Sunteți pe pagina 1din 9

SIMPOZION JUDEȚEAN ȘI CONCURS JUDEȚEAN DE RECITĂRI ȘI MONOLOGURI

ȘCOALA ȘI FRUMUSEȚILE COPILĂRIEI

Ediția a II a

Anul școlar 2019-2020

1.DENUMIREA PROIECTULUI – TITLU: ȘCOALA ȘI FRUMUSEȚILE COPILĂRIEI

2.DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL: Domeniul educaţie civică,


voluntariat, proiecte caritabile

3.TIPUL DE PROIECT: județean

4.DURATA PROIECTULUI: 6 luni

5.PERIOADA DE DESFĂȘURARE: NOIEMBRIE 2019 – APRILIE 2020

ECHIPA DE PROIECT :
ȚÎRCOMNICU DANIELA SIMONA
IOANA GABI
LĂCRARU AURELIA
ANTONIE IONETA
ȘTEFAN MARINELA
MARIN ELLA
BUGIULESCU FLORENȚA
MATEI RAMONA CONSTANTINA
VEGLIACH IOAN
PITIȘ GHEORGHE GABRIEL
GHEORGHE ANDREEA
POLCH FLORINA
ARVĂTESCU VALENTINA

PARTENERI:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULPENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBOGA

PRIMĂRIA COMUNEI OBOGA

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT

CASA CORPULUI DIDACTIC OLT


I. ARGUMENT

Abandonul şcolar este o realitate socială complexă având o multitudine de cauze şi


având nevoie, în consecinţă de răspunsuri diversificate. Din acest motiv, Școala Gimnazială
Vulpeni a ales să abordeze această problemă prin intermediul activităţilor interdisciplinare
şi transversale integrate în programa şcolară, prin activităţi extraşcolare având ca temă
reprezentările scenice, muzica şi teatru.

Convingerea că trebuie promovate şi aplicate, în cel mai scurt timp posibil, acţiuni
de prevenire a abandonului şcolar, voinţa de a susţine eforturile de diversificare ale
metodelor de predare-învăţare, preocuparea pentru orientarea şcolară şi profesională a
elevilor, toate acestea reprezintă principalele motivaţii pentru elevi de a evita abandonul
şcolar, dându-le în acelaşi timp posibilitatea de a se implica într-un proiect artistic şi de a
lucra în echipă.

Activităţile din proiect le permit elevilor să-şi întărească încrederea în ei înşişi


dându-le oportunitatea de a se exprima în altă manieră, de a-şi depăşi limitele, de a găsi
motivaţia pentru studiu şi au ca scop diminuarea ratei absenteismului şi abandonului
şcolar.

II. SCOPUL PROIECTULUI

Şcoala are un rol important pentru viitorul tinerilor şi implicit pentru viitorul
societăţii. Ea are în acelaşi timp un rol formator, de educare, un rol integrator şi de
socializare. Ca orice instituţie şi şcoala prezintă o serie de dificultăţi, abandonul şcolar fiind
una dintre acestea. Abandonul şcolar are consecinţe negative atât asupra tânărului care
abandonează cât şi asupra societăţii.

Activităţile din proiect îşi propun să crească motivaţia elevilor pentru studiu şi să
scadă rata absenteismului şi abandonului şcolar. Partenerii din proiect îşi propun să
dezvolte la elevi sentimentul apartenenţei la un grup, să creeze un spaţiu în care se
stimulează creativitatea şi iniţiativa elevilor.

Prin activităţile de reprezentări teatrale se urmăreşte de asemenea creşterea stimei


de sine, a încrederii în forţele proprii, dezvoltarea cetăţeniei active şi a dezvoltării
personale.

Elevii prezintă predispoziţii personale în funcţie de mediul social. Experienţele de


viaţă şcolară şi extraşcolară diferă de la o persoană la alta. Prin participarea la acest proiect
se promovează egalitatea de şanse, dezvoltarea procesului didactic într-un cadru
multicultural, susţinerea categoriilor dezavantajate, lupta împotriva abandonului şi
eşecului şcolar.

