Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: Data:

Test de evaluare
Figuri legendare ale Țării Românești

1. Scrie numele fiecărui voievod român în casetele libere:

2. Răspunde la următoarele întrebări:

a) Cine a zidit Cetatea de Scaun de la Târgoviște?

__________________________________________________________________________________________

b) Cum îi pedepsea Vlad Țepeș pe oamenii care nu respectau legea?

__________________________________________________________________________________________

c) În ce țară a domnit Mihai Viteazul?

__________________________________________________________________________________________

d) Care domnitor era nepotul lui Mircea cel Bătrân?

__________________________________________________________________________________________

e) Care era cea mai mare dorință a lui Mihai Viteazul?

__________________________________________________________________________________________

f) Cum se numește mănăstirea zidită de Mircea cel Bătrân?

__________________________________________________________________________________________

3. Unește corespunzător:

Mircea cel Bătrân 1456 - 1462 Lupta de la Nicopole

Mihai Viteazul 1386 - 1418 Atacul de noapte de la Târgoviște

Vlad Țepeș 1593 - 1601 Lupta de la Călugăreni


4. Precizează valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri:

 Mircea cel Bătrân a fost domnitorul Moldovei. ___


 Cea mai importantă bătălie purtată de Mircea cel Bâtrân a fost la Rovine. ___
 Mihai Viteazul a cedat Dobrogea turcilor. ___
 Vlad Ţepeş a rămas în istorie pentru atacul din tabăra turcească de la Târgovişte. ___
 Mihai Viteazul a refuzat să mai plătească tribut și a încheiat alianțe cu vecinii pentru a apăra țara. ___
 Cea mai importantă bătălie purtată de Mihai Viteazul a fost la Posada. ___
 Mihai Viteazul a ȋnfăptuit prima unire a românilor ȋn anul 1600. ___
 Prima atestare documentară a orașului București datează din timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. ___