Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic “George Valsan” Faurei

Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală


Clasa a V-a B Director,
Timp: 1 oră/săptămână
Profesor:Panuta Romelia Petrovici Gabriela Claudia

Responsabil comisie,
Paraschiv Marilena

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Număr
Unitatea de Observații/
Competențe generale/specifice Conținuturi ore Săptămâna
învățare Semestrul
alocate
Competența generală
3.Reflectarea asupra motivației și
eficacității strategiilor pentru progres Lecție introductivă
în învățare - Prezentarea manualului şi a S1-2
Introducere conţinuturilor 2 9-13 sept. 2019 I
Competențe specifice - Portofoliul personal de învățare: 16-20 sept. 2019
3.2 Prezentarea resurselor în învățare, scop, principii și rol în învățare.
utilizând modalități variate de
comunicare
Autocunoaștere Competența generală Cine sunt Eu? 1 S3 I
și stil de viață - Concept de sine școlar. Concept de 23-27 sept. 2019
sine global.
sănătos și 1.Adoptarea atitudinilor pozitive față Imaginea de sine
echilibrat de sine și a unui stil de viață sănătos și - Concept de sine școlar. Concept de
echilibrat sine global.
Competențe specifice S4
- Schimbare și dezvoltare. 1 I
1.1 Identificarea resurselor personale 30.09-4 oct. 2019
și a oportunităților de dezvoltare Carcateristicile preadolescenței,
specifice vârstei modificările psihosomaice specifice
1.2 Analiza surselor de stres și a vârstei.
concecințelor acestuia asupra sănătății Eu, tezaur de resurse
și stării de bine - Caracteristici și resurse personale:
S5
interese, abilități, aptitudini, 1 I
7-11 oct. 2019
credințe, valori, caracteristici
pozitive.
Aspiratii, alegeri și valori
personale
- Caracteristici și resurse personale: S6
1 I
interese, abilități, aptitudini, 14-18 oct. 2019
credințe, valori, caracteristici
pozitive.
Despre stress 1 S7 I
-Sănătatea persoanei și a mediului, 21-25 oct. 2019
surse de stress și strategii de
prevenire, iginenă personală/igienă
în colectivitate, alimentație
sănătoasă, ritm biologic de activitate
și odihnă.
Cum fac față stresului?
- Sănătatea persoanei și a mediului,
surse de stress și strategii de S8
prevenire, iginenă personală/igienă 1 28 oct-1 nov. I
în colectivitate, alimentație 2019
sănătoasă, ritm biologic de activitate
și odihnă.
S9 I
Interviul 1
4-8 nov. 2019 recapitulare
S10-13

Proiect- Cartea de povești a clasei 11-15 nov. 2019


4 18-22 nov. 2019 I evaluare
mele 25-29 nov. 2019
2-6 dec. 2019

Dezvoltare socio- Competența generală S14


emoțională 2.Relaționarea armonioasă cu ceilați Ce sunt emotiile? 9-13 dec. 2019
1 I
în contexte școlare și extrașcolare - Emoții de bază/emoții diverse
Competențe specifice
Mozaicul emoțiilor S15 I vacanta de
2.1 Recunoașterea unei varietăți de
emoții trăite în raport cu sine și cu - Emoții de bază/emoții diverse 1 iarna
16-20 dec. 2019 23 dec-10 ian
ceilalți
2.2 Acordarea feedbackului pozitiv în S16
Cum mă simt? Ce pot să fac?
relaționarea cu ceilalți 1 II
- Emoții de bază/emoții diverse 13-17 ian. 2020

Comunicare și emoții S17


1 II
- Acordarea feedbackului pozitiv 20-24 ian. 2020
Reportaj la Școala Prieteniei 1 S18 II
27 ian-31
ian.2020
S19-20
3-7 febr 2020
Proiect – Puzzle-ul emoților 2 II
10-14 febr 2020

