Sunteți pe pagina 1din 7

Curs: Elemente de drept penal si procedura penala

Data: 11.03.2019

Caracterul penal

Caracterul penal sau infractionala prin fapte este definit ca o insusire sintetica
a faptei ce decurge din intrunirea trasaturilor esentiale ale infractiunii.

Caracterul infractional al faptei este exclus atunci cand nu sunt indeplinite


conditiile prevazute in textul de incriminare pentru calificarea faptei respective ca
infractiune, acesteia lipsindu-i trasatura esentiala a prevederii in legea penala.

Diferentieri ale cauzelor care inlatura caracterul penal al faptei de alte institutii
de drept penal cu care se aseamana.

Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei nu se confunda cu cauzele


generale care inlatura raspunderea penala si care sunt amnistia, prescriptia
raspunderii penale, lipsa plangerii prealabile, retragerea plangerii prealabile si
impacarea. Cazuri in care fapta este infractiune si doar consecinta ei raspunderea
penala este inlaturata. Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei nu se
confunda nici cu cauzele de nepedepsire care sunt cauze subiective ce au in vedere
conduita faptuitorului in timpul si dupa savarsirea infractiunii si care inlatura aplicarea
pedepsei, fapta fiind infractiune si doar consecinta ei, raspunderea penala este
inlaturata.

Criterii de clasificare:

Acestea sunt trasaturile esentiale ale infractiunii, sfera de aplicare si caracterul


acestora.

Dupa criteriul trasaturilor esentiale, cauzele care inlatura caracterul penal


al faptei se pot imparti in : cauze care privesc lipsa prevederii in legea penala a
faptei, cauze justificative, cauze de neimputabilitate.

Cauzele justificative sunt formate din normele care permit savarsirea unor fapte
concrete ce intrunesc conditiile prevazute de lege pentru a fi infractiuni.

Cauzele de neimputabilitate sunt acele stari in care vointa faptuitorului a fost


alterata, acesta fiind fie constrans sa comita o fapta prevazuta de legea penala, fie
din cauza unor imprejurari mai presus de vointa sa, nu si-a putut da seama de
consecintele socialmente periculoase ale faptei sale.

Dupa criteriul sferei de aplicare exista cauze generale si cauze speciale.


Cauzele generale care inlatura caracterul penal al faptei isi au sediul de
reglementare in partea generala a Codului Penal si sunt aplicabile oricaror cauze
concrete.

Cauzele speciale au o aplicare mai restransa la cazurile anume prevazute de lege.


Sediul de reglementare poate fi atat in partea generala cat si in partea speciala a
Codului Penal. Caracterul lor , cauzele care inlatura caracterul penal al faptei pot fi
reale si personale. Cauzele reale sunt cele privitoare la fapta si se rasfrang cu
efectele lor asupra tuturor participantilor. Cauzele personale sunt cele privitoare la
persoana faptuitorului si produc efecte numai in raport cu persoana care s-ar afla in
astfel de situatii in momentul comiterii faptei.

Cauzele justificative. Legitima aparare. Notiune de natura juridica

Legitima aparare este o cauza care exclude caracterul penal al faptei


datorita lipsei caracterului nejustificat al acesteia.

Este in legitima aparare persoana care savarseste fapta pentru a inlatura un


atac material direct, imediat si injust care pune in pericol persoana sa, a altuia,
drepturile acestora sau un interes general daca apararea este proportionala cu
gravitatea faptei. Se prezuma a fi in legitima aparare acela care comite fapta pentru
a respinge patrunderea unei persoane intr-o locuinta, incapare, dependinta sau loc
imprejmuit tinand de aceasta fara drept, prin violenta, viclenie, efractie sau alte
asemenea modalitati nelegale ori in timpul noptii.

Conditiile si efectele legitimei aparari

Conditiile atacului

Atacul este o comportare violenta a omului ce se materializeaza de regula intr-o


actiune indreptata impotriva valorilor sociale ocrotite.

Conditiile atacului sunt :

1.atacul trebuie sa fie material, direct, imediat si injust;

2.atacul sa fie indreptat impotriva unei persoane, a drepturilor acesteia sau


impotriva unui interes general;

3.atacul sa puna in pericol valorile sociale ocrotite.

Conditiile apararii
Apararea se realizeaza printr-o fapta prevazuta de legea penala, apararea
trebuie sa fie precedata de atac, apararea sa fie necesara pentru inlaturarea atacului
, apararea sa fie proportionala cu gravitatea atacului.

Depasirea limitelor legitimei aparari poate conduce la inlaturarea caracterului


penal al faptei cand se intemeiaza pertulburarea sau temerea in care se gasea
faptuitorul in momentul comiterii faptei.

Efectele legitimei aparari:

1. Fapta savarsita in stare de legitima aparare nu este infractiune


pentru ca ii lipseste trasatura esentiala de a fi nejustificata.

2. Starea de necesitate. Este in stare de necesitate persoana care


savarseste fapta pentru a salva de la un pericol imediat si care nu putea fi inlaturat
altfel viata, integritatea corporala ori sanatatea sa ori a altei persoane sau un bun
important al sau ori al altei persoane sau un interes general daca urmarile faptei nu
sunt vadit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce in cazul in care pericolul nu
era inlaturat.

Conditiile starii de necesitate

Conditii privitoare la pericol

Pericolul trebuie sa fie imediat.Pericolul imediat sa ameninte valorile sociale,


anume prevazute de art. 20 alin. 2 Cod Penal, respectiv viata, integritatea corporala,
sanatatea persoanei, un bun important al acesteia ori un interes general. Pericolul sa
fie inevitabil.

Conditiile actiunii de salvare

Sa se realizeze prin comiterea unei fapte prevazute de legea penala, actiunea


de salvare prin savarsirea faptei prevazute de legea penala, sa fi constituit singurul
mijloc de inalturare al pericolului si prin actiunea de salvare sa nu se cauzeze urmari
vadit mai grave decat acelea care s-ar fi putut produce daca pericolul nu era
inlaturat; fapta sa nu fi fost savarsita de catre sau pentru a salva o persoana care
avea obligatia de a infrunta pericolul.

Efectele starii de necesitate

Fapta savarsita in stare de necesitate nu are un caracter infractional deoarece


este permisa de lege.

Exercitarea unui drept sau indeplinirea unei obligatii

Este justificata fapta prevazuta de legea penala, constand in exercitarea unui


drept recunoscut de lege sau in indeplinirea unei obligatii impuse de lege cu
respectarea conditiilor si limitelor prevazute de lege. Este, de asemenea , justificata
fapta prevazuta de legea penala constand in indeplinirea unei obligatii impuse de
autoritatea competenta in forma prevazuta de lege daca aceasta nu este in mod
vadit ilegal.

Pentru existenta cauzei justificative, sub aceasta forma trebuie indeplinite 2


conditii: savarsirea unei fapte prevazute de legea penala si exercitarea dreptului, sa
fie de asemenea prevazuta de legea penala.

Indeplinirea unei obligatii impuse de lege trebuie sa indeplineasca urmatorele


conditii: savarsirea unei fapte prevazute de legea penala , iar indeplinirea obligatiei
trebuie facuta cu respectarea conditiilor si limitelor prevazute de lege.

Indeplinirea unei obligatii impuse de autoritatea competenta. Sunt


necesare 4 conditii: savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, indeplinirea
obligatiei sa fie impusa de autoritatea competenta, indeplinirea obligatiei sa fie
impusa in forma prevazuta de lege si indeplinirea obligatiei sa nu fie in mod vadit
legal.

Efectele: savarsirea unei fapte prevazute de legea penala in exercitarea unui


drept sau indeplinind o obligatie impusa de lege ori de catre autoritatea competenta
este justificata si fiind astfel permisa de lege nu constituie infractiune si nu atrage
raspunderea penala.

Consimtamantul persoanei vatamate

Este justificata fapta prevazuta de legea penala savarsita cu consimtamantul


persoanei vatamate daca aceasta putea sa dispuna in mod legal de valoarea sociala
lezata sau pusa in pericol.

Consimtamantul persoanei vatamate nu produce efecte in cazul infractiunilor


contra vietii, precum si atunci cand legea exclude efectul justificativ al acesteia.

Conditii de existenta

- Sa se savarseasca o fapta prevazuta de legea penala;


- Persoana vatamata sa fie titularul valorii sociale ce urmeaza a fi lezata;
- Valoarea sociala lezata sau pusa in pericol sa faca parte dintre acelea de
care titularul poate dispune in mod legal;
- Existenta consimtamantului persoanei vatamate.

Efecte

Fapta prevazuta de legea penala savarsita cu consimtamantul persoanei


vatamate este justificata si nu are caracter penal.
Cauzele de neimputabilitate

Constrangerea fizica si constrangerea morala

Constrangerea fizica este o cauza de neimputabilitate care inlatura caracterul


penal al faptei. Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savarsita din
cauza unei contrangeri fizice careia faptuitorul nu i-a putut rezista.

Conditiile constrangerii fizice:

 sa existe o constrangere asupra fizicului unei persoane;


 constrangerea la care a fost supusa persoana sa nu i se fi putut rezista;
 sub imperiul constrangerii fizice, persoana sa savarseasca o fapta prevazuta
de legea penala.

Efectele constrangerii fizice: fapta savarsita sub imperiul constrangerii fizice nu este
infractiune, nu are caracter penal pentru ca nu ii este imputabila faptuitorului.

Constrangerea morala este o cauza care inlatura trasatura imputabilitatii


faptei si pe cale de consecinta, caracterul infractional al acesteia. Nu este imputabila
fapta prevazuta de legea penala savarsita din cauza unei constrangeri morale
exercitata prin amenintare cu un pericol grav pentru persoana faptuitorului ori a
altuia si care nu putea fi inlaturata in alt mod.

Conditiile constrangerii morale:

 sa se savarseasca o fapta prevazuta de legea penala sub imperiul unei


constrangeri exercitate prin amenintare;
 sa existe o actiune de constrangere exercitata prin amenintare cu pericol
grav;
 pericolul grav cu care se ameninta sa nu poate fi inlaturat altfel decat prin
savarsirea faptei pretinse.

Efectele constrangerii morale: fapta savarsita sub imperiul unei constrangeri morale
nu este infractiune deoarece nu ii este imputabila persoanei care a savarsit-o.

Efectele juridice ale excesului de imputabil in cazul depasirii limitelor legitimei aparari

Fapta savarsita cu depasirea limitelor legitimei aparari nu este imputabila


persoanei care a savarsit-o, intrucat aceasta a comis fapta fara vinovatie din cauza
tulburarii ori temerii in care se afla la momentul respective.

Excesul neimputabil in cazul depasirii limitelor de necesitate.


Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savarsita de persoana
aflata in stare de necessitate care nu si-a dat seama in momentul comiterii faptei ca
pricinuieste urmari vadit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce daca
pericolul nu era inlaturat.

Conditii:

 Si in cazul acestei cauze de neimputabilitate este necesara indeplinirea


conditiilor in care fapta este savarsita in stare de necesitate si care privesc pe
deoparte, pericolul si pe de alta parte, actiunea de salvare;
 In cazul acestei cauze de neimputabilutate urmarile faptei de salvare sunt
vadit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce daca pericolul nu era
inlaturat.

Efectele juridice ale excesului neimputabil in cazul starii de necesitate

Fapta comisa de persoana aflata in stare de necesitate ce a produs urmari


vadit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce daca pericolul nu era inlaturat.
Nu este imputabila fiindca aceasta nu si-a dat seama in momentul comiterii faptei de
aceste urmari.

Excesul scuzabil

Daca in timpul savarsirii faptei de salvare, faptuitorul si-a dat seama ca


pricinuieste urmari vadit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce daca
pericolul nu era inlaturat, fapta nu mai constituie un exces neimputabil, ci este
infractiune. In acest caz, depasirea limitelor starii de necesitate reprezinta un exces
scuzabil si reprezinta o circumstanta atenuanta legala.

Minoritatea faptuitorului

Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savarsita de un minor


care la data comiterii acesteia nu indeplinea conditiile legale pentru a raspunde
penal.

Minorul care nu a implinit varsta de 14 ani nu raspunde penal.

Minorul care are varsta cuprinsa intre 14 – 16 ani raspunde penal numai daca
se dovedeste ca a savarsit fapta cu discernamant.

Conditiile starii de minoritate: sa fie savarsita o fapta prevazuta de legea


penala, iar faptuitorul la data savarsirii faptei sa nu indeplineasca conditiile legale
pentru a raspunde penal.
Fapta prevazuta de legea penala savarsita de un minor nu este infractiune
deoarece nu este imputabila acestuia intrucat faptuitorul nu indeplinea conditiile de
dezvoltare biopshica care sa ii permita intelegerea caracterului actiunilor sau
inactiunilor lui si sa le dirijeze in mod constient.

SPETA

S-a constatat ca numitul C.N. dupa ce a luat hotararea de a avea un raport sexual cu
numita D.E. a incercat fara sa foloseasca constrangerea sa aiba un astfel de raport,
insa fata de imposta violenta a victimei, dandu-si seama de opunerea acesteia a
abandonat hotararea luata. Aratati daca C.N. a savarsit sau nu o fapta prevazuta de
legea penala.