Sunteți pe pagina 1din 3

1.5.

Radioreceptorul Partizan S-511 A

Receptorul Partizan S-511 A este o superhete- Datele constructive ale înfăşurlrilor transfor-
rodină ai 4+1 tuburi electronice de fabricaţie matorului de reţea şi de ieşire se glsesc în. tabe-
soyieticl. Aparatul funcţionează în gamele de lul 1.5.3. şi respectiv în tabelul 1.5.1.
un'1e lungi, unde medii şi unde scurte. Aparatul este realizat ai cablaj convenţional.
A\imentarea aparatului se face de la reţeaua Comutatorul de game este de tip rotativ.
de c:Utent alternativ. Dimensiunile aproximative ale casetei: 500 x
în fle:. hş ..1 se prezintă schema de principiu 310x250 mm.
a receptoruhtL Greutatea aproximativă a aparatului: 12,5 kg

CaracteristiCŞ. şi date tehnice Atenuarea semnalel<r de frecvenţă. imagine: UL


şiUM: 30 dB; US: 12 dB.
I
Fidelitatea: semnalele cuprinse în banda de
\ . frecvenţe 50- 5000 Hz sînt redate ai o neunifor-
Gamele dţ und : UL: 732,0-2000 m (410- mitate de maximmn 6 dB.
150 kHz); UM: l ,3-577 m (1600-520 kHz); Puterea nominală la ieşire pentru distorsiuni de
US: 24,1-70,1 m, 2,1-4,28 MHz). maximum 10%: 4 W.
Sensibilitatea pe1 o putere la ieşire de Frecvenţa intermediară: 465 kHz.
500 mW: UL: 150 p UM: 150 ,iN; US: 350 .aV. Alimentarea: reţeaua de curent alternativ,
Selectivitatea: la fr enţa de 1 MHz pentru 50 Hz, cu tensiunea de 110, 127 şi 220 V.•
un dezacord de :±:; 10 kI corespunde o atenuare Consumul aproximativ: 60 VA.
de minimum 30 dB. Difuzorul: electrodinamic.

Tabelul 1.5.1 Tabelul 1.5.:;.


\
Datele constructive al~tnfăşurărilor Datele constructive ale lnfăşurărilor bobinelor
transformatorului- ~ ieşire de compensare ln audio frecvenţă

Notaţia conform NumGrul do Tipul Notaţia conform Numlrul de Diametrul Tipul


schemei spire conductorului schemei spire conductorului conductorului
mm

L,. 2000 0,12\ Cu Em L„ 22 0,8 Cu Em


L„ 55 0,8 \ Cu Em L„ 22 0,8 Cu Em
.4


GAi
l:n

..f.r !Nil
Pol!fia l/S - I i _______________ J?fl_________________ JI
ComllfJforu/ { foiifia UM-11
de uruie foztfi• UL -Iii I
I

Fig. 1.5.1. Schema electrici de principiu a radioreceptorului Partizan S-511 A


Tabelul 1.5.

Datele constructive ale lnfişuririlor


transformatorului de reţea
Notaţia conform Numlrul do Diametrul Tipul
!lchemei •pire conductorului conductoru lu;
mm

!.„ 22 0,9 Cu Em
L„ 18 0,8 Cu Em
L-n 1060 0,16 Cu Em
L„ 1060 0,16 Cu Em
L,. 314 0,35 Cu Em
L,. 58 0,5 Cu Em
L„ 372 0,5 Cu Em
Fig. 1.5.2. Detaliu de montare a sforii scarll