Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞĂ DE ACTIVITATE

1. Titlul activităţii: _____________________________________________________________________

2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: _________________________________________________

3. Data desfăşurării: ___________________________________________________________________

4. Durata activităţii: ___________________________________________________________________

5. Grupul ţintă: _______________________________________________________________________

6. Parteneri implicaţi: __________________________________________________________________

7. Obiectivele (2, max. 3):


a) ____________________________________________
b) ____________________________________________
c) ____________________________________________
8. Resursele:
a) umane: _____________________________________
b) materiale: ___________________________________
9. Descrierea activității (max. 5 fraze):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10. Rezultate aşteptate:
a) ____________________________________
b) ____________________________________
c) ____________________________________
d) ____________________________________
e) ____________________________________
11. Modalităţi de evaluare a activităţii:
a) ____________________________________
b) ____________________________________
c) ____________________________________
12. Rezultate înregistrate:
a) ____________________________________
b) ____________________________________
c) ____________________________________
13. Sugestii, recomandări:
a) ____________________________________
b) ____________________________________
c) ____________________________________

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare

______________________________________________________

______________________________________________________

________________________________________
RAPORT FINAL proiect în cadrul PROGRAMULUI „ŞCOALA ALTFEL”

1. Titlul Proiectului1: ____________________________________________________________________

2. Numărul de activităţi derulate: __________________________________________________________

3. Tipul de activităţi derulate2: ____________________________________________________________

4. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): ________________________________

5. Parteneri implicaţi (numele instituţiei): ___________________________________________________

6. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, în afara

unităţii de învăţământ): ________________________________________________________________

7. Obiectivele urmărite:
a) ________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________
8. Modalităţi de evaluare a activităţii:
a) ________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________
9. Rezultate înregistrate:
a) ________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________
d) ________________________________________________________________
10. ANALIZA SWOT:
a) Puncte tari:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Puncte slabe:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
c) Oportunități:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
d) Amenințări:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________

1
este recomandat ca activităţile din perioada „Şcoala Altfel” să aibă un caracter unitar, dat de obiectivele
urmărite. Aceste activităţi se recomandă a fi cuprinse în 1-2 proiecte la nivelul unităţii de învăţământ.
2
Enumerarea tipului de activităţi (ex. cultural- artistice, sportive, cetăţenie democratică, voluntariat etc.)