Sunteți pe pagina 1din 5

CENTRUL PENTRU FORMARE NUME __________________

PROFESIONALA SI DEZVOLTARE
REGIONALA PRENUME ______________

________________________

CNP ____________________

TEST EVALUARE FINALĂ


VARIANTA NR. 3
CURS – INSPECTOR PROTECŢIE CIVILĂ

1. Salariaţii au următoarele drepturi şi obligaţii:


a) să beneficieze, în mod gratuit, de echipament de protecţie individuală, de tratament
medical şi antidoturi, dacă sunt încadraţi la agenţi economici sau instituţii cu surse de risc
nuclear, chimic sau biologic;
b) să beneficieze de măsurile de protecţie socială prevăzute prin lege pentru perioadele de
întrerupere a activităţii, impuse de situaţiile de protecţie civilă;
c) să respecte normele, regulile şi măsurile de protecţie civilă stabilite;
d) să participe la instruiri, exerciţii, aplicaţii şi la alte forme de pregătire specifică

2. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sau serviciile de urgenţă


profesioniste, dupa caz, realizeaza :
a) Instiintarea populatiei;
b) Avertizarea populatiei;
c) Prealarmarea populatiei;
d) Alarmarea populatiei.

3. Sistemul naţional de adăpostire, care cuprinde:


a) adăposturi pentru puncte de comandă destinate Sistemului Naţional de Management
al Situaţiilor de Urgenţă;
b) adăposturi publice de protecţie civilă aflate în administrarea consiliilor locale;
c) fondul privat de adăpostire realizat de agenţii economici şi proprietarii de imobile.
d) grote, pesteri, tuneluri, pasaje subterane.

4. Comitetele pentru situatii de urgenta se intrunesc:


a) semestrial;
b) anual;
c) ori de cate ori situatia impune.
Notă: Fiecare întrebare are o variantă sau mai multe de răspuns corect. Se încercuieşte răspunsul corect de
forma a .Fiecare răspuns corect este notat cu 0,50 puncte. Se acordă 1 punct din oficiu.
1
5. Personalul voluntar din serviciile de urgenta voluntare are obligatia sa poarte:
a) uniforma;
b) echipament de protectie;
c) insemne distinctive

6. Conducerea nemijlocita a actiunilor de evacuare in teritoriu se executa corespunzator


tipului de situatie de urgenta produsa, de catre:
a)centrul de conducere si coordonare a evacuarii;
b)comitetele pentru situatii de urgenta judetene/locale;
c) inspectoratul pentru situatii de urgenta.

7. Pentru conducerea actiunilor de evacuare se utilizeaza:


a) sistemul de transmisiuni al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
b) sistemul de telecomunicaţii naţional/teritorial, după caz;
c) mass –media.

8.Pentru executarea acţiunilor de evacuare se realizează dispozitivul de evacuare, care


cuprinde:
a) centre de conducere şi coordonare a evacuării;
b) posturi de observare şi posturi de înştiinţare şi alarmare;
c) puncte de adunare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor care se evacuează;
d) puncte de îmbarcare şi puncte de debarcare;
e) puncte de primire/repartiţie a populaţiei şi a bunurilor evacuate;
f) tabere de sinistrati.

9. Alarmarea populatiei trebuie sa fie:


a) oportuna;
b) autentica;
c) stabila;
d) continua.

2
10. În cazul producerii unor dezastre, folosirea mijloacelor de alarmare se realizează cu
aprobarea:
a) prefectului;
b) inspectorului sef al inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta;
c) primarului localităţii;
d) conducătorului instituţiei publice sau a operatorului economic implicat, după caz, ori a
împuterniciţilor acestora.

11. Centralele de alarmare sunt destinate pentru acţionarea centralizată a sirenelor


electrice, electronice şi a celor cu aer comprimat din municipii, oraşe şi operatori
economici care au instalate cel puţin:
a) 3 sirene;
b) 5 sirene;
c) 10 sirene.

12. Raspunderea privind verificarea modului de asigurare cu mijloace de protectie


individuala a cetatenilor revine :
a) presedintelui comitetului local pentru situatii de urgenta ;
b) sefului celulei de urgenta a obiectivului sursa de risc ;
c) inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta.

13. Raportul de securitate se actualizeaza daca este necesar:


a) anual;
b) o data la 3 ani;
c) o data la 5 ani.

14. In cazul producerii unui accident major, operatorul are obligatia sa informeze
autoritatile publice competente la nivel judetean, in termen de maximum:
a) 15 minute;
b) 60 minute;
c) 120 minute.

15. Riscurile care se iau in calcul pentru clasificarea unitatilor administrativ-teritoriale,


institutiilor si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile sunt:
a) riscuri naturale;
b) riscuri tehnologice;
c) riscuri biologice.

16. Aplicarea măsurilor şi acţiunilor de apărare este obligatorie pentru:


a) inspectoratul pentru situatii de urgenta;
b) toate persoanele fizice şi juridice;
c) persoanele afectate de seism/alunecari de teren.

3
17. Coordonarea, din punct de vedere tehnic, a investigării de urgenţă a construcţiilor,
inclusiv a dotărilor, la nivel teritorial revine:
a) presedintelui comitetului local pentru situatii de urgenta;
b) inspectorului sef al inspectoratului pentru situatii de urgenta;
c) prefectului şi inspectorului şef al Inspectoratului judeţean în construcţii

18. Organizarea, coordonarea şi controlul acţiunilor şi măsurilor privind prevenirea şi


gestionarea unei situaţii de urgenţă specifică riscului de cutremur si/sau alunecari de
teren revine Comitetului ministerial, organizat la:
a) Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
b) Ministerul Afacerilor Interne;
c) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

GRILA CORECTARE VARIANTA 3


4
Nr. Rasp.
Crt
1 A,B,C,D
2 A,C
3 A,B,C
4 A,C
5 A,B,C
6 B
7 A,B
8 A,B,C,D,E
9 A,B,C
10 A,C,D
11 A
12 C
13 C
14 C
15 A,B,C
16 B
17 C
18 A