Sunteți pe pagina 1din 1

I. Stabilirea scopului.

Scop: Să obțin încă o cetățenie a altui stat.


II. Identificarea scopului
Să obțin cetățenia României.
III. Documntarea și informarea
1.Acesarea site-urilor: http://cetatenie.just.ro/
https://balti.mae.ro/node/264(CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI în Bălţi)
2.Identificarea modului de redobândire a cetățeniei Române
IV. Elaborarea planului
1) Obţinerea actelor de stare civilă de R,Moldova
2) Verificarea corectitudinii actelor
3) Obţinerea cazierului judiciar român şi moldovenesc
4) Pegatirea actelor la notar(copii legalizate+declaraţii)
5) Programarea pentru depunerea actelor la consulat
6) Depunerea actelor pentru redobîndirea cetăţeniei române
7) Apariţia ordinului de obtinere a cetăţeniei române
8) Programarea la depunerea juramântului de credinţă
9) Depunerea juramântului de credinţă
10) Transcrierea actelor de naştere şi căsătorie în Registrul de stare civilă a României
11) Obţinerea cetățeniei Române
V. Avizarea planului Nu este nevoie
VI. Aplicarea planului propriu-zis
1. Am obținul actele de stare civilă de RM
2. Am verificat corectitudinea acestor acte
3. Am obținut cazierul judiciar moldovenesc
4. Am făcut copii legalizate a actelor la notar
5. M-am programat pe site-ul www.econsulat.ro pentru depunerea actelor
6. Am depus actele la consulatul român pentru redobândire a cetățeniei române
7. Așteptarea și primirea ordinului de obținere a cetățeniei române
8. Am făcut o programare prealabilă pe portalul www.econsulat.ro pentru depunerea
jurământului de credință
9. Am depus jurământul de credință
10. Am transcris actele de naștere și căsătorie în Registrul de stare civilă a României
11. Am obținut cetățenia Română
VII. Analiza rezultatelor
Este un punct forte că Republica Moldova permite dubla cetățenie, deoarece datorită acestui
lucru, moldovenii își pot găsi un loc de muncă bine plătit peste hotare și își pot întreține
familiile din Moldova.
VIII. Propuneri, sugestii
Obținerea cetățeniei Române de sine stătătoare , parcurge o cale destul de îndelungată , dar, pentru
a obține cetățenia de urgență, și pentru nu a fi torturat de gramada de documente care nu știi de
unde să le ei și unde să le duci, soluția este să apelăm la un avocat care se va ocupa de perfectarea
actelor românești în locul tău,deoarece:
 Beneficiezi de asistența avocatului
 Acumularea și pregătirea actelor pentru dosar are loc în doar 7 zile pe bază de procură
 Ești asistat la depunere a dosarului de către avocat
 Economisesti timp, si bani, obții o examinare mai rapidă a dosarului
 Este un procesul legal și sigur de depunere a dosarului