este produsul ecologic?

Un produs alimentar ecologic, bio, organic, este un produs in compozitia caruia se


folosesc ingrediente care provin din agricultura ecologica in proportie de minim
95% (conform legislatiei europene).

Un produs ecologic alimentar are urmatoarele caracteristici:


- nu contine aditivi alimentari de sinteza (asa numitele E-uri, pentru imbunatatirea
gustului, mirosului, culorii)
- nu contine conservanti decat cei permisi de legislatia ecologica in vigoare
- ingredientele nu provin din organisme modificate genetic (OMG)
- ingredientele din compozitia lui nu provin de pe soluri tratate cu pesticide sau
ingrasaminte chimice (sau cu erbicide, stimulatori sau alte tratamente chimice care ar
putea sa impurifice produsul ecologic)
- produsele nu sunt supuse procesului de iradiere ionizanta
--in cazul produselor animale, acestea provin de la animale netratate cu antibiotice sau
hormoni de crestere

Bineinteles ca un produs ecologic alimentar poate fi compus din ingrediente


a caror provenienta este 100% ecologica. Aceste produse sunt premium si se
plaseaza in topul produselor bio avand un nivel al calitatii foarte inalt.
Particula bio isi are originea in cuvantul grecesc bios = viata si este intalnit in
numeroase cuvinte in limba romana: biologie, biochimie, biotic, biosfera, etc.
Denumirea de produs bio este un construct cultural al secolului XX, care s-a impus
prin teoretizarea, dezvoltarea si aplicarea conceptului de agricultura ecologica .

Desi primele tratate, primii pasi in directia elaborarii unui plan pentru agricultura
ecologica s-au facut deja in prima jumatate a secolului al XX-lea, denumirea de produs
bio a prins radacini in cea de a doua jumatate a secolului si in special incepand cu anii
90, odata cu elaborarea unui cadru legislativ detaliat.

În România, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ologice este autoritatea


responsabilă care a pregătit legislaţia naţională legată de agricultura ecologică.
Principalele atribuţii ale acesteia sunt:
-suplimentează şi revizuieşte legislaţia în domeniu;
-oferă consultanţă şi instruire producătorilor, prin intermediul A.N.C.A., o structură
subordonată ministerului;
-înregistrează operatorii implicaţi în agricultura ecologică şi pune la dispoziţia celor
interesaţi o listă a acestora;
-monitorizează activitatea din sector;
-aprobă importurile de produse ecologice;
-aprobă şi controlează activitatea organismelor de inspecţie şi certificare pentru produse
ecologice.

Relaţiile dintre organizaţiile implicate în acest proces sunt :

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării


Rurale
Autoritate responsabilă

Monitorizare

Raportare
Legislatie
Aprobare
acreditare

Organisme de inspectie și Agentia


certificare Natională pentru
Consultantă
Organisme Control Agricolă
internationale A.N.C.A.
de acreditare Certificare

Producători

Certificatul de aprobare acordat unui organism de inspecţie şi certificare este


valabil 4 ani şi se avizează anual de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma
controlului şi supravegherii activităţii organismului de inspecţie şi certificare.
Pentru avizarea certificatului de aprobare, în fiecare an, înainte de 31 ianuarie,
organismul de inspecţie şi certificare transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale cererea pentru avizarea anuală a certificatului de aprobare .

Un certificat de aprobare acordat unui organism de inspecţie şi certificare poate fi


retras sau o cerere de avizare anuală poate fi respinsă în următoarele cazuri:
a) activitatea sa nu este conformă cu procedura de control standard;
b) nu a corectat încălcările identificate în urma controlului efectuat de reprezentanţii
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
c) nu a permis Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să îşi desfăşoare
activitatea de control şi supraveghere;
d) nu a reuşit să corecteze folosirea incorectă a termenului "ecologic" de către
operatorii certificaţi, a trimiterilor incorecte la sistemul de certificare al organismului de
inspecţie şi certificare sau nu au utilizat corespunzator licenţele, certificatele ori mărcile;
e) este pe cale să renunţe la această activitate, activitatea sa urmează să fie
suspendată sau organismul de inspecţie şi certificare va fi executat prin ordin
judecătoresc;
f) atunci când, în urma comunicării primite de la organismul naţional de acreditare din
România sau de la alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană,
semnatare ale acordului EA-MLA, se constată că acreditarea organismului a expirat sau
a fost retrasă;
g) în baza deciziei de retragere a acreditării, dacă organismul naţional de acreditare
din România sau alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană
semnatare ale acordului EA-MLA suspendă temporar acreditarea organismului de
inspecţie şi certificare pe o perioadă de timp determinată şi în această perioadă
organismul de inspecţie şi certificare nu rezolvă neconformităţile care au generat
această suspendare.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale comunică organismului de inspecţie şi
certificare, în termen de 14 zile, decizia de aprobare/respingere a solicitării de aprobare
sau avizare anuală, cu specificarea motivelor acestei decizii.