III. OBIECTIVELE PROIECTULUI

Proiectul îşi propune dezvoltarea şi diversificarea strategiilor didactice care să ducă


la diminuarea abandonului şcolar, să promoveze metode în predare-învăţare incluzive care
să răspundă nevoilor elevilor, să crească motivaţia elevilor de a-şi continua studiile.
IV. GRUP ȚINTĂ
• Simpozionul științific se adresează cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar din România și din țările europene,
• Secțiunea Concurs este adresată tuturor elevilor, fiind vizați în special elevii
cu risc de abandon școlar și/sau tulburări de comportament

V. FACTORII IMPLICAȚI
- Școala Gimnazială Vulpeni
- Școala Gimnazială Oboga
- Primăria Comunei Oboga

VI. DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII


31.03.2020, Școala Gimnazială Oboga, județul Olt

VII. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE

Concursul și simpozionul județean Școala și frumusețile copilăriei se desfășoară


în cadrul programului Școala Altfel și cuprinde 3 secțiuni:

- Secțiunea I: Concursul județean de recitări și monologuri Școala și frumusețile


copilăriei (participare direct pentru elevi) se va desfășura pe două secțiuni:
- monolog ciclul gimnazial (11 -15 ani)
- recitari ciclul primar și ciclul preșcolar (6 - 11 ani și 3 – 6 ani)
- Secțiunea II: Concurs județean de desene Sunt mândru de școala mea (participare
indirect pentru elevi).
- Secțiunea III: simpozion județean cu tema Strategii la nivelul factorilor educaționali
privind combaterea absenteismului și abandonului școlar (participare online și
participare direct pentru cadre didactice).
Sectiunea I – concurs județean de recitări și monologuri Școala și frumusețile
copilăriei
CONDIȚIILE ȘI ETAPELE CONCURSULUI
1. Concursul se desfășoară pe 2 secțiuni și este cu participare directă:
- Monolog și recitări pentru ciclul gimnazial
- Recitări pentru ciclul preșcolar și primar
2. Fiecare şcoala poate participa cu o echipă pentru fiecare dintre secţiuni (maxim 2
monologuri și 2 recitări).
3. Durata unui monolog nu va depăși 10 minute, iar o recitare nu va depăși 5 minute.
4. Fișele de înscriere vor fi trimise la adresa de email tircomnicudana@yahoo.com
5. Nu se percepe taxă de participare

TEMATICA CONCURSULUI :Se pot alege monologuri și poezii avand autori români, dar şi
străini, clasici dar şi contemporani.
ETAPELE DE DESFASURARE :
1. Completarea fişelor de înscriere – 13 ianuarie – 20 martie 2020
2. Anunţarea pieselor participante la concurs – 30 martie 2020
3. Tragerea la sorţi a ordinii de intrare în concurs – 31 martie 2020
4. Desfăşurarea concursului –31 martie 2020
5. Jurizarea şi anunţarea clasamentului final – 31 martie 2020
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Școala Gimnazială Oboga
PREMIEREA:
Juriul va face aprecieri asupra fiecărei piese prezentate, apoi se vor face confruntările și
alegerea pieselor câștigătoare. Elevii câștigători vor fi anunțați la finalul concursului.

Toţi participanţii la concurs primesc diplomă de participare. Numărul premiilor nu va


depăși 25% din numărul participanților.

Premierea elevilor va fi în data de 31 martie 2020 după o jurizare a pieselor prezentate.


Programul orar de desfășurare a concursului: 9,00 – 12,00.

