Sunteți pe pagina 1din 170

IOAN

PUTEREA
CUNOAȘTERII
Iartă-i pe cei care ți-au greșit, nu pentru că ar merita iertarea,
ci pentru că tu meriți liniștea.
(Proverb din înțelepciunea populară)
PUTEREA CUNOAȘTERII 2
PUTEREA CUNOAȘTERII 3

CUPRINS

SCRISOARE CĂTRE CITITOR ………......………………………….…….......7


PREZENTAREA CĂRȚII.....................................................................................10

Capitolul I.
PUTEREA CUNOAȘTERII DE SINE.....…...…………………......……….....15
1. În căutarea timpului pierdut.....……..……………..…………...……….…..15
2. Noțiuni fundamentale despre cunoaștere……..……………...………….…..19
3. Suportul cunoașterii………....…………...……......…………...................... 23
3.1. Resursele cunoașterii ……… …..……………………………….…..23
3.2. Distribuția cunoașterii ……………………………………………….25
4. Puterea mentală, sau puterea emoțională?.….....………..….………….……28
5. Puterea învingătorilor în cunoaștere ...………...……………..................…31
5.1. Să învățăm de la cei puternici!.....…...……..........…………………...31
5.2. Atunci când manifestați cunoaștere,
sănătatea și fericirea sunt gratuite……..……………………...……..34

Capitolul II.
PUTEREA CUNOAȘTERII ÎN RELAȚIA DE CUPLU ………...…………37
1. Cum atragem partenerii? .………………………………………………...37
2. Tipologia relațiilor de cuplu ………………...………………………… ..42
3. Trădarea în relația de cuplu ……………………….......…………………46
3.1 Mecanismele trădării în relația de cuplu..... …...……...…………...46
3.2 Tipurile de trădare în relațiile de cuplu …...……...……...……….48
4. Diagnosticarea relației. .……………………………..……….……….........53
5. Vindecarea relației de cuplu …...…….....……………...…………....….....56
PUTEREA CUNOAȘTERII 4
Capitolul III.
PUTEREA CUNOAȘTERII ÎN UNIVERSUL UMAN ……….........……......63
1. Puterea cunoașterii în relațiile de familie......………...................................63
1.1 Tabloul relațiilor de familie ………...………...…….. ………........63
1.2 Comunicarea în relațiile de familie …………......……………...... 67
1.3 Rapoartele de forțe din familie ……………...………..…….............69
2. Puterea cunoașterii în relațiile cu partenerii sociali …………......………..75
3. Puterea cunoașterii în relațiile cu grupurile de interese ….......................79
4. Manifestarea cunoașterii în relația cu mediul.............................................83
4.1. Relația cu locuința...............................................................................83
4.2. Relația cu plantele și animalele...........................................................91
5. Puterea cunoașterii în relația cu Dumnezeu.........…...................................97
PILONII CREDINȚEI……………………..………………………………..103

Capitolul IV.
ÎMBUNĂTĂȚIREA VIEȚII PRIN TERAPIA CUNOAȘTERII
1. Măreția și decadența …..………………………………………....…........105
2. Logica universului în relațiile dintre oameni ………..…………….……...108
3. Profilaxia cunoașterii…………………….…………………..……….……110
4. Cultivarea cunoașterii……………………………..…………..……….…..112
4.1. Efectele necunoașterii ……………………………….…………......112
4.2. Efectele cunoașterii ……………………………….…………….....113
4.3 Logica iertării ………………………………………….……..…....117
5. Călătoria iertării ……………………………………….……….………...119

Capitolul V.
TERAPIA CUNOAȘTERII -proceduri- .…………………………………..125
1. Scrisoarea de iertare …………….……………..........................................125
Procedura de întocmire a scrisorii de iertare…………………………....….....127
2. Terapia iertării – proceduri ………………………………………………..130
3. Vindecarea prin iertare …………………………………………………...143
3.1 Vindecări miraculoase prin terapia iertării ………………………..143
3.2 Terapia iertării pentru un anumit organ …………………………...146
3.3 Terapia iertării pentru o altă persoană …………………………….148
4. Antrenament în terapia cunoașterii ..............………………………...…......153
4.1. Atingerea scopului în terapia cunoașterii……………….……….…153
4.2. Procedura de aplicare a terapiei cunoașterii……….…………….…154
5. Terapia cunoașterii în grupuri organizate ……………………………….....156
PUTEREA CUNOAȘTERII 5

Recapitulare
PROCEDURI DE ANTRENAMENT ……......………………………….....161
1. Scrisoarea de iertare …………………………..………… ……...……....161
2. Terapia iertării – proceduri ……………………......………………….….163
3. Terapia iertării pentru un anumit organ ……………………..………… 165
4. Terapia iertării pentru o altă persoană ……………..…………...………..166
5. Terapia cunoașterii în grupuri organizate ……...…………..……..…..….167
PUTEREA CUNOAȘTERII 6
PUTEREA CUNOAȘTERII 7

SCRISOARE CĂTRE CITITOR


Dragă cititorule, îți mulțumesc cu recunoștință pentru că ai ales să citești această
lucrare!
Mi-am dorit ca prin expunerea mea să fac un dar tuturor acelora care năzuiesc la
a trăi viața într-un mod cât mai complet, mai sănătos și mai împlinitor.
Marele fizician, Albert Einstein, a spus:
„Există două moduri de a trăi viața: ca și cum nu există miracole, sau ca și
cum totul ar fi un miracol.“
Așadar, de noi depinde felul în care putem aborda viața, iar unul dintre secretele
esențiale ale reușitei este cunoașterea.
Pentru a înțelege acest aspect, vă sugerez să vă imaginați drumul vieții ca fiind
un traseu montan.
Așadar, aveți de străbătut un traseu în care puteți călători pe poteci line, pline de
verdeață și de flori, sau dimpotrivă, pe povârnișuri strâmte, abrupte și periculoase.
Evident, fiecare ar alege să parcurgă drumul prin zone în care să simtă împlinirea,
pacea și bucuria de a trăi. Pentru a alege un astfel de drum, este necesar să
cunoaștem cât mai bine întreaga hartă a zonei respective, iar prin optimizarea
traseelor, să luăm cele mai bune decizii.
Viața se manifestă după principii similare cu cele de alegere a unui drum pe hartă,
alegând unul din două trasee diferite:
• dacă avem cunoaștere și o utilizăm în mod inspirat, putem alege să trăim o viață
frumoasă și împlinitoare;
• dacă neglijăm aspectele care țin de pregătirea personală, spirituală și
sufletească, putem rata bucuria de a trăi, rămânând astfel în necunoaștere de
sine și alienare sufletească.
Faptul că aveți în mână o astfel de carte, este un semn că în voi s-a trezit un
imbold în căutarea de sine.
Bucurați-vă pentru că ați făcut această alegere! Lectura unei cărți de formare
personală, reprezintă un dar pe care ni-l putem oferi cu foarte mare ușurință, iar
rezultatele acestui demers pot fi de mare har pentru prezentul și viitorul vostru.
Am scris această carte având imboldul de a dărui cititorilor câteva dintre cele mai
bune experiențe pe care le-am trăit și care m-au dus la a pune în valoare bogății
despre care nu știam că există.
Cunoscând și aceste valori, puteți „privi” mai bine în voi și în jurul vostru și astfel,
aveți șansa să constatați că sunteți posesorii unui potențial măreț.
PUTEREA CUNOAȘTERII 8
Prezenta lucrare recomandă noi forme de abordare a vieții, astfel încât, cu eforturi
minime, să creaţi, în voi și în jurul vostru, un câmp de bucurie și înțelepciune.
Pe acest fond, aveți posibilitatea să trăiți o viață liniștită și calmă, făcând alegeri
din ce în ce mai inspirate.
Trăind într-un cadru nou și împlinitor, veți atrage asupra voastră oameni care se
aseamănă cu voi și care răspund aspirațiilor voastre. În timp, împreună cu aceștia,
aveți șansa să construiți un viitor mai bun.
Tot acest demers vă poate marca atât starea de sănătate, cât și cadrul spiritual în
care veți alege să trăiți în relație cu semenii și cu întregul univers.
Deși majoritatea credem că suntem doar corpuri fizice, în realitate, noi, oamenii,
suntem entități energetice de foarte mare anvergură. Când fac această afirmație mă
bazez pe cercetările avangardiste ale fizicii moderne care demonstrează că suntem
generatorii unui câmp electromagnetic; acesta poate varia de la câțiva centimetri -
până la mii de kilometri.
Câmpul nostru electromagnetic se manifestă în funcție de felul de a fi. Dacă
suntem bine cu noi înșine, câmpul ne este benefic și intens creator, iar dacă nu
manifestăm energii benefice, acest câmp ne poate fi potrivnic și coercitiv.
Este atât de important ce se întâmplă în universul nostru, încât aș putea să afirm
că întregul parcurs al vieții este determinat de energiile care se manifestă în
planurile noastre subtile.
Prezenta lucrare abordează viața pornind de la a cerceta valorile nevăzute ale
ființei noastre și de a le pune în slujba binelui, atât pentru sine, cât și pentru semeni.
Lecturând cartea, aveți posibilitatea să vă cunoașteți mai bine potențialul cu care
sunteți înzestrați, spre a-l cultiva cu mai mare eficiență în scopul binelui.
Nu este suficient doar să deții informații. Atunci când știi și nu aplici, este ca și
cum nu ai ști.
De aceea, în prezenta lucrare am introdus programe practice de modelare, astfel
încât să emanăm acele fluxuri de energie prin care să generăm resursele biruinței.
Prin astfel de programe, putem crea în noi și în universul nostru, câmpuri
energetice de lumină și culoare, care să ne umple viața de bucurie și fericire.

Vă doresc să aveți succes deplin în această căutare !


Doamne ajută !

Cu gratitudine,
IOAN
PUTEREA CUNOAȘTERII 9
PUTEREA CUNOAȘTERII 10

PREZENTAREA CĂRȚII

De la început, am avut intenția să fac din lucrarea „PUTEREA CUNOAȘTERII”


un îndrumar pentru toți cei care-și doresc să aprofundeze viața, dincolo de limitele
cunoașterii mentale iminente și superficiale.
Mi-am asumat acest demers întrucât în căutările mele de peste 25 de ani în
domeniul cunoașterii, am realizat că noi, oamenii, suntem construiți spre a fi mult
mai puternici decât credem că suntem.
Cunoașterea ne deschide poarta spre a descoperi și a pune în valoare calitățile
noastre umane. Atunci când aflăm cât de puternici suntem, putem concepe și demara
programe de expansiune spre un univers mai vast și mai cuprinzător.
În lucrarea de față, prezint o parte din programul meu de viață care m-a dus la
succes.
Astfel, dragi cititori, vă veți convinge de faptul că cele mai multe dintre bogățiile
vieții nu vin din planurile mentale, ci din planurile subtile; dincolo de limitele
simțurilor obișnuite.
Energiile subtile conlucrează la unison, în mod tăcut și susțin programele pe care
le trăim în planurile sufletești, mentale și sociale.
Pentru a ușura accesul la informație, am conceput lucrarea „PUTEREA
CUNOAȘTERII” spre a fi abordată în 3 situații diferite și anume:
• atunci când trăiți o perioadă foarte grea și doriți să găsiți o soluție urgentă
pentru viață;
• atunci când sunteți implicați într-un conflict intens, care are tendința de a vă
distrage de la valorile autentice ale vieții;
• atunci când vreți să vă clădiți spre a deveni oameni puternici și de succes pe
calea dreaptă.

a. Atunci când trăiți o perioadă foarte grea și doriți să găsiți o soluție


urgentă pentru viață, este important să aplicați cât mai repede terapiile practice.
De aceea, vă recomand să citiți lucrarea începând cu capitolul V,
"PROCEDURI ÎN TERAPIA CUNOAȘTERII”, urmând ca apoi să treceți
imediat la aplicarea terapiilor cunoașterii.
În paralel cu aplicarea terapiilor cunoașterii, veți lectura în ordine capitolele: I,
II, III și IV.
PUTEREA CUNOAȘTERII 11
b. Atunci când sunteți implicați într-un conflict intens care are tendința
de a vă distrage de la valorile vieții, este important ca mai întâi să rezolvați stările
conflictuale pe care ați ajuns să le trăiți.
De aceea, vă sugerez să lecturați pentru început capitolele IV și V.
În timp ce lecturați capitolul V, veți începe să experimentați terapiile cunoașterii.
Pe măsură ce experimentați terapiile prezentate în lucrare, veți continua lectura
primelor 3 capitole.
c. Atunci când vreți să deveniți oameni puternici și de succes pe calea
dreaptă, vă sugerez să începeți să lecturați cartea în ordinea ei firească.
Astfel, veți avea șansa să vă constituiți un suport benefic și de bun augur pentru
programe de viață din ce în ce mai performante și pline de conținut spiritual,
material și sufletesc.
Cele 5 capitole abordează în mod treptat, din ce în ce mai profund, o diversitate
de ipostaze în care putem ajunge să trăim viața.
Pentru a fi cât mai bine concentraţi la efectele cunoașterii, vom porni de la esența
ființei noastre care este sufletul, iar apoi ne vom extinde spre sfere de cunoaștere
din ce în ce mai vaste din universul infinit.
În cele ce urmează, vă prezint în mod succint capitolele cărții, după care vom
dezvolta programe de îmbunătățire a vieții, punând accent pe elementele care
contează cel mai mult.

Capitolul I. „PUTEREA CUNOAȘTERII DE SINE”


Am întâlnit persoane care dau sume foarte mari de bani pe tot felul de cursuri de
dezvoltare personală, sau persoane care parcurg mii de kilometri, încercând să se
pună în valoare prin forme de cunoaștere importate din alte culturi.
Deși sunt bune și aceste căutări, este bine ca înainte de a le pune în practică, să
încercăm să ne clădim în interior, întrucât acolo unde se află cea mai mare
bogăție a ființei noastre.
Cunoașterea de sine ne deschide poarta spre a descoperi și a pune în valoare
esența pe care o avem în noi. Atunci când avem suficientă putere, emanăm acea
energie care expandează universul spre a fi mai vast și mai cuprinzător.
Cunoașteți-vă pe voi înșivă, iar apoi vă veți desăvârși!
Atunci când vă dăruiți cunoaștere, emanația vieții poate căpăta dimensiuni
mărețe. De aceea, este necesar ca acțiunile de coaching să se orienteze cu precădere
spre eul vostru.
Dacă alegeți să vă clădiți cu prioritate în planurile exterioare, există riscul să vă
pierdeți în acțiuni efemere care vă dau impresia că sunteți bine, dar în realitate,
riscați să rămâneți goi pe dinăuntru.
PUTEREA CUNOAȘTERII 12
Capitolul I vă ajută să descoperiți valorile autentice din voi, iar pe măsură ce vă
veți cunoaște, veți prinde încredere în devenirea voastră, abordând viața de pe
poziția omului curajos și încrezător în propriile forțe.
Deși Capitolul I este doar începutul unei călătorii, ceea ce va urma pe parcursul
lucrării vă va ajuta să purificați câmpurile energetice subtile, astfel încît să atrageți
programe de viață din ce în ce mai bine adaptate nevoilor reale din viața voastră.
Este posibil ca unii dintre cei ce pășiți pentru prima dată pe acest tărâm al
realizării sufletești să nu fiţi familiarizați cu modelul pragmatic de abordare al
lucrării.
Am trăit și eu astfel de stări atunci când citeam lucrări care tratau teme inedite,
dar, revenind cu răbdare asupra textului, am reușit să înțeleg viața într-o formă mult
mai complexă și mai completă.
Vă sugerez să nu vă grăbiți atunci când abordați programele de cunoaștere
și explorare a vieții! Cu cât vă grăbiți mai mult, cu atât trăiți mai puțin.
Pe măsură ce veți dedica mai mult timp asimilării acestui tip de informații, veți
reuși să identificați noi înțelesuri ale cunoașterii și, astfel, viața poate deveni mai
lungă și mai frumoasă.

Capitolul II. „PUTEREA CUNOAȘTERII ÎN RELAȚIA DE CUPLU”
Forţa motrice a progresului uman este relația de cuplu. Menirea relației de cuplu
este aceea de a clădi durabil, dincolo de granițele vieții.
Trăind într-o lume plină de tentații și tabieturi inutile, este o adevărată provocare
să rămâneți conectați în mod echilibrat atât în viața socială, cât și în relația de cuplu,
astfel încât să clădiți valori care să dăinuie peste vieți.
Pe parcursul evoluției unei relații de cuplu pot apărea tot felul de încercări. Dacă
îl tratăm cu iubire și smerenie pe partener, dacă îl susținem în momentele de
cumpănă, avem șansa să construim o relație care poate deveni suport benefic de
mare anvergură, atât pentru noi înșine, cât și pentru toți cei care se alătură valorilor
noastre.
Capitolul II susține relația de cuplu ca pe o prioritate a vieții, întrucât aceasta este
forma prin care ne putem pune în valoare cel mai bine în misiunea cu care am venit
pe acest pământ.
Atunci când mă refer la „relaţia de cuplu”, nu mă raportez doar la relația dintre
soț și soție, ci la orice tip de relație polarizată care presupune un bărbat și o femeie,
întrucât fenomenele energetice se supun acelorași legi.

Capitolul III. PUTEREA CUNOAȘTERII ÎN UNIVERSUL UMAN


Cercetările specialiștilor în fizica cuantică demonstrează faptul că noi, oamenii,
trăim într-o cupolă energetică comună, în care fluxurile de câmp electromagnetic
sunt fluide, precum este și apa mărilor și oceanelor.
PUTEREA CUNOAȘTERII 13

În acest întreg infinit, noi, oamenii, ne manifestăm ca o plută la suprafața unei


ape. Când valul se înalță, ne înălțăm și noi, iar când acesta coboară, coborâm și noi.
Este foarte important să găsim acea cale prin care să ne mișcăm atât odată cu
valul, cât și odată cu necesitățile noastre sufletești.
Capitolul III se constituie ca un suport solid pentru toți cei care doresc să
aprofundeze cunoașterea, spre a construi relații benefice atât cu sinele, cât și cu
mediul în care au ales să trăiască.

