Sunteți pe pagina 1din 1

PAŞI ÎN DEMONSTRAŢIE CĂ O OPERĂ LITERARĂ ESTE UN

PASTEL

1. Definiţie:

Pastelul este o specie a genului liric în care se descrie un tablou din natură, eul liric
contemplând un peisaj faţă de care îşi exprimă anumite gânduri şi sentimente.

2. Opera literară ,,…” de …………. întruneşte toate caracteristicile acestei specii literare.

3. Precizăm tema şi comentăm titlul

Tema acestui text este …, iar prin titlul ni se sugerează ...

4. Primul argument

În primul rând, modul de expunere folosit este descrierea cu ajutorul căreia se prezintă un
frumos tablou … (ex. de primăvară / vară / toamnă / iarnă; natural în care domină imaginea
ploii / furtunii etc.). Ca în orice descriere, realitatea este modificată artistic cu ajutorul
imaginarului poetic. Astfel, se desprind sentimente de ......................... (ex. admiraţie / fascinaţie
/ uimire etc.) faţă de peisajul descris.

5. Al doilea argument

În al doilea rând, sunt prezente imagini artistice (vizuale- ..........................., auditive-


..................., olfactive- ........................, dinamice- .......................) şi figuri de stil prin care sunt
exprimate sentimentele eului liric. (exemple + comentarea a 2-3 figuri de stil şi imagini
artistice). De asemenea, elementele specifice cadrului natural sunt determinate de substantivele:
..................... (ex. deal, colină, munţi, câmpie, ape, ploaia, cerul etc. – le alegi în funcţie de
elementele din textul tău).

6. Concluzie

În concluzie, opera .................... este un pastel ce îndeplineşte toate caracteristicile acestei


specii literare.