Sectiunea II – Concurs județean de desene Sunt mândru de școala mea


CONDIȚIILE ȘI ETAPELE CONCURSULUI

1. Un cadru didactic poate inscrie max. 3 elevi


2. Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări
3. Fiecare elev se poate inscrie cu un singur desen
4. Cadele didactice coordonatoare vor înscrie elevii în perioada 13 ianuarie – 20
martie 2020 prin trimitere lucrărilor și fișelor de înscriere prin poștă la adesa:
Școala Gimnazială Oboga, strada Principală, nr. 321, județul Olt cu mențiunea pe plic
doamnei prof. Ioana Gabi
5. Participarea este indirectă
6. Elevii vor reda în lucrări aspecte pozitive din viața de școlar, transmițând prin
imagini sentimente de bucurie și armonie trăite în cadrul activităților din școală.
7. Tehnica și materialele de lucru folosite sunt la alegere.
8. Lucrările se vor realizaîn format A4
9. Desenele trebuie să respecte tematica concursului
10. Fiecare desen va avea scris, pe verso, în dreapta jos: numele și prenumele elevului,
şcoala de provenienţă, clasa din care face parte şi prof. coordonator;
11. Cadrele didactice vor fi menționate pe diplomele elevilor pe care îi coordonează
12. Numărul premiilor nu va depăși 25% din numărul participanților.
13. Elevii care nu vor fi premiați nu vor primi diplome.
14. Nu se percepe taxă de participare
15. Cu lucrările plastice înscrise la secțiunea II se va organiza o expoziție în perioada
15.03.2020 - 30.03.2020, al cărei vernisaj va avea loc în data de 31 martie 2020 la
Căminul Cultural Oboga, când se va desfășura jurizarea lucrărilor trimise

Sectiunea III - simpozion județean cu tema Strategii la nivelul factorilor educaționali


privind combaterea absenteismului și abandonului școlar
CONDIȚIILE ȘI ETAPELE SIMPOZIONULUI:

- La simpozion pot participa cadre didactice, care vor prezenta lucrări,


comunicări științifice și pot împărtăși colegilor activități concrete
desfășurate cu elevii, în vederea reducerii absenteismului și abandonului
școlar
- Se acceptă participarea cu o singura lucrare.
- O lucrare nu poate avea mai mult de doi autori
- Inscrierea cadrelor didactice se va realiza online în perioada 13 ianuarie –
20 martie 2020. Simpozionul se va desfășura la Școala Gimnazială Oboga
- Participarea este indirectă pentru toate cadrele didactice
- Referatele se vor trimite pe adresa de email tircomnicudana@yahoo.com
însoțite de fișa de înscriere până la data de 20 martie 2020.
- Cadrele didactice participante vor trimite și un plic prin poștă cu plic
autoadresat cu timbru de 3 lei, pe adresa Școala Gimnazială Oboga, strada
Princioală, nr. 321, județul Olt până la date de 30 martie 2020 pentru
expedierea diplomelor.Cine nu trimite plic autoadresat, timbrat
corespunzător, nu va primi diplomele!
- Participanții vor primi diplomă de participare, contractul de parteneriat
semnat și ștampilat de aplicant şi cartea simpozionului prin poştă.
- Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru adresele de expediere
completate greșit pe formularul de înscriere.
- Nu se percepe taxă de participare

CONDIȚII DE REDACTARE:
 se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat
justified);
 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
 la două rânduri de titlu în dreapta se va scrie autorul, instituţia si localitatea/
judetul (Times New Roman, 12, Bold);
 la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New
Roman,12);
 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume,
prenume – autor, anul, titlul, editura;
 acolo unde nu aveti bibliografie nu este obligatorie consemnarea acesteia.
 vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române !
 Nu folosiți prescurtări!
 lucrarea trebuie să aibă între 2-4 pagini.
 Participarea este cu publicarea lucrării sau fără publicarea lucrării.
 Responsabilitatea pentru conținutul materialelor expediate revine în totalitate
autorilor.

IMPORTANT! Subiectul e-mail-ului se va denumi cu numele persoanei (persoanelor) care a (au) scris
materialul, la fel se vor denumi și fișierele trimise la care se va adauga felul acestuia. (Exemplu:
nume_prenume_referat; nume_prenume_fisa; nume_prenume_acord);
Școala Gimnazială Oboga Şcoala …………………………………….
Strada Principală, nr.321 ……………………………………………….
Comuna Oboga , județul Olt ……………………………………………….
Email:scoalaoboga@yahoo.com ……………………………………………….
Nr. ……………../ ………………………. Nr. …………../……………………………….

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi, ………………………………………………. între şcolile:

 Școala Gimnazială Oboga, strada Principală, nr 321, email: scoalaoboga@yahoo.com, comuna


Oboga, județul Olt reprezentată de prof. Ioana Gabi, în calitate de director şi ȚÎrcomnicu Daniela
Simona coordonatori al proiectului.
 Școala …..………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentată de prof. …………………………………………………………………………………….., în calitate de director
şi ………………………………………………...........................................................................................................
în calitate de parteneri în cadrul simpozionului județean și concursului județean de monologuri și
recitări pentru copii „ȘCOALA ȘI FRUMUSEȚILE COPILĂRIEI”, ediția a II a, 31 MARTIE 2020.
Durata: 31.03.2020
Şcoala coordonatoare se obligă :
 Să distribuie regulamentul simpozionului și concursului şcolilor partenere.
 Să colecteze lucrările realizate de către parteneri.
 Să asigure jurizarea lucrărilor si a pieselor de teatru intrate in concurs.
 Să emită şi să distribuie diplome elevilor premianţi. .
 Să mediatizeze rezultatele concursului.

Şcoala participantă se obligă:


 Să înscrie elevii în concurs.
 Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor si a pieselor de teatru.
 Să participe la secțiunile concursului .
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile cuvenite.
 Să mediatizeze concursul şi rezultatele obţinute în localitatea de provenienţă.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform
scopului stabilit.

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Aplicant, Partener,
Școala Gimnazială Oboga, județul Olt Școala ………………………………………………….
Director, Director,
Prof. IOANA GABI prof. ……………………………………………………
SIMPOZION ȘI CONCURS JUDEȚEAN DE RECITĂRI ȘI MONOLOGURI

ȘCOALA ȘI FRUMUSEȚILE COPILĂRIEI

EDIȚIA a II a

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

sectiunea III – simpozion județean cu tema Strategii la nivelul factorilor educaționali privind
combaterea absenteismului și abandonului școlar
Numele şi prenumele cadrului didactic:....................................................................................

Specialitatea : ..............................................................................................................................

Adresa de corespondenţă ( unde se va trimite diploma ) : .....................................................

Telefon fix/mobil: .....................................................................................................................

E-mail: ......................................................................................................................................

Instituţia de învăţământ: ..........................................................................................................

Adresa școlii : ……………………………………………………………………..………..

Localitatea: ..........................Judeţul.............................cod postal.........................................

Sectiunea: .........................................................................................................................

Participare: Directă Indirectă

Titlul lucrării: ...............................................................................................................

Numărul de autori ai lucrării:............................................................................

Data_____________ Semnătura_______________
SIMPOZION ȘI CONCURS JUDEȚEAN DE RECITĂRI ȘI MONOLOGURI

ȘCOALA ȘI FRUMUSEȚILE COPILĂRIEI

EDIȚIA a II a

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

sectiunea II -Concurs județean de desene Sunt mândru de școala mea

Numele şi prenumele cadrului didactic:....................................................................................

Specialitatea : ..............................................................................................................................

Adresa de corespondenţă ( unde se va trimite diploma ) : .....................................................

Telefon fix/mobil: .....................................................................................................................

E-mail: ......................................................................................................................................

Instituţia de învăţământ: ..........................................................................................................

Adresa școlii : ……………………………………………………………………..………..

Localitatea: ..........................Judeţul.............................cod postal.........................................

Sectiunea: .........................................................................................................................

Numele elevului/ elevilor inscrisi si titlurile lucrarilor pentru fiecare dintre acestia( tabelul se va suplimenta cu nr.
randuri necesare):

NUME SI PRENUME ELEV CLASA TITLUL LUCRĂRII

Data______________ Semnatura ____________________


SIMPOZION ȘI CONCURS JUDEȚEAN DE RECITĂRI ȘI MONOLOGURI
ȘCOALA ȘI FRUMUSEȚILE COPILĂRIEI
EDIȚIA a II a

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
sectiunea I - Concursul județean de recitări și monologuri Școala și frumusețile
copilăriei

Numele şi prenumele cadrului didactic:....................................................................................

Specialitatea : ..............................................................................................................................

Adresa de corespondenţă ( unde se va trimite diploma ) : .....................................................

Telefon fix/mobil: .....................................................................................................................

E-mail: ......................................................................................................................................

Instituţia de învăţământ: ..........................................................................................................

Adresa școlii : ……………………………………………………………………..………..

Localitatea: ..........................Judeţul.............................cod postal.........................................

Sectiunea: .........................................................................................................................

Numele elevului/ elevilor inscrisi si titlurile lucrarilor pentru fiecare dintre acestia( tabelul se va suplimenta cu nr.
randuri necesare):

NUME SI PRENUME ELEV CLASA TITLUL RECITĂRII/


MONOLOGULUI

Data______________ Semnatura ____________________