Sunteți pe pagina 1din 2

Regulamentul concursului „Recoltare gratuită de celule stem”

Secțiunea 1. Organizatorul Concursului


Organizatorul concursului „Recoltare gratuită de celule stem” este Cord Blood Center Laboratories SRL cu
punct de lucru în Cluj-Napoca, strada Eftimie Murgu 2A, județul Cluj, CUI. RO33879322, J12/810/2017
(denumit în continuare „Organizator”). Concursul se va desfășura sub prevederile acestui regulament
(denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă
dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, cu obligația de a anunța în prealabil.

Secțiunea 2. Modul de desfășurare al concursului


Concursul se desfășoară pe site-ul www.cordcenter.ro și se adresează femeilor însărcinate. Pentru a participa
la acest concurs fiecare concurentă trebuie să completeze corect și complet toate câmpurile din formularul de
înscriere, și anume:
- Nume și prenume,
- Data probabilă a nașterii bebelușului,
- Numărul de telefon,
- Adresa de email.
Înscrierea se poate face doar de către persoana înscrisă. Nu este permisă înscrierea unei
prietene/rude/cunoștințe.

Extragerea câștigătoarei are loc lunar, în perioada 3-7 a lunii următoare înscrierii (de exemplu: câștigătoarea
lunii ianuarie se va extrage între 3 și 7 februarie, dintre toate participantele înscrise în luna ianuarie). Lista
câștigătoarelor poate fi accesată în orice moment, pe pagina de înscriere la concurs.

Secțiunea 3. Premiile concursului


În cadrul acestui concurs se acordă lunar un (în cifre: 1) premiu sub forma serviciilor de recoltare, transport,
procesare și testare a sângelui de cordon ombilical recoltat la naștere, în valoare de 2.490 Ron. Costul de
depozitare anuală, în valoare de 249 Ron/an, nu este inclus în concurs și va trebui achitat de către câștigător,
în urma facturii emise de către Organizator.
În cazul câștigătorilor, premiul va fi acordat doar după verificarea veridicității informațiilor furnizate (date de
contact și vârsta sarcinii).

Un participant poate câștiga un singur premiu pe parcursul desfășurării concursului. În cazul în care unul
dintre câștigătorii premiilor nu poate fi contactat deoarece a furnizat date greșite în momentul completării
formularului de înscriere sau nu poate fi contactat în termen de 7 zile de la momentul extragerii, se va selecta
un alt câștigător.

Dacă un câștigător dorește să beneficieze de un pachet superior de servicii, valoarea premiului câștigat se va
scădea din valoarea serviciului ales de către câștigător (de exemplu: dacă un câștigător alege pachetul de
servicii CBC Diamond, din prețul acestuia se vor scădea 2.490 Ron, valoarea premiului câștigat).
1
Secțiunea 4. Condiții de participare
1. În concurs se pot înscrie doar femeile însărcinate la momentul înscrierii.
2. Înscrierea la concurs este condiționată de completarea tuturor câmpurilor de pe formularul de înscriere
și acceptarea termenilor și condițiilor.
3. O persoană se poate înscrie o singură dată, cu un singur nume, pe toată perioada concursului,
menționată în prezentul Regulament.

Prima bancă de celule stem din România www.cordcenter.ro


4. La concurs nu pot participa angajații Cord Blood Center, membrii familiilor acestora (copii, părinți,
surori, soție, rude de până la gradul II), precum și persoanele care au primit anterior interdicție de a
mai participa la concursurile organizate de Cord Blood Center.
5. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din concurs persoanele care au furnizat date incorecte la
momentul înscrierii.

Secțiunea 5. Locul desfășurarii concursului


Acest concurs se desfășoară exclusive pe site-ul www.cordcenter.ro.

Secțiunea 6. Desemnarea și anunțarea câștigătorului


Câștigătorul va fi ales lunar, în baza unei selecții de tip random, utilizând website-ul www.random.org.
Câștigătorul va fi contactat în maxim 7 zile calendaristice de la data extragerii. Dacă nu poate fi contactat în
acest interval, se va extrage un alt câștigător.
Anunțarea câștigătorului se va face abia după validare. Numele câștigătorului va fi publicat pe pagina de
înscriere la concurs și pe pagina de Facebook a Cord Blood Center România.

Secțiunea 7. Confidențialitatea datelor și dreptul la imagine


Prin înscrierea la concurs, participanțăă acordă permisiunea în special pentru introducerea acestor date în
bazele de date ale entităţilor juridice şi a subiecţilor menţionaţi mai sus şi de asemenea, pentru utilizarea
acestor date în relaţie cu oferirea de informații despre recoltarea de sânge ombilical, sânge placentar, ţesut de
cordon ombilical și placentă precum şi în relaţie cu serviciile asociate acestora. Fiecare dintre entităţile mai
sus menţionate respectă prevederile legislative privind protecţia datelor personale. Permisiunea pentru
procesarea datelor personale este dată în mod liber, pentru o perioadă nedefinită de timp şi poate fi retrasă
oricând prin scrisoare oficială. Permisiunea va fi astfel anulată, numai pentru operatorul căruia îi este adresată
această scrisoare. Operatorii au dreptul de a procesa datele personale ale participanților până când permisiunea
acordată este retrasă, aşa cum s-a explicat mai sus şi au dreptul de a pune aceste date la dispoziţia personalului
care se ocupă de procesarea lor şi a terţilor doar în legătură cu procesarea.
Principiile actuale de protecția datelor personale sunt publicate pe site-ul nostru www.cordcenter.ro/gdpr.
Orice fel de întrebări sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal pot fi trimise persoanei
responsabile în conformitate cu dispozițiile GDPR în vigoare pe adresa de e-mail
dataprotection@cordbloodcenter.com.
Prin înscrierea la concurs, participanții confirmă că furnizează în mod benevol datele personale către entităţile
menţionate mai sus. Participanții sunt conştienți de faptul că toate entităţile şi subiecţii menţionaţi mai sus au
obligaţia de a adopta toate măsurile necesare pentru a garanta siguranţa sistemului informaţional, care
cuprinde datele personale, precum şi protecţia datelor, pe care participanții le oferă, împotriva accesului
neautorizat şi încălcării confidenţialităţii.

Secțiunea 8. Alte prevederi


Regulamentul de desfășurare al concursului poate fi consultat în mod gratuity accesând site-ul
www.cordcenter.ro. Eventualele reclamații legate de concurs se vor putea face la adresa de email:
concurs@cordcenter.ro, până în ultima zi a concursului. Eventualele neînțelegeri apărute între Cord Blood
Center și concurenți, decurgând din executarea și interpretarea prezentului concurs și a acestui Regulament, se
vor rezolva într-o manieră amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de
2
către instanțele judecătorești române competente din Cluj-Napoca.
Orice abatere de la prevederile acestui concurs va avea ca rezultat descalificarea concurenților.

Acest regulament este public și obligatoriu pentru toți participanții la concurs și a fost revizuit în Decembrie 2019.

Prima bancă de celule stem din România www.cordcenter.ro