Capitolul IV. ÎMBUNĂTĂȚIREA VIEȚII PRIN TERAPIA IERTĂRII.


Deși termenul „iertare” poate fi considerat a fi mistic, lucrarea pe care o aveți în
față, vă va convinge că iertarea este un argument benefic în toate sferele vieții,
inclusiv în programele de viață ale liber cugetătorilor și ateilor.
Argumentele aduse în lucrare demonstrează că „terapia iertării” este o necesitate
firească a fiecăruia, întrucât trăim într-un ocean de nevoi. Multe dintre aceste nevoi
vin pe fondul unor acțiuni egotice care ne încarcă viața în mod nejustificat, ca și
cum am avea în spate un sac plin cu pietre.
Capitolul IV aduce argumente ferme prin care să ne eliberăm cu ușurință și
detașare de greutățile care ne blochează evoluția, apelând la programe de coaching
bazate pe terapiile iertării.

Capitolul V: PROCEDURI ÎN TERAPIA CUNOAȘTERII


Este foarte important ca o carte să ne dea instrumente cu care să ne îmbunătățim
viața. Atunci când învățăm să aplicăm programe de optimizare a vieții, acestea ne
pot susține ori de câte ori le punem în valoare.
Terapiile cunoașterii sunt forme de îmbunătățire a condiției umane, spre a avea
un traseu cât mai bun pe drumurile vieții.
Capitolul V încununează cunoașterea promovată în primele patru capitole,
antrenând cititorul în proceduri simple și ușor de aplicat de către toți cei care doresc
să acceadă mai rapid la valorile autentice ale vieții.
La finalul cărții, am colectat esența informațiilor din conținutul lucrării într-un
calup numit „RECAPITULARE”. Aici sunt prezentate în mod succint cele mai
importante proceduri de coaching.
Am concentrat într-un singur loc toate aceste informații, cu scopul facilitării
accesului la aplicațiile practice.
Vă doresc să aveți succes deplin în experimentarea lucrării „PUTEREA
CUNOAȘTERII”!
PUTEREA CUNOAȘTERII 14
PUTEREA CUNOAȘTERII 15

Capitolul I.

PUTEREA CUNOAȘTERII
DE SINE
„Cel mai puternic om este cel care are putere asupra lui însuși.” - Seneca

1. În căutarea timpului pierdut


La vârsta de 16 ani, am plecat din casa părintească spre a-mi continua studiile,
iar de atunci nu m-am mai reîntors decât în vizită.
Deși casa părintească a fost întotdeauna prietenoasă și primitoare, am simțit că e
necesar să mă clădesc din ce în ce mai bine pe niveluri de cunoaștere din ce în ce
mai profunde și împlinitoare.
Atât în copilărie cât și în primii 25-30 de ani, din familie, mi s-a inoculat ideea
de a cuceri cele mai înalte culmi în realizarea socială și profesională.
Înaintea mea se mai născuseră doi frați, dar ambii au murit de tifos exantematic,
așa că eu purtam în mine și responsabilitatea realizării lor ca oameni pe acest
pământ.
PUTEREA CUNOAȘTERII 16
Chiar dacă nu eram presat în mod evident spre a deveni cel mai puternic bărbat
din satul în care mă născusem, în sufletul părinților mei simțeam o dorință arzătoare
ca eu să ating un asemenea nivel. Dorința lor mă motiva în tot ce făceam, întrucât
nu voiam să le înșel așteptările.
Fără să fi avut un plan, încet - încet am urcat pe treptele societății sperând ca prin
ascensiunea mea să îndeplinesc și dorința părinților. Din acest motiv, am pornit la
drum asumându-mi proiecte din ce în ce mai mari și mai curajoase ca și cum aș fi
vrut să cuceresc întregul univers.
La acea vreme, nu știam că orice asumare are un preț care se cere a fi plătit mai
devreme sau mai târziu.
Prima dată când am simțit povara vieții a fost atunci când am cumpărat o fabrică
de piese auto falimentară, în care lucrau peste 700 de oameni.
Deși la început mi se părea o joacă să mă implic și într-un astfel de proiect, dintr-
o dată, m-am trezit în fața unor provocări care depășeau cu mult puterea mea de
manifestare.
Trăind viața pe muchie de cuțit, odată cu evoluția acestei fabrici, am trăit multe
momente în care am vrut s-o vând pe un dolar, chiar dacă investisem în ea mult
suflet și multe milioane de dolari.
Chiar dacă a fost foarte greu, acum când analizez traseul vieții, pot afirma că acea
fabrică de piese auto falimentară a însemnat trambulina de lansare pe drumul
victorios pe care l-am urmat.
La câțiva ani după ce cumpărasem acea fabrică, în urma unor afaceri imobiliare
inspirate, am câștigat o foarte mare sumă de bani.
Imediat ce am parafat contractul, m-am întâlnit cu 4 dintre cei mai apropiați
prieteni și i-am anunțat că am încheiat o afacere de mare succes, în urma căreia am
ajuns să am în cont foarte mulți bani.
Când au aflat despre modul în care am procedat, prietenii mei au sărit în sus de
bucurie felicitându-mă că, după atâta muncă, în sfârșit, am ajuns la liman.
Deși nu realizam ce se întâmplă cu mine, dintre toți cinci, eu eram singurul care
nu se bucura.
În acel moment, unul dintre prieteni a observat starea mea de tristețe și dintr-o
dată m-a bătut tare cu palma pe spate spunându-mi: „Trezește-te, ești un om bogat
și fericit!”.
La gestul făcut de prietenul meu am schițat un zâmbet forțat, dar ei deja
observaseră starea mea de reținere.
Atunci, cu toții la unison m-au întrebat ce mi s-a întâmplat de sunt trist chiar în
ziua în care aveam toate motivele să fiu „cel mai fericit om din lume”?!
PUTEREA CUNOAȘTERII 17
Pentru a fi mai convingători, au adăugat că, având acești bani, pot să petrec toată
viața numai în vacanțe de lux, atât eu cât și întreaga mea familie, până la al nouălea
neam.
La auzul acestor afirmații, le-am răspuns pe un ton coborât:
„Nu-s trist, dar nici fericit nu mă simt, întrucât am muncit atât de mult ca să
încasez acești bani, iar pe viitor voi munci la fel de mult ca să-i investesc.
Astfel, viața mea se va perpetua în jurul rulării banilor, iar în final eu voi ajunge
un bătrânel nefericit.”
În acel moment, s-a așternut o liniște adâncă. S-a văzut clar că răspunsul meu i-a
marcat pe prieteni întrucât și ei erau exact în aceeași situație ca mine.
Deși până la final întâlnirea noastră s-a încheiat pe un ton optimist, acel moment
m-a marcat pentru totdeauna.
Atunci am realizat că aproape jumătate din viață m-am preocupat doar de treburi
lumești, iar sufletul a rămas într-un con de umbră ca și cum n-ar fi existat.
Acesta a fost motivul pentru care, din acea clipă, am pornit pe un nou drum, având
mai multă grijă de mine, ca și cum aș fi pornit în căutarea timpului pierdut.
A doua zi, imediat după ce am ajuns la serviciu, m-am susprins că nu mai am
motive să împing orbește lucrurile înainte cu atâta înverșunare, așa cum procedasem
până atunci; în schimb, atenția se îndreptase mai mult spre starea mea fizică și
sufletească.
Atunci am realizat că aveam corpul obosit și uzat de atâta luptă pe meterezele
competiției acerbe.
Aveam tensiunea arterială mărită, oboseam repede, iar ficatul îmi era „gras”.
Find mai atent la nevoi, am fost la un control medical amănunțit. Atunci am
realizat că sunt pasibil să plec înainte de vreme de pe acest pământ, din cauza unor
posibile complicații determinate de suferințele de la ficat.
Astfel, am realizat că deși aveam o mulțime de bani, eram vulnerabil în fața
încercărilor vieții.
Nu știam nimic despre mine și despre felul în care să am grijă de mine și de cei
dragi și apropiați.
Fiind cuprins de frică, am mers la un medic renumit și l-am întrebat ce se poate
întâmpla dacă am ficatul gras?
Medicul mi-a spus că pot să fac ciroză.
Atunci am întrebat, ce se întâmplă dacă fac ciroză?
Fiind ușor iritat de întrebarea mea, ca și cum eu ar fi trebuit să știu, medicul s-a
răstit la mine spunându-mi că pentru ciroză nu există niciun tratament care să dea
rezultate sigure în vindecare.
PUTEREA CUNOAȘTERII 18
Am plecat foarte dezamăgit, gândindu-mă la faptul că omenirea consumă atât de
mulți bani în scopuri inutile și nu investeşte spre a găsi un antidot pentru ciroza
hepatică.
Au urmat câteva zile în care m-am tot frământat cum să mă pun la adăpost de o
eventuală boală hepatică. Spre marea mea tristețe, nu mi se arăta nicio cale care să
mă mulțumească.
Așa am ajuns să constat că aproape jumătate din viață am trăit în stare de
adormire.
Fiind orbit de dorința de a câștiga putere și bani, am neglijat unul dintre aspectele
esențiale ale vieții, am neglijat cunoașterea de sine și sănătatea.
Deși dobândisem o poziție privilegiată în societate, în esență, mă comportam ca
un om care trăiește doar pentru a mânca și pentru a procrea, adică la nivelul regnului
animal din care proveneam.
Nu puteam să mă împac cu acest gând, așa că am început să cercetez.
Crezând că într-o zi voi găsi o carte care mă poate ajuta să ating desăvârșirea, am
început să citesc.
Dacă la început citeam rând pe rând câte o carte, de la un moment dat, în jurul
meu se adunaseră zeci de lucrări pe care le lecturam în paralel.
Citeam, în același timp, din mai multe cărți fiind marcat de dorința de a constitui
astfel un întreg cât mai vast, din care să extrag răspunsuri la necesitățile mele
stringente.
În cărți nu am găsit răspunsuri la întrebările mele, dar, prin lectură, am explorat
noi orizonturi de cunoaștere.
Prin intermediul acestora am identificat din ce în ce mai multe resurse de viață.
Cu fiecare descoperire, mă bucuram ca un copil la gândul că astfel voi reuși să
dobândesc imunitate în fața suferinței și eșecului.
Cînd am realizat că nu obțin rezultatul dorit, am început să investesc sume din ce
în ce mai mari de bani în tot felul de experimente medicale, sperând ca într-o zi să
dobândesc putere în fața bolii.
Deși am utilizat din abundență mulți bani și alte multe valori logistice, la un
moment dat, am constatat că m-am amăgit în tot felul de acțiuni înșelătoare.
Cu toate că nu mi-am atins scopul, în urma acestui efort, am ajuns la o concluzie
de foarte mare importanță pentru alegerile mele viitoare și anume:
„Prin noi și doar prin noi înşine, putem crea cel mai puternic suport al vieții.”
Deși într-o primă fază m-a întristat profund această constatare, acum am toate
motivele să mă bucur, întrucât:
Dumnezeu a pus în noi toată cunoaşterea de care avem nevoie.
Noi, ca ființe spirituale, avem datoria să o accesăm.
PUTEREA CUNOAȘTERII 19

2. Noțiuni fundamentale despre


cunoaștere
Omul este cea mai evoluată ființă de pe pământ. Această calitate ne-a dat
puterea să descoperim și să punem în valoare, din ce în ce mai bine, bogățiile eului
nostru uman în contextul întregului univers.
Pe parcursul evoluției noastre, s-au generat câteva curente spirituale care s-au
dovedit a fi adevărate repere de conștiință pentru formarea noastră ca structuri de
înaltă profunzime sufletească.
Unul dintre aceste curente s-a manifestat în perioada anilor 1900-1933 când un
număr de câteva zeci de fizicieni avangardiști au pus bazele fizicii cuantice.
Datorită acestor oameni curajoși, aplicând legile fizicii cuantice în concordanță
cu resursele spirituale acumulate de mii de ani, putem găsi răspunsuri la cele mai
multe întrebări cu care se confruntă omenirea.
Spre deosebire de înaintașii de acum 100 de ani, astăzi putem utiliza ca
argument suplimentar și aparatura de înaltă performanță, cu ajutorul căreia putem
măsura rezultatele teoriilor care la acel moment doar puteau fi intuite.
Una dintre cele mai importante ipoteze care explică existența noastră în univers
a fost emisă de cunoscutul fizician Albert Einstein, laureat al premiului Nobel,
care a spus:
„Totul este energie, iar aceasta este tot ceea ce este. Acordează-te frecvențelor
realității pe care o vrei, iar ea va ajunge inevitabil la tine. Nu poate fi o altă cale.”

În timp, au fost mulți contestatari care au încercat în fel și chip să îi pună la


îndoială afirmațiile. Deși acțiunile scepticilor au frânat într-o anumită măsură
aplicabilitatea acestui concept, evoluția cercetărilor avangardiste au demonstrat fără
tăgadă că Einstein a avut dreptate în afirmațiile lui.
Astfel, s-a ajuns la concluzia că omul este o entitate energetică foarte complexă,
cu o înzestrare informațională de mii de miliarde de ori mai mare decât cea pe care
o percepem la nivelul simțurilor.
Atât fizica cuantică, cât și spiritualitatea tradițională au identificat la om o
multitudine de tipuri de energii (peste 90.000). Foarte puține dintre acestea sunt
perceptibile la nivelul simțirilor, întrucât majoritatea lor covârșitoare se manifestă
doar în planurie noastre subtile.
Prin plan subtil înțelegem acele forme de existență și manifestare a omului,
dincolo de percepțiile simțurilor normale cu impact la nivel mental.
PUTEREA CUNOAȘTERII 20
Dacă energiile perceptibile pot fi cuantificate și interpretate cu ușurință, energiile
din planurile subtile sunt foarte greu de evaluat, întrucât acestea sunt de amplitudini
foarte mici. De aceea, este foarte greu să fie măsurate, chiar și cu ajutorul aparaturii
de cea mai înaltă performanță.
Deși energiile planurilor subtile sunt de amplitudini foarte mici, sunt de o
importanță covârșitoare datorită faptului că acționează nelimitat în timp și spațiu.
Acționând 24 de ore din 24, timp de mai mulți ani de-a rândul, energiile din
planurile subtile ne pot influența cursul vieții, de multe ori, chiar și dincolo de
dorințele noastre manifestate doar la nivelul minții.
Ținând cont de toate aceste sintagme, am putea să afirmăm că:
„programul vieţii ne este stabilit de cursul energiilor în plan subtil”.
De aceea, putem considera că planurile subtile reprezintă suportul esențial al
vieții de astăzi și din viitor.
Este foarte important să ținem cont de acest aspect al vieții!
Punând în valoare imensul potențial pe care îl au planurile subtile, omul modern
și vizionar poate să-și constituie atuuri care depășesc cu mult limitele celui care
trăiește doar la nivelul percepțiilor de la nivel mental.
Prezenta lucrare se dorește a fi o invitație la a cultiva în mod benefic energiile care
nu se simt, dar care ne influențează viața în mod covârșitor.
În timp, au fost create mai multe modele energetice umane, cu scopul de a obține
o armonizare cât mai bună între realitatea planurilor senzuale și cea a planurilor
subtile. Pentru a fi cât mai aproape de adevăr, vom prelua modelul energetic uman
introdus de Barbara Ann Brenan, autoarea cărții „Mâini tămăduitoare”.
De profesie fizician, în timp ce făcea muncă de cercetare la NASA în domeniul
energiilor neconvenționale, cu ajutorul aparatelor de înaltă performanță pe care le
avea în dotare, Barbara Ann Brenan a reușit să pună în evidență cele mai importante
categorii de energii din planurile noastre subtile.
Având posibilitatea să măsoare imensa energie pe care o emană corpul uman, a
realizat că prin intermedul mâinilor, poate genera programe de vindecare.
Când a realizat cât de importantă este descoperirea sa, a renunțat să mai lucreze
pentru NASA dedicându-și viața în scopul vindecării oamenilor.
De când lucrează cu pacienții, reușeşte să producă vindecări dintr-o multitudine
de boli, multe dintre acestea fiind categorisite a fi incurabile.
Atât medicina naturistă tradițională, cât și unii cercetători contemporani (printre
care și Barbara Ann Brenan) au promovat un model energetic uman format din 7
centri energetici distincți, așa cum sunt prezentați în figura de pe pagina următoare.
În filozofia orientală, centrii energetici sunt denumiți chakre și au nume specifice
limbilor tradiționale din zonele respective.
PUTEREA CUNOAȘTERII 21
Noi vom simplifica interpretările energetice orientale (care sunt foarte elaborate),
luând în calcul doar elementele principale care determină cursul energiilor în noi.
În acest scop, vom numerota centrii energetici de la 1 la 7. De asemenea, nu vom
utiliza denumirile hinduse, ci doar numere care reprezintă etajele energetice
caracterizate de niveluri de vibrație. Primul centru va primi numărul 1, iar următorii
vor fi numerotați în ordine crescătoare până la cifra 7.
Fig 1. Centrii energetici la om.

