Sunteți pe pagina 1din 7

Data : 23. 11.

2007

Clasa : II

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Abilităţi practice

Unitatea de învăţare: Activităţi cu materiale sintetice – Hârtia

Tema: Tehnica Origami (îndoire), lipire - Brăduleţul

Tipul lecţiei: Consolidare

Scopul:

dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de a realiza diferite


obiecte prin aplicarea unor tehnici de lucru (îndoire şi lipire)
învăţate;
dezvoltarea gustului estetic prin ornarea brăduleţului;

Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:

O1 – să recunoască materialele utilizate în cadrul orei, necesare


realizării brăduleţului;

O2 – să aplice corect tehnicile de lucru;

O3 – să combine în mod original materialele pentru a obţine un produs


finit;

O4 – să respecte ordinea etapelor de lucru: îndoire, lipire;

O5 – să analizeze lucrările colegilor, ţinând seama de criteriile de


evaluare enumerate (originalitate, finalizare, acurateţe, aplicarea
corectă a tehnicilor învăţate, respectarea etapelor de lucru)
Strategii didactice:
1. metode şi procedee:
- conversaţia
- explicaţia
- demonstraţia
2. mijloace didactice:
a) materiale: hârtie colorată, sclipici, lipici, confetti,
dvd, tv
b) tehnici de lucru: pliere, lipire
3. forme de organizare a activităţii:
- individuală;
Momentele Strategii
Ob. Activitatea învǎţǎtorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare
lecţiei didactice
Moment Se asigurǎ condiţiile necesare bunei Îşi verificǎ materialele şi carton verde,
conversaţia frontală
organizatoric desfǎşurǎri a orei de abilităţi practice. ustensilele de lucru. lipici, sclipici
imagini cu
Se realizează prin citirea unui fragment În urma discuţiilor, după citirea
prezentarea conversaţia
Captarea din lectura „Vreau să trăiesc printre lecturii, elevii identifică dorinţa frontală
lecturii „Vreau să lectura
atenţiei stele!” de Victor Efimiu şi identificarea cea mai mare a brăduleţului, individuală
trăiesc printre explicaţia
personajului principal: brăduleţul. aceea de a fi alături de copii.
stele”
Anunţarea
Se anunţă tema lecţiei: realizarea unui Elevii urmăresc cu atenţie cele conversaţia
temei şi Produsul finit frontală
brăduţ, utilizând tehnica origami şi lipirea. prezentate. explicaţia
obiectivelor
Elevii identifică materialele ce
1. Intuirea materialului necesar
vor fi utilizate şi părţile
Se solicită elevilor identificarea
componente ale brăduţului:
materialelor necesare realizării lucrării:
solniţe de diferite mărimi.
hârtie cartonată verde, lipici, sclipici
2. Explicarea şi demonstrarea
etapelor de lucru:
O1 Planşe cu etapele
Conţinutul şi - Realizarea celor patru solniţe conversaţia
O2 Elevii vor repeta etapele de realizării frontală
dirijarea (reactualizare) de dimensiuni diferite explicaţia
O3 lucru. Vor reaminti etapele de brăduleţului individuală
învăţării prin plierea hârtiei; demonstraţia
O4 realizare a solniţelor. Produs finit
- Ornarea lor cu sclipici,
- Suprapunerea şi lipirea lor;
- Fixarea pe un suport.
3. Realizarea lucrării:
Elevii vor realiza lucrarea sub
- Învăţătoarea îi va îndruma şi ajuta pe
îndrumarea şi cu ajutorul
elevi
învăţătoarei.
Elevii vor aprecia lucrările
expuse urmărind următoarele
Brăduleţii obţinuţi vor fi fixaţi pe un criterii:
Aprecierea şi suport şi vor fi apreciaţi de către elevi, - finalizare; conversaţia
frontală
evaluarea O5 urmărind criteriile expuse de învăţătoare. - originalitate; Produsele finite explicaţia
individuală
lucrǎrilor De asemenea, învăţătoarea va aprecia şi - aplicarea corectă autoevaluarea
va evalua lucrările prezentate. a tehnicilor de lucru utilizate;
- aspectul îngrijit
al lucrării.
La sfârşitul orei, elevii vor face curăţenie
Încheierea frontală
la bancă şi îşi vor strânge materialele conversaţia
lecţiei individuală
rămase.
Brăduleţul de Crăciun

Etapa I: - realizarea celor patru solniţe, urmărind planşele


model, prin plierea hârtiei

Etapa II: - suprapunerea şi lipirea lor

Etapa III: - ornarea bradului astfel obţinut cu sclipici sau


confetti

Etapa IV: - fixarea pe un suport de polistiren