Sunteți pe pagina 1din 1

rss1t22,

|i,ASSERTECHNiK

GRUPHIDROF'ORCU POMPAAUTOAMORSANTA
wTx9/25H
PREZENTARE PRODUS
WTX9/25H esteun glup hidrofor auto-amorsartechipatcu pompadin inox. Estedotat cu: butelie de 24
litri cu membrani din cauciucalimentar,presostatpentru reglarcapresiunii de lucru, maiomefu pentru
umdrirea acesteipresiuni,furtun flexibil qi racordcu 5 cii.
CARACTERJSTICITEHNICE
. presiunea maximdde lucau bar 6
. tempeBturamaximdde lucru 'C 35 (pentru
aplicatiicasnice)
. adancimeama"\imi de aspiralie m
. debit llh 3.100
. inaltimeamarima de refularem
. tensiunede alimentaxe V/lPh 230/50H2
. puterenominali kw 0;/s
. clasade izolaiie F
o gradulde proteclie IP 44
CARACTERISTICI CONSTRUCTT\,'E
. motorelectdcasincroncu 2 poli DIAGRAMA DE FUNCTIONARE
e condensatorde pomire incorporat (Hmr =1 m)
. protectietermicaautorcsetabile
. diametrulde aspiralie:1"
. diametrulderefulare:1" E
r turbina,difuzorul $i tubul aspiralie:noryl
. gamituramecanicd:ceramicd-/grafit4.lBR E
. carcasamotorului: aliajde alumimu E
. corpulpompei:inox
. serviciucontinuuS1
. caDacitalebutelie:24 litri
PERIORMANIE (Ha5p= 0 n)

)ebit refulat
I./min 5 10 15 20 25 30 38
m',4r 0.1 0,6 0,9 1,2 1,5 1 , 8 2.28 3 . 1
lI refulare[m] 35 30 23 15 6 I
APLICATII
. sistemede alimentarecu ape;
o irigaregridini;
. umplere/golirepiscine;
. cre;tereapresiunii din reteauade alimenlarecu api potabildetc.
IMPORTANT:
. Respectalidiametrulinterior al levilor conlorm indicaliilor fabricantului(1" pe traseele de aspira{ie
respectivrefirlare);
. Montari hidroforul intr-un cdminbine aedsit,bine izolat termic ;i p.otejatimpotriva inundArii,
pla'arcdrmaiaproape de sursadeapa:
o Verihcati gi restabiligi
presiunea aeruluidin butelie(1,5-1,6bar)-celpulin o datala 3 luni;
. Nu ldsali niciodatahidrofolul sd finciioneze fird apd.
Servicein garantie$i posl-garanlie
asigular
in CtN IRE StRVICt At fORZATE.
GARA.NTIE: 24 LUNI persoanefizice
12 LUNI persoaneiuridice