În cadrul modelului energetic uman, transferul preponderent informațional este


realizat la nivelul sistemului nervos, iar transferul preponderent energetic este
realizat la nivelul tuturor celulelor corpului.
Celulele întregului corp concentrează energiile în 7 centri energetici dezvoltați în
jurul celor 7 glande endocrine: suprarenale, gonade, pancreasul, timusul, tiroida,
pineală și pituitară.
Transferul de energie de la un centru energetic la altul este realizat prin
intermediul meridianelor, care funcționează precum rețelele electrice.
Energiile omului sunt grupate pe 7 benzi diferite de frecvență, repartizate pe cele
7 glande endocrine.
PUTEREA CUNOAȘTERII 22

Conform legii rezonanței, fiecare centru energetic este specializat în a relaționa


pe benzi de frecvență specifice. Având în vedere acest aspect, stările sufletești și
senzațiile se transmit la același nivel de vibrație. Acestea nu se suprapun și nici nu
se substituie.
Toți cei 7 centri energetici constituie întregul nostru uman, funcționând ca 7
soldați credincioși care au ca obiectiv paza și apărarea unei cetăți.
În principiu, fiecare centru energetic are următoarele specializări:
• centrul energetic numărul 1 se află în zona sacrală (la baza coloanei
vertebrale) și se mai numește centrul rădăcinii. Acest centru asigură legătura
energetică a omului cu pământul.
Centrul numărul 1 acoperă gama de energii care țin de stabilitatea, siguranța
fizică și materială a ființei noastre. Afecțiunile la nivelul acestui centru se
manifestă prin lipsa siguranței de sine și prin frica de viitor.
• centrul energetic numărul 2 se află în zona pubiană. Centrul numărul 2
este specializat în asigurarea comunicării la nivel fizic și la asigurarea
perpetuării speciei.
Afecțiunile de la acest nivel se manifestă prin dezechilibre comportamentale
și teama de a pierde controlul asupra partenerului.
• centrul energetic numărul 3 asigură îndeplinirea misiunii omului pentru
care a venit pe acest pământ și se află în zona centrală a abdomenului.
Dezechilibrele la acest nivel se instalează pe fondul frustrărilor acumulate,
cauzând tendința de uzurpare a puterii.
• centrul energetic numărul 4 este centrul iubirii și se află în centrul
pieptului. La nivelul acestui centru se realizează conexiunea cu semenii și
cu mediul înconjurător. La nivelul centrului 4, așa cum vom argumenta în
lucrare, se află cel mai mare generator de energie din ființa noastră umană.
Datorită acestui aspect, de la nivelul acestui centru energetic, se pot genera
atât miracolele vieții, dar și cele mai grave suferințe, cum ar fi: bolile
sistemului cardiovascular și cancerul.
• centrul numărul 5 este situat în zona mărului lui Adam. În acest loc se află
centrul comunicării.
Dereglările acestui centru se manifestă prin tendința de a judeca semenii și
de a-i învinovăţi pentru încercările prin care treceți.
• centrul numărul 6 este situat în zona celui de-al treilea ochi. Acest centru
mai este numit și centrul intuiției și al clarviziunii.
Cei care au dezvoltat foarte bine centrul numărul 6 au un suport suplimentar
de la univers întrucât intuiesc din timp căile prin care își pot îndeplini
dezideratele vieții.
PUTEREA CUNOAȘTERII 23
Dereglările acestui centru se manifestă prin agitație continuă și nesiguranță
în luarea deciziilor.
• centrul numărul 7 se află în zona creștetului și se mai numește și centrul
coroanei.
Acest centru se ocupă cu relația dintre om și Dumnezeu (univers).
Dereglările acestui centru se manifestă prin lipsa încrederii de sine și prin
asumarea nejustificată a greutăților din viața altora.
Toți acești centri energetici conlucrează prin intermediul meridianelor, care
asigură fluidizarea și armonizarea energiilor din noi.

3. Suportul cunoașterii

3.1 Resursele cunoașterii


Pe parcursul vieții, prin trăirile în raport cu semenii și cu întregul univers, omul
ajunge să își încorseteze energiile în acțiuni care îi pot limita viața și libertatea de a
fi. Aceste suferințe se instalează ca urmare a scăderii energiilor la nivelul centrilor
energetici, pe fondul agresiunilor venite din planurile exterioare.
Fiind un sistem energetic holistic, fiecare centru are două forme de raportare și
anume:
• raportare la propria ființă;
• raportare la mediul înconjurător și la întregul univers.
Trăind în dualitate, fiecare centru energetic poate să comunice în exterior în mod
independent, fără ca ceilalți centri să fie implicați în mod direct.
De aceea, fiecare centru energetic generează în jur un câmp energetic și
informațional care se poate propaga pe distanțe de câteva sute, mii sau chiar
milioane de kilometri în univers.
Amplitudinea și conținutul acestor energii este influențat de potențialul cu care
am fost înzestrați din naștere și de potențialul pe care îl asimilăm, pe întreg parcursul
vieții.
Energia și informația sunt fluide precum sunt apa și aerul. Spre deosebire de
comportamentul apei și al aerului, energia și informația pot fi transmise la distanțe
foarte mari, pe principii similare cu cele prin care lumina soarelui ajunge pe pământ.
PUTEREA CUNOAȘTERII 24
În acest context, noi, oamenii, în fiecare clipă a vieții suntem tranzitați de milioane
de energii care au și o componentă informațională. Toate aceste informații ne
impregnează viața și creația cu valorile venite din universul infinit.
Deși cei mai mulți dintre noi atribuim termenul „cunoaștere” doar la nivel
conștient și senzorial, cea mai importantă componentă a cunoașterii se desfășoară
în planurile noastre subtile.
Nu vom mai irosi timpul și viața pe lucruri care contează mai puțin, ci vom căuta
să punem în valoare cunoașterea cu pragmatism, acționând acolo unde putem avea
cel mai mare impact; mai exact, în planurile noastre subtile.
Conform fizicienilor avangardiști cum au fost: Albert Einstein, Niels Bohr,
Erwin Schrödinger, energia și informația se deplasează cu viteze comparabile cu
viteza luminii, în toate direcțiile, după legi în care spațiul și timpul sunt relative.
Nu e cazul să ne speriem de informațiile vizionare și avangardiste promovate de
fizica cuantică.
O atitudine deschisă și constructivă spre acest domeniu poate însemna o bună
oportunitate pentru toți cei care doresc să acceadă spre o condiție mai bună, prin
explorarea planurilor subtile.
Pe măsură ce vom înțelege fenomenele energetice care se manifestă în noi și în
universul nostru, putem învăța să le punem în valoare, astfel încât viața să devină
mai completă, mai frumoasă și mai împlinitoare.
În majoritatea timpului suntem fiinţe senzuale. De aceea, cunoașterea ne este
delimitată de orizonturile pe care le pot cuprinde simțurile care transmit informația
la nivel mental. În realitate, viața eului nostru uman este mult mai complexă și mai
diversă.
Așa cum am afirmat în „Scrisoarea către cititor”, de la începutul lucrării, noi,
oamenii, suntem mult mai mult decât credem că suntem. Dacă vom fi deschiși la
experimentarea cunoașterii, dincolo de tabieturile și șabloanele în care ne-am
înregimentat, putem avea înţelegeri mult mai profunde asupra universului.
Astfel, trăind într-un nou model de viață, putem cultiva în noi și în jurul nostru
valori care ne pot împlini atât pe noi înșine, cât și pe semenii noștri, la niveluri de
conștiinţă din ce în ce mai înalte și mai creative.
Pentru a atinge acest deziderat, nu este necesar să facem lucruri ieșite din comun,
ci doar să fim mai atenți la noi înșine și la nevoile noastre, punând accent pe
elementele care contează cel mai mult.
În realitate, universul în care trăim este de miliarde de ori mai complex decât îl
percepem prin intermediul simțurilor. Această limitare nu reprezintă un handicap,
ci mai degrabă un filtru pentru ca noi să nu ne pierdem în totalitatea „amănuntelor”,
care de multe ori nu ne sunt necesare.
PUTEREA CUNOAȘTERII 25
Pentru a nu ne complica existența cu informații inutile, ne vom concentra spre a
ne dezvolta calitățile pe direcțiile de interes, astfel încât să punem în valoare
domeniile prioritare.
„Cunoașterea” este unul dintre cele mai importante criterii de evaluare a
condiției umane. Cunoașterea reprezintă suma capitalului energetic și informațional
pe care îl putem accesa.
Practic, cu cât vom ști să explorăm mai bine valorile cunoașterii, cu atât ne crește
șansa să trăim o viață mai frumoasă și mai împlinitoare.
Acest principiu este reprezentat foarte sugestiv în Biblie, printr-o frază plină de
înțelepciune, în care se afirmă:
„Celui ce are i se va mai da și celui care nu are i se va mai lua.”
Dragi cititori, faptul că aveți în mână această lucrare, este un semn că aspirați la
transcenderea orizonturilor obișnuite și căutați bogățiile vieții dincolo de limitele
simțurilor normale, acolo de unde puteți primiți cele mai consistente valori.
Dobândind această facilitate, vă puteți cultiva din ce în ce mai bine pe calea
dreaptă, acolo unde puteți pune în valoare din ce în ce mai bine întregul potențial cu
care sunteți înzestrați.
Prin acest demers, aveți șansa să vă transformați din simpli călători pe drumurile
vieții, în binefăcători pentru voi înșivă și pentru toți acei care au nevoie de voi.

3.2 Distribuția cunoașterii

Cercetările specialiștilor în domeniul psihosomaticii evidențiază faptul că mai


puțin de 5% din capacitatea creierului este utilizată în scopul gândirii la nivel
mental, iar restul, de peste 95%, este utilizată în scopuri pe care știința nu le poate
defini.
Se știe că atât timp cât o celulă nu este folosită, se atrofiază, iar în scurt timp
moare. Conform acestui principiu, în cazul în care celulele creierului nu ar fi
utilizate, și-ar pierde vitalitatea și ar muri la doar câteva săptămâni de la naștere.
Faptul că, în condiții normale de sănătate, creierul umple toată cutia craniană și
este în stare normală de vitalitate pe întreg parcursul vieții, înseamnă că celulele
acestuia funcționează și sunt utilizate la capacitatea lor normală.
Creierul este principalul organ care vehiculează informația. Având în vedere
funcționalitatea acestui organ, deducem că cea mai mare parte a creierului se ocupă
de compilarea informațiilor care vin din planurile subtile.
PUTEREA CUNOAȘTERII 26
Prin „plan subtil”, așa cum am mai afirmat, înțelegem acele forme de existență
ale omului care nu pot fi cuprinse în sfera percepțiilor și simțămintelor mentale.
De exemplu, urechea percepe doar sunetele cuprinse în plaja de vibrație de la 20
Hz și până la 20.000 de Hz.
După aceleași principii lucrează toate simțurile, recepționând o componentă
foarte îngustă din plaja infinită a semnalelor energo-informaționale din univers.
Deși nu percepem toate semnalele cu care venim în contact, acestea ne
influențează viața, întrucât acționează asupra tuturor entităților energetice din noi.
Având în vedere imensa diferență dintre cantitatea de semnale cu care intrăm în
contact la nivelul planurilor subtile și cele pe care le recepționăm la nivel mental,
este necesar să acceptăm ideea că viața ne este determinată în mod covârșitor de
procesele care se desfășoară în planurile subtile.
Comunicarea creierului cu universul se realizează prin câmpurile de conștiință
care, la rândul lor, sunt guvernate de cunoaștere. Așa cum creierul are o structură
mentală și una subtilă, după aceleași principii, cunoașterea poate fi catalogată ca
fiind mentală și subtilă. În desenul de mai jos, reprezentăm structura cunoașterii
umane, în raport cu cele două planuri: mental și subtil.
Fig. 2. Planurile de manifestare a cunoașterii în creier.
PUTEREA CUNOAȘTERII 27
Privind desenul precedent, ne putem imagina cu acuratețe ponderea cunoașterii
umane în planul subtil, în raport cu cel mental.
Ținând cont de faptul că peste 95% din puterea cunoașterii se manifestă cu
precădere în planurile subtile, dincolo de granițele gândurilor și simțămintelor de la
nivel conștient, înseamnă că în programele de coaching este necesar să lucrăm cu
prioritate în scopul purificării și antrenării energiilor din planurile subtile.
Știu că această afirmație ar putea să schimbe toate credințele noastre de până
acum, având în vedere faptul că majoritatea covârșitoare dintre noi, pământenii,
atunci când ne raportăm la noi înșine, ne raportăm cu prioritate doar la corpul fizic
și la cele cinci simțuri ale lui.
Nu este o greșeală să ne raportăm la corpul fizic, întrucât tot ce simțim este, de
fapt, o rezultantă a tuturor manifestărilor energetice din plan subtil.
Totuși, noi, cei care am ajuns să pătrundem mai adânc în cunoaștere, am putea
să scurtăm acest lanț energo-informațional și să intervenim acolo unde ni se decide
soarta, mai exact spus, SĂ ACȚIONĂM ÎN MOD PRIORITAR LA NIVELUL
PLANURILOR SUBTILE.
Deși mulți încă se mai îndoiesc de realitatea subtilă a vieții, dacă ne gândim la
câteva din întâmplările extreme prin care am trecut în timp, realizăm că acestea au
avut suport energetic venit din câmpurile nevăzute ale vieții.
Deși suntem tentați să credem că unele situații și fenomene petrecute în viața
noastră sunt doar rodul întâmplării, de fapt, toate au o logică dictată de energiile din
planurile nevăzute ale vieții.
Cea mai frumoasă exprimare a acestei sintagme este dată de cunoscutul fizician
Albert Einstein, care a afirmat:
„Coincidenţa este felul în care Dumnezeu alege să rămână anonim”

Ținând cont de toate aceste informații, pentru a deveni învingători autentici în


propria viață, este necesar ca în tot ce facem să ținem cont în primul rând de
emanația energetică din planurile noastre subtile.
Unul dintre cele mai importante criterii care ne determină viața în planurile
subtile este modul în care relaționăm cu semenii.
Dacă avem rapoarte benefice cu aproapele nostru, putem fi fericiți și împliniți,
iar dacă acestea sunt conflictuale, stările noastre sufletești, mentale și fizice pot fi
afectate.
De aceea, sunt foarte multe situații în care, în mod aparent întâmplător, se petrec
evenimente care ne favorizează traseul vieții sau invers, ne frânează evoluția.
PUTEREA CUNOAȘTERII 28
Atât timp cât suntem conștienți de viața noastră și suntem atenți la stări, avem
toate șansele să evităm situațiile nefavorabile, prin acțiuni perseverente de
antrenament.
Atunci când vă antrenați în mod inspirat, aveți șansa să fiți din ce în ce mai puri
și mai puternici. Pe acest fond puteți accesa calea adevărului prin curgerea firească
a lucrurilor, iar drumul vostru poate mai ușor și mai împlinitor.

4. Puterea mentală
sau puterea emoțională?
Trăim într-un ocean de energie și informație. Deși avem intenția de a promova
adevărul, există mulți formatori de opinie insuficient de bine pregătiți care
promovează modele de conștiință limitative, nesusținute din punct de vedere
experiențial și statistic.

În ultimii 25 de ani, din dorința de a obține performanțe din ce în ce mai bune, în


afaceri și în viața socială, am studiat intens tendințele în dezvoltarea personală.
Astfel, am ajuns la concluzia că se acordă prea mare atenție minții, în detrimentul
sufletului și spiritului.
Mintea este doar componenta conștientă a spiritului și cuprinde un procent infim
din întregul potențial energetic și informațional uman.
Un grup de cercetători de la Institutul american HearthMath a măsurat câmpurile
electromagnetice ale inimii și creierului, cu scopul de a evalua resursele noastre
energetice. În urma cercetărilor, s-a ajuns la următoarele concluzii:
• curentul electric generat de inimă este de aproximativ 60 de ori mai mare
decât curentul electric dezvoltat de creier.
• intensitatea câmpului electromagnetic al inimii este de 5.000 de ori mai mare
decât intensitatea câmpului electromagnetic generat de creier.

Cele două date statistice, cuantificate cu ajutorul aparatelor de măsură de înaltă


performanță, ne dau o informație esențială despre potențialul energetic al omului și
despre locul în care se află „centrul de greutate” al energiilor din ființa noastră.
Pentru a ne face o imagine vizuală asupra diferenței dintre puterea de manifestare
a inimii în raport cu cea a creierului, vă sugerez să priviți desenul următor.
PUTEREA CUNOAȘTERII 29
Fig. 3. Raporturile volumice dintre câmpurile energetice ale inimii și
creierului.

În desen, am reprezentat cele două organe, inima și creierul, respectând o


proporție volumetrică de 100 la 1. Dacă am respecta raportul real dintre câmpul
energetic al inimii și cel al creierului, atunci creierul s-ar reduce la un punct pe acest
desen.
Pentru a vă imagina diferența colosală dintre energia emoțională și cea mentală,
vă sugerez să comparați puterea inimii, care este continuă și elastică pe toată
perioada vieții, având o intensitate de 5000 de ori mai mare decât cea mentală, care
care se manifestă sub formă de semnale secvențiale și discontinue.
De aceea, atunci când ne dorim ceva din toată ființa noastră, sunt șanse foarte mari
să reușim, chiar și atunci când avem de învins opoziția a mii de oameni.
Creierul este organ eminamente defensiv și direcționat pe oportunitate, pe când
inima acționează din interior spre exterior, formând un câmp spațial cu tendința
polidirecțională.
Mintea este unidirecţională, discontinuă și efemeră, iar emoția este continuă,
polidirecțională și perenă. De aceea, viața ne este decisă în cea mai mare parte de
dorinţele manifestate la nivelul sufletului - generatorul energiei emoționale.
PUTEREA CUNOAȘTERII 30
Acest fenomen este demonstrat și de concluziile cercetătorilor care au afirmat că
într-o zi, la nivelul creierului sunt vehiculate peste 90.000 de gânduri. Toate
gândurile sunt de fapt interacțiuni secvențiale cu energiile universului care se
perindă prin ființa noastră.
În tot acest scenariu, inima este un organ expansiv, care funcționează ca o pompă
de energie ce creează în jur un câmp de protecție pe toate gradele de libertate.
Având în vedere diferența colosală dintre puterea energetică dezvoltată la nivelul
inimii în raport cu cea a creierului, putem considera că inima (sediul sufletului) este
suportul energetic esențial al ființei noastre.
De aici, putem deduce că pentru a ne influența sănătatea și vitalitatea, este necesar
să lucrăm cu predilecție la nivelul centrului energetic al inimii (asupra sufletului),
mai exact, în locul în care ne putem influența în mod covârșitor întregul curs al
vieții.
Deși prin intermediul minții putem controla și dirija acțiunile în planurile
materiale, rezultatele obținute doar prin antrenamentul creierului sunt foarte mici,
din cauza faptului că la acest nivel se vehiculează resurse energetice discontinue și
de amplitudine foarte mică.
Acesta este și motivul pentru care, majoritatea cursurilor care se bazează doar pe
NLP (programare neuro-lingvistică) au rezultate efemere și fără efecte majore în
sfera practică.
Deși activitatea centrului energetic al inimii nu poate fi programată la nivel
mental, prin antrenament putem acționa pe două direcții principale și anume:
• descărcarea balastului energetic de la nivelul inimii;
• stimularea câmpurilor energetice care impactează sufletul.

a. Descărcarea balastului energetic de la nivelul inimii.


