Sunteți pe pagina 1din 5

Data…………………….. Elev(a)………..

……………………………………………
U.I. Prezentarea numerelor naturale Nota=punctaj: 10 …………………………………
Clasa a V-a Varianta A

Oficiu 10p
1. (10p)Scrieţi cu litere numărul 2108

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. (10p)Scrieţi cu cifre(arabe) numărul şaptezeci şi nouă mii patru sute optzeci şi şase

……………………………………………………………………

3. (20p)Se dă numărul 1634523 . Specificaţi pentru cifra îngroşată clasa şi ordinul de mărime,
apoi aproximaţi−l prin lipsă şi prin adaos până la ordinul cifrei îngroşate.

Clasa…………………………………… Ordinul…………………………………………………………

Aproximarea prin lipsă ………………………………

Aproximarea prin adaos ……………………………

4. (18p)Scrieţi toate numerele cu trei cifre diferite care se pot forma cu cifrele 6, 4, 0, 3 şi
apoi ordonaţi−le crescător .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. (20p)Succesorul lui 8899 este……………………………………, iar predecesorul numărului natural

oarecare a+3 este……………………………

6. (12p)Scrieţi coordonatele punctelor reprezentate pe axa următoare :

O A D E P

0 1 2 3
Data…………………….. Elev(a)………………………………………………..……
U.I. Prezentarea numerelor naturale Nota=punctaj: 10 …………………………………
Clasa a V-a Varianta B

Oficiu 10p

1) (10p)Scrieţi cu litere numărul 9407

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) (10p)Scrieţi cu cifre(arabe) numărul treizeci şi două de mii cincizeci şi


şase................................

3) (20p)Se dă numărul 385101 . Specificaţi pentru cifra îngroşată clasa şi ordinul de mărime,
apoi aproximaţi−l prin lipsă şi prin adaos până la ordinul cifrei îngroşate.

Clasa…………………………………… Ordinul…………………………………………………………

Aproximarea prin lipsă ………………………………

Aproximarea prin adaos ……………………………

4) (18p)Scrieţi toate numerele cu trei cifre diferite care se pot forma cu cifrele 2, 5, 0, 8 şi
apoi ordonaţi−le descrescător .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5) Predecesorul lui 7900 este……………………………………, iar succesorul numărului natural

oarecare nenul a+1 este……………………………

6) Scrieţi coordonatele punctelor reprezentate pe axa următoare :

O A E B C

0 1 2 3
Data…………………….. Elev(a)……………………………….…………………
U.I. Prezentarea numerelor naturale Nota=punctaj: 10………….……………………
Clasa a V-a Varianta C

Oficiu 10p
1. (10p)Scrieţi cu litere numărul 5180

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. (10p)Scrieţi cu cifre(arabe) numărul nouăzeci şi patru mii şapte sute cinzeci şi şapte

……………………………………………………………………

3. (20p)Se dă numărul 63589 . Specificaţi pentru cifra îngroşată clasa şi ordinul de mărime,
apoi aproximaţi−l prin lipsă şi prin adaos până la ordinul cifrei îngroşate.

Clasa…………………………………… Ordinul…………………………………………………………

Aproximarea prin lipsă ………………………………

Aproximarea prin adaos ……………………………

4. (18p)Scrieţi toate numerele cu trei cifre diferite care se pot forma cu cifrele 7, 5, 0, 1 şi
apoi ordonaţi−le crescător .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. (20p)Succesorul lui 7799 este……………………………………, iar predecesorul numărului natural

oarecare a+5 este……………………………

6. (12p)Scrieţi coordonatele punctelor reprezentate pe axa următoare :

O A B C

0 1 2 3
Data…………………….. Elev(a)………………………………….……………………
U.I. Prezentarea numerelor naturale Nota=punctaj: 10 ……………………………………
Clasa a V-a Varianta D

Oficiu 10p

1) (10p)Scrieţi cu litere numărul 4607

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) (10p)Scrieţi cu cifre(arabe) numărul şase sute cincizeci şi două de mii trei ………………………………

3) (20p)Se dă numărul 16872 . Specificaţi pentru cifra îngroşată clasa şi ordinul de mărime,
apoi aproximaţi−l prin lipsă şi prin adaos până la ordinul cifrei îngroşate.

Clasa…………………………………… Ordinul…………………………………………………………

Aproximarea prin lipsă ………………………………

Aproximarea prin adaos ……………………………

4) (18p)Scrieţi toate numerele cu trei cifre diferite care se pot forma cu cifrele 4, 5, 0, 6 şi
apoi ordonaţi−le descrescător .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5) (20p)Predecesorul lui 8400 este……………………………………, iar succesorul numărului natural

oarecare nenul a+4 este……………………………

6) (12p)Scrieţi coordonatele punctelor reprezentate pe axa următoare :

O A E B

0 1 2 3
Elev(a)………………………………………………
Clasa a V-a Fișă de lucru- Prezentarea numerelor naturale

1) Scrieţi cu litere numărul 4516

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Scrieţi cu cifre(arabe) numărul şapte sute cincizeci şi nouă de mii patru …………………………………

3) Se dă numărul 176542 . Specificaţi pentru cifra îngroşată clasa şi ordinul de mărime, apoi
aproximaţi−l prin lipsă şi prin adaos până la ordinul cifrei îngroşate .

Clasa…………………………………… Ordinul…………………………………………………………

Aproximarea prin lipsă ………………………………

Aproximarea prin adaos ……………………………

4) Scrieţi toate numerele cu trei cifre diferite care se pot forma cu cifrele 2, 8, 0, 9 şi apoi
ordonaţi−le descrescător .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5) Predecesorul lui 9200 este……………………………………, iar succesorul numărului natural

oarecare nenul a+6 este……………………………

6) Scrieţi coordonatele punctelor reprezentate pe axa următoare :

O A B C

0 1 2 3