Sunteți pe pagina 1din 5

CENTRUL PENTRU FORMARE NUME __________________

PROFESIONALA SI DEZVOLTARE
REGIONALA PRENUME ______________

________________________

CNP ____________________

TEST EVALUARE FINALĂ


VARIANTA NR. 4
CURS – INSPECTOR PROTECŢIE CIVILĂ

1. Semnul distinctiv national al protectiei civile este :


a) triunghi echilateral albastru pe fondul steagului national ;
b) triunghi echilateral albastru pe fond portocaliu;
c) triunghi echilateral portocaliu pe fond albastru.

2. Planul de apărare pentru operatorii economici care reprezintă domenii social-


economice şi reţele de utilităţi publice de importanţă naţională şi interes strategic,
servicii deconcentrate şi descentralizate din teritoriu, instituţii publice şi operatorii
economici care administrează surse potenţiale de risc, alte persoane juridice şi
operatori economici etc., în cazul producerii unor seisme, reprezintă o secţiune a :
a) planului de aparare la nivelul Comitetului national;
b) planului de aparare la nivelul Comitetului judetean ;
c) planului de apărare la nivelul Comitetului municipal, orăşenesc sau comunal.

3. Nivelul minim de la care se declara situaţiei de urgenţă specifice, cu caracter major


in caz de seism, daca se inregistreaza raniti:
a) mai mult de 100 persoane;
b) mai mult de 150 persoane;
c) mai mult de 200 persoane;

4. Aplicarea măsurilor şi acţiunilor de apărare este obligatorie pentru:


a) inspectoratul pentru situatii de urgenta;
b) toate persoanele fizice şi juridice;
c) persoanele afectate de seism/alunecari de teren.

Notă: Fiecare întrebare are o variantă sau mai multe de răspuns corect. Se încercuieşte răspunsul corect de
forma a .Fiecare răspuns corect este notat cu 0,50 puncte. Se acordă 1 punct din oficiu.

1
5. Catalogul local cuprinzand clasificarea din punct de vedere al protectiei civile se
actualizeaza:
a) semestrial;
b) anual;
c) o data la 2 ani.

6. Organizarea, coordonarea şi controlul acţiunilor şi măsurilor privind prevenirea şi


gestionarea unei situaţii de urgenţă specifică riscului de cutremur si/sau alunecari de
teren revine Comitetului ministerial, organizat la:
a) Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
b) Ministerul Afacerilor Interne;
c) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

7. Planurile de urgenta interna si externa sunt evaluate, testate si, unde este necesar,
revizuite si actualizate, la un interval de cel mult:
a) 1an;
b) 3 ani;
c) 5 ani.

8. Operatorii sursa de risc, aflati sub incidenta Legii 59/2016, au obligatia de a intocmi:
a) raport de securitate;
b) plan de urgenta interna;
c) plan de urgenta externa.

9. Obligatia asigurarii cu mijloace de protectie individuala a cetatenilor care se afla in


zonele de planificare la urgenta, revine :
a) fiecarui comitet local pentru situatii de urgenta;
b) fiecarui obiectiv sursa de risc;
c) inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta.

2
10. Raspunderea privind verificarea modului de asigurare cu mijloace de protectie
individuala a cetatenilor revine :
a) presedintelui comitetului local pentru situatii de urgenta ;
b) sefului celulei de urgenta a obiectivului sursa de risc ;
c) inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta.

11. Taberele de sinistrati se organizeaza:


a) inaintea manifestarii factorilor de risc generatori de situatii de urgenta;
b) in timpul manifestarii factorilor de risc generatori de situatii de urgenta;
c) dupa manifestarea factorilor de risc generatori de situatii de urgenta;

12. Raioanele de dispunere a taberelor de sinistrati se stabilesc de catre :


a) comitetele locale pentru situatii de urgenta;
b) comitetele judetene pentru situatii de urgenta;
c) inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta.

13. În cazul producerii unor dezastre, folosirea mijloacelor de alarmare se realizează cu


aprobarea:
a) prefectului;
b) inspectorului sef al inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta;
c) primarului localităţii;
d) conducătorului instituţiei publice sau a operatorului economic implicat, după caz, ori a
împuterniciţilor acestora.

14. Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE, dat cu ajutorul sirenelor electrice/ electronice,


se compune din:
a) 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele;
b) 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele:
c) un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.

15. Operatorii economici sursă de risc asigură mijloacele de alarmare pentru prevenirea
populaţiei din:
a) zona de 3 km;
b) zonele potenţial a fi afectate;
c) localitatea in care este dispus.

16. Masurile de asigurare a actiunilor de evacuare vizeaza, cu prioritate, urmatoarele


domenii:
a) cercetarea;
b) observarea;
c) ordinea si siguranta;
d) asigurarea psihologica;
e) asistenta religioasa.

3
17. Pentru conducerea actiunilor de evacuare se utilizeaza:
a) sistemul de transmisiuni al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
b) sistemul de telecomunicaţii naţional/teritorial, după caz;
c) mass –media.

18. Organizarea, conducerea şi asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin:


a) planurile de evacuare;
b) planurile de relocare;
c) planurile de primire a evacuatilor.

GRILA CORECTARE VARIANTA 4

4
Nr. Rasp.
Crt
1 B
2 C
3 B
4 B
5 B
6 A
7 B
8 A,B
9 B
10 C
11 A,B,C
12 A
13 A,C,D
14 A
15 B
16 A,C,D
17 A,B
18 A