Sunteți pe pagina 1din 2

Beneficiar al plăţii – persoană care este destinatarul fondurilor ce au făcut obiectul unei

operaţiuni de plată.
Bancomat (ATM), destinat autoservirii deţinătorilor de card-uri de plată, ce permite
acestora retragerea mijloacelor băneşti în numerar din conturile de plăţi, transferuri de
mijloace băneşti, depunerea mijloacelor băneşti în conturi şi informarea privind situaţia
conturilor şi a operaţiunilor efectuate prin intermediul card-urilor de plată.
Cod unic de identificare – combinaţie de litere, cifre ori simboluri specificate
utilizatorului serviciilor de plată de către prestatorul de servicii de plată (codul IBAN,
codul BIC, numărul card-ului etc.) Şi care urmează să fie furnizată de utilizatorul
serviciilor de plată în scop de identificare, fără ambiguitate, a altui utilizator al serviciilor
de plată şi/sau a contului său de plăţi pentru o operaţiune de plată.
Codul BBAN (Basic Bank Account Number) – şir de caractere care identifică în mod
unic la nivel naţional contul unui client deschis la o bancă.
Codul IBAN (International Bank Account Number) - şir de caractere care identifică
în mod unic la nivel internaţional contul unui client deschis la o bancă.
Cont de plăţi – cont deţinut în numele unuia sau al mai multor utilizatori ai serviciilor
de plată, folosit pentru executarea operaţiunilor de plată.
Card de plată este un suport de informaţie standardizat şi, după caz, personalizat prin
intermediul căruia deţinătorul, de regulă, cu utilizarea numărului personal de identificare
al şi /sau a unor alte coduri care permit identificarea sa, în funcţie de tipul card-ului are
acces la distanţă la contul de plăți la care este ataşat card-ul de plată în vederea efectuării
operațiunilor de plată.
Card personalizat – card de plată care este ataşat la un cont de plăţi şi pe care este
tipărită/ embosată informaţia despre deţinător.
Card preplătit – card de plată care nu este personalizat şi care poate fi procurat, fără
depunerea cererii de emitere a acestuia. Acest card se emite numai în lei moldoveneşti
cu un nominal anumit, care nu poate depăşi suma stabilită în actele normative în vigoare.
Card personificat – card de plată care este ataşat la un cont de plăţi şi pe care nu este
tipărită/embosată informaţia despre client.
Card de credit, prin intermediul căruia deţinătorul dispune de mijloacele băneşti oferite
de emitent sub forma unei linii de credit.
Card de debit, prin intermediul căruia deţinătorul dispune de mijloacele băneşti depuse
la prestatorul de servicii de plată.
Card de plată personal este ataşat la contul de plăţi deschis pe numele unei persoane
fizice care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate.
Card de plată de afaceri (business) este ataşat la contul de plăţi deschis pe numele unei
persoane juridice, reprezentanţei înfiinţate în Republica Moldova a persoanei juridice
nerezidente, persoanei fizice care practică activitatea de întreprinzător sau alt tip de
activitate.
Criptomoneda sau criptovaluta este un tip demoneda digitala, virtuala, o moneda
surogat, nebancara (
nu se bazeaza pe increderea intr-un emitent central), folosita ca mijloc de plata
Dată a valutei – 1) dată de referinţă folosită de un prestator de servicii de plată pentru a
debita sau a credita fondurile dintr-un/într-un cont de plăţi în cazul în care la contul de
plăţi nu se calculează dobândă; 2) dată de referinţă pentru calcularea dobânzii aferente
fondurilor debitate dintr-un sau creditate într-un cont de plăţi; 3) în cazul remiterilor de
bani – dată la care fondurile sunt disponibile beneficiarului.
Debitare directă – serviciu de plată pentru debitarea contului de plăţi al plătitorului în
cazul în care o operaţiune de plată este iniţiată de beneficiarul plăţii pe baza
consimţământului acordat de către plătitor beneficiarului plăţii, prestatorului de servicii
de plată al beneficiarului sau prestatorului de servicii de plată al plătitorului.
Decontare-operatiunea prin care sunt stinse irevocabil obligatiile legate de trensferul de
mijloace banesti intre 2 sau mai multi participant si are loc prin debitarea contului de
decontare al participantului platitor si creditarea contului de decontare al participantului
beneficiar
Data decontării – data la care obligaţiile de transfer al mijloacelor băneşti sunt executate
între prestatorul plătitor şi prestatorul beneficiar.
Deţinător – client (persoană fizică sau juridică) al PSP care, în baza contractului încheiat
cu PSP, deţine un dispozitiv şi/sau un nume de utilizator/parolă/cod sau orice alt element
similar care să permită PSP autentificarea acestuia de la distanţă.