Etichetarea produselor agroalimentare ecologice

Prevederile privind etichetarea produselor obţinute din agricultura ecologică,


stabilite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 ,, Regulamentul (CE) nr. 889/2008,
Regulamentul (CE) 967/2008 si Regulamentul (CE) 1254/2008 sunt foarte precise şi
au în vedere oferirea încrederii depline a consumatorilor în produsele ecologice, ca
produse obţinute şi certificate în conformitate cu reguli stricte de producţie, procesare,
inspecţie şi certificare.

Pentru obţinerea şi comercializarea produselor ecologice care poartă etichetele şi


siglele specifice, producătorii trebuie să parcurgă un proces strict ce trebuie urmat
întocmai.
Astfel, înainte de a obţine produse agricole ce pot fi comercializate cu menţiunea
,,produs ecologic” exploataţia trebuie să parcurgă o perioadă de conversie, de minimum
doi ani.

Pe durata întregului lanţ de obţinere a unui produs ecologic, operatorii trebuie să


respecte permanent regulile stabilite în legislaţia comunitară şi naţională. Ei trebuie să-
şi supună activitatea unor vizite de inspecţie, realizate de organisme de inspecţie şi
certificare, în scopul control .

În România, controlul şi certificarea produselor ecologice este asigurată în prezent


de organisme de inspecţie şi certificare private. Acestea sunt aprobate de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza criteriilor de independenţă, imparţialitate şi
competenţă a activităţii organismelor de control. Aprobarea de către M.A.D.R a
organismelor de inspecţie şi certificare este precedată, în mod obligatoriu, de
acreditarea acestora realizată de către un organism abilitat în acest scop.
În urma controalelor efectuate de organismele de inspecţie şi certificare,
operatorii care au respectat regulile de producţie vor primi certificatul de produs
ecologic şi îşi vor putea eticheta produsele cu menţiunea ,,ecologic”. Pe eticheta
aplicată unui produs ecologic sunt obligatorii următoarele menţiuni: referire la producţia
ecologică, siglele, numele şi codul organismului de inspecţie şi certificare care a
efectuat inspecţia şi a eliberat certificatul de produs ecologic.

Sigla naţională ,,ae”, specifică produselor ecologice, alături de sigla comunitară


sunt folosite pentru a completa etichetarea, în scopul identificării de către consumatori a
produselor obţinute în conformitate cu metodele de producţie ecologică.

Aplicarea logoului UE pe produsele alimentare preambalate este obligatorie


începând cu data de 1 iulie 2010 . Utilizarea acestuia rămâne opţională pentru
produsele importate. Folosirea logoului comunitar UE trebui să fie însoţită de indicarea
locului de producere al materiilor prime agricole.
Această indicaţie poate fi de forma 'UE', 'non-UE' sau/şi numele statului membru
UE sau din afara UE, unde au fost obţinute produsul sau materiile prime ale acestuia.
Logoul comunitar oferă recunoaşterea produselor certificate ecologic în întreaga Uniune
Europeană. Informaţii cu privire la modul de aplicare al logoului comunitar pe etichetele
produselor agroalimentare ecologice sunt regăsite în manualul de utilizare al logoului
comunitar.

Sigla ,,ae”, proprietate a M.A.D.R , garantează ca produsul, astfel etichetat,


provine din agricultura ecologică şi este certificat de un organism de inspecţie şi
certificare aprobat. Regulile de utilizare a siglei ,,ae” sunt cuprinse în Anexa nr.1 la
Ordinul comun pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 317/2006 şi al preşedintelui Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr.190/2006 pentru aprobarea Regulilor
specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.

Dreptul de utilizare a siglei ,,ae” pe produsele, etichetele şi ambalajele produselor


ecologice îl au producătorii, procesatorii şi importatorii înregistraţi la M.A.D.R. În
vederea obţinerii dreptului de utilizare a siglei „ae’’ de certificare şi a siglei „ae” de
comunicare, solicitanţii vor completa cererile de solicitare.

Consumatorii care cumpără produse care poartă sigla naţională şi logoul comunitar
pot avea încrederea că: cel puţin 95% din ingredientele produsului au fost obţinute în
conformitate cu metoda de producţie ecologică şi produsul respectă regulile de
producţie ecologică. În plus, produsul poartă numele producătorului, procesatorului sau
vânzătorului şi numele sau codul organismului de inspecţie şi certificare.

Înainte ca producătorii să înceapă desfăşurarea unei activităţi în acest domeniu au


obligaţia să se înregistreze la M.A.D.R. Înregistrarea producătorilor în agricultura
ecologică este obligatorie, în fiecare an, prin completarea Fişelor de înregistrare în
agricultura ecologică,disponibile la Direcţiile pentru Agricultură Judeţene şi a
Municipiului Bucureşti, în perimetrul căreia producătorul îşi desfăşoară activitatea, la
responsabilii judeţeni pentru agricultura ecologică.

Agricultura ecologică este un sector dinamic în România care a cunoscut în ultimii


ani o evoluţie ascendentă, atât în sectorul vegetal cât şi în sectorul de producţie
animalieră.

Organizarea comercializării produselor constituie un element important din filiera


de agricultură ecologică. Comercializarea produselor ecologice se face numai de
comercianţi înregistraţi la M.A.D.R, prin diferite canale de piaţă: vânzări de la poarta
fermei, vânzări prin magazine en-gros, vânzări prin magazine specializate, vânzări prin
bursa on-line pentru produse ecologice (www.agricultura-ecologica.ro), vânzări prin
pieţe sezoniere.

Una din condiţiile esenţiale pentru dezvoltarea agriculturii ecologice o reprezintă


promovarea conceptului de agricultură ecologică în vederea conştientizării
consumatorilor de avantajele consumului de produse ecologice, astfel încât aceştia să
ofere un preţ mai mare pentru produse curate a căror calitate este garantată de un
sistem de inspecţie şi certificare.

Acţiunile de informare a producătorilor, de instruire şi de promovare a conceptului


de agricultură ecologică sunt realizate de către organizaţii de stat şi private. Educaţia în
agricultura ecologică, în vederea formării de specialişti pentru acest domeniu constituie
o preocupare a instituţiilor de profil din învăţământul superior.
Ca parte a campaniei de promovare a agriculturii ecologice în Uniunea Europeană, la
iniţiativă Directoratului General pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală al Comisiei
Europene, a fost creat site-ul www.ec.europa.eu/agriculture/organic/home_ro ce are
ca principal obiectiv informarea publicului larg cu privire la sistemul de agricultură
ecologică precum şi punct de plecare în realizarea campaniilor promoţionale în diferite
State Membre.

EXONERAREA DE LA ÎNREGISTRAREA
ÎN SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

Comercianţii cu amănuntul care vând produse ecologice ambalate şi etichetate


direct consumatorului sau utilizatorului final se exonerează de la înregistrarea în
sistemul de agricultură ecologică, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (16) și alin.
(17) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1253/2013 pentru
aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică cu toate
modificarile si completarile ulterioare .

Acești operatori îşi vor declara activitatea la DAJ / EM. Documentele pot fi depuse fie
personal, fizic sau prin transmiterea in format electronic, la directiile pentru agricultura
judetene si a municipiului Bucuresti, in perimetrul carora fermierii isi desfasoara
activitatea, fie prin intermediul unei entitati mandatate (EM) de MADR.

Nu beneficiază de această exonerare acei comercianţi cu amănuntul care produc,


procesează sau depozitează altfel decât prin menţinerea unei legături cu punctul de
vânzare sau care importă produse ecologice ori au subcontractat activităţile menţionate
anterior către o parte terţă.

Pentru a beneficia de prevederile alin. (16), operatorii depun la DAJ /EM


„Declaraţia pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianţi de la
înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică.”

In etapa de productie in agricultura ecologica se interzice: utilizarea organismelor


modificate genetic (OMG-uri si derivatele acestora), a fertilizantilor si pesticidelor de
sinteza, a stimulatorilor si regulatorilor de crestere, hormonilor, antibioticelor.

In etapa de procesare a alimentelor, la prepararea alimentelor ecologice, se


restrictioneaza folosirea aditivilor, a substantelor complementare si a substantelor
chimice de sinteza.

Link-uri utile:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_ro
http://www.soel.de/english/index.html
http://www.ifoam.org/whoisifoam/index.html
http://www.biofach.de/main/Page.html
www.bioagro.ro
SCHEMA DE CERTIFICARE GENERALĂ
PENTRU PRODUSE ECOLOGICE

OIC – organism de inspecţie şi certificare pentru produse agroalimentare ecologice


Operator - producătorul de produse ecologice

OIC Operator
Furnizeaza informaţii asupra termenelor şi
OIC condiţiilor
(Mapa de documente informative)
Iniţierea procesului de certificare
Trimite formularul de solicitare a certificării

OIC Pregateste contractul Dupa acceptarea propunerii trimite contractul


semnat

Efectueaza analiza contractului

OIC

Semneaza contractul Primeste contractul semnat de ambele parti

OIC Evaluare
dosar Trimite documentele necesare certificarii

NU

Efectueaza actiuni corective


DA

OIC
Planificarea vizitei inspectiei Accepta planul de inspectie

Demonsteaza conformitatea cu cerintele la fata locului


Inspectori Efectueaza inspectia

Decizie asupra NU
Comisie OIC Efectueaza actiuni corective
certificarii

DA

Certificat de produs ecologic Trimite cererea pentru eliberarea certificatului de produs


ecologic si pentru tiparirea etichetelor specifice

Supraveghere Respecta cerintele egislative si contractuale


Inspectori

Reinoire certificat de produs ecologic