Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECȚIE

Data: _______________________
Clasa: _______________________
Disciplina: biologie
Profesor: Bologan Eugenia
Unitatea de conținut: ___________________________________________________________________
Subiectul lecției: _______________________________________________________________________
Timpul preconizat:_____________________
Tipul lecției: __________________________________
Competențe – cheie transversale:
 Competențe de învățare/ de a învăța să înveți;
 Competențe acțioinal – strategice.
 Competențe specifice Biologiei:Competența de a utiliza cunoștințe de bază din domeniul biologiei
în diverse situații de comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice, procese și fenomene
vitale, legități biologice și a rolului acestora în supravețuirea organismelor.
Subcompetențe:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil:

Cognitive:________________________________________ Psihomotorii:______________________
_________________________________________________ _________________________________
_________________________________________________ _________________________________
_________________________________________________ _________________________________
_________________________________________________ _________________________________
_________________________________________________ _________________________________
_________________________________________________ _________________________________
__ __

Afective:__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____-

Strategii didactice:
a)metode și procedee:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
b)forme de activitate: ____________________________________________________________________
c)materiale didactice: ____________________________________________________________________
Bibliografie ____________________________________________________________________________
Scenariul activității didactice
Etapele Ob. Activități didactice Tehnologia Evaluare
lecției didactică
Moment
organizatoric

Evocare

Realizarea
sensului

Reflecția

Extinderea