Sunteți pe pagina 1din 5

ACTIVITATE PE DOMENIU EXPERIENȚIAL

Data: 11.03.2019

Nivel II: Grupa mare

Domeniu experiențial: Limbă și Comunicare

Categoria de activitate: Activitate de educare a limbajului

Tema de studiu: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”

Tema proiectului: „Salutare primăvară, timp frumos, bine-ai venit!”

Subtema: ,,Buchetul primăverii’’

Tema zilei: „Primăvara a venit, florile au înflorit!”

Subiectul activității: „Săptămâna florilor de primăvară” după Elena Dragoș

Tema: memorarea unui text liric

Tip de activitate: mixt

Mijloc de realizare: memorizare

Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe

Scopul activității: exersarea deprinderii de a memora, de a reda expresiv, fluent, coerent


conținutul unui text liric; consolidarea cunoștințelor despre anotimpul primăvara și aspectele ei
caracteristice.

Obiective operaționale:

O1. Să precizeze titlul poeziei;


O2. Să recite corect și logic poezia după modelul oferit de educatoare;
O3. Să se exprime coerent, corect din punct de vedere gramatical, răspunzând adecvat la
întrebări.
O4. Să facă corespondența dintre florile de primăvară și zilele săptămânii, pe baza poeziei
recitate;
O5. Să redea expresiv conținutul poeziei învățate anterior.
Strategia didactică:

Metode și procedee: conversația, observația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul-


exercițiu;
Mijloace de învățământ: albinuța, fluturașul, panoul, imagini cu flori, jetoane cu flori,
jetoane cu zilele săptămânii, bilețele;
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual;
Durata: 30 min.
Desfăşurarea activităţii
Secvenţele Ob.op. Conţinutul instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare
activităţii Metode Mijloace Forme de
organizare
Moment Asigurarea condiţiilor necesare bunei
organizatoric desfăşurări a activităţii.
Pregătire materialelor necesare
desfăşurării în bune condiţii a
activităţii.
Captarea Albinuța Maia le spune copiilor că
atenţiei pentru a ajunge la căsuța fluturașului Conversaţia Albinuţa Frontal Observarea
nu e atât de simplu. După ce vor Fluturașul comportamentului
descoperi poienița cu flori, vor trebui Panou cu flori copiilor
să dea dovadă de atenție sporită, să fie
activi în rezolvarea sarcinilor și să fie
destul de rapizi. Toate sarcinile
trebuiesc duse până la capăt. Se
descoperă surpriza. Vom găsi în
prima floare, sarcina dată.
Anunţarea - Copii, haideți să ne împrietenim cu Explicația Observarea
temei şi a Albinuța și Fluturașul, învățând comportamentului
împreună poezia “Săptămâna florilor copiilor
obiectivelor de primăvară” după Elena Dragoş.
Vom învăţa să recităm clar, expresiv
poezia, vom alcătui propoziţii cu
noile cuvinte şi expresii.
Astfel, vom conduce pe albinuță și
fluturaş printre flori, rezolvând pe
rând, sarcinile date.

Dirijarea  Familiarizarea cu conținutul


învățării poeziei: Conversaţia Imagini cu Frontal
-Dragii mei, înainte de a vă spune flori
poezia, haideți să privim puțin la
poienița cu flori.
- La ce anotimp vă gândiți când Observația
priviți la poieniță? De ce?
- Vă voi spune ceva! Explicația Panou
Albinuța a ales pentru voi, cele mai
frumoase flori de primăvară. Aceasta Demonstrația
va zbura din floare-n floare, fără să-l
piardă pe Fluturaș. Prima floare la Imagini cu
care ajunge este chiar aceasta. Vă flori
place? Este chiar vioreaua. După ce i-
o prezintă și fluturașul nostru, bzzzz,
bzzzz la următoarea și ce să vezi!
Despre ce floare este vorba? Da,
ghiocelul! Nu stă mult pe lângă
această gingașă floare și ajunge la
brândușă, apoi ne vom bucura de
zambila, zâmbim în treacăt și
lalelelor, ne va încânta parfumul de
lacrămioară și salutăm și narcisa.
După ce toată ziua, bzzz, bzzz printre
flori, prietenii noștrii se așează puțin
la umbră, așteptând să-i încântați cu
recitarea poeziei.
 Recitarea model a poeziei
O1 Mai știți voi cum am spus că se Imagini Frontal Capacitatea
numește poezia? copiilor de a
Voi recita poezia de la început până la preciza titlul
sfârșit, clar, cu intonație, corect. poeziei
Se explică cuvintele și expresiile noi.

 Învăţarea propriu-zisă.
O2 Se va învăţa prima strofă, se repetă Individual Capacitatea
împreună cu copii de 2 ori, apoi se copiilor de a
trece la învăţarea celei de-a doua Pe echipe recita corect, logic
strofe reluându-se şi prima strofă. Se după model
repetă împreună cu copiii. Se face
repetarea în lanț a poeziei.
Obţinerea În final, numesc doi copii care să
performanţei recite întreaga poezie. Exercițiul

 Fixarea cunoștințelor Individual Capacitatea de a


se exprima
O3 -Care este titlul poeziei? Conversația coerent, corect din
-Despre ce este vorba în poezie? punct de vedere
-Care sunt florile de primăvară gramatical
prezentate în poezie?

Asigurarea Pentru că v-ați descurcat foarte bine și Explicația Jetoane cu Capacitatea de a


retenției și a O4 ați învățat poezia, Albinuța vă zilelele Pe grupe face
propune un joc. Acesta se numește Jocul-exercițiu săptămânii corespondența
transferului
„Caută-ți floarea!”. Șapte copii vor dintre florile de
primi jetoane cu zilele săptămânii, iar Jetoane cu primăvară și zilele
ceilalți vor primi jetoane cu flori. La flori săptămânii
semnalul dat, fiecare floare se duce la
ziua de care aparține.

 Repetarea unei poezii învățate Exercițiul Individual Capacitatea de a


O5 anterior reda conținutul
-Copii, acum haideți să ne reamintim poeziei învățate
poezia „E ziua mamei”, învățată anterior
pentru ziua mamei.
Încheierea Se fac aprecieri individuale și Conversaţia Frontal
activităţii colective asupra modului de
desfășurare al activității. La final se
oferă recompense.