Sunteți pe pagina 1din 3

Capitolul II.

Fisa de lucru
Deschideți directorul (folderul) capitolul II, situat in folderul cu numele clasei din care faceti
parte.
1. Modificați proprietățile fisierului comp_i din directorul capitolul II astfel încât acesta să fie
accesibil numai pentru citire (Read Only).
2. Creați fisierul text nume.txt în acest director. Introduceți numărul de pe eticheta calculatorului
la care susțineți proba în primul rând al fisierului, apoi salvați fisierul.
3. Realizați în directorul (folderul) capitolul II o copie a fisierului comp_p,
aflat în acelasi director, copia având numele dublura.
4. Realizați în aplicația Paint (accesoriu al sistemului de operare) desenul cu
structura din figura alăturată, utilizând cel puțin trei culori diferite, si
salvați-l în format TIFF, sub numele cercuri.tif, în directorul (folderul)
capitolul II.
5. Creați în directorul (folderul) capitolul II următoarea structură
arborescentă de subdirectoare:

6. In directorul (folderul) capitolul II creați arhiva cu numele aw, care să conțină fisierele comp_a
si comp_w.
7. Realizați în directorul (folderul) capitolul II o comandă rapidă (shortcut) către acelasi director,
capitolul II.
8. Creați în acest director fisierul text proba.txt, în care scrieți textul Inteligență artificială, apoi
salvați fisierul.
9. În directorul (folderul) capitolul II creați un subdirector (folder), denumit resurse, localizați pe
calculatorul la care susțineți proba aplicația Notepad.exe si creați o comandă rapidă (shortcut)
către aceasta, în directorul (folderul) resurse.
10. Utilizând aplicația Paint (accesoriu al sistemului de operare), desenați o linie serpuită pe care
apoi o copiați de trei ori. Salvați imaginea obținută în format Bitmap, sub numele curba.bmp, în
directorul (folderul) capitolul II.
11. Creați în directorul capitolul II următoarea structură arborescentă de subdirectoare:

1
12. Utilizând aplicația Paint (accesoriu al sistemului de operare), creați un desen care, pe un fond
albastru, să conțină o elipsă. Salvați imaginea obținută în format Bitmap, sub numele
elipsa.bmp, în directorul (folderul) capitolul II.
13. Creaţi fişierul text date_personale.txt. Introduceţi pe primul rând numele şi prenumele vostru şi
pe cel de-al doilea rând clasa şi unitatea şcolară de provenienţă. Salvaţi fişierul creat.
14. Stergeți fisierul comp_d, aflat în directorul (folderul) capitolul II.
15. În directorul (folderul) capitolul II salvați, cu numele baza, o copie a fisierului comp_a.
16. Utilizând instrumentul de căutare al sistemului de operare determinați numărul fisierelor cu
extensia jpg, având dimensiunea mai mică de 100 KB, aflate pe calculatorul la care susțineți
proba. Realizați o captură a ecranului (Print Screen) care cuprinde fereastra în care este afisat
numărul cerut. Salvați imaginea obținută în format JPEG, sub numele nr.jpg, în directorul
capitolul II.
17. Creați în directorul (folderul) capitolul II o comandă rapidă (shortcut) către fisierului comp_i.
18. Creați în directorul capitolul II următoarea structură arborescentă de subdirectoare:

19. Copiati toate fisierele din directorul capitolul II in subdirectorul Raspunsuri.


20. Utilizând aplicația Paint (accesoriu al sistemului de operare), realizați un desen care să conțină o
elipsă, un dreptunghi si un triunghi, utilizând trei culori diferite pentru trasarea conturului
obiectelor. Salvați imaginea obținută în format Bitmap, sub numele geometrie.bmp, în
directorul (folderul) capitolul II.
21. Creați în directorul (folderul) capitolul II subdirectorul adolescent si salvați în acesta o copie a
fisierului comp_d.
22. Alegeți ca fundal (Background) pentru Desktop imaginea din fisierul comp_i, care să ocupe
întregul ecran, si realizați o captură de ecran (Print Screen) care să cuprindă fereastra cu setările
cerute. Salvați imaginea obținută în format JPEG, sub numele BKG.jpg în directorul (folderul)
capitolul II.
23. Realizaţi în aplicaţia – accesoriu al sistemului de operare - Paint
desenul cu structura din figura alăturată, utilizând cel puţin trei culori
diferite, şi salvaţi-l în format TIFF, sub numele desen.tif, în directorul
(folderul) capitolul II.
24. Creaţi în directorul (folderul) capitolul II un subdirector numit
competente şi realizaţi setările necesare astfel încât acesta să fie
ascuns (Hidden) la vizualizare.
25. Utilizând aplicaţia Paint (accesoriu al sistemului de operare) realizaţi
un desen de dimensiuni 10 cm x 10 cm care să conţină, pe un fundal de culoare galbenă, un
poligon cu şase laturi umplut cu o nuanţă de verde. Salvaţi imaginea obţinută în format Bitmap,
sub numele hexagon.bmp, în directorul (folderul) capitolul II.
26. Localizaţi pe calculatorul la care susţineţi proba aplicaţia calc.exe şi creaţi o comandă rapidă
(shortcut) către aceasta, în directorul (folderul) capitolul II.
27. Redenumiţi directorul (folderul) comp_d sub numele comp_schimbat.
28. Stabiliţi ca fundal (Background) pentru Desktop culoarea roşie şi una dintre imaginile
predefinite, poziţionată în centrul ecranului. Realizaţi o captură de ecran (Print Screen) în care să

2
fie vizibil rezultatul setărilor cerute. Salvaţi imaginea obţinută în format JPEG, sub numele
BKG1.jpg în directorul (folderul) capitolul II.
29. Adăugaţi directorul (folder) comp_d în arhiva comp_v.
30. Lansaţi comenzile pentru a vizualiza capacitatea discului C:, dimensiunea spaţiului ocupat (Used
Space) şi a spaţiului liber (Free Space) al acestuia, apoi realizaţi o captură de ecran (Print
Screen) care să cuprindă fereastra în care sunt vizibile aceste date. Salvaţi imaginea obţinută în
format JPEG, sub numele captura.jpg, în directorul (folder) capitolul II
31. Extrageţi din arhiva comp_v toate fişierele conţinute, salvându-le în directorul (folder) capitolul
II.
32. Utilizând instrumentul de căutare al sistemului de operare localizaţi în calculatorul la care
susţineţi proba fişierele cu extensia log şi copiaţi unul dintre acestea în directorul (folder)
capitolul II.
33. Creaţi în directorul (folder) examen structura arborescentă de subdirectoare alăturată.

34. Deschideţi în câte o fereastră aplicaţiile – accesorii ale sistemului de operare – Notepad, Paint şi
Calculator. Redimensionaţi ferestrele deschise astfel încât acestea să nu se suprapună şi realizaţi
o captură de ecran (Print Screen) după această operaţie. Salvaţi imaginea obţinută în foaia de
calcul Foaie3 (Sheet3) a fişierului comp_x, din directorul (folder) capitolul II.