Sunteți pe pagina 1din 2

Probă de evaluare sumativă

modulul I Diversitatea în lumea vie


Data_______________ Numele, prenumele _____________________________

Nr Conținutul itemului Scor


I Explică în spațiul rezervat, esența noțiunilor biologice locomoție și mișcare L, 0,
__________________________________________________________________________ 1, 2,
__________________________________________________________________________ 3, 4
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

II 2a) Completează legenda cu denumirea celor 2 etape de zbor la păsări L, 0,


1, 2,
3, 4

2b) În spațiile rezervate de mai jos, scrie cîte o caracteristică specifică fiecărei etape de zbor
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

III Completează tabelul, caracterizând animalele în baza criteriilor propuse L, 0,


Criteriul propus Cărăbuș Cangur Crap 1, 2,
Mediul de trai 3, 4,
5, 6,
7, 8,
Forme de locomoție 9

Părți ale corpului


care realizează
locomoția

VI Prin încercuire alege varianta / variantele corecte: L, 0,


1, 2,
4.1 Orientarea lăstarilor spre luminăconstituie o mișcare: 3, 4
a) neorientată b) orientată negativ c) orientată pozitiv
4.2 Orientarea florilor în direcția luminii constituie o mișcare :
a) orintată pozitiv b) orientată negativ c) neorientată
4.3.Orientarea tulpinii plantelor în direcția inversă gravitației este o mișcare :
a) orintată pozitiv b) orientată negativ c) neorientată
4.4 Închiderea și deschiderea forilor este o mișcare:
a) orintată pozitiv b) orientată negativ c) neorientată
V Folosind corect îmbinările cuvinte din fiecare rând, formulează un enunț despre locomoția la L, 0,
animale. Subliniază cu o linie variantele corecte: 1, 2,
a) Animalele prezintă ființe bipede/patrupede. 3, 4,
b) Se deplasează prin mers, salturi, înot, orientat / mers, alergare, neorientat.
c) Sunt realizate prin mecanisme și organe speciale / mecanisme și organe nespecifice.
Enunțul _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

VI Citește afirmațiile de mai jos. Încercuiește ”A”, dacă afirmația este adevărată și ”F”, dacă L, 0,
afirmația este falsă. Dacă ai încercuit ”F”, scrie afirmația corectă pe linia rezervată. 1, 2,
3, 4,
a) A F Înotul este o modalitate de locomoție a animalelor acvatice pe fundul bazinului,
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) A F Animalele apode se deplasează prin târâre.

VII
Compară, indicând 2 asemănări și 3 deosebiri dintre zborul la păsări și mersul la om.
Asemănări:1 ___________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________

Zborul la păsări Criterii de deosebire Mersul la om


1 Caracteristica

2 Viteza

3 Organe implicate

nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% din 14% 15- 25- 33- 51- 66- 76- 86- 96-
puncte 24% 32% 50% 65% 75% 85% 95% 100%
acumulat