Sunteți pe pagina 1din 1

CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE ,,TERRA″

ETAPA NAȚIONALĂ
18 mai 2019
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

CLASA a V-a
• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

Subiectul I …………..…….……………………………………………..……………………… 20 puncte


Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. b; 2. a; 3. a; 4. b; 5. b; 6. b; 7. a; 8. a; 9. b; 10. a.
Total Subiectul I (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) = 20 puncte

Subiectul II …………..….……………………………………………..…………………..…… 25 puncte


A. Se acordă 15 p, câte 3 p pentru fiecare răspuns corect:
1. a; 2. b; 3. b; 4. a; 5. b.
Total A (1+2+3+4+5) = 15 puncte
B. Se acordă 10 p, câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
1. 2; 2. 4; 3. 1; 4. 6; 5. 5.
Total B (1+2+3+4+5) = 10 puncte
Total Subiectul II (A+B) = 25 puncte

Subiectul III …………..….……………………………………………..…………………..…… 24 puncte


1. Se acordă 12 p, câte 3 p pentru fiecare răspuns corect:
Peninsula Labrador – 2; Golful Guineei – 3; Insula Islanda – 5; Strâmtoarea Gibraltar – 8.
Total 1 = 12 puncte
2. Se acordă 12 p, câte 3 p pentru fiecare răspuns corect:
a – B; b – C; c – D; d – A.
Total 2 = 12 puncte
Total Subiectul III (1+2) = 24 puncte

Subiectul IV …………..….…………………………………………..…………………….…… 12 puncte


Se acordă câte 3 p pentru fiecare răspuns corect:
1 – Dunărea; 2 – Urșilor; 3 – Nil; 4 – Baikal.
Total Subiectul IV = 12 puncte

Subiectul V …………..….…………………………………………..……………………...….… 9 puncte


Se acordă câte 3 p pentru fiecare răspuns corect:
1 – B; 2 – D; 3 – E.
Total Subiectul V = 9 puncte

TOTAL: 90 PUNCTE
OFICIU: 10 PUNCTE