Sunteți pe pagina 1din 1

Fisă de evaluare

clasa a XI- a D

Subiectul I. 30 puncte

Corectați următorul text, rescriindu-l și reformulându-l.

„ În 1944, atunci când România a întors armele împotriva Uniunii Sovietice și a trecut de partea
Germaniei, teritoriul țării a fost ocupat de Armata Roșie până în 1956. Primul guvern comunist din
România a fost instaurat la 6 martie 1945 și a fost condus de dr. Petru Groza, iar alegerile din 1947 au
fost fraudate de către Partidul Național Liberal și Partidul Național Țărănesc.
Greva regală din 1944-1945 s-a încheiat deoarece regele Mihai I a și-a dat seama că forțele comuniste
erau mult mai puternice, cu atât mai mult cu cât erau sprijiniți direct de către SUA. Prima constituție
comunistă adoptată în 1952 a transformat România într-o Republică Socialistă, urmând să fie
modificată forma de organizare statală odată cu venirea la conducere a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej în
1965.”

Subiectul al II-lea. 30 puncte

Completați spațiile libere cu informațiile corespunzătoare:

1. Trimisul lui Stalin în România pentru instaurarea regimului comunist s-a numit ……………………..
2. Poliția politică a regimului comunist din România s-a numit …………………………….. .
3. Ultima constituție comunistă a fost adoptată în anul …………….. .
4. România a făcut parte din Tratatul de la Varșovia începând cu anul …………………. .
5. Procesul de colectivizare în România s-a desfășurat între anii …………………………. .
6. Primăvara de la Praga a avut loc în anul …………….. .

Subiectul al III-lea. 30 puncte


Formulați un punct de vedere referitor la politica externă a României în perioada stalinistă și
politica internă în perioada național-comunistă, folosind două argumente istorice. (aprox. 15
rânduri).