Sunteți pe pagina 1din 5

CENTRUL PENTRU FORMARE NUME __________________

PROFESIONALA ŞI DEZVOLTARE
REGIONALĂ PRENUME ______________

________________________

CNP ____________________

TEST EVALUARE FINALĂ


VARIANTA NR. 1
CURS – INSPECTOR PROTECŢIE CIVILĂ

1. Activitatea de protectie civila din Romania este coordonata de :


a) presedintele tarii;
b) primul ministru;
c) presedintele senatului.

2. Personalul serviciilor de urgenta voluntare si cetatenii care participa la actiuni


preventive si de interventie, beneficiaza de:
a) compensatii banesti;
b) compensatii banesti si echipament de protectie adecvat;
c) compensatii banesti, drepturi sociale si alte facilitati stabilite in Statutul personalului
voluntar.

3. In timp de pace adaposturile publice de protectie civila, cu exceptia spatiilor


amenajate ca puncte de comanda, pot fi utilizate pentru alte destinatii, cu
respectarea normelor tehnice, cu obligatia de a fi eliberate in situatii de urgenta
in maximum:
a) 12 ore;
b) 24 ore;
c) 48 ore.

4. Trecerea la executarea actiunii de evacuare in situatii de dezastre se hotaraste la


propunerea comitetului pentru situatii de urgenta competent, de catre:
a) primarul localitatii;
b) prefectul judetului;
c) inspectorul sef al inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta.

Nota: Fiecare intrebare are o varianta sau mai multe de raspuns corect. Se incercuieste raspunsul corect de forma a .
Fiecare raspuns corect este notat cu 0,50 puncte. Se acordă 1 punct din oficiu.
1
5. Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, are in compunere:
a) comitete pentru situatii de urgenta;
b) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
c) servicii publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenta;
d) centre operative pentru situatii de urgenta;
e) comandantul actiunii.

6. Comitetele pentru situatii de urgenta se intrunesc:


a) semestrial;
b) anual;
c) ori de cate ori situatia impune.

7. Personalul voluntar din serviciile de urgenta voluntare are obligatia sa poarte:


a) uniforma;
b) echipament de protectie;
c) insemne distinctive

8. Contractul de voluntariat inceteaza de drept cand voluntarul indeplineste varsta


de:
a) 50 ani ;
b) 55 ani ;
c) 60 ani

9. In functie de situatia creata, evacuarea se executa din:


a) localitatile prevazute in hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta,
denumit in continuare Comitet National;
b) localitatile dispuse in zonele de planificare de urgenta, de accident chimic sau in
aval de constructiile hidrotehnice, in cazul producerii unor dezastre;
c) alte localitati/zone/obiective in care viata si sanatatea locuitorilor si a animalelor
sau/si siguranta bunurilor materiale sunt puse in pericol in cazul unor situatii de
urgenta.

2
10. Organizarea, conducerea si asigurarea actiunilor de evacuare se stabilesc prin:
a) planurile de evacuare;
b) planurile de relocare;
c) planurile de primire a evacuatilor.

11. Instiintarea, avertizarea, prealarmarea si alarmarea se realizeaza in scopul:


a) evitarii surprinderii;
b) luarii masurilor privind adapostirea populatiei, protectia bunurilor materiale;
c) pentru limitarea efectelor dezastrelor, atacurilor din aer si ale actiunilor militare;
d) convocarii comitetelor pentru situatii de urgenta.

12. Alarmarea populatiei trebuie sa fie:


a) oportuna;
b) autentica;
c) stabila;
d) continua.

13. Semnalul ALARMA LA DEZASTRE, dat cu ajutorul sirenelor electrice/


electronice, se compune din:
a) 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde intre ele;
b) 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauza de 4 secunde intre ele:
c) un sunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 2 minute.

14. Centralele de alarmare sunt destinate pentru actionarea centralizata a sirenelor


electrice, electronice si a celor cu aer comprimat din municipii, orase si operatori
economici care au instalate cel putin:
a) 3 sirene;
b) 5 sirene;
c) 10 sirene.

15. Raioanele de dispunere a taberelor de sinistrati se stabilesc de catre :


a) comitetele locale pentru situatii de urgenta;
b) comitetele judetene pentru situatii de urgenta;
c) inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta.

16. Seful taberei de sinistrati se subordoneaza nemijlocit:


a) presedintelui comitetului local pentru situatii de urgenta;
b) presedintelui comitetului judetean pentru situatii de urgenta;
c) sefului inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta;

3
17. Raspunderea privind verificarea modului de asigurare cu mijloace de protectie
individuala a cetatenilor revine :
a) presedintelui comitetului local pentru situatii de urgenta ;
b) sefului celulei de urgenta a obiectivului sursa de risc ;
c) inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta.

18. Procentul de asigurare cu mijloace de protectie individuale din numarul total de


cetateni care locuiesc in afara zonei de planificare la urgenta, dispusi in cladiri de
locuit, este de:
a) 25 % ;
b) 50 % ;
c) 100 %.

4
GRILA CORECTARE VARIANTA 1

Nr. Rasp.
Crt
1 B
2 C
3 B
4 A, B
5 A, B, C, D, E
6 A, C
7 A, B, C
8 B
9 A, B, C
10 A
11 A, B, C
12 A, B, C
13 A
14 A
15 A
16 A
17 C
18 C