Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data : 31.10.2007
Clasa: a VI-a A
Obiectul : limba şi literatura română
Subiectul lecţiei : Substantive colective. Substantive defective
Tipul lecţiei : dobândire de noi cunoştinţe
Profesor : Ionela Mihai
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 10

Obiective operaţionale:

a) cognitive: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :


- să definească substantivele colective şi substantivele defective;
- să identifice clasele de substantive studiate;
- să formeze prin derivare substantive colective;
- să realizeze acordul în propoziţiile indicate;
- să diferenţieze semantic formele duble de plural.

b) afective:
-să participe cu interes şi entuziasm la oră.

Strategia didactică:

a. Metode şi procedee : conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul.


b. Forme de organizare a învăţării : activitatea frontală, alternativ cu activitatea
independentă individuală.
c. Resurse : - temporală- 50 min.
- capacităţile normale de învăţare ale elevilor.
d. Mijloace de învăţământ : fişe de lucru, manual.
e. Bibliografie :
Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sânmihăian, Limba română. Manual pentru
clasa a VI-a, Bucureşti,Ed. Humanitas, 2003;
Florin Ioniţă, Elena Cârstocea, Limbă. Literatură. Comunicare- pentru clasa a VI-a,
Ed. Art, Bucureşti, 2006
Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală,
Ed. Polirom, Iaşi, 1999
Desfăşurarea lecţiei

Nr. Secvenţele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor


crt.

1. Moment Profesorul intră în clasă, Elevii răspund la salutul


organizatoric salută elevii, stabileşte profesorului, îl informează
2 min. ordinea, notează absenţele. asupra situaţiei prezenţei.

2. Verificarea temei Profesorul verifică modul în Elevii citesc rezolvarea


5 min. care elevii au rezolvat tema exerciţiilor şi notează,
dată în ora precedentă. dacă este cazul,
observaţiile profesorului.

3. Captarea atenţiei Profesorul desenează pe Elevii recunosc mulţimea


2 min. tablă o mulţime elementelor din
(matematică) şi întreabă matematică.
elevii ce reprezintă figura.

Solicită sinonime pentru Elevii dau exemple:


substantivul „mulţime”. „masă”, „grămadă”, „grup
mare”.

4. Anunţarea temei Profesorul anunţă tema Elevii ascultă cu interes


lecţiei şi a lecţiei, notează titlul pe noile sarcini de lucru.
obiectivelor tablă şi formulează
operaţionale obiectivele operaţionale pe
1 min. înţelesul elevilor.

5. Desfăşurarea lecţiei Scrie pe tablă enunţuri Elevii scriu propoziţiile de


30 min. suport şi cere elevilor să pe tablă şi identifică
indice substantivele care substantivele colective,
exprimă o colectivitate. apoi formulează, cu
Notează pe tablă definiţia. ajutorul profesorului,
Solicită elevilor rezolvarea definiţia acestora.
exerciţiilor I-IV de pe fişa
de lucru.
Face observaţii asupra Identifică substantivele
modului în care se colective, sesizează
realizează acordul când formarea prin derivare a
subiectul este exprimat prin unor nume comune.
substantive colective.

Sunt evidenţiate Elevii observă că acestea


substantivele defective de nu au fie numărul singular,
număr de la exerciţiul IV. fie numărul plural.
Formulează cu ajutorul
Scrie pe tablă definiţia profesorului definiţia.
substantivelor defective.
Elevii rezolvă exerciţiile
Propune elevilor un al date,remarcând diferenţele
doilea set de exerciţii, ce de sens dintre formele
vizează substantivele duble de plural ale unor
defective de număr. substantive.

Notează observaţiile
elevilor.

6. Evaluare Desenează un arbore şi Elevii ies pe rând la tablă.


5 min. solicită elevilor să plaseze
un semn pozitiv sau negativ
(+ , -) în dreptul coroanei
sau al rădăcinii, în funcţie
de sentimentul pe care îl
trăiesc la sfârşitul orei.

7. Asigurarea Are loc pe toată durata


feedback-ul demersului didactic, prin
aprecieri de tipul: Da!
Foarte bine!etc.

7. Asigurarea retenţiei şi Li se indică elevilor ca Notează în caiete


a transferului activitate independentă două activitatea independentă.
exerciţii din manual.