Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL CU PROGRA SPORTIV CU CLASLE I-XII CLINCENI ILFOV

ARIA CURICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE


AN ŞCOLAR 2013/2014
RESPONSABIL ARIE CURRICULARĂ : PROF. PANAIT IULIANA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 24.09.2013 în cadrul şedinţei Ariei curriculare Limbă şi comunicare a Liceului cu
Program Sportiv cu clasele I-XII, Clinceni. Pe ordinea de zi se află aprobarea și validarea testelor inițiale la
disciplina limba şi literatura română.
Sunt discutate modelele de subiecte propuse la disciplina limba și literatura română și se observă
următoarele:
- în elaborarea testelor iniţiale a fost acordată atenţie sporită formulării unor obiective
clare, propunerii unor sarcini de lucru de dificultate medie
- testele inițiale sunt structurate în două părţi, prima parte cuprinzând itemi de tip
obiectiv şi semiobiectiv, iar partea a doua cuprinzând un item de tip subiectiv ce constă în
redactarea unei scurte compuneri.
- s-au avut în vedere competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de
studiu, competenţe corelate cu cele din programa pentru anul de studiu curent.
- modelele propuse pentru a fi aplicate la clase au barem de corectare și matrice de
specificație.

Profesorii de limba şi literatura română propun ca pentru fiecare nivel de clasă (de exemplu clasele a
V-a – clasa a V-a A, clasa a V-a B) să fie aplicat acelaşi model de evaluare iniţială, urmând ca testarea să se
efectueze în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră după următorul orar:
- clasele a V-a – pe data de 26.09.2013, ora 8,00
- clasele a VI-a – 25.09.2013, ora 10,00
- clasele a VII-a – 26.09.2013, ora 9,00
- clasele a VIII-a – 26.09.2013, ora 11,00
- clasa a IX-a – 27.09.2013, ora 9,00
- clasa a X-a – 27.09.2013, ora 9,00
- clasa a XI-a – 27.09.2013, ora 9,00
- clasa a XII – 27.09.2013, ora 9,00

1
LICEUL CU PROGRA SPORTIV CU CLASLE I-XII CLINCENI ILFOV
ARIA CURICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE
AN ŞCOLAR 2013/2014
RESPONSABIL ARIE CURRICULARĂ : PROF. PANAIT IULIANA
Sunt aprobate şi validate în unanimitate toate modelele propuse, atât pentru ciclul gimnazial, cât şi
pentru ciclul liceal.
Drept care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

Resposabil Arie curriculară,


Prof. Panait Iuliana

Membrii comisiei:
Prof. ……………………………
Prof. …………………………….
Prof. ……………………………