Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC „TH.

COSTESCU”
Disciplina: M4-Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor
Prof. Miculescu Tatiana
Clasa a XI a
Timp de lucru: 1 oră

TESTE DE EVALUARE FINALĂ

Toate subiectele sunt obligatorii.


Se acordă 10 puncte din oficiu

SUBIECTUL I (20 p)

I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi pe foaia de teză, litera corespunzătoare
răspunsului corect:
1. Mărfurile donate de agentul economic se înregistrează prin formula contabilă:
a. 371 = 607 b. 371 = 7582 c. 6582 = 371 d. 607 = 371

2. Dispunem de următoarele date:


Cost de achiziţie = 5.000 lei, Adaos comercial = 20%, TVA = 19%.
Preţul de vânzare cu amănuntul al mărfurilor este:
a. 5.950 b. 6.200 c. 6.950 d. 6.000

3. Înregistrarea facturii fiscale primite ulterior bunurilor recepţionate este:


a. 408 = 401 b. 401 = 408 c. 418 = 401 d. 408 = 401
şi 4426 = 4428 şi 4426 = 4428 şi 4428 = 4427 şi 4428 = 4426

4. Se achită prin cont o datorie de 1.190 lei, din care TVA = 190 lei. Formula contabilă corectă este:
a. 401 = 5121 1.190 b. 401 = % 1.190 c. % = 5121 1.190 d. 5121= 401 1.190
5121 1.000 401 1.000
4427 190 4426 190

5. Precizaţi semnificaţia formulei: 461 = %


7588
4427
a. Se vând mărfuri către clienţi;
b. Se impută gestionarului, materiale constatate lipsă în gestiune;
c. Se constată mărfuri plus la inventar;
d. Se impută unei persoane din afara unităţii, materiale constatate lipsă în gestiune.

I.2. Transcrieţi pe foaia de raspuns litera corespunzatoare fiecărui enunţ ( a, b, c, d, e) şi notaţi în dreptul ei
litera A – daca apreciaţi că enunţul este adevarat sau litera F – dacă apreciaţi ca enunţul este fals.
a. Conturile de cheltuieli sunt conturi de activ.
b. Impozitul pe profit este o datorie financiara.
c. Conturile de venituri se închid prin intermediul contului 121 Profit şi pierdere .
d. Înregistrarea datoriei faţă de furnizorii de imobilizări se realizează în creditul contului 401 “Furnizori”
e. Înregistrarea creantei asupra clientilor se inregistreaza in debitul contului 411 “Clienti”

SUBIECTUL II (30 p)

II.1. Precizaţi pe foaia de raspuns cuvintele corespunzatoare spaţiilor libere astfel încat enunţurile să devină
corecte din punct de vedere ştiinţific:
Formula contabilă % = 371 reprezintă ………………….…(a)……...........…….
378
607
4428
K se calculează cu ajutorul formulei ................................... (b)…………………
RC378 (adaosul comercial) se calculează: …………………(c)…………………
II.2. Enunţaţi operaţiile economice ale căror înregistrari genereaza urmatoarele formule contabile:
a. 425 = 5311
b. % = 408
371
4428

SUBIECTUL III (40 p)

Un angajat are un salariu de încadrare de 1500 lei, nu are persoane în întreţinere, a încasat un avans de
350 lei. La sfârşitul lunii i se reţine din salariu suma de 30 lei reprezentând imputaţii.
Cerinţe: a) Calculaţi restul de plată.
b) Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare
Disciplina: M4- Contabilitatea evenimentelor si tranzactiilor
Clasa a XI-a

BAREM DE CORECTARE

Toate subiectele sunt obligatorii.


Se acordă 10 p din oficiu

Subiectul I 20p.
I.1 Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2p, pentru răspuns incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 p
1-c; 2-c; 3-a; 4-a; 5-d;
I.2. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2p, pentru răspuns incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 p
a-A b-F c-A d-F e-A

Subiectul II 30p.
II.1 Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5p, pentru răspuns incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 p
(a)-descărcarea gestiunii
SIC 378  RC 378
(b)- K= , marfurile nu conţin TVA
SID371  RD371
(c) – Acomercial = RC707xK

II.2 Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5p, pentru răspuns incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 p
a- acordarea din casierie a unui avans salarial
b- aprovizionare marfuri de la furnizori pe baza „avizului de insotire a marfii”/fara factura

Subiectul III 40p.


a) Pentru calculele efectuate corect se acorda 20 puncte, distribuite astfel:
Salariul brut = salariul de incadrare = 1500 lei (2 puncte)
CAS = 1500 x 10,5% = 158 lei (2 puncte)
CASS = 1500 x 5,5% = 83 lei (2 puncte)
CFS = 1500 x 0,5% = 8 lei (2 puncte)
Total contributii sociale = 158 lei + 83 lei + 8 lei = 249 lei (2 puncte)
Venit net = Salariul brut – Contributii sociale
= 1500 lei – 249 lei = 1251 lei (2 puncte)
Venit baza calcul = Venit net – Deducere personala
= 1251 lei – 300 = 951 lei (2 puncte)
Deducerea personala este de 300 lei, deoarece salariatul are un salariul brut de pana la 1500 lei si
nu are nici o persoana in intretinere. (2 puncte)
Impozit pe salariu = Venit baza calcul x 16%
= 951 lei x16% = 152 lei (2 puncte)
Rest de plata = Venit net – Impozit pe salarii – Avans - Alte retineri
= 1251 lei – 152 lei –350 lei - 30 lei = 719 lei (2 puncte)
Pentru calculele incorecte sau lipsa acestora, se acorda 0 puncte

b) Pentru calculele efectuate corect se acorda 20 punte, distribuite astfel:

641 = 421 1500 lei (5 puncte)

421 = % 781 lei (10 puncte)


4312 158 lei
4314 83 lei
4372 8 lei
444 152 lei
425 350 lei
427 30 lei

421 = 5121 719 lei (5 puncte)


Pentru calculele incorecte sau lipsa acestora, se acorda 0 puncte