Sunteți pe pagina 1din 2

Reminder - precizari privind implementarea proiectului

KA229

Veronica Simionescu <veronica.simionescu@anpcdefp.ro>

Buna ziua,
Prin intermediul acestui mesaj doresc sa va reamintesc doar cateva aspecte
importante pe care am rugamintea sa le aveti in vedere in implementarea proiectului
dvs. KA229 aprobat in anul 2018:

 Modificarile aparute la nivelul institutiei beneficiare (denumirea scolii, schimbarea


reprezentantului legal/a persoanei de contact, cont bancar, etc.) trebuie aduse la
cunostinta Agentiei Nationale prin intermediul scrisorii de solicitare a unui
amendament - atasata mesajului).
 Inaintea activitatilor transnationale AN va recomanda sa reverificati banda de
distanta (introduceti locul de origine și cel de destinație) utilizand instrumentul
Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/distance-calculator_en
 Costurile unitare vor fi respectate de catre institutia beneficiare conform cu cele
prevazute in anexa II a contractului (documentul a fost transmis deja de AN odata cu
contractul); in acest sens, institutia se va asigura ca informatiile incarcate in Mobility
Tool+ sunt corelate cu documentele existente la dosarul proiectului.
 Dovada de participare la activitatea transnationala consta in obtinerea certificatelor
de participare semnate de reprezentantul legal al organizatiei de primire, in care se
mentioneaza: numele participantului, tipul activitatii, precum si data de incepere si
de incheiere a acesteia;
 Redistribuirea sarcinilor in cazul retragerii partenerilor, astfel incat sa se utilizeze
intregul buget si sa se indeplineasca indicatorii proiectului.
 In cazul participarii la intalniri transnationale de proiect, costurile vor fi suportate
integral din bugetul alocat la capitolul “project management and implementation”;
documentele justificative privind participarea la aceste intalniri de proiect constau in
certificatul de participare si lista de prezenta semnata de catre toti participantii (v.
modelele atasate).
 Diseminarea adecvata a activitatilor desfasurate in proiect, pe baza unui plan de
diseminare realist; pe materialele realizate in cadrul proiectului trebuie sa fie utilizate
elementele de indentitate ale Programului Erasmus+ (v. art. II.8 al anexei II –
Conditii generale).
 Pentru activitatile transnationale de tip LTTA, agendele trebuie sa contina activitati
de formare/invatare (NU activitati in totalitate turistice).
 Activitatile transnationale de formare a personalului didactic trebuie sa fie
strans legate de tema sau domeniul de aplicare a proiectului (formatul acestor
activitati: vizite de studiu, prezentari, ateliere de lucru, dezbateri, activitati de tip job-
shadowing sau cursuri de formare). Sub nicio forma nu vor fi prevazute activitati
specifice unor intalniri de proiect, acestea nefiind eligibile pentru mobilitatile de
formare.

Pentru orice clarificari legate de implementarea proiectului dvs., va rog sa nu ezitati


sa ma contactati.
Toate cele bune,
--
Veronica Simionescu
EXPERT - DEPARTAMENT PROIECTE DE PARTENERIAT STRATEGIC
Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
t: (+4) 021 201 0756
f: (+4) 021 312 1682
w: Erasmus+, ANPCDEFP
a: Splaiul Independentei 313,
Bibl. Centrala a UPB, Corp A, Etaj 1
Bucuresti, S6, 060042, Romania

Transformam Romania prin invatare

Nu printa acest mesaj decat daca este absolut necesar. Redu, recicleaza, reutilizeaza!

--
Veronica Simionescu
EXPERT - DEPARTAMENT PROIECTE DE PARTENERIAT STRATEGIC

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii


Profesionale
t: (+4) 021 201 0756
f: (+4) 021 312 1682
w: Erasmus+, ANPCDEFP

a: Splaiul Independentei 313,


Bibl. Centrala a UPB, Corp A, Etaj 1
Bucuresti, S6, 060042, Romania

Transformam Romania prin invatare

Nu printa acest mesaj decat daca este absolut necesar. Redu, recicleaza,
reutilizeaza!