Sunteți pe pagina 1din 1

Conform definiţiei din Dicţionarul Cambridge, stereotipurile sunt

„o idee fixă pe care oamenii o au despre cum este cineva sau ceva, în special
despre ceva greşit”. Conform aceluiaşi dicţionar, prejudecăţile sunt „o opinie
sau sentiment nedrept şi nerezonabil, format fără îndeajuns de multă gândire
sau cunoaştere”.
Stereotipurile și prejudecățile ne influențează viața de zi cu zi, iar în
anumite împrejurări operăm cu ele, în ciuda faptului că ne credem lipsiți de
prejudecăti. Nu de puține ori ele pot deveni bariere în comunicarea,
cunoașterea și acceptarea celor din jurul nostru.
Stereotipurile reprezintă idei fixe, deformate, gânduri superficiale,
mituri camuflate sau păreri comune, în general greșite, pe care oamenii le au
în legătură cu diverse persoane, situații, lucruri, fenomene, prin care creierul
nostru încearcă să simplifice realitatea complexă, astfel încât mintea și corpul
să dezvolte răspunsuri automate la stimuli similari; ele fac parte din
moștenirea noastră culturală și se transmit în timp.
Prejudecățile se referă mai degrabă la o anumită opinie
preconcepută, raționament eronat, reacție emoțională, poziție, atitudine sau
tendință globală, pro sau contra, favorabilă sau defavorabilă, față de una sau
mai multe persoane, în baza apartenenței lor un anumit grup sau la o anumită
etnie, cultură, religie, clasă socială sau influențate de alte caracteristici
personale. Atât stereotipurile cât și prejudecățile pot fi înțelese ca niște filtre
de protecție dezvoltate de om împotriva afluxului de informații pe baza
cărora judecăm evenimente, situații, oameni, fără o cunoaștere directă,
personală sau doar după o cunoaștere superficială; ele ne limitează
înțelegerea corectă și obiectivă a unei realități și construiesc bariere, adesea
foarte rigide la influențe raționale și în comunicarea sau interacțiunea cu cei
din jurul nostru. Limbajul urii. De câţiva ani, trăim în el, îl alimentăm, asistăm cu
interes şi chiar cu bine disimulată plăcere la evoluţia sa exponenţială, îl folosim
pentru a demola tot ce se poate şi pe cine se poate, ne indignăm doar când ne
atinge persoana sau interesele.