Sunteți pe pagina 1din 2

GRILE DERMA

1. Funcţia secretorie-excretorie: 8. În urticarie apar:


a. sezonieră a. produşi ai acidului arahidonic
b. reglată metameric b. Ig G
c. în strânsă corelaţie cu….. c. mastocite
d. sudoarea primară este…… d. limfocite T helper
e. glandele sebacee sunt e. histamină
glande… 9. Cancerul bazocelular:
2. Epidermofiţia inghino-genitală: a. metastazează rar
a. este intens pruriginoasă b. are uneori capacitate invazivă
b. cu extindere în spaţiul c. evoluţie rapidă
popliteu şi a cotului d. …………
c. agentul patogen este…….. e. apare perla epitelioformă
d. este un intertrigo 10. Pitiriazis rozat Gilbert poate lua
e. eritematoase forme:
3. Care din următoarele boli sunt a. psoriaziform
specifice adultului: b. eczematos
a. penfigus epictemic c. urticariform
b. impetigo contagios d. …………..
c. erizipel e. …………..
d. limfangita 11. Sifilisul primar:
e. kerlita a. bogat în treponeme
4. Verucile genitale sunt: b. sărac în treponeme
a. produse de o ciupercă c. leziuni în cavitate bucală apar
b. produse de un virus concomitent cu leziuni
c. excrescenţe conopidiforme genitale
d. aceleaşi cu cancerul vaginal d. ………………
e. se asociază cu displazia de col e. ……………..
uterin 12. Herpes simplex:
5. În EC apar următoarele modificări: a. apar vezicule policiclice
a. placarde roşu aprins b. leziuni unilaterale
b. placarde roşu violaceu c. poate fi succedat de eritem
c. atrofie cutanată poliform
d. sindrom febril 13. Neurodermita:
e. atc antiADN în ser a. este o eczemă
6. În sifilis: b. o urticarie de stres
a. infecţie hipercromă cu c. un lichen plan
evoluţie spontană spre d. placard lichenificat şi
vindecare 7% pruriginos
b. seropozitivi 50% e. zonă cu plăci seboreice
c. sifilis terţiar şi congenital 14. Semne specifice în placa
grav??????????????? psoriaziformă din lichenul plan:
d. perioadă de latenţă în funcţie a. semnul lui Wickham
de bariera inghinală b. semnul Auspitz
e. …………………….. c. semnul operculului incomplet
7. Gonococii sunt sau pot deveni d. semnul tăbliţei de ceară
rezistenţi la penicilină: 15. Perionixisul unghial e determinat de:
a. schimb de citoplasmă a. streptococ
b. schimb de ADN b. stafilococ
c. prin pili lungi c. candida
d. prin pili scurţi d. tricomoniaze
e. derivate mitocondriale e. ………….
16. Acantoliza se produce prin: c. prurit nocturn
a. sinteza de IgG ce ajung la d. leziuni subfesiere
nivelul epidermului şi produc e. ……………………
distrugerea desmozomilor 24. Psoriazisul(semne care apar numai în
b. depuneri de IgG pe membrana psoriazis):
bazală a. tăblia de ceară
c. nici una b. Koebner
17. Dermul: c. semnul Auspitz
a. sinteza keratinei primare d. semnul Wickham
b. participă la sinteza proteinelor e. opercul incomplet
c. fibre aglomerate în corion 25. Candidozele:
d. vacuole cu MPZ a. favorizate de corticoterapie
e. plexurile subcapilare bogat b. apar frecvent hormonode-
vascularizate pendent
18. Prognostic nefavorabil în melanomul c. ciupercă unicelulară saprofită
malign: d. răspund bine la sulfone
a. Breslow 4 e. ……………….
b. faţa 26. Tromboza de sinus cavernos:
c. sex feminin a. hTA ortostatică
d. teren atopic b. cefalee extremă
e. extindere în suprafaţă c. temp. foarte crescută(40-
19. În sifilis apar perioade de latenţă: 42ºC)
a. 5 d. greţuri, vărsături, ameţeli
b. 4 e. diplopie.
c. 3
d. 2 perioade de latenţă
adevărată
e. nu există nici o perioadă de
latenţă adevărată doar o
perioadă oligosimptomatică
20. Leziunile bucale apar mai frecvent în:
a. pemfigus
b. pemfigoid bulos
c. porfiria cutanată tardivă
d. epidermoliza buloasă letală
e. herpes
21. Verucile vulgare apar prin:
a. infecţie sistemică
b. infecţie latentă
c. inoculare directă cu procese
de distrugere celulară
d. inoculare directă cu
hiperplazie
e. nici una
22. Sclerodermia:
a. cancere viscerale
b. ………
c. reacţie grefă contra gazdă
d. intoxicaţie cu policlorură de
vinil
e. intoxicaţie cu Pb
23. Scabia:
a. leziuni acrale asimetrice
b. numai canalele sunt simetrice