Sunteți pe pagina 1din 1

Profilul: Servicii

Domeniul de pregătire de bază: Turism și alimentație


Domeniul de pregătire generala : Alimentație
Calificarea profesionala: Tehnician in gastronomie
Modulul: M III: Negociere si contractare
Nr de ore/an: 56 din care: T: 28 F.E.: 28
Nr. ore /săptămână: 2ore din care: T: 1 F.E.: 1
Clasa: a XII-a B, C
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa nr.2 OMEN nr. 3501 din 29.03.2018
Programa aprobata prin OMENCS nr. 4121/13.06.2016 anexa 4

Negocierea propriu – zisa


 Etapele procesului de negociere:
 Demararea procesului de negociere
 Identificarea pozitiilor de negociere
 Schimbul de valori
 Finalizarea procesului de negociere

Tehnici si tactici de negociere :


 Tehnici si tactici de negociere bazate pe rationamente, structuri logice si abstracte.
 Tranzactionarea in cadrul proceselor de vanzare – cumparare.
 Stiluri de negociere ca rezultat al influentelor culturale.
Negocierea contractelor
 Definire
 Tipuri de contracte:
 Contractul de vanzare cumparare
 Contractul de prestare servicii
 Contractul de franciza
 Contractul de leasing
 Contractul de lohn
 Contractul de inchiriere
 Contract de comodat
 Contract de concesiune
 Contractul individual de munca.
 Conventii sociale si culturale in relatiile contractuale.
Prevederi contractuale in termeni favorabili agentului economic – Masuri asiguratorii