Învăț. Când? Cum? Ce? Până


când? S21
1 II
- Factori care facilitează/blochează 17- 28febr. 2020
învățarea.
Ce ma ajută, ce mă împiedică să S22
învăț? 24-8 mart. 2020
Competența generală - Factori care facilitează/blochează
1 II
3.Reflectarea asupra motivației și învățarea.
eficacității strategiilor pentru progres -Strategii și tehnici de învățare
eficientă.
în învățare
Cum procedez pentru a învăța
Competențe specifice repede și bine? S23
Managementul 1
3.1 Identificarea factorilor personali și -Strategii și tehnici de învățare 2-6 mart.2020 II
învățării
de context care care eficientă.
facilitează/blochează învățarea Învăț pentru că….
S24
3.2 Prezentarea resurselor în învățare, -Motivația învățării. Optium 1 II
9-13 mart. 2020
utilizând modalități variate de motivational.
Cum arată o zi în care ma S25 II
comunicare 1
pregatesc pentru școală? 16-20 mart. 2020 recapitulare
II
S27
Școala care îmi place S26-27 Scoala altfel
1
23-27 mart.2020 30mart-3apr

II Vacanta de
Managementul Competența generală De ce mergem la școală?
S28 primavara
carierei 4.Luarea deciziilor legate de - Rolul educației în alegerea unei 1
20-24 apr.2020 6 apr-21 apr
continuarea studiilor și carieră prin cariere
Relația discipline-profesie S29 II 1 mai-zi
- Rolul educației în alegerea unei 1 27 apr-1 mai. libera
cariere 2020
Activitățile extrașcolare și
orientarea în carieră S30
1 II
-Rolul educației în alegerea unei 4-8 mai 2020
vlorificarea informațiilor despre sine,
educație și ocupații cariere
Competențe specifice Caruselul meseriilor S31
1 II
4.1 Recunoașterea oprtunităților pe -Ocupații și domenii de activitate 11-15 mai 2020
care le oferă educația pentru alegerea Beneficiile meseriilor
carierei -Beneficiile ocupațiilor pentru
4.2 Identificarea unor ocupații din individ și societate: renumerație, S32
1 II
domenii diferite și a beneficiilor perpective de angajare, stilul de 18-22 mai 2020
acestora pentru persoană și pentru viață, prestigiu, rezolvarea unor
societate probleme globale
1
S33
II
Poezia meseriilor 25-29 mai 2020
recapitulare

S34 II
Micul meu CV 1
1-5 iun. 2020 evaluare
1.1
1.2
2.1
35
2.2 II
Evaluare finală Proiect- Eu, la final de clasa a V a 1 8-12 iun. 2020
3.1 Evaluare
3.2
4.1
4.2
LICEUL TEORETIC „GEORGE VALSAN” FAUREI

Nr. ......................./..........................................

Consiliere şi orientare
Planificare anuala si calendaristica
Clasa a V -a B
Anul şcolar: 2019-2020

Diriginte: prof. Panuta Romelia


Director, Responsabil comisie,
Petrovici Gabriela Claudia Paraschiv Marilena

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic « George Valsan » faurei Director,


Profesor diriginte: Panuta Romelia Petrovici Gabriela Claudia
Aria curriculară: consiliere și orientare
Disciplina: consiliere și dezvoltare personală
Nr. de ore pe săptămână: 1 Responsabil comisie metodică,
Clasa: a V – a B Paraschiv Marilena

Planificare anuală
Consiliere şi orientare
An şcolar: 2019-2020

PERIOADA DOMENIUL TEMATIC NUMĂR DE ORE

Autocunoaștere și stil de viață sănătos și echilibrat 11


SEMESTRUL I
Dezvoltare socio-emoțională 2
Recapitulare, evaluări și feedback 2
TOTAL SEM. I 15
Dezvoltare socio-emotionala 5
Managementul învățării 6
SEMESTRUL II Managementul carierei 7
Recapitulare, evaluări și feedback 1
ŞCOALA ALTFEL: „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
TOTAL SEM. II 19
TOTAL AN ŞCOLAR 34