Una dintre cele mai bune metode de descărcare a energiilor parazite din zona
inimii este terapia cunoașterii.
De asemenea, în mod suplimentar, cei care doresc să aprofundeze domeniul
purificării eului uman, se pot implica într-o varietate de terapii, apelând la specialiști
holistici de mare profunzime spirituală.

E posibil ca unii liber- cugetători să aibă impresia că terapia cunoașterii este


de sorginte mistică.
Am reflectat îndelung la acest aspect întrucât în perioadele de explorare
spirituală am avut și eu tendința de a cataloga unele informații ca făcând parte din
dogma religioasă.
PUTEREA CUNOAȘTERII 31
Sunt de părere că nu este importantă sursa de informație, ci e important ca
informația să fie veridică și utilă. În acest context, terapia cunoașterii generează
efecte benefice prin următoarele fenomene:
• acționează direct în câmpurile energetice subtile, zona de suport pentru
principalele suferințe din om;
• stimulează direcţionarea energiei emoționale pe un scop clar și precis, cu
efecte benefice în câmpurile de conștiință.
• poate fi un suport de sănătate pentru cei dragi și apropiați care încă nu sunt
suficient de conștienți de oportunitatea de a o asimila și practica.
De aceea, terapia cunoașterii poate fi aplicată de către terapeuți pentru
pacienții care solicită ajutorul pe această direcție.

b. Stimularea câmpurilor energetice care impactează sufletul.


Există foarte multe forme de polarizare și antrenament al energiei empatice.
Printre cele mai cunoscute forme de creștere a potențialului sufletesc sunt:
alimentația sănătoasă, rugăciunea, dansul energetic, masajul, meditația, tai chi-ul,
qi gong-ul, sporturile cu focalizare pe energia inimii, pilates, posturile spirituale,
etc.
Unele dintre procedurile recomandate mai sus vor fi dezvoltate în lucrările
viitoare, cu intenția de a le promova cu cât mai multă acuratețe, ținând cont de cele
mai noi concepte ale fizicii moderne.
Dacă vom face o evaluare a necesității celor două forme de cultivare a eului uman,
vom ajunge la concluzia că prima acțiune, cea de descărcare a balastului de la
nivelul inimii, este necesară în orice situație ne-am afla, având în vedere faptul că,
cu cât suntem mai puri, cu atât mai mult ne crește șansa de reușită în toate
aspectele vieții.

5. Puterea învingătorilor în cunoaștere

5.1. Să învățăm de la cei puternici!

Îmbunătățirea tehnicilor de comunicare sunt tendințe des utilizate în programele


de dezvoltare personală a firmelor performante din întreaga lume.
PUTEREA CUNOAȘTERII 32
Ca om de afaceri, de-a lungul timpului, am fost angrenat la rândul meu în acest
iureș și am căutat necontenit să dezvolt în mine și în colaboratorii mei valori din ce
în ce mai bune, cu scopul de a ne îmbunătăți rezultatele și de a ne ușura drumul spre
succes.
Chiar dacă au fost și perioade mai grele, de la un an la altul, am reușit să adun în
jurul meu oameni din ce în ce mai buni, reușind astfel să atingem nivelurile de
performanță ce depășesc cu mult baremele inițiale.
Deși am ajuns să fim angrenați în afaceri relativ mari, dezvoltarea personală în
cadrul firmei noastre este oarecum atipică.
Fac această afirmație întrucât în programele de dezvoltare umană, ne bazăm în
primul rând pe factorii emoționali și mai puțin pe cei mentali. Astfel, majoritatea
colegilor noștri pun suflet în munca lor, ca și cum ar face parte din afacere.
Modelul de management emoțional este promovat în special la nivelul șefilor de
centre de profit care, la rândul lor, acționează în profunzime, până la baza piramidei,
în toate domeniile de activitate.
Am prezentat o parte din propria strategie de management din dorința de a
promova ideea de management emoțional în toate aspectele vieții.
Deși nu suntem cu toții manageri, putem spune că fiecare suntem o mică afacere
atunci când este vorba de realizarea noastră în această viață. Cu cât vom ști să
guvernăm mai bine afacerea vieții, cu atât mai mult ne va crește șansa de a fi mai
bine concentrați pe scopul pentru care am venit pe acest pamânt.
Pentru a atinge performanțe din ce în ce mai bune, este important să ne antrenăm
în continuu spre a deveni din ce în ce mai concentraţi pe acțiunile care ne conduc
spre succes.
Cel mai ușor ne putem atinge țelul atunci știm să punem în valoare planurile
subtile.
Așa cum am afirmat, centrul energetic al inimii este principala poartă de acces a
energiilor care vin din plan subtil.
Sunt puțini acei care fac acest lucru în mod conștient, dar trendul omenirii este
bun, întrucât pe măsură ce avansăm în civilizație, devenim mai atenți la acest imens
potențial pe care îl reprezintă centrul inimii și îl punem în valoare din ce în ce mai
mult.
Cum nimic nu este întâmplător, chiar ieri am avut un dialog cu un prieten bun
care, în doar câțiva ani, a ajuns să acceadă în cele mai înalte sfere ale societății.
Discutând pe diverse teme politice, la un moment dat, a afirmat: „acel care
reușește să creeze o emoție în rândul maselor, poate să ajungă președintele țării”.
În primul moment nu am înțeles profunzimea acestei afirmații, dar imediat ce am
făcut o analiză a evoluției primilor doi dintre cei mai puternici politicieni ai lumii,
PUTEREA CUNOAȘTERII 33
Vladimir Putin și Donald Trump, am realizat cât de importantă este energia
emoțională pe care o emanăm în plan subtil.
Iată și care sunt argumentele acestor doi mari învingători:
1. Mulți se miră cum a reușit Vladimir Putin să răstoarne cutumele istoriei și
să ajungă să conducă într-o manieră excepțională statul rus timp de aproape 20 de
ani.
Deși președintele Rusiei lasă să se vadă foarte puțin din viața personală, s-a aflat
că în tinerețe a practicat judo-ul de performanță, iar acum înoată zilnic, timp de două
ore, în piscina personală amenajată special în acest scop.
Analizând caracteristicile acestor două sporturi, ajungem la concluzia că ambele
sunt generatoare de emoție, având în vedere faptul că prin acțiunea brațelor se pune
în valoare energia plămânilor și a inimii, cele două organe care produc și susțin
suportul esențial al energiei empatice.

2. Cu toții suntem impresionați de ascensiunea fulminantă a președintelui


Donald Trump care, deși la începutul campaniei electorale se situa pe ultimele locuri
în sondaje, în numai câteva luni a ajuns să câștige detașat postul de președinte al
SUA.

De asemenea, din momentul în care s-a instalat la Casa Albă, a abordat un stil
impetuos și vizionar care a produs efecte benefice în toată lumea, relansând
economia Statelor Unite ale Americii și în mod indirect a întregii lumi.
Ca urmare a strategiei de management abordate de președinția SUA, economia
mondială a început să funcționeze cu motoarele turate la maxim, atingând ritmuri
de creștere rar întâlnite în istorie pe timp de pace.
Privind retrospectiv, realizez că Trump s-a bazat în totalitate pe promovarea
empatiei față de semeni, pe fondul punerii în valoare a spiritului american.
Deși nu sunt adeptul partizanatului politic, pot afirma cu detașare că acești doi
oameni de stat se vor plasa pe primele locuri în topul celor mai puternici conducători
pe care i-a cunoscut istoria acestor țări.
Am dat cele două exemple întrucât, în demersul nostru, vom urmări să clădim
empatia pe un suport spiritual din ce în ce mai curat și mai bogat.
Este posibil ca unii adepți ai ideologiilor mentale să nu înțeleagă acest model de
reușită. Acelora care încă nu înțeleg acest aspect al vieții, am să le spun că nu
mintea, ci emoția determină puterea, pentru că mintea determină îndoiala, iar
emoția determină acțiunea.
Acțiunea este factorul care dinamizează mediul în care trăim. Atunci când
acțiunea se bazează pe un suport emoțional bun, avem toate șansele să reușim în
mod miraculos.
PUTEREA CUNOAȘTERII 34
Pentru a cultiva emoțiile în mod prioritar, vom transcende limitele științelor
exacte, antrenându-ne în planurile subtile prin acțiuni de coaching care să răspundă
nevoilor noastre reale.
Terapiile cunoașterii sunt printre cele mai eficiente forme de antrenament al
planurilor subtile, întrucât ne purifică energiile și le înnobilează.
Pe acest fond vom fi din ce în ce mai bine susținuți în demersul nostru de a ne
făuri ca oameni puternici și vizionari pe drumurile vieții.

5.2. Atunci când manifestați cunoaștere,


sănătatea și fericirea sunt gratuite.
Cel mai bogat om al planetei între anii 2007-2013, mexicanul Carlos Slim Heru,
a spus: „cele mai importante bogății le luăm singuri de la univers”.
Dorind să fiu convins de autenticitatea adevărurilor acestui mare om, i-am studiat
cu atenție viața și activitatea. Astfel, am ajuns la concluzia că este foarte bogat în
toate planurile vieții.
Astfel, Carlos Slim Heru are o familie cu 6 copii și majoritatea sunt implicați în
activitatea firmelor sau în activități caritabile de mare anvergură.
De asemenea, Carlos Slim Heru duce o viață simplă, fără să fi utilizat vreodată
calculatorul.
Nu poartă haine extravagante și inutile, ci se axează pe forme și metode autentice
de energizare a vieții. Deși casele lui sunt simple și modeste, sunt decorate cu o
mulțime de lucrări de artă de bună calitate, așezate cu bun gust, spre a încărca locul
de energii cât mai înalte.
Toate aceste valori îi generează în planurile lui subtile mediul prielnic unei vieți
în care să simtă bucuria de a trăi.
Sunt un căutător neobosit în cunoaștere. Îi studiez atât pe cei care reușesc în mod
miraculos, cât și pe cei aflați în suferință întrucât de la fiecare categorie de oameni
asimilez ceea ce am de învățat.
Studiind oamenii, am observat că cei profund nefericiți sunt blazați și apatici.
Apatia și blazarea sunt principalele motive pentru care oamenii își blochează
accesul la iubire. Din lipsă de iubire se creează un conflict între suflet și mediul
înconjurător.
În momenul în care ne deschidem la a iubi, ne conectăm la valorile sănătoase din
jur. Ca urmare a emanației sănătoase, energiile din jur ne vor impregna în mod
benefic ființa în toate formele de viață.
PUTEREA CUNOAȘTERII 35
Dacă analizăm fenomenul suferinței prin prisma fizicii cuantice, realizăm că
acesta se manifestă prin dizarmonii energetice care blochează accesul la energia
empatică - principala sursă care alimentează sufletul.
De asemenea, dacă analizăm procesele energetice generate prin terapiile
naturiste, observăm că, în marea lor majoritate, acționează în scopul de a dezvolta
relații privilegiate dintre om și sursele de energie benefică din univers.
Sunt adeptul implementării unui număr cât mai mare de forme de terapie, astfel
încât, să accedem niveluri de conștiință din ce în ce mai înalte.
Trăiesc o experiență frumoasă prin acest model de abordare a vieții. Astfel, deși
în ultimii ani valorile materiale nu au mai fost o prioritate pentru mine, afacerile mi-
au crescut din ce în ce mai mult.
Încercând să găsesc o explicație a succesului neașteptat de mare în domeniul
afacerilor, am realizat că performanța firmelor mele a crescut în mod direct
proporțional cu nivelul de vibrație al echipelor de management pe care le conduc.
Astfel, am ajuns la concluzia că primim de la univers în funcție de vibrația
energetică pe care o manifestăm.
Pentru a ne convinge de valabilitatea acestui principiu, vă propun să evaluăm
carecteristicile câtorva dintre vedetele lumii mondene care au reușit în mod
miraculos. Astfel, putem constata că acestea au două atuuri comune și anume:
• comunică foarte bine la nivelul sufletului;
• gândesc pozitiv și manifestă energii cu vibrații foarte înalte.
Dacă noi, oamenii, am pune accent pe cele două caracteristici, ne-am simplifica
foarte mult viața. Din nefericire, sunt momente în care încă mai avem tendința de a
complica lucrurile, construindu-ne milioane de motive de suferință.
Dacă în timp veți ajunge să trăiți și momente de suferință, vă sfătuiesc să nu vă
alarmați! Faptul că sunteți în căutare de sine prin intermediul lecturii, este un semn
că esența voastră s-a trezit la realitate și explorează noi posibilități de creativitate și
succes.
Este foarte important să învățăm din experiența celor care au reușit și apoi să ne
antrenăm în mod echilibrat pe toate valorile cu care suntem înzestrați: suflet, spirit
și trup. În cele ce urmează, vă prezint experimentul realizat de savantul japonez
Masaru Emoto, care și-a dedicat întreaga viață în scopul studierii efectelor pe care
le au energiile omului asupra materiei.
Astfel, prin experimentele sale, marele savant a demonstrat că energia (emoția)
umană are efect covârșitor asupra materiei, în special asupra apei din conținutul
substanțelor.
Având în vedere faptul că în corp apa se află într-o pondere de aproximativ 70%,
putem considera că luăm deciziile în funcție de starea acestui lichid miraculos.
PUTEREA CUNOAȘTERII 36

În urma cercetărilor făcute asupra apei, Masaru Emoto a ajuns la concluzia că


ignorarea e cea mai mare pedeapsă pe care o puteți direcţiona către cineva.
Pentru a demonstra acest fenomen, Emoto a fiert o cantitate de orez pe care a
introdus-o în trei borcane identice și apoi, timp de 30 de zile, s-a raportat în mod
diferit la conținutul din fiecare recipient, în felul următor:
• asupra orezului din primul borcan a adresat cuvinte de laudă și bucurie, ca
de exemplu: „te iubesc”, „ești frumos”, „ești bun”, „ești puternic”.
• asupra orezului din cel de-al doilea borcan a adresat cuvinte de ocară, ca de
exemplu: „ești urât”, „ești rău”, „ești prost”, „ești nebun”.
• asupra orezului din cel de-al treilea borcan nu a adresat niciun cuvânt, ori
sentiment, neglijându-l în totalitate.

După treizeci de zile, timp în care Masaru Emoto a manifestat atitudinile


prezentate mai sus, de două ori pe zi, dimineața și seara, orezul din cele trei borcane
s-a transformat astfel:
• orezul din primul borcan (căruia i s-au adresat cuvinte de iubire) a căpătat o
culoare galben-aurie.
• orezul din al doilea borcan (căruia i s-au adresat cuvinte de ocară) a
mucegăit ușor, căpătând o culoare gri.
• orezul din al treilea borcan (care a fost ignorat în totalitate) a mucegăit în
profunzime atât de intens încât s-a colorat în negru.

De aici tragem următoarele concluzii:


• dacă ne iubim și ne dăruim bucuria de a trăi, avem toate șansele să fim
fericiți și împliniți;
• dacă ignorăm nevoile sufletului, spiritului și trupului, riscăm să trăim în
suferință și reprimare.
Așadar, starea de fericire este determinată de atitudinea pe care o avem față de
noi înșine și față de semeni.
Dăruiți bucurie și mulțumire și apoi aveți mari șanse să trăiți împliniți și fericiți!
PUTEREA CUNOAȘTERII 37

Capitolul II

PUTEREA CUNOAȘTERII ÎN
RELAȚIA DE CUPLU
„Dragostea nu înseamnă să privești unul la celălalt, ci să priviți împreună în
aceeași direcție”. Antoine de Saint-Exupery

1. Cum atragem partenerii?


Toate întâmplările din viața noastră sunt rezultatul intențiilor și aspirațiilor pe
care le manifestăm.
Ca urmare a trăirilor noastre, în univers se creează centre de forță care generează
sincronicități. Sincronicitatea este un fenomen în care două sau mai multe entități
energetice ajung să interacționeze și să se susțină în parcurgerea unui traseu comun.
În urma unui astfel de fenomen, aparent întâmplător, putem întâlni partenerul de
viață, într-un moment sau într-un loc cu totul neașteptat. În realitate, acest moment
este pregătit cu minuțiozitate de noi înșine cu mulți ani înainte, poate chiar din anii
copilăriei.
PUTEREA CUNOAȘTERII 38
Ne desfășurăm viața într-un univers interconectat unde materia are inteligență
nativă care se manifestă, în funcție de valoarea pe care i-o atribuim.

Atunci când amplificăm energiile prin coaching, dobândim o putere de


cuprindere mult mai vastă asupra fenomenelor din viața noastră.
La un moment dat, un om profund spiritual mi-a spus:
„Fii atent ce îți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple.”
Timpul a demonstrat că avea dreptate în acestă afirmație.
Au fost situații în care mi-am dorit un anumit lucru, dar acesta a venit la pachet
și cu altele pe care eu nu mi le doream.
S-a întâmplat acest fenomen întrucât eu nu am lucrat suficient de mult cu sinele
meu, spre a fi pregătit pentru a atinge acel obiectiv.
Fiecare primim lecțiile de viață la nivelul la care suntem pregătiți să le
primim.
În urma unei lecții de viață, putem apuca una din două căi și anume:
• dacă reușim să trecem cu brio – putem progresa la o nouă treaptă de creație
și manifestare;
• dacă picăm examenul, rămânem la același nivel la care am fost sau putem
pica pe povârnișul vieții.

De obicei, atunci când suntem în conflict cu partenerul, putem trăi cele mai
intense lecții de viață
În astfel de cazuri, chiar dacă la nivel mental, aplicăm tot felul de strategii prin
care să aplanăm conflictul, în profunzimea sufletului se produc procese de
respingere a energiilor potrivnice care vin dinspre partener.
Atunci când ajungem să trăim astfel de stări, este important să înțelegem care este
menirea noastră în viața partenerului și ce avem de învățat din acel conflict.
Dacă înțelegem de ce trăim astfel de stări, putem ieși mai ușor din conflict,
întrucât devenim capabili să manifestăm compasiune față de partener.
Cele mai multe relații debutează pe fondul stării de entuziasm și nevoii de a
împlini o necesitate, dar în timp, este posibil ca cel puțin unul dintre parteneri să-și
schimbe prioritățile.
Acesta este și motivul pentru care, putem ajungem să ne bucurăm de faptul că am
ajuns să conviețuim cu o anumită persoană sau dimpotrivă, putem ajunge să
regretăm că am întâlnit-o în această viață.
Vă sfătuiesc să nu regretați nici o clipă că ați ajuns să conviețuiți cu o anumită
persoană!
PUTEREA CUNOAȘTERII 39
Vi s-a dat să conviețuiți cu o anumită persoana pentru că a-ți atras-o în viața
voastră. De voi depinde dacă relația cu partenerul de viață vă poate îmbogăți sau
pustii.
Un proverb popular spune: cine se aseamănă, se adună. Nu este întâmplător că
se vehiculează atât de des acest proverb.
La un moment dat, în ființa noastră apare o necesitate care se manifestă pe unul
dintre cele 7 niveluri energetice.
De regulă, necesitățile care stimulează relația cu partenerul de viață se află la
nivelul 2 (nivelul procreării) și la nivelul 4 (nivelul iubirii).
În cazul ideal, partenerii unui cuplu armonios au toți centrii energetici egali ca
mărime și sunt deschiși unul spre celalălt, așa cum este prezentat în desenul de mai
jos.
Fig. 4. Comunicarea ideală în relația de cuplu.
PUTEREA CUNOAȘTERII 40

După cum observăm din desen, în relația ideală, vectorii energiilor lor sunt egali
ca mărime, fiind îndreptați cu prioritate unul spre celălalt.
Elementul primordial al unei astfel de situații este dat de faptul că fiecare pereche
de centri energetici se polarizează și se susțin reciproc, armonizându-se în același
timp cu toți ceilalți 6 centri de putere. Aceasta este situația ideală, caz în care se
obțin cele mai mari beneficii într-o relație.
În realitate, situația energetică dintre doi parteneri diferă foarte mult față de cazul
ideal, întrucât în fiecare moment, din univers apar milioane de energii care pot să
perturbe stările fiecăruia.
Deşi trăim într-un ocean de energii de tot felul, atunci când suntem puternici și
stabili în ființa noastră, energiile agresive nu reușesc să ne distorsioneze pentru un
timp îndelungat, întrucât după ce acestea dispar, întregul potențial energetic din noi
lucrează spre a ne replia pe făgașul normal al vieții.
Replierea spre calea adevărului poate fi favorizată de următoarelor fenomene:
• atunci când unul dintre centrii energetici de putere se depolarizează, ceilalți
centri intervin spre a readuce echilibrul spiritual, emoțional și fizic.
• atunci când trăim într-un mediu familial, entități energetice comune lucrează
spre a restabili echilibrul.
Puterea de implementare a binelui din noi este influențată de gradul de
comunicare cu semenii și cu toate celelalte energii din univers.
Așa cum am mai spus, de cele mai multe ori, începutul unei relații este pus pe
seama întâmplării. În realitate, aceasta se datorează necesității de a împlini cel puțin
unul dintre cei doi centri: 2 sau 4.
Atunci când unul dintre centri este expandat și deschis la a se împlini, atrage după
sine o energie de același nivel de frecvență pe același centru energetic, dar de
polaritate opusă.
În momentul în care energiile celor doi s-au unit, se contopesc și se completează
reciproc, formând astfel un întreg energetic format din 7 centri de putere, ca și cum
ar fi o singură ființă, în raport cu energiile din afara relației de cuplu.
Prin relație de cuplu se înțelege unirea la nivel de suflet a câmpurilor energetice
a doi parteneri.
Este un mod eronat să cuantificăm relația de cuplu doar la nivelul celui de-al
doilea centru energetic. Acest centru, ca toți ceilalți, se supune puterii energetice de
la nivelul inimii, întrucât generatorul de putere de la acest nivel este de mii de ori
mai puternic decât toți ceilalți centri de putere din noi.
De aceea, orice acțiune din ființa noastră este susținută și condusă în mod decisiv
de la nivelul sufletului.
PUTEREA CUNOAȘTERII 41
În acest context, legătura sexuală poate fi o consecință a iubirii autentice sau o
oportunitate de moment, întrucât centrii energetici se pot manifesta și în mod egotic.
În multe cupluri, partenerii au tendința de a fi mentali și șabloniști, atribuind un
rol prea mare relației sexuale. Din această cauză, cuplul poate deveni sclavul relației
la nivelul trupului și uită de menirea care i s-a dat.
Cuplul are menirea de a forma un întreg sănătos și puternic spre a crea valori
benefice atât pentru sine, cât și pentru semeni.
Acolo unde ni se îndreaptă atenția, ni se îndreaptă și energiile. De aceea,
atunci când comunicarea în relație se focalizează discreționar la nivelul celui de-al
doilea centru (centrul sexualității), aceasta se manifestă în detrimentul celorlalți
centri energetici.
Prin comunicare discreționară înțelegem nu doar excesul de relație sexuală ci și
dizarmoniile relaționale cum sunt gelozia și posesivitatea.
Dacă doriți să fiți puternici, vă recomand să vă îndreptați toată atenția spre centrii
de forță superiori, având astfel șansa să vă împliniți viața pe cele mai înalte trepte
ale bucuriei și fericirii!
Pe acest fond, împlinirea menirii primilor trei centri energetici (1, 2, și 3) se
manifestă ca o consecință a activității centrilor superiori.
Cuplurile care trăiesc pe niveluri de conștiință superioare, sunt eliberate de
atașamentele animalice și materiale, iar întreaga lor atenție se îndreaptă spre creație.
Astfel de cupluri sunt caracterizate de parteneri înțelepți, iubitori și toleranți.
Cu toate că partenerii au nevoi materiale, sexuale și misionare, atunci când sunt
manifestate pe niveluri de înaltă conștiință, acestea se împlinesc în tăcere, respect
reciproc și smerenie.
De obicei, partenerii direcționați în mod prioritar pe nivelurile superioare de
conştiință sunt setați spre a face cât mai mult bine, întrucât mereu au o rezervă de
putere pe care o pot dărui celor care sunt pregătiți să o primească.
Prin partener de viață nu înțelegem doar acea persoană cu care ne-am căsătorit în
fața notarului, ci orice ființă cu care ajungem să avem o relație perenă.
Relația autentică nu este influențată de actele întocmite în fața autorităților, ci de
totalitatea simțămintelor care se manifestă între parteneri.
Indiferent cum se comportă partenerul, voi aveți menirea să vă comportați
ca și cum acesta ar fi omul ideal. Atunci când atribuiți partenerului nivelul de
a fi ideal, acesta va avea tendința să devină un om ideal.
Dacă prin atitudini egotice marcate de furie şi frică, anulați valoarea partenerului,
acesta va avea tendința să se comporte conform programului pe care îl manifestați.
Fiți buni și iertători cu semenii întrucât toate cele pe care le trăiți sunt pe
măsura felului vostru de a fi!
PUTEREA CUNOAȘTERII 42

2. Tipologia relațiilor de cuplu


Cele mai puternice relații se constituie atunci când cei doi parteneri sunt polarizați
cu preponderență pe aceiași centri energetici.
Așa cum am spus, principalul magnet de atracție se află la nivelul inimii. De aici
se clădesc cele mai sănătoase forme de comunicare și relaționare.
Există trei categorii de comunicare în relații:
• comunicarea în relații polarizate armonios;
• comunicarea în relații de oportunitate;
• comunicarea în relații de compasiune.
a. Comunicarea în relațiile polarizate armonios.
Cu cât centrii energetici polarizați au o energie mai mare, cu atât mai mult va
crește pasiunea în relație. Deși este bună, pasiunea poate fi ca un foc care se stinge
repede.
Cea mai frumoasă comunicare poate fi trăită atunci când unul dintre parteneri
este preponderent emoțional, iar celălalt este preponderent mental. În cuplurile
armonioase, vibrația energetică a partenerilor coexistă pe niveluri apropiate, așa
cum este prezentat în figura de mai jos.

Fig. 5. Comunicarea în relația polarizată armonios.


PUTEREA CUNOAȘTERII 43
În acest caz, astfel de relații pot dăinui o foarte lungă perioadă de timp sau poate
chiar toată viața.
Curbele din desen reprezintă evoluția nivelurilor de conștiință pe care le
manifestă partenerii.
Studiind graficul precedent, vom distinge următoarele particularități:
1. Energia de timp feminin vine de pe o frecvență mai înaltă și se întâlnește în
momentul „A” cu energia de tip masculin, care inițial are o vibrație mai
joasă.
2. În timp, fiecare dintre cei doi parteneri trece prin variații ale stărilor
sufletești, dar comunicarea se menține la un nivel relativ constant și bun pe
tot parcursul relației.
Astfel, atunci când unul dintre parteneri este în cădere energetică, celălalt se
află deasupra liniei mediane și susține partenerul spre a reveni la un nivel
mai bun. În acest caz, relația sa perpetuează armonios în timp.
3. Despărțirea se produce în momentul B, când sufletul unuia dintre parteneri
părăsește planul fizic.

Precizare:
Avem tendința de a atribui termenul de „relație”, doar atunci când două ființe
ajung să aibă raporturi sexuale. În realitate, o relație autentică se manifestă doar
atunci când sufletele a două ființe ajung să vibreze la unison.

b. Comunicarea în relațiile de oportunitate.


Se poate întâmpla ca la un anumit moment al vieții să apară o necesitate stringentă
în viața cuiva. În acel moment, persoana respectivă emite în univers propria
necesitate, iar ca răspuns, universul îi trimite o ființă care emite aceeași necesitate,
dar de polaritate opusă.
Pe fondul necesităților reciproce, în univers se creează o sincronicitate prin care
cei doi parteneri ajung în relație.
La puțin timp după ce s-au consumat primele schimburi energetice de mare
intensitate, unul dintre parteneri se trezește la adevăr și realizează că partenerul său
este cu mult diferit față de cel pe care și l-a dorit.
Într-o astfel de situație are de ales să rămână să trăiască în continuare în relație,
manifestând compasiune față de partenerul său sau poate alege să părăsească relația.
Acest model de comunicare este prezentat în graficul următor:
PUTEREA CUNOAȘTERII 44
Fig. 6. Comunicarea în relația de oportunitate

Conform evoluției curbelor de conștiință indicate în desen, partenerul numărul 2


are o energie mai joasă decât cea a partenerului numărul 1. Reușeste totuși să se
intersecteze în momentul A, când începe relația.
Datorită faptului că cei doi parteneri provin din lumi diferite, se despart în punctul
A1, continuând apoi să conviețuiască într-o relație de compasiune.
Pe parcursul perioadei de conviețuire compasivă pot apărea mai multe
oportunități în care partenerii să ajungă să refacă relația.
Datorită faptului că partenerul numărul 2 nu reușește să se ridice la nivelul de
conștiință al partenerului numărul 1, relația lor ajunge să se termine în momentul B,
când fiecare alege să trăiască în mod independent unul față de celălalt.

a. Comunicarea în relațiile de compasiune.


Compasiunea este cea mai frumoasă formă de iubire dintre oameni. Atunci
când ești compasiv, accepți partenerii așa cum sunt și le dăruiești iubire
necondiționată.
Sunt multe cazurile în care partenerii, deși la început au trăit relații normale,
acceptă relații cu ființe care nu reușesc să se ridice la nivelul lor de conștiință, așa
cum a fost prezentat în desenul precedent.
Exemplul tipic de relație de compasiune este acela în care un partener are nivelul
de conștiință foarte înalt și susține un partener doar din iubire detașată și
compasiune.
PUTEREA CUNOAȘTERII 45
În cazul desenului de pe pagina următoare, partenerul numărul 1, care în acest
caz este de tip feminin, manifestă atitudine de compasiune, susținând partenerul
numărul 2 pe toată perioada de conviețuire, cuprinsă între momentele A și B.
Fig. 7. Comunicarea în relația de compasiune.

După cum observăm din grafic, partenerii au mai multe ocazii în care pot constitui
o relație autentică, dar niciunul nu face compromisul de a se apropia de celălalt.
Prin compromis înțelegem că persoana își abandonează calea pe care și-a ales-o,
încercând să adopte o altă cale care nu i se potrivește.
În cazul de față, partenerul numărul 1 nu alege niciodată să își compromită calea
spre a se apropia de partenerul numărul 2 care are tot timpul o vibrație mai joasă.
De asemenea, nici partenerul 2 nu reușeşte niciodată să depună un efort suficient
de mare, astfel încât să poată ajunge să se contopească energetic la nivel de suflet
cu partenerul numărul 1.
Sunt două posibilități în care relația de compasiune se poate transforma într-una
autentică și anume:
• partenerul numărul 1 se implică în activități spirituale și energetice profunde
spre a-și amplifica foarte mult starea de compasiune.
Atunci când avem energii de foarte înaltă vibrație, atitudinea de compasiune
devine definitorie pentru noi înșine și pentru tot ce se întâmplă în jurul
nostru.
În astfel de momente, tratăm cu iubire și îngăduință infinită toate
fenomenele care nu ni se potrivesc. Pe acest fond, partenerul 2 este primit
cu iubire și ajutat să se clădească pe un fond nou, mai bun și mai împlinitor.
PUTEREA CUNOAȘTERII 46

• partenerul numărul 2 se implică în antrenamente și terapii spre a-și amplifica


vibrația energetică, astfel încât ființa lui să ajungă să trăiască în plaja de
energii a partenerului.
Atunci când energiile celor doi se întâlnesc pe același nivel de conștiință,
sunt mari șanse ca acestea să se contopească.

Ambele situații pot fi efemere, dacă implicarea partenerului se manifestă doar în


mod sporadic și pentru o scurtă perioadă de timp.
Pentru a constitui o relație perenă, este necesar ca ambii parteneri să se implice
la unison spre a genera vprograme de viață comune care să-i unească și la bine și la
greu.
Una dintre cele mai frumoase forme de apropiere este terapia cunoașterii,
prezentată în capitolul 5 al prezentei lucrări.
Atunci când ambii parteneri ajung să se accepte și să se ierte, între ei se manifestă
mulțumirea și bucuria de a trăi. Pe acest fond, cei doi parteneri pot conviețui, într-o
stare de armonie care le conferă șansa să se simtă iubiți și fericiți.

3. Trădarea în relația de cuplu


3.1. Mecanismele trădării în relația de cuplu
În dicționar, cuvântul „trădare” înseamnă „a înșela în mod voit și perfid
încrederea cuiva, săvârșind acte care îi sunt potrivnice, pactizând cu dușmanul”.
Este evident că explicațiile specialiștilor lingvişti cuprind acțiuni care se referă la
atitudini și manifestări ce se petrec doar la nivelul planurilor mentale.
Dacă trădarea s-ar produce doar la nivel mental, majoritatea am trăi în stare de
pace întrucât actele voite și conștiente de trădare se manifestă foarte rar în ființa
noastră.
Deși în mod normal actul trădării nu face parte din panoplia de valori a celor mai
mulți dintre noi, aşa cum învăţăm din religii și din fizica cuantică, în realitate trăim
o altă viață decât cea pe care ne-o imaginăm la nivel mental.
Astfel, putem constata că suntem supuși păcatului trădării la orice pas și nu numai
la nivelul celui de-al doilea centru energetic (adulter), așa cum este perceput în
societate acest fenomen, ci la nivelul tuturor celor 7 centri energetici.
PUTEREA CUNOAȘTERII 47
De asemenea, putem observa că fenomenul trădării se petrece foarte rar la nivel
cognitiv, dar foarte des la nivelul planurilor subtile, acolo de unde se generează
programele de viață.

Relatare. Păcatul trădării, din punct de vedere religios.


Fiind un copil crescut la țară, mama mă ducea la biserică vrând-nevrând. Când
venea vremea să intru în biserică, mă întristam la gândul că eu trebuia să stau într-
o încăpere aglomerată timp de 4-5 ore, în timp ce copiii de vârsta mea cutreierau
drumurile și dealurile, făcând tot felul de năzbâtii.
Fiind nemulțumit de situație, aveam tendința de a răstălmăci vorbele preotului,
care uneori mi se păreau greu de acceptat pentru mintea mea de copil.
De exemplu, în timpul unor ritualuri, se citea un text în care se afirma:
„și ne iartă nouă greșalele cu gândul, cu cuvântul, cu fapta, din știință și din
neștiință, precum și noi iertăm greșiților noștri”.
La acel moment eram contrariat întrucât aveam impresia că „păcatul” se naște
doar prin acțiune liber consimțită.
Când am început să pătrund adevărurile vieții, am ajuns la concluzia că acei
călugări care au scris textul religios acum peste 1000 de ani, aveau cunoștințe de
fizică cuantică.
Chiar dacă nu știau să o intepreteze așa cum au reușit s-o facă fizicienii Max
Planck și Albert Einstein la începutul secolului XX, revelațiile lor sunt universal
valabile.
Deși uneori avem tendința de a fi superficiali și nu realizăm ce se întâmplă în
câmpurile noastre subtile, în realitate, atunci când greșim față de aproapele nostru
(„cu gândul, cu cuvântul, cu fapta, din știință și din neștiință” - conform Bibliei), în
univers se creează un nucleu de suferință.
Chiar dacă nucleul de suferință nu se manifestă la nivelul planurilor mentale, în
planurile subtile acesta există și acționează continuu până când i se anulează efectul
prin terapii sau prin alte forme de descărcare de karmă.
Este evident că este foarte important să anulăm efectul energiilor negative și să
le lăsăm să se acumuleze.
Recomand să abordați această cale întrucât, la un moment dat, ar putea exista
pericolul unei descărcări în avalanșă a karmei, fenomen care poate cauza efecte greu
de suportat. Cele mai periculoase descărcări în avalanşă ale karmei sunt: pierderea
unei ființe dragi, pierderea libertății sau apariția unei boli incurabile.
Prin terapiile conștiinței, putem aplica proceduri de descărcare de karmă, astfel
încât să fim din ce în ce mai bine cu noi înșine și cu mediul în care trăim, evitând
astfel descărcările accidentale de karmă.
PUTEREA CUNOAȘTERII 48
Pentru a înțelege cum este mai bine să acționăm în cadrul procedurilor de eliberare
a conștiintei prin terapia cunoașterii, este important să înțelegem ce se întâmplă în
planurile noastre subtile, în relația cu partenerul de viață.
În cele ce urmează, vom interpreta cursul energiilor unei relații în cazul trădării –
una dintre cele mai periculoase forme de dizarmonie a unei relații.

3.2. Tipurile de trădare în relații


Așa cum am mai afirmat, trăim într-un ocean de energii. Toate aceste energii
interacționează cu noi în fiecare moment al vieții, prin programe care nu țin cont de
nevoile noastre.
În momentul în care nu suntem atenți la energii sau nu știm să ne cultivăm în mod
armonios pe direcția menirii noastre, energiile distorsionante se pot manifesta în
mod distructiv.
Atunci când în relație apar conflicte majore, pe fondul slăbirii câmpurilor
energetice proprii, se pot produce dizarmonii care cauzează apariția fenomenului de
trădare.
În acest caz, partenerii de viață nu se mai regăsesc în noianul de energii care îi
distrag de la menirea pe care și-au asumat-o și se disipă în acțiuni care le subminează
relația.
Neregăsindu-se în relație, partenerii vor avea tendința de a căuta să-și
compenseze nevoile, apelând la alte forme de energie din exterior. Aceasta este
cauza celor mai multe eșecuri în relație.
Există trei feluri de manifestare a actului de trădare:
A. Trădare la nivelul acelorași centri energetici.
B. Trădare la nivelul a doi centri energetici diferiți.
C. Trădare totală.
Pentru a percepe mai bine fenomenele relaționale, în simulările pe care le vom
aplica, vom deveni actori participanți la relație, alegând să fim „partenerul II”.

A. Trădarea la nivelul acelorași centri energetici.


Acest model de trădare apare de regulă în una dintre următoarele situații:
1. Centrul energetic al partenerului de bază (partenerul I) este slăbit și nu mai
poate susține relația.
PUTEREA CUNOAȘTERII 49
2. Centrul energetic al partenerului de bază (partenerul I) este atras în alte
acțiuni și lasă propria relație fără susținere energetică.
3. Centrul energetic propriu este distorsionat fiind atras de energii mult mai
mari decât ale partenerului (partener terț).
În desenele care urmează a fi prezentate, am luat în calcul situația în care trădarea
s-a produs la nivelul celui de-al doilea centru energetic (centrul energetic al
reproducerii).
Bulinele reprezintă potențialul centrului energetic, iar săgețile reprezintă vectorul
energiei de atracție.
Cele trei situații pot fi reprezentate în desenele următoare, astfel:
Fig. 8. Trădarea la nivelul celui de-al doilea centru energetic.
A. Centrul energetic al partenerului de bază (partenerul I) este slăbit și
nu mai poate susține relația.

Pe fondul scăderii potențialului energetic al partenerului I, partenerul II nu își


mai satisface necesitățile și, astfel, devine vulnerabil față de alți parteneri care sunt
mai bine energizați la nivelul centrului energetic numărul 2.

B. Centrul energetic al partenerului I acordă prioritate altor energii stimulate de


parteneri terți și va lăsa propriul partener fără susținere energetică.
PUTEREA CUNOAȘTERII 50
Sunt dese situațiile în care partenerul I este atras de alte tipuri de energii care vin
din afara relației de cuplu, aşa cum este prezentat în desenul de mai sus, când
partenerul I este atras de energia empatică (emisă la nivelul centrului energetic al
inimii) de către un partener terț.
Acest partener poate fi o rudă (copil, frate, părinte, etc) , un curent spiritual sau
chiar o altă persoană apropiată care este dăruită unei cauze în care primează iubirea
necondiționată.
Neînțelegând situația, partenerul II rămâne descoperit pe energia celui de al
doilea centru și devine vulnerabil față de provocările venite din univers. Pe acest
fond, partenerul II acceptă cooptarea în relație a unui partener terț.

C. Centrul energetic propriu este slăbit și astfel, este atras de energii mult mai
mari decât ale partenerului.

În acest caz, partenerul II are energiile la centrul numărul 2 atât de vulnerabile,


încât orice acțiune energetică mai intensă, de oriunde ar veni, îl destabilizează și îl
cooptează în relație.
După cum observăm, din sfera vieții cotidiene, în principiu, în cele mai multe
situații în care în preajma unui cuplu intervine o energie mult mai mare decât a celor
doi parteneri, apare riscul trădării, așa cum au fost prezentate în desenele de mai
sus.
Situațiile analizate sunt prezentate prin imagini statice, dar în realitate, raporturile
energetice dintre parteneri se schimbă în fiecare clipă, în funcție de nivelul energetic
al fiecăruia și de interacțiunea lor cu energiile venite din univers, în special de la
partenerii terți care au energii mai puternice decât ale celor doi membri ai cuplului.
De aici tragem următoarea concluzie:
pentru a ne menține o relație sănătoasă pe termen lung, este necesar să ne
antrenăm în continuu spre a face față tuturor încercărilor.
PUTEREA CUNOAȘTERII 51
B. Trădare la nivelul a 2 centri energetici diferiți
Cei mai mulți dintre noi asimilăm trădarea cu adulterul. În realitate, trădarea se
manifestă pe oricare dintre cei 7 centri energetici, iar adulterul poate fi un efect
secundar. De obicei, la o formă de trădare a partenerului, celălalt răspunde cu o altă
formă de trădare, de cele mai multe ori pe un alt nivel de conștiință. Se întâmplă
acest fenomen în funcție de particularitățile energetice ale fiecărui partener.
De regulă, trădarea se face pe centrul energetic mai slab. Excepție de la această
regulă sunt situațiile în care partenerii întâlnesc persoane care au anumiți centri
energetici foarte puternici și astfel devin copleșiți de atracția acestora.
Cei mai mulți dintre noi caracterizăm trădarea ca fiind cea în care partenerul își
face o altă relație de cuplu. În realitate, acest tip de suferință este o formă vizibilă a
actului trădării, așa cum este vârful unui aisberg.
Suportul esențial al trădării se află în planurile nevăzute, nerostite și de foarte
multe ori, chiar neconștientizate de către parteneri. În desenul de mai jos, avem
situația în care partenerul I neglijează total energiile celui de-al doilea centru
energetic și se concentrează pe primul centru, cel specializat în acumularea de valori
materiale (centrul care răspunde de relația cu banii).
Fig. 9. Trădarea la nivelul a doi centri energetici diferiți.

După cum se observă în desen, atunci când partenerul II nu reușeste să-și


împlinească nevoile pe cel de-al doilea centru întrucât partenerul I este atras de banii
unui partener terț, își găseşte alinarea într-o relație cu un alt partener terț.
Se întâmplă acest fenomen întrucât partenerul II, simțindu-se abandonat la nivelul
centrului energetic numărul 2, va fi atras de un alt partener terț care are de asemenea,
o energie mai bună pe acest nivel.
Din păcate, acesta este cel mai des întâlnit caz de trădare. Se întâmplă acest
fenomen întrucât pe parcursul unei relații pot să apară încercări grele, caz în care
este foarte greu ca ambii parteneri să-și mențină tonusul vieții la un nivel energetic
constant bun, așa cum a fost la început.
Nu toate formele de trădare sunt cuantificate la fel de societate.
PUTEREA CUNOAȘTERII 52
Este mai puțin important ce zice lumea, ci e important să fim așa cum simțim
că este mai bine pentru noi înșine și pentru relația noastră.
De aceea, recomand ca atunci când relația a ajuns în suferință, să faceți o evaluare
asupra modului în care comunicați cu partenerul pe fiecare dintre cei 7 centri
energetici.
Astfel, puteți ajunge la concluzia că s-a ajuns la conflict din cauza faptului că, în
timp, ați neglijat unele aspecte aparent neimportante ale vieții, iar pe acest fond,
partenerul a devenit vulnerabil și s-a repliat spre alte surse de împlinire a propriilor
nevoi.
Într-o astfel de situație, vă recomand să manifestați înțelepciune, toleranță și
iubire nemărginită spre a vă replia pe un făgaș în care să puteți continua relația.
De cele mai multe ori, soluția de a o lua de la capăt într-o altă relație, nu este
altceva decat o perpetuare a unor greșeli din care nu am învățat nimic.
În acest caz, renunțați la valori pe care le-ați construit în timp cu migală și dăruire
sufletească, pentru a construi de la zero, pe un teren gol, o relație care, de cele mai
multe ori, poate duce la același rezultat.
Acest fenomen se întâmplă la cei care nu au conștiință suficient de bine trezită,
astfel încât să învețe din lecțile de viață prin care au trecut în timp.

C. Trădarea totală în relație


Cunoscutul filozof, Joseph Murphy, într-una dintre cărțile sale de referință
„Puterea extraordinară a subconștientului tău” a afirmat: „curentul produs de bătaia
din aripi a unui porumbel la New Mexico poate cauza un taifun la New York”.
Deși afirmația acestui mare formator pare a fi fantezistă, în realitate, toate
fenomenele din univers au la origine o energie de foarte mică amplitudine, dar care
intră în contact cu factori care o amplifică din ce în ce mai mult.

În cazul unei relații, acest principiu se aplică întocmai, iar din această cauză orice
acțiune manifestată la nivel de gând, intenție sau faptă, poate determina stări de
bucurie și fericire sau dimpotrivă, poate cauza intrarea în suferință.
În primele două situații, am descris forme diferite de trădare care se manifestă de
regulă în fazele incipiente de apariție a dizarmoniilor.
Dacă situațiile neprielnice relației nu se rezolvă la timp, suferința se amplifică și
se extinde și la ceilalți centri energetici, producând efecte similare cu cele pe care
le produc bolile cronice.
După cum știți, bolile cronice sunt considerate nevindecabile și grăbesc sfârșitul
vieții, atât prin efectul lor direct, cât și prin efectele lor secundare.
Așa cum bolile cronice cauzează efecte secundare și în final, grăbesc sfârșitul
vieții, la fel și trădările netratate la timp pot cauza alte forme de suferință pentru ca
în final să grăbească sfârșitul relației.
PUTEREA CUNOAȘTERII 53

4. Diagnosticarea relației
Relația de cuplu este cea mai importantă formă de uniune a semenilor, întrucât
coeziunea a două energii de polarități diferite reprezintă motorul tuturor acțiunilor
vieții.
În momentul în care partenerii sunt dizarmonioși, relația de cuplu este supusă
riscului de a se slăbi sau chiar de a se destrăma, așa cum am observat în subcapitolul
precedent.
Având în vedere importanța relației de cuplu în raport cu toate celelalte tipuri de
relație, consider că orice intervenție subiectivă din afara relației, pe orice nivel de
conștiință, constituie un act de trădare. Prin acțiune subiectivă înțelegem orice
intervenție în favoarea persoanei mai apropiate vouă.
Pledez pentru a nu interveni în favoarea persoanei mai apropiate întrucât orice
intruziune a unei energii străine de relație poate submina și sabota relația cu
partenerul, stimulând astfel instinctul trădării.
De cele mai multe ori, trădarea este declanșată de accesul la alte resurse
energetice din afara cuplului, care vin pe direcția unuia dintre cei 7 centri energetici.
Deși societatea condamnă doar adulterul, în realitate este important să fim atenți
la toate ingerințele care pot distorsiona relația întrucât, deși unele par inofensive, în
realitate, acestea pot fi cauzele esențiale care duc la adulter și în final, la destrămarea
relației de cuplu.
Iată câteva exemple acceptate uneori cu bunăvoință de societate și de membrii
cuplurilor, dar care, dacă nu sunt bine armonizate cu nevoile reale ale partenerilor,
pot cauza efecte nedorite în relație:
• cel puțin unul dintre parteneri rămâne în relație prioritară cu membrii
familiei din care provine, cu toate că și-a întemeiat propria familie.
Atunci când pui pe primul loc relația cu familia din care provii,
subminezi propria relație și riști să nu mai întemeiezi niciodată o familie
autentică.
• cel puțin unul dintre parteneri pune pe primul loc relația cu copiii, înaintea
relației cu partenerul de viață.
• cel puțin unul dintre parteneri acceptă susținere și ajutor consistent din
partea unor persoane din afara relației. Nimic nu e gratuit în acest univers.
• cel puțin unul dintre parteneri pune activitatea profesională sau pasiunea pe
primul loc, înaintea relației de cuplu.
PUTEREA CUNOAȘTERII 54

• cel puțin unul dintre parteneri pune pe primul loc relația cu prietenii, înaintea
relației de cuplu.
Acestea sunt cinci defecte relaționale care, așa cum am afirmat, sunt tratate cu
îngăduință de partener și de societate în general.
Este bine să fim atenți la fiecare dintre aceste aspecte, întrucât relația de cuplu
poate fi subminată etapă cu etapă, fără să dăm atenția cuvenită aspectelor aparent
neimportante, dar care, pe termen lung, să cauzeze despărțirea.
Dacă vreodată se întâmplă să ajungeți în impas în relația voastră de cuplu, vă
sugerez să vă puneți următoarele întrebări:
1. În ultima lună de zile ați avut inițiativa de a face o supriză partenerului
vostru?
2. În ultimele două zile i-ați spus partenerului vostru „mulțumesc”?
3. Obișnuiți să vă cereți iertare în situația în care ați greșit flagrant și partenerul
vostru a simțit acest aspect?
4. În ultima săptămână, l-ați îmbrățișat tandru pe partener și i-ați spus că îl
iubiți?
5. În ultima săptămână, i-ați aranjat haina în momentul plecării la serviciu?
6. Obișnuiți să discutați problemele personale cu partenerul vostru, înainte de
a le discuta cu părinții, frații sau copiii voștri?
7. În ultima lună de zile ați servit doar voi doi masa în oraș?
8. În ultimele 6 luni, i-ați spus vreodată că îi apreciați eforturile și că îi
mulțumiți pentru că este în viața voastră?
9. Vă antrenați măcar de două ori pe săptămână spre a fi mereu în formă?
10. Citiți lunar cel puțin o carte de dezvoltare personală, astfel încât să fiți cât
mai bine conectați la nevoile voastre și ale partenerului vostru?
Acestea sunt 10 întrebări la care puteți da răspuns „Da” sau „Nu”, în funcție de
felul în care vă comportați în relație.
Iată modul în care vă puteți da o notă, ca membru al relației voastre:
• pentru minim 7 răspunsuri de „Da” - sunteți un partener de viață excelent.
• pentru 5-7 răspunsuri de „Da” – sunteți un partener de viață acceptabil.
• pentru mai puțin de 5 răspunsuri de „Da”- sunteți un partener de viață
repetent.
După cum vedeți, nu am cuantificat relația și nici pe partenerul vostru de relație,
ci v-am cuantificat pe voi înșivă, întrucât, în cea mai mare măsură, voi sunteți cei
care puteți influența cel mai mult relația.
PUTEREA CUNOAȘTERII 55
Am gândit în acest mod întrucât, de regulă, cei care se cultivă pe direcția
îmbunătățirii propriei vieți sunt primii care înțeleg necesitatea unei
transformări benefice în relație.
Dacă partenerul de cuplu încă nu s-a deschis la a studia și antrena în scopul unei
relații intens creatoare, este foarte posibil să nu fie suficient de bine pregătit la a se
implica într-un program de viață novator.
Atunci când partenerii comunică pe nivele energetice diferite, nu se înțeleg
unul pe celălalt, așa cum nu se înțeleg două persoane care vorbesc două limbi
diferite.
În astfel de cazuri, soluția rezolvării problemei rămâne doar în sarcina voastră, a
celor care vă cultivați viața.
De aceea, este necesar să vă antrenați cât mai mult, astfel încât să deveniți un bun
far de lumină pentru voi înșivă, pentru partener și pentru relația voastră.
Este important să depuneți toate eforturile spre a avea energii din ce în ce mai
înalte.
Atunci când aveți o frecvență de vibrație energetică ridicată, vă raportați cu
prioritate la valorile constructive și benefice ale relației.
Trăind pe niveluri de înaltă conștiinţă, amplificați valorile benefice într-o
asemenea măsură încât energiile care v-au îndepărtat devin minimale și
nesemnificative.
Pe acest fond veți manifesta compasiune față de tot ce este în voi și în jurul vostru,
căutând să cultivați cele mai bune valori generatoare de bine și fericire.
Astfel, vă dați șansa să trăiți o viață din ce în ce mai armonioasă, manifestând
smerenie și atitudine constructivă în orice situație v-ați afla.
În timp, este posibil să fiți încercați de fluxuri de energii negative străine care au
tendința de a vă împinge pe terenul îndoielii și astfel, ați putea ajunge să credeți că
relația voastră nu mai poate fi salvată.
Așa cum am afirmat, în viața noastră ajung doar ființe care au de îndeplinit o
anumită misiune. De asemenea, în astfel de cazuri și noi avem o misiune de
îndeplinit în viața partenerului nostru. În momentul în care relația a ajuns în impas,
înseamnă că misiunea partenerilor tinde să eșueze.
Starea de impas a relației este similară cu suferința unei persoane. Așa cum există
persoane care s-au trezit din comă și apoi au trăit zeci de ani, la fel și relațiile intrate
în suferință se pot vindeca, chiar și atunci când se crede că nu se mai poate salva
nimic.
Din păcate, în cazul conflictelor, există tendința de a minimaliza valorile pozitive
ale relației și cel puțin unul dintre parteneri se va concentra pe cele care au produs
suferința.
PUTEREA CUNOAȘTERII 56
Din această cauză, multe relații ajung să se piardă, iar după despărțire, același
partener care a negat relația și a împins-o spre destrămare, ajunge să regrete că nu a
evaluat bine situația, pierzând astfel valori pe care nu și le mai poate recupera
niciodată.
De aceea, în foarte multe situații, după despărțire, partenerul care a declanșat
conflictul și l-a întreținut, dorește să revină în relație fiind mânat de dorința de a o
repara.
Este și aceasta o soluție cât de cât acceptabilă, dar e mai bine să nu se ajungă la
separare. În caz de separare, între parteneri se formează o prăpastie care poate marca
relația pentru totdeauna, așa cum o tăietură la nivelul pielii lasă o cicatrice care ne
poate marca pentru toată viața.
Având în vedere toate aceste considerente, este bine să avem cât mai multă
înțelegere față de partener și să îl ajutăm cât putem de mult, spre a fi din ce în ce
mai aproape de calea dreaptă, atât în viața sa personală, cât și în relația de cuplu.
În cele ce urmează, în cadrul acestui capitol, vom prezenta câteva moduri prin
care putem remodela relația pe un drum mai bun, iar în capitolele următoare, vom
aborda ființa umană în contextul întregului univers din care facem parte, căutând
astfel să devenim mai buni și mai drepți.

5. Vindecarea relației de cuplu


Unul dintre cei mai mari vizionari oameni de pe pământ a fost Albert Einstein.
Deși noi îl cunoaștem doar ca savant, a fost și un tată foarte bun.
La un moment dat, într-o scrisoare adresată fiicei sale, Einstein a afirmat:
„Există o forță extrem de puternică pentru care, cel puțin până în prezent,
ştiința nu a găsit o explicație formală. ... Această forță universală este
IUBIREA. ”
Deși la vremea aceea, Einstein nu avea dovezi științifice cu care să fundamenteze
afirmațiile futuriste din scrisoare, acum, după atâția ani, realizăm că acest om a fost
un mare geniu al intuiției și clarviziunii.
În zilele noastre, cercetările și tehnologia avansată au demonstrat impactul măreț
pe care îl poate avea iubirea - energia generată la nivelul sufletului.
În primul capitol al cărții, am descris pe larg potențialul energetic al inimii, în
raport cu toate celelalte energii din ființa umană, spre a ne convinge că forța
PUTEREA CUNOAȘTERII 57
energiilor declanșată la acest nivel (emoția) ne poate susține în toate demersurile
vieții, în special în comunicarea cu semenii.
Pentru a construi un program de vindecare peren și bine susținut din punct de
vedere energetic, vă recomand să parcurgeți următoarele etape:
1. Parcurgeți lucrarea „Puterea cunoașterii” în întregime spre a înțelege în
profunzime metodele de abordare holistică a vieții.
2. Diagnosticați relația, conform subcapitolului 4.
3. Evaluați tipurile de trădare, conform subcapitolului 3.
4. Aplicați terapiile cunoașterii, conform capitolului V.
5. Aplicați programe de creștere spirituală, fizică și emoțională utilizând toate
metodele de coaching pe care le cunoașteți!

După ce ați parcurs toate aceste etape, veți avea mari șanse să căpătați încredere
în voi și în puterea voastră de a reuși, spre a vă construi relația pe un țel cât mai bun
și mai frumos.
Dacă partenerul vostru este deschis la cunoaștere, vă sugerez să îl cooptați în
lucrarea voastră! Lucrând împreună, veți avea șansa să vorbiți aceeași limbă, să vă
înțelegeți din gesturi și din simțiri, asigurându-vă astfel un confort din ce în ce mai
bun în relație.
Pe acest fond, puteți crea noi și noi programe de evoluție spirituală, socială și
materială, devenind astfel un nucleu puternic de creație, atât pentru cuplu, cât și
pentru mediul în care trăiți.
Atunci când lucrați împreună, la unison, viața voastră poate deveni mai frumoasă
și mai înfloritoare.
Pentru a da consistență prezentului program, în cele ce urmează vom interpreta
efectele fiecăreia din cele cinci acțiuni:

1. Parcurgeți lucrarea „Puterea cunoașterii”.


Relațiile dintre noi și semenii noștri și în general, față de toate entitățile din
univers, sunt defintorii pentru viața noastră.
Pentru a le pune în valoare cât mai bine, este necesar să ne cunoaștem pe noi
înșine spre a înțelege contextul energetic în care trăim, iar apoi să aplicăm cu
maximă eficiență toate instrumentele pe care le avem.
Prezenta lucrare abordează atât viața percepută la nivel cognitiv, cât și viața
trăită la nivel subtil - acolo de unde putem primi cea mai mare susținere în viața și
creația noastră.
PUTEREA CUNOAȘTERII 58
Atunci când ne putem influența fenomenele energetice din plan subtil, ne putem
guverna viața mult mai ușor în scopul binelui.
Astfel, putem constitui argumente clare și bine definite pentru fundamentarea
programelor de îmbunătățire a condiției noastre umane.

2. Diagnosticați relația, conform subcapitolului 4.


Orice acțiune de îmbunătățire a unei situații pornește de la o diagnosticare a
stărilor inițiale. De aceea, vă recomand să parcurgeți lunar procedurile prezentate în
subcapitolul 4 și apoi să vă faceți un grafic cu evoluția notelor care rezultă din
chestionar.
Acest model vă va stimula să vă îmbunătățiți comunicarea și manifestarea, astfel
încât să deveniți un partener din ce în ce mai bun și mai util în relație, iar relația
voastră să devină din ce în ce mai puternică pe termen lung.

3. Evaluați tipurile de trădare, conform subcapitolului 3.


Deși termenul „trădare” este un cuvânt greu de acceptat, în fiecare clipă, în
universul nostru se produc milioane de trădări energetice. Aceste fenomene se
produc din cauza caracterului fluid și oportunist al energiilor.
De exemplu, fiecare celulă din noi își îndreaptă vectorul energetic pe direcția din
care vine energia cu polaritate mai mare.
.. De aceea, daca nu suntem suficient de puternici, celulele noastre ne pot trăda în
mod instantaneu slujind alte „interese” străine intereselor noastre pe termen lung.
Așadar, dincolo de mintea noastră, toate entitățile din interiorul și din jurul nostru
sunt dirijate de cursul energiilor din univers.
Acest fenomen este oglindit cu mare har în Biblie, unde se afirmă:
„Celui ce nu are, i se va mai lua și celui ce are, i se va mai da.”

Atunci când am citit prima dată fraza de mai sus, mi-am zis că religia promovează
o mare nedreptate, întrucât nu arată compasiune față de cei sărmani. În timp, am
realizat că religia a oglindit în această frază o lege a universului, iar legile
universului sunt infailibile.
Așadar, acel care se va antrena spre a deveni puternic, va fi un învingător,
iar cel care se va ignora pe sine, va fi un pierzător.
De noi înșine depinde suportul pe care ni-l asigurăm, în raport cu toate entitățile
energetice din univers.
Din punct de vedere energetic, aceste fenomene pot fi interpretate în felul
următor:
PUTEREA CUNOAȘTERII 59
avem 7 centri energetici care lucrează la unison, iar fiecare dintre aceștia poate avea
influență asupra întregului din care facem parte.
.. Un centru energetic poate fi în două ipostaze şi anume:
• are potențial mai mic decât cel al partenerului;
• are un potențial mai mare decât al partenerului.

a. În cazul în care potențialul nostru energetic este mai mic decât al


partenerului, este important să acceptăm ideea că acesta va conduce
relația conform nivelului său de conștiință.
Dacă nu suntem mulțumiți de felul în care suntem conduși, atunci este momentul
să ne antrenăm spre a deveni conducătorii relației noastre pe drumul care credem că
se potrivește cel mai bine relației.
Cultivarea relației autentice nu constă în declanșarea luptei pentru putere,
ci în replierea în smerenie și în aplicarea terapiilor cunoașterii.
De asemenea, este indicat să practicați orice altă formă de antrenament care vă
ridică vibrația energetică. Pe acest fond, veți primi ceea ce meritați în noua ipostază
energetică, asigurându-vă astfel șansa să vă clădiți viața pe un țel mai bun și mai
frumos.

b. În cazul în care potențialul propriu este mai mare decât al partenerului


și totuși ați ajuns să trăiți starea de nemulțumire, înseamnă că mai aveți
de lucrat cu voi înșivă spre a vă întări și mai mult pe drumul împlinirii.
Pentru a fundamenta punctele „a” și „b”, vom analiza fenomenele energetice la
nivelul centrilor energetici, conform procedeelor aplicate în capitolul 4, respectiv,
„trădarea de la nivelul a doi centri energetici similari”.

Fig 10. a. Situația energetică a celor doi centri înainte de terapie.

Conform desenului de mai sus, partenerul I nu a avut suficient suport de la centrul


energetic numărul 2, iar partenerul de relație a fost atras de câmpul energetic mult
mai puternic al unui partener terț.
PUTEREA CUNOAȘTERII 60
Pentru a restabili echilibrul în relație, partenerul I va lucra cu sine, prin terapii de
coaching, spre a-și îmbunătăți sistemul energetic la centrul energetic numărul 2 și
astfel va restabili relația pe un trend benefic și sănătos.
Acest model energetic este prezentat în desenul următor.
Fig 10. b. Situația energetică a celor doi centri energetici după antrenament.

Analizând interacțiunea energetică dintre cei doi, constatăm că prin


antrenament, partenerul I și-a amplificat foarte mult energia pe centrul energetic
deficitar, atrăgând astfel ca un magnet centrul energetic al partenerului din relația
perenă.
Ca urmare a acestui proces, relația dintre partenerul II și partenerul terț s-a rupt
definitiv.
Acest fenomen a fost posibil și ca urmare a „intervențiilor” celorlalți 6 centri
energetici care au conlucrat la unison prin creșterea stării de empatie în relația de
cuplu.

4. Aplicați „TERAPIA CUNOAȘTERII” conform Capitolului V.


Din proprie experiență, am învățat că o carte devine mai importantă și mai utilă
atunci când dăruiește cititorului „instrumente” de lucru pe care să le poată aplica
pentru tot restul vieții.
Pornind de la acest principiu, am conceput capitolul V astfel încât să coagulăm și
să experimentăm cunoașterea revelată în întreg parcursul acestei cărți
Recomand să lecturați și să aplicați procedurile prezentate în capitolul V și astfel,
veți avea mari șanse să vă pliați pe nevoile de astăzi și din viitor, atât în relația cu
partenerul de viață, cât și în toate relațiile pe care le trăiți.
Este foarte important să știți care sunt limitele în care aveți voie să utilizați
puterea. Un om cu adevărat puternic este acela care nu își irosește puterea în scopuri
inutile.
De aceea, vă recomand ca atunci când dobândiți putere asupra unei ființe dragi s-
o iubiți cu detașare așa cum ați iubi o floare.
PUTEREA CUNOAȘTERII 61
Cu cât știți să udați mai bine o floare, cu atât mai mult aceasta își va răspândi
mireasma, iar pe acest fond, aveți șansa să beneficiați de pe urma darului vostru.
Nu veți strivi fructul iubirii prin control exacerbat și uzurpare de putere, ci îl veți
îngriji cu atitudine detașată și compasiune, spre a vă hrăni din acesta o cât mai lungă
perioadă de timp.

5. Aplicați programe de creștere spirituală, fizică și emoțională


utilizând toate metodele coaching pe care le cunoașteți.
Studiile biologice confirmă faptul că pe măsură ce înaintăm în vârstă celulele ni
se refac din ce în ce mai greu. Așadar, orice am întreprinde pe această direcție, cu
toții ne îndreptăm spre un sfârșit implacabil.
Deși parcurgem acest traseu, fiecare avem puterea de a ne îmbogăți ființa în orice
moment al vieții, aducând în noi din ce în ce mai multă cunoaștere.
Având la bază o argumentație solidă pentru viața cât mai sănătoasă, putem trăi
din ce în ce mai frumos și mai complet. De aceea, vă sfătuiesc să încercați să vă
constituiți un model de viață în care cultura sinelui să devină prioritară în fața tuturor
celorlalte priorități.
Deși unii ar interpreta această acțiune ca fiind un act de egoism, în realitate, atunci
când deveniți mai buni, relațiile voastre devin din ce în ce mai sănătoase. În acest
caz, efectele pe termen lung ale relațiilor vor fi din ce în ce mai benefice, atât pentru
sine, cât și pentru semeni.
Relația cu partenerul de viață este primordială. Așa cum nu poate crește un copac
falnic în deșert, la fel nicio relație frumoasă și durabilă nu poate fi clădită pe un
teren gol.
De aceea, pentru a trăi o relație cât mai împlinitoare, este necesar să o clădim într-
un context relațional favorabil și bogat din toate punctele de vedere.
Având în vedere acest aspect, în capitolul următor, vom aprofunda relațiile cu
entitățile energetice din univers, astfel încât să construim în noi și în jurul nostru o
oază de bucurie și fericire.
PUTEREA CUNOAȘTERII 62
PUTEREA CUNOAȘTERII 63

Capitolul III

PUTEREA CUNOAȘTERII ÎN
UNIVERSUL UMAN

1. Puterea cunoașterii în
relațiile de familie

1.1. Tabloul relațiilor de familie


Ne naștem și ne dezvoltăm într-o familie, entitate energetică care ne asigură
protecția și formarea noastră ca oameni pe acest pământ.
Chiar dacă de la un moment dat ajungem să ne luăm zborul spre a ne construi
propriul cămin, între membrii familiei din care provenim se dezvoltă relații care se
mențin toată viața.
Fenomenul apartenenței la familia de origine este interpretat foarte frumos de un
proverb spaniol care afirmă:
„Familia este o frânghie ale cărei noduri nu se desfac niciodată.”
Așa cum într-o relație polarizantă, cum este cea de cuplu, nu curge numai lapte
și miere, la fel și în relațiile familiale nu există o armonie perfectă.
PUTEREA CUNOAȘTERII 64
Atunci când între două sau mai multe persoane se constituie relații pe termen
foarte lung, între acestea se pot declanșa conflicte.
Conflictele pot apărea pe fondul luptei pentru cucerirea nucleelor de putere din
cadrul familiei.
Lupta pentru putere se manifestă prin tendința de a năvăli pe „spațiul” aproapelui
cu scopul de a-i uzurpa valorile.
De cele mai multe ori, conflictele se petrec doar în planurile subtile.
Deși majoritatea conflictelor se manifestă fără să se ajungă la dialoguri verbale,
pot produce suferințe care de multe ori pot depăși nivelul celor cauzate de
conflictele declanșate la nivelul trupurilor.
De aceea, este absolut necesar ca între membrii unei comunități să existe un
dialog permanent. Prin dialog se eliberează o mare parte din încărcătura emoțională
care se adună în ființa noastră, ca urmare a nemulțumirilor care se manifestă în timp.
Având în vedere acest fenomen, vă recomand ca atunci când aveți o nemulțumire
față de un membru al familiei și față de orice altă persoană, să încercați să apelați la
dialog conștient și înțelept, astfel încât să generați programul de eliberare a
suferințelor înmagazinate în câmpurile voastre subtile.
Nu este cazul să ne alarmăm la gândul că trăind într-o familie, trăim de fapt într-
un câmp de bătălie. Dacă suntem ființe orientate spre iubire și acceptare, putem
transforma relațiile noastre de familie în oaze de fericire și bucurie.
De la început este necesar să acceptăm ideea că ne naștem și ne dezvoltăm într-o
familie care poate avea zeci de ramificații, iar fiecare relație pe care o avem în cadrul
acesteia, nu este întâmplătoare.
Într-o familie există două tipuri de relații și anume:
• relațiile din planul vertical.
Relațiile din planul vertical sunt determinate de legăturile genetice care vin de la
moșii și strămoșii noștri și se transmit de la o generație la alta până la cei mai tineri
moștenitori.
• relațiile din planul orizontal.
Relațiile din planul orizontal sunt reprezentate de legăturile polarizante care se
stabilesc pe parcursul vieții. Acestea sunt reprezentate de relațiile cu partenerii de
viață, frații, verii și toți acei care se împreunează cu membrii familiei voastre
Orice ființă vine în familia voastră de suflete ca urmare a necesității de a ne
ajuta la îndeplinirea unui anumit scop.
„Ajutorul” se poate manifesta prin conlucrare sau prin conflict, în funcție de
energiile pe care le vehiculați.
PUTEREA CUNOAȘTERII 65
La un moment dat, în lucrarea noastră am afirmat: acolo unde apar două ființe, se
naște și lupta pentru putere. În cazul unei familii numeroase, lupta pentru putere
poate avea valențe și intensități diverse, în funcție de tipul de relație care se
stabilește între membri.
În relațiile stabilite pe bază de suport genetic, avem următorul tablou de familie.
Fig. 11. Tabloul relațiilor de familie

Conexiunile numerotate cu cifre romane reprezintă nivelul de relaționare


energetică între membrii unei familii de suflete, după cum urmează:
• relații de categoria I-a: relația de cuplu.
• relații de categoria a II-a: relații care vin pe linie genetică directă: părinți,
copii, frați.
• relații de categoria a III-a : relații stabilite pe linie genetică indirectă:
bunici și nepoți.
• relații de categoria a IV-a: relații polarizante pe linie orizontală: veri,
cumnați, nași, etc.
• relații de categoria a V: relații de afiliere la alte familii de suflete.
Deși în cadrul familiei se pot naște conflicte, nu este productiv să o abandonăm
spre a rătăci de unul singur pe drumurile vieții.
Trăind în familie, sunteți protejați și susținuți în special în momentele grele.
PUTEREA CUNOAȘTERII 66
Acest fapt este dovedit și de rezultatele cercetărilor statistice. Astfel, s-a
demonstrat că speranța de viață a unui om implicat într-o familie, este mai mare cu
7 ani decât cea a unui celibatar.
Diferența colosală dintre durata de viață a unui om căsătorit față de cea a unui
celibatar, este darul pe care îl primesc de la Dumnezeu pentru că au ales să trăiască
într-o familie, asumându-şi astfel, atât momentele grele, cât și bucuria de a trăi.
Unul dintre atuurile reușitei într-o relație este atitudinea de acceptare.
Cu cât vom reuși să trăim mai mult în acceptare și iubire față de membrii familiei,
cu atât vom crește șansa spre a deveni mai bogați din toate punctele de vedere.
Una dintre cele mai des întâlnite situații de neacceptare în cadrul unei relații este
judecata aproapelui.
Este foarte important să știți că atunci când cineva vă judecă, de fapt, în ființa lui
există o energie similară cu a voastră, dar de polaritate opusă.
Acest fenomen a fost oglindit în mod cu totul vizionar de către oratorul, Matt
Kahn, care a spus:
„Atragi ceea ce judeci până când nu mai judeci ceea ce atragi.”
Cea mai înțeleaptă alegere pe care o ai de făcut atunci când te simți afectat de
atitudinea aproapelui tău care te judecă și te hulește, este să te retragi în tine, să
cultivi cele mai alese sentimente de iubire și iertare, astfel încât să te vindeci de acea
energie care l-a provocat.
Prin propria vindecare, veți simți bucuria de a trăi ca ființe libere pe acest pământ.
De asemenea, fiind eliberați de energiile conflictelor, veți contribui la rândul vostru
la vindecarea aproapelui vostru și a întregii familii de suflete din care faceți parte.
Să nu vedeți în aproapele vostru un competitor sau un dușman, ci un bun
coleg și îndrumător pe calea adevărului!
Antrenându-vă în acest demers, veți aplica terapia cunoașterii pornind de la
categoriile de relații mai apropiate - spre cele mai îndepărtate, astfel încât să generați
în jurul vostru un câmp de protecție din ce în ce mai bun, atât pentru sine cât și
pentru semeni.
Având în vedere faptul că sunteți componenții unei familii și împreună formați o
cupolă energetică comună, în care simțămintele unuia se transmit în întregul mediu
familial, este important să căutați să vă puneți în slujba rudelor voastre ori de câte
ori vi se ivește ocazia.
Pentru a fi cât mai metodici și mai meticuloși în managementul relațiilor cu
membrii de familie, vă sugerez să desenați pe o coală de hârtie tabloul de familie,
astfel încât să nu uitați pe nimeni dintre acei care contribuie la bagajul vostru
energetic.
Având în față acest tablou, veți căuta să întrețineți relații benefice cu toți membrii
familiei și în special cu acei care contează cel mai mult în bagajul vostru energetic.
PUTEREA CUNOAȘTERII 67

Așa cum am mai afirmat, deși facem parte din aceeași familie, în numeroase
situații pot apărea conflicte.
Deși cele mai multe dintre acestea nu se manifestă la nivel verbal, în realitatea
subtilă, conflictele ne pot afecta atât pe noi cât și pe cei de lângă noi. Pe acest fond,
se pot instala suferințe atât în noi cât și în cei cu care suntem în conflict.
Spre a fi cât mai aproape de calea adevărului în relație cu membrii familiei, este
necesar ca în mod periodic să aplicați terapia cunoașterii.
E posibil să nu fiți înțeleși de către cei din jur atunci când veți dori să aplicați
terapia cunoașterii. De aceea, cel puțin la început, vă sugerez să lucrați cu voi înșivă
în mod individual, într-un loc special amenajat, astfel încât să nu deranjați și să nu
fiți deranjat.
În timp, pe măsură ce membrii familiei vor înțelege importanța și utilitatea
acțiunilor voastre, le puteți dărui și lor prezenta lucrare și astfel veți avea șansa să
împărtășiți cu dânșii acest program de optimizare a vieții.
Prin astfel de acțiuni, vă puteți constitui un suport din ce în ce mai bun, care vă
poate susține atât în încercările vieții, cât și în momentele de ascensiune.

1.2. Comunicarea în relațiile de familie


Așa cum am afirmat, relația de cuplu este cea mai importantă entitate energetică
în care suntem implicați. De aceea, toate celelalte relații se subordonează acesteia
și o slujesc.
Pentru a vă menține mereu pe un nivel de conștiință cât mai bun, este necesar să
aplicați principiul subordonării relațiilor în toate raporturile de comunicare cu
semenii. Conform acestui principiu, relațiile de categorie inferioară se subordonează
și slujesc cu compasiune relațiile de categorie superioară.
Orice uzurpare a acestor reguli perturbă energiile familiei, cauzând suferințe cel
puțin la nivelul membrilor afectați în mod direct.
De regulă, în familiile sănătoase și puternice, ierarhia relațiilor se respectă în mod
tacit până la cele mai mici detalii. În astfel de cazuri, liderii lor sunt stimulați spre a
genera valori din ce în ce mai însemnate, cultivând în familie noi nuclee de putere
care în timp vor amplifica puterea înaintașilor lor.
Așa cum nu există pădure fără uscături, la fel nu există nici familii în care să nu
existe și membri care să sufere. Se întâmplă un astfel de fenomen întrucât familiile
adună atât darmă, cât și karmă.
„Darma” este reprezentată de acțiunile care produc efecte benefice, iar „karma”
este reprezentată de acțiunile care produc suferință.
PUTEREA CUNOAȘTERII 68

În mod obișnuit, acei care acumulează darma, ajung să acceadă pe treptele


puterii, acei marcați de karma duc povara familiei, ajungând de multe ori să
capoteze înainte de a le fi venit timpul.
Atunci când într-o familie există membri puternici din punct de vedere energetic,
crește riscul să existe și membri marcați de suferințe grele.
De obicei, energiile negative cauzate de karma de familie se eliberează cu
prioritate prin membrii mai slabi din punct de vedere energetic. De aceea, cele mai
grele boli pot afecta pe membrii nou născuți sau pe cei marginalizați și ignorați.
Acesta este și motivul pentru care în cuplurile cu membri puternici se nasc cei
mai mulți copii cu sindromul Down, autism sau alte boli degenerative.
De asemenea, din aceeași cauză, unii membri care nu primesc drepturile
dobândite prin naștere, ajung să eșueze în misiunea lor, având obiceiuri vicioase și
toxice. În astfel de situații, viciile lor sunt forme de revoltă față de familie și față de
sinele lor divin.
Evoluția familiei este determinată de evoluția tuturor membrilor care împreună
formează un cocon energetic similar cu cel al unui individ.
Atât ascensiunile, cât și căderile pe scara vieții, sunt rodul acțiunilor întregii
familii. De aceea, este necesar ca toți membrii să-i sprijine și să-i susțină deopotrivă
atât pe cei din lumină, cât și pe cei din umbră, astfel încât viața tuturor să fie cât mai
ușoară și mai frumoasă.
De regulă, cei marginalizați și ignorați ajung să sufere chiar dacă se forțează să
pozeze în susținători necondiționați ai liderilor, întrucât în sinea lor ar dori să fie și
ei în cămașa de lider.
Pentru a le ușura suferința și frustrarea celor suferinzi, este necesar ca liderii să
fie atenți cu cei care au nevoie de ajutor și să îi aducă mereu în atenția familiei spre
a fi înconjurați cu toată compasiunea.
Atunci când un suflet este înconjurat cu iubire, se întărește și se repliază pe
calea dreaptă.
Un exemplu vizionar de terapie a suferințelor, care se manifestă la unii membri
din familiile de suflete, este practicat în tribul african Babemba. În cele ce urmează,
vom prezenta o relatare în acest sens.

Relatare. Lecția iertării din tribul African Babemba.


În Africa de Sud, într-o zonă izolată și aridă, trăiește o cumunitate de câteva
zeci mii de oameni care formează tribul Babemba.
Trăind în izolare, membrii tribului Babemba au propriile legi de „pedepsire” a
celor care încalcă legile de conduită morală și civică din trib.
PUTEREA CUNOAȘTERII 69
De exemplu, în cazul în care un membru greșește flagrant, acesta nu este închis,
așa cum se întâmplă în planul social cunoscut majorităţii oamenilor, ci este trecut
printr-un ritual public de iertare care se desfășoară după următorul scenariu:
§ comunitatea se adună în centrul satului spre a trece printr-un ritual de iertare
pe cei care greșesc.
§ persoana acuzată de abateri de la conduita tribului se așază în centrul arenei,
fiind înconjurată de membrii tribului. Aceștia se țin de mână și formează un
cerc în jurul persoanei supuse ritualului.
§ la începutul ceremoniei, persoana acuzată face o mărturisire sinceră și
detaliată a faptelor sale.
§ rând pe rând, câțiva dintre membrii tribului iau cuvântul și pun în evidență
calităţile și faptele bune ale persoanei din centrul scenei.
§ la sfârșitul ceremoniei, membrii tribului dansează în jurul persoanei în cauză
și îi cer iertare întrucât nu au fost suficient de vigilienți în a o proteja să nu
greșească.
La finalul întrunirii, persoana supusă ritualului este redată în grija familiei din
care provine.
Putem învăța din programele acestui ritual și să constituim în familiile noastre
un model de iubire necondiționată față de noi înșine și față de semeni, astfel încât
fiecare dintre aceștia să se simtă iubit și protejat.

1.3. Raporturile de forțe din familie


Este foarte important să înțelegem care ne este rolul într-o familie.
Deși pe măsură ce evoluăm înțelegem din ce în ce mai bine legile vieții, este bine
să căutăm să trăim cât mai aproape de cei mai înțelepți și mai puternici oameni din
preajma noastră și să-i slujim cu scopul de a-și împlini misiunea.
Astfel, putem asimila cele mai bune lecții de cunoaștere direct de la cei care ne
ghidează și ne susțin. Trăind în proximitatea celor înțelepți și plini de succes, vom
avea șansa să devenim și noi, la rândul nostru, ființe înțelepte și pline de succes.
Pentru a nu irosi calitățile cu care suntem înzestrați, este important să punem în
valoare cele mai bune argumente astfel încât să ne ușurăm parcursul pe drumul pe
care ni l-am ales.
Cele mai importante valori ne sunt date prin intermediul familiei din care ne
tragem. De aceea, este bine să fim cât mai bine conectați la valorile familiei.
PUTEREA CUNOAȘTERII 70
Trăind în strânsă comuniune cu familia, ne crește șansa să fim susținuți de cei
dragi și apropiați. În cele ce urmează, vom prezenta câteva elemente esențiale în
ceea ce privește raporturile de forțe din familie.

a. Relația cu părinții și ceilalți înaintași.


Părinții și ceilalți înaintași reprezintă principala resursă de viață. Prin ei am venit
pe acest pământ și tot ei sunt cei mai importanți susținători și sprijinitori ai noștri.
La începutul capitolului, am inserat proverbul spaniol care afirmă că „familia este
o frânghie a cărei noduri nu se desfac niciodată.”
Proverbul se referă în special la relația cu înaintașii noștri, întrucât, deși la un
moment dat ne desprindem de casa părintească, deși unii dintre înaintași pot pleca
de pe pământ, rudele ne însoțesc și ne susțin în plan subtil, pe parcursul întregii
vieți.
După cum știm, resursele genetice sunt un suport esențial pentru viață. Noi, ca
ființe, suntem parte din structura genetică a înaintașilor noștri.
Atunci când manifestați iubire și recunoștință față de înaintași, în mod automat
manifestați același sentiment și față de voi înșivă, întrucât stările pe care le emiteți
revin asupra voastră, atât prin resursa voastră genetică, cât și prin oglinzile infinite
ale întregului univers.
Fenomenul de perpetuare a valorilor sufletești și spirituale pe linie genetică a fost
demonstrat pentru prima dată de Bruce Lipton, specialist în biologie celulară,
nominalizat la premiul Nobel pentru Biologie.
În lucrarea sa, „Biologia credinței”, Bruce Lipton a afirmat că genele umane pot
influența cursul energiilor din noi cu un procent de cel puțin 33%.
Influența pe cale genetică poate crește foarte mult în situația în care familiile
rămân înregimentate în șabloane relaționale care se mențin și se perpetuează de la
o generație la alta.
De obicei, în astfel de cazuri, influența resurselor genetice poate fi atât de mare,
încât unii ajung să trăiască viața înaintașilor lor. De aici provine și cunoscutul
proverb: „Sângele apă nu se face”.
Din cele prezentate până acum, avem toate motivele să susținem părinții și
înaintașii noștri ca și cum ar fi o parte componentă importantă din ființa noastră.
Dacă pe parcursul vieții ajungeți la concluzia că aceștia vă pedepsesc pe nedrept,
să nu le răspundeți în aceeași manieră!
Așa cum nu vă pedepsiți pe voi înșivă atunci când greșiți, la fel să nu
pedepsiți pe înaintașii voștri, întrucât pedeapsa îndreptată asupra lor este, în
final, o pedeapsă îndreptată asupra voastră.
Este important să acceptăm că între părinți și copii pot să apară și conflicte.
Fiecare generație are propriul cocon de energie. De aceea, între generații se naște
un conflict latent care, dacă nu este dezamorsat, se amplifică de-a lungul timpului.
PUTEREA CUNOAȘTERII 71
De obicei, în caz de conflicte, cel mai mult sunt afectați părinții, întrucât structura
lor energetică este mai sensibilă datorită vârstei lor înaintate.
De aceea, chiar dacă de cele mai multe ori tinerii au dreptate în aspirațiile lor,
este bine ca aceștia să primească cu respect și blândețe observațiile părinților și să
caute pe cât posibil să manifeste ascultare și recunoștință.
Este evident că generațiile noi nu pot călca în mod identic pe urmele părinților
pentru că, de cele mai multe ori, acestea sunt șterse de vuietul civilizației.
Cu toate acestea, este necesar să vă preţuiți înaintașii în mod necondiționat.
Prin felul în care vă prețuiți părinții, vă prețuiți pe voi înșivă.

b. Relația cu copiii și ceilalți descendenți.


Am întâlnit multe situații în care părinții își atribuie rolul de dictatori și a toate
știutori, sperând ca prin atitudinea lor să își perpetueze puterea și cunoașterea.
Lumea a evoluat într-un mod vertiginos în epoca informațională. Dacă în trecut
viața se învăța din educația pe care o primeam din familie, acum cu toții avem acces
la cunoaștere, încă din fragedă copilărie, accesând universul informațional infinit
prin intermediul gadget-urilor.
De foarte multe ori informația utilă poate fi impregnată și cu energii parazite, mai
puțin benefice. De aceea, în perioada de asimilare a cunoașterii, cel mai important
rol al părinților și educatorilor este acela de a filtra informația astfel încât aceasta să
fie cât mai pură.
Deși am avea tendința să ne așezăm în fața copiilor și să-i apărăm de toate
pericolele care-i pot afecta, cel mai sănătos este să ne așezăm în spatele lor și să îi
ghidăm cu blândețe, lăsându-le astfel libertatea de a căuta și descoperi.
Copiii ni se dau cu scopul de a-i susține spre a-și îndeplini menirea. Așadar,
copiii nu sunt slujitorii noştri, ci roadele misiunii noastre în această viață. De aceea,
noi ca părinți suntem sprijinitorii lor spre a-i susține să-și îndeplinească misiunea.
Este, de asemenea, important să știm până unde să meargă sprijinul față de copii.
Atât timp cât copiii au nevoie de creștere și întreținere, este menirea noastră să o
facem, dar din momentul în care vine vremea ca aceștia să se întrețină singuri, nouă
ne revine menirea să le dăruim iubirea, îndrumarea și pacea.
Atunci când copiii devin adulți, le revine menirea să devină oameni puternici pe
picioarele lor, astfel încât să își clădească la rândul lor propria familie pe care să o
susțină din preaplinul creației lor. În tot acest demers, suntem sprijinitorii lor
detașați, iubind cu dăruire în mod egal pe toți membrii familiei nou-întemeiate.
Orice dar pe care îl faceți rămâne „dar”, atât timp cât nu este condiționat.
Nu condiționați darurile! Acest principiu este necesar a fi aplicat cu atât mai mult
în familia voastră, întrucât din valorile pe care le transferați urmașilor, sunt bunuri
care vor întări și universul vostru.
PUTEREA CUNOAȘTERII 72

c. Relația dintre frați.


Frații ne sunt dăruiți cu scopul de a ne ajuta reciproc să răzbatem pe drumurile
vieții și de a ne sprijini în momentele de încercare.
Cât suntem mici, frații ne sunt atât de apropiați din punct de vedere energetic și
empatic, încât am putea să îi catalogăm ca părți ale ființei noastre.
De aceea, de cele mai multe ori, frații care sunt de vârste apropiate se polarizează
reciproc (unul se deplasează spre energii yang, iar celălalt spre energii yin), iar
împreună vor constitui un întreg mult mai cuprinzător.
De multe ori, frații ajung să facă echipă de monolit, în special atunci când cel
puțin unul dintre ei ajunge în momente de suferință.
În momentul în care ne întemeiem propria familie, este foarte important să
redistribuim rolul fraților, întrucât pe primul loc trec realitățile cu partenerul de viață
și cele cu proprii copii, față de care avem responsabilitatea să-i creștem și să-i
susținem.
În acest caz, frații vor primi doar rolul de consultanți și sprijinitori în momentele
în care avem nevoie de ajutor.
Datorită relației de sânge, sunt dese situațiile în care atât părinții cât și frații au
tendința de a se infiltra în viața cuplurilor.
Imