Sunteți pe pagina 1din 17

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

PROIECT DE ACTIVITATE

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr.1 Mârșa


Prof.înv.primar: Ursea Ioana
Clasa: a III-a B
Aria curriculară: Consiliere și orientare
Subiectul: "Vreau să am o meserie"
Forma de realizare: activitate integrată
Scopul: Îmbogățirea și aprofundarea cunoștințelor elevilor referitoare la profesii și meserii; stimularea curiozității pentru
investigarea acestora; conștientizarea importanței fiecărei meserii în viața omului.

COMPETENŢE SPECIFICE:

Limba şi literatura română:


1.2.Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare
1.3.Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate
2.3.Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup
4.3.Realizarea unei scurte descrieri ale unor elemente din mediul apropiat pornind de la întrebări de sprijin

Educaţie civică:
1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei
2.3. Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului
3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru

Muzică și mișcare:
3.1. Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente muzicale
AVAP:
2.5. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală,
muzicală, verbală, kinestezică

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

O1: să citească corect, conştient şi expresiv poezia;


O2: să răspundă la întrebările adresate, pe baza textului citit;
O3: să recunoască o meserie după obiectele folosite şi după imagini;
O4: să coreleze activităţile specifice unei meserii cu meseria respectivă;
O5: să argumenteze de ce i-ar plăcea să facă o anume meserie atunci când va fi mare;
O6: să conştientizeze faptul că fiecare om trebuie să se pregătească pentru o meserie.

STRATEGII DIDACTICE

1. Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, munca independentă, metoda ciorchinelui.
2. Resurse materiale:fişe de lucru, markere, laptop, videoproiector, prezentare video cântec, postere, lipici,
jetoane cu imagini reprezentând meserii și unelte.
3. Forme de organizare: frontal, individual, în perechi
4. Evaluare: observarea sistematică a comportamentelor elevilor, aprecieri verbale, analiza produselor.
5. Resurse umane: 14 elevi
6. Resurse temporale: 50 minute
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Ob. Conținutul instructiv -educativ Resurse Forme de
Etapele lecţiei op. Procedurale Materiale Organizatorice evaluare
1. Moment Asigurarea unui climat optim învățării; Conversația Frontal
organizatoric Pregătirea materialului didactic;

2.Captarea O1 Captarea atenției o voi realiza prin Conversaţia, Fişă cu Aprecierea


atenției O2 prezentarea materialului stimul –un joc: explicaţia întrebări Frontal verbală
O3 Să vedem dacă ştim cine... (Anexa 1) Se
prezintă jocul şi se face instructajul
Exerciţiul-joc
3. Anunţarea Îi voi anunța pe elevi că în această oră vom Frontal
temei şi a face o călătorie în lumea meseriilor. De
obiectivelor asemenea, voi prezenta obiectivele lecției în
termeni accesibili elevilor.
-"Vreau să am o meserie"
4.Desfăşurare O1 Descoperă locul potrivit imaginii – Conversaţia, Fişe Aprecierea
a lecţiei O2 Ciorchinele (corelarea activităţii cu meseria Explicaţia Plic cu jetoane Individual verbală
O4 corespunzătoare) (Anexa 2) Poster
Sunt anunţate sarcinile de lucru. Citeşte, pe Jetoane mari
rând fiecare activitate înscrisă în bulele Exerciţiul-joc
ciorchinelui.
Cere elevilor să completeze cu jetoane pe
posterul cu ciorchinele pregătit în prealabil Frontal
după ce imaginea a fost aleasă de elevi.
O1 Asociază Cine? Unde lucrează? Ce face? Conversaţia Poster Frontal Observarea
O2 Elevii vor ieși la tablă, pe rând și vor asocia Explicația Markere sistematică
O3 meseria cu mediul în care se desfășoară și cu Exercițiul
O4 produsul finit al acesteia.(Anexa 3)
Urmatoarea sarcină a copiilor va fi să
O1 sublinieze mirosul meseriilor din poezia cu Exerciţiul-joc Fișe de lucru In perechi
O2 același nume- Mirosul meseriilor de Gianni
Rodari. ( Anexa 4)
5. Obţinerea O5 Exerciţiu de scriere liberă – „Clasamentul Exercițiul Fișe de lucru Frontal Aprecierea
performanţei O6 meseriilor preferate” verbală
Învăţătorul explică sarcina de lucru (Anexa
5)
6. Încheierea Se fac aprecieri asupra activităţii copiilor. Conversaţia Laptop Frontal
activității Se audiază cântecul Meseriile. videoproiector
Anexa 1

 Joc: „Să vedem dacă ştim cine...”

1. ... conduce ?

2. ...stinge ?

3. ...foloseşte ?

4. ... pilotează ?

5. ... foloseşte ?
Anexa 1 – jetoane cu imagini
Anexa 2
Pregăteşte Ajunge în cosmos
mâncăruri Lipeşte (sudează Repară cu naveta spaţiale.
delicioase. cu ajutorul unui autoturismul când
apart) obiecte din Ajută pe şcolari să se defectează.
metal. pătrundă în tainele
învăţăturii.

Oamenii bolnavi Filmează cu


trebuie să meargă camera de luat
la..... Despre vederi.
meserii

Înfruntă furia
Ciopleşte în lemn mărilor şi a Interpretează
Ca să te deplasezi sau piatră şi oceanelor la diferite roluri pe
Zugrăveşte
repede într-un realizează opere cârma vaporului.. scena teatrului sau
interiorul şi
oraş mare ai de artă. în filme.
exteriorul
nevoie de un taxi
locuinţelor.
condus de un ...
Anexa 2 –jetoane color
Anexa 4

Clasmentul meseriilor preferate

LOCUL I : ____________________________

De ce?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

LOCUL al II- lea ________________________

De ce?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

LOCUL al III- lea ________________________

De ce?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Anexa 5
Fișă de lucru
Subliniază ce miros are fiecare meserie amintită în poezia - Ce miros au mesriile ? de
Gianni Rodari.

Orice meserie
Are un miros copii!
A pâine și a plăcinte
Miroase-n brutării.

În orice tâmplărie
În sat sau la oraș,
A scânduri noi miroase,
A vrafuri de talaș.

Un vopsitor miroase
A lacuri de vopsit,
Geamgiul întotdeauna
Va mirosi a chit.

Șoferul are-n haină


Mirosul de benzină,
Un muncitor, mirosul
De uleiuri de mașină

Miroase cofetarul
A nuci și scorțișoară
Iar un halat de medic
A doctorie amară!

A brazdă aromată
A câmp și spic bogat
Va mirosi țăranul
Ce merge la arat!

Va mirosi a pește
Pescarul cel vânjos,
Și numai trândăvia
Nu are un miros.
Anexa 3

Fișă de lucru
Cine? Unde? Ce face?

Pilot televiziune pilotează avionul

Brutar circ pâine

Cizmar spital pantofi

Actor școală reprezentații

Profesor teatru tratează-vindecă

Medic atelier de cizmǎrie spectacole

Dresor brutărie învață-educă

Jurnalistǎ avion reportaje