Sunteți pe pagina 1din 1

POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA

DEZASTRELOR NATURALE S.A.

Poliţă de asigurare
PAD Bucuresti, Calea Victoriei Nr. 155, Tronson 6, Bl. D1, Et. 6, Sector 1
Tel: 021.9930/021.408.61.00/Orange 0741.08.72.43/Vodafone 0729.08.72.43; Fax: 031.105.42.62
Registrul Comerţului J40/10819/2009, CUI 26191737
Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară RA-065/2009
Cod LEI 315700H6SYCXQWPJF410

ASIGURĂTOR AUTORIZAT Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.


împotriva dezastrelor naturale Piata Charles de Gaulle nr. 15, etajele 6, 7 si 8, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 011857

Registrul Comerţului J40/17484/2007, CUI 2886621, RA-002

*0012002588083948887*
Seria: RA-002 Nr: 00120025880 reînnoiește PAD Seria: RA-002 Nr: 00104134976
ASIGURAREA OBLIGATORIE A LOCUINŢEI ÎN BAZA LEGII NR.260/2008
Riscuri acoperite prin contract : cutremure de pământ, alunecări de teren şi inundaţii, ca fenomene naturale
ASIGURAT/CONTRACTANT* PERSOANĂ EXPUSĂ POLITIC** DA NU X
Nume / Denumire: BUDEANU Prenume: LAURENTIU
CNP/CUI: 1831018350049 E-mail:
Telefon: Fax:
Adresă: Romania Jud. Timis, Loc. Timisoara, Strada STR. BUCURESTI, Nr. 34, Bl. -, Sc. B, Et. 2, Ap. 12, Cod poştal 300066

BENEFICIAR PERSOANĂ EXPUSĂ POLITIC** DA NU X


Nume / Denumire: BUDEANU Prenume: LAURENTIU
CNP/CUI: 1831018350049 E-mail:
Telefon: Fax:
Adresă: Romania Jud. Timis, Loc. Timisoara, Strada STR. BUCURESTI, Nr. 34, Bl. -, Sc. B, Et. 2, Ap. 12, Cod poştal 300066

PERIOADA DE VALABILITATE SUMA ASIGURATĂ (A, B)


De la: Până la: X 20.000 EUR 10.000 EURO
Ziua Luna Anul Ziua Luna Anul
24 8 2019 23 8 2020

Prima de asigurare în sumă de 94,68 încasată în LEI conform


document*** OP nr.
OP din data de 12
Ziua Luna
7
Anul
2019

LOCAŢIA ASIGURATĂ / CLĂDIREA CU DESTINAŢIE DE LOCUINŢĂ CUL 11887961


Localitate: Timisoara Tipul Adresei: X Urban Rural
Adresă: Jud. Timis, Loc. Timisoara, Strada BUCURESTI, Nr. 34, Bl. -, Sc. B, Et. 2 , Ap. 12, Cod poştal 300066
Cod poştal: 300066

Suprafaţă___________________________________________ (m2) Număr de camere_________


3 An construcţie/consolidare___________
1965
Identificare
construita desfasurata: 61,00
Regim înălţime_________________
4 etaje Număr clădiri cu destinaţia de locuinţă aflate la aceeasi adresă 1___ (numai pentru cazul înc areclădirea asigurata este casa/vila)
clădire: Identificare clădire cu destinaţia de locuinţă ___________________________________________________________________________
( numai pentru cazul în care la adresa declarată există mai mult de o clădire cu destinaţia de locuinţă)

MENŢIUNI SPECIALE
Prezentul PAD este emis în baza OFERTEI de asigurare nr. 00223028494 / 12-07-2019, acceptată de Asigurat/Contractant, ofertă care a inclus informarea
prevăzută de Regulamentul General de Protecție a Datelor si documentul de informare privind produsul de asigurare prevăzut de Directiva (UE) 2016/97.
Aceste documente de informare pot fi consultate și la https://paidromania.ro/privacy
Se cesioneaza in favoarea: UNICREDIT BANK, CNP/CUI 15784623, Cota: 100,00%

Prezenta poliţă a fost emisă într-un singur exemplar la data de: Ziua
12
Luna
7
Anul
2019

PAID S.A. Asigurător autorizat prin Intermediar / angajat


Director general Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. RBK-605

Semnătură Semnătură

Prezenta poliţă s-a emis în baza Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 175 din 09 martie 2016, a normelor emise în aplicarea acesteia si a declaratiei ASIGURATULUI/CONTRACTANTULUI.
* Datele de identificare ale CONTRACTANTULUI vor fi inscrise la rubrica MENŢIUNI SPECIALE numai în cazul în care acestea diferă de datele de identificare ale ASIGURATULUI.
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către PAID S.A. în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și libera circulație a acestor date, în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de Legea nr.260/2008, republicată. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile i,
de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa societăţii.
**Persoană expusă politic aşa cum este definită in Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismulu
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare şi în Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.24/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind prevenirea şi combaterea spălarii banilor şi a
finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.
***Prin plata primei de asigurare declar că am luat cunostinţă de prevederile Legii nr.260/2008 republicată şi a normelor emise în aplicarea acesteia exprimându-mi acordul expres privind prelucrarea datelor cu
caracter personal, daca este cazul. Puteţi verifica PAD la: https://www.paidromania.ro/verifica-online-pad