Dispozitivul special – un dispozitiv prin intermediul caruia se efectueaza operatiuni cu
utilizarea fizica a
cardurilor de plata
Filială – definită conform legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor (persoană
juridică aflată în relație cu o întreprindere-mamă).
Fonduri – bancnote şi monede, mijloace băneşti în cont şi moneda electronică.
Instrument de plată – dispozitiv personalizat (cardul de plată, telefon mobil etc.) Şi/sau
orice serie de proceduri (tehnice – coduri PIN, TAN, alte tipuri de coduri, loghin/parolă
etc. sau funcţionale – transferul de credit, debitarea directă) convenite între utilizatorul
serviciilor de plată şi prestatorul de servicii de plată şi folosite de utilizatorul serviciilor
de plată pentru a iniţia un ordin de plată
Imprinter, destinat deservirii deţinătorilor de card-uri de plată, aflat la prestatorul de
servicii de plată sau la un comerciant, care permite transpunerea amprentei datelor
reliefate ale unui card de plată pe un formular standardizat al chitanţei.
Monedă electronică – valoare monetară stocată electronic, inclusiv magnetic,
reprezentând o creanţă asupra emitentului, care este emisă la primirea fondurilor (altele
decât moneda electronică), în scop de efectuare a unor operaţiuni de plată, şi care este
acceptată de o persoană alta decât emitentul de monedă electronică.
Moneda virtuala este o reprezentare digitala a valorii si nu este emisa sau garantata de
cate o banca
centrala sau o autoritate publica.
Mobile-Banking - aplicaţia mobilă care îți oferă acces rapid şi sigur la conturile de card,
direct de pe smartphone sau tabletă, de oriunde și oricând.
Minerit- Procesul de creare a criptomonedei
Operaţiune de plată – acţiune, iniţiată de plătitor sau de beneficiarul plăţii, de depunere,
transferare sau retragere de fonduri, indiferent de alte obligaţii existente între plătitor şi
beneficiarul plăţii.
Ordin de plată – dispoziţie a plătitorului sau a beneficiarului plăţii adresată prestatorului
său de servicii de plată pentru executarea unei operaţiuni de plată.
Phishing consta in trimiterea unui mesaj electronic, folosind programe de mesagerie
instant
sau telefon, mail, prin intermediul catuia utilizatorul este sfatuir sa-si dea datele
confidentiale pentr ua
castiga anumite premii sau este informat ca acestea sunt necesare datorita unor erori
tehnice care au
dus la pierderea datelor originale, etc.
Plătitor – persoană care este titularul unui cont de plăţi şi care autorizează un ordin de
plată (iniţiază sau permite executarea unui ordin de plată) din acel cont de plăţi sau
persoană care dă un ordin de plată în cazul în care nu există un cont de plăţi.
Prestator de servicii de plată – banca licenţiată şi prestatorul de servicii de plată
nebancar, care au dreptul de a presta servicii de plată.
Prestatorul intermediar – prestatorul de servicii de plată care nu este nici cel al
plătitorului, nici cel al beneficiarului şi care participă la realizarea transferului de credit.
Prestatorul plătitor - prestatorul de servicii de plată care în baza ordinului de plată
efectuează transferul de credit.
Prestatorul beneficiar - prestatorul de servicii de plată care finalizează transferul de
credit efectuând operaţiunile relevante.
Portofelele digitale: un portofel digital, este in genral, echivalentul unui cont-bancar,
permite primirea
de criptomonede , stocare si trimitere catre alte conturi. Portofelele stocheaza parola
private necesara
pentru a accesa adresa bitcoin.
Remitere de bani – serviciu de plată în cadrul căruia se primesc fonduri de la plătitor
fără crearea unui cont de plăţi pe numele plătitorului sau al beneficiarului plăţii, cu scopul
unic de a transfera o sumă corespunzătoare beneficiarului plăţii sau unui alt prestator de
servicii de plată care acţionează în numele beneficiarului plăţii, şi/sau în cadrul căruia
fondurile sunt primite în numele beneficiarului plăţii şi sunt puse la dispoziţia acestuia.
Sistemul naţional de plăţi reprezintă setul complet de instrumente, intermediari şi reguli
care facilitează circulaţia banilor într-o ţară, constând dintr-un set de reglementări şi
instrumente de plată, instituţii şi mecanisme tehnice de transfer al mijloacelor băneşti.
Sistem de plăţi – sistem de transfer de fonduri care funcţionează în baza unor norme
comune (reguli, proceduri, contracte etc.), formale şi standardizate pentru procesarea,
compensarea şi/sau decontarea operaţiunilor de plată.
SAPI reprezintă sistemul prin intermediul căruia sunt efectuate plăţile interbancare în lei
moldoveneşti pe teritoriul Republicii Moldova.
Sistemul de decontare pe bază brută în timp real (DBTR) - este destinat procesării
plăților urgente și de mare valoare. Sistemul DBTR efectuează procesarea documentelor
de plată transmise de participanți și decontarea finală a transferurilor de fonduri aferente
acestora în regim de timp real, inclusiv decontarea finală a mijloacelor bănești aferente
tranzacțiilor cu instrumente financiare;
Sistemul de compensare cu decontare pe bază netă (CDN) - este destinat procesării
plăților de mică valoare în lei moldovenești. Sistemul CDN efectuează procesarea
pachetelor cu documente de plată transmise de participanți și calculează pozițiile nete
multilaterale ale acestora.
Sistemul de decontare a valorilor mobiliare este compus din 1) Sistemul de Înscrieri
în Conturi a valorilor mobiliare (SIC), în cadrul căruia sunt decontate valorile mobiliare
de stat şi certificatele Băncii Naţionale, şi 2) Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare,
în cadrul căruia sunt decontate valorile mobiliare corporative.
Sistemele de deservire bancară la distanţă sunt soluţii informatice care facilitează
accesarea la distanţă a contului de plăți, obţinerea de informaţii privind starea contului
de plăți şi a operaţiunilor realizate, precum şi utilizarea electronică a instrumentelor de
plată fără numerar în vederea efectuării operaţiunilor de plată.
Sistem automatizat de deservire la distanţă (sistem ADD) – soluţie informatică şi/sau
echipament, pus de PSP la dispoziţia deţinătorilor.
Societate de plată – societate comercială, alta decât banca, furnizorul de servicii poştale
sau societatea emitentă de monedă electronică, ce deţine licenţă, pentru prestarea
serviciilor de plată.
Societate emitentă de monedă electronică – societate comercială, alta decât banca, ce
deţine licenţă, pentru emiterea monedei electronice.
Sucursală – subdiviziune separată a societăţii de plată sau un punct de lucru, altul decât
sediul acesteia, dependent(ă) juridic de societatea de plată şi care efectuează direct toate
sau unele din activităţile unei societăţi de plată.
Serviciul „Cash-In” - presupune alimentarea card-ului cu numerar, direct la
bancomatele Cash-in.
Serviciul „Cash-In Cardless” – alimentarea contului de card cu numerar, prin
intermediul bancomatelor Cash-In, fără utilizarea fizică a card-ului.
Serviciul „Cash by Code” – serviciu de retragere a numerarului, fără card, cu utilizarea
codului special sau a telefonului mobil.
Serviciul „Transfer P2P” - serviciul de transfer al banilor online, direct de pe card-ul
personal pe orice alt card bancar emis în RM sau peste hotare (MASTERCARD sau
VISA).
Serviciul 3D-Secure – cel mai înalt standard de securitate oferit deţinătorilor de card-
uri, care presupune autorizarea tranzacţiei cu o parolă unică, generată suplimentar, ori de
câte ori se face o plată prin Internet la comercianţii certificaţi la serviciu de plată.
Terminal (POS terminal), destinat deservirii deţinătorilor de card-uri de plată , aflat la
un prestator de servicii de plată sau la un comerciant, care permite citirea datelor de pe
banda magnetică şi/sau de pe microprocesorul card-ului de plată, procesarea acestor date
şi a altor date referitoare la operaţiunea iniţiată.
Transfer de credit reprezintă o serie de operaţiuni care încep prin inițierea de către
plătitor a unui ordin de plată şi transmiterea acestuia prestatorului de servicii de plată în
scopul punerii la dispoziţia unui beneficiar unei anumite sume de bani. Transferul de
credit poate fi inițiat atât în numele clientului prestatorului de servicii de plată, cât și
nemijlocit de către prestatorul de servicii de plată în nume și pe cont propriu.
Terminal de plată în numerar (terminal “Cash-In”) – dispozitiv automatizat pentru
primirea de la plătitor (persoană fizică) a numerarului, care funcţionează în regim
autonom, fără prezenţa fizică (participarea) a persoanei fizice împuternicite a
prestatorului de servicii de plată.
Web Banking – sistem electronic ce oferă accesul online la conturile de card, pentru
administrarea banilor și achitarea facturilor, utilizând orice dispozitiv conectat la interent,
la orice oră și din orice colţ al lumii.