Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Profesor: Toma Maria

Data:26.11.2019
Clasa: a VI-a
Disciplina:limba și literatura română
Modulul:VI, ”Legenda cultă”
Durata:45 min
Subcompetențe:Aplicarea terminologiei lingvistice studiate
Obiective operaționale:
O1 Să observe diferențele de sens dintre imaginile propuse și context.
O2 Să exemplifice în enunțuri orale omonimia imaginilor de pe fișe.
O3 Să formuleze noțiune de ”omonim”.
O4 Să compună propoziții cu diferite omonime propuse.

Metode:explicația, conversația, descoperirea euristică, jocul didactic.


Tehnici de lucru: lucru în perechi, individual, frontal.
Demersul lecției
Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode
Profesorul salută elevii, după care Elevii salută, după
Evocare probează tema pentru acasă. care prezintă tema
pentru acasă.
Priviți fișele primite pe bănci și Elevii analizează
remarcați cum a înțeles Bimbirel fișele propuse.
propozițiile pe care i le-a citit
Nătăfleață.
Conversația

De când cămașa
O1 aceasta în dungi, îmi merge foarte bine.

Am dorit toată viața să-mi realizez o

de avocat.

Pe o din parcul
nostru se întâlnesc bătrâni care joacă
șah.

, ,

, ,

capra mărunțel,

Iar în jurul caprei


Un ieduț și-un băiețel.

De fiecare dată când la


școală mă întâlnesc cu mai mulți Cuv. port-verbul a
consăteni. purta,
Observați, ce greșeli de sens a comis Carieră- domeniu de
Nătăfleață. activitate,
Exemplificați în enunțuri proprii Bancă-scaun lung,
diferențele de sens a cuvintelor Sare-verbul a sări,
explicate. Vin-verbul a veni.
Se scriu pe tabla cuvintele masa1 si masa2. Elevii realizează
Elevilor li se va cere sa gaseasca doua enunțuri cu ajutorul
sensuri diferite ale acestora civintelor: port,
O2 carieră, bancă,
sare, vin.
Realizarea Se anunță subiectul lecției. Omonimele sunt
sensului cuvinte care se sciu Descoperirea
sau se pronunță la fel, euristică
dar au sensuri total
Să încercăm a realiza o noțiune pentru a diferite. Ele pot fi atât
O3 explica termenul Omonime din aceeași clasă
morfologică cât și din
clase morfologice
diferite.
Ex: banc(subst.),
șiret(subst., adj.).

Explicația
Scriem noțiunea în caiețelele de notițe.
Notăm schema pe tabă: (manual, Omofone :
pag74) sau, s-au
sa, s-a
ea, ia
șah, han, râs...
Omonimele Omografe:
Omofone Véselă, vesélă
Háină, haínă
omografe Ácele, acéle.

Elevii compun
O4 enunțuri cu ajutorul
Completați schema de pe tablă cu cuvintelor propuse.
exemple.

Divizăm clasa în 3 grupuri.


Reflecție Fiecare grup, compuneți enunțuri cu Elevii completează
ajutorul cuvintelor propuse: enunțurile.
Gr. I: banc, bancă, patron.poartă
Gr.II: carieră, casă, păr.vin
Gr.III: noi, sare, război.roman

Completați enunțurile cu omonimele


potrivite: (ex. 8, pag. 74)
Bunicul s-a urcat în ____ să coboare
un sac de grâu.
Priveam de pe ____ cum curge râul
învolburat.
Mama ne pune multă ____ în bucate. Jocul
Sora mea ____ coarda cu multă didactic
plăcere. Elevii transmit
Oricine vrea poate să _____ ajutor. mingea de la unul la
Am vizitat expoziția figurilor de ____. altul, exemplificând
O să realizăm un joc. Regula este ca un omonime.
elev să spuie un cuvânt care are un
omonim , exemplificând într-un enunț,
după care transmite mingea la alt elev,
care trebuie să exemplifice omonimul
cuvântului spus de coleg.
Evaluarea orei. Pe tablă este afișat un
poster cu replicile:
Am aflat:
M-a impresionat:
Voi aplica:
Fiecare elev primește foi cu abțibild, pe
care mai apoi le lipesc pe poster.
Extindere Temă pentru acasă: exemplificați în
propoziții omonimia cuvintelor sol,
franc, milă.
Anexa 1

De când cămașa aceasta în dungi, îmi merge foarte


bine.

Am dorit toată viața să-mi realizez o de avocat.

Pe o din parcul nostru se întâlnesc bătrâni care


joacă șah.
, ,

, ,

capra mărunțel,

Iar în jurul caprei


Un ieduț și-un băiețel.

De fiecare dată când la școală mă întâlnesc cu mai


mulți consăteni.

S-ar putea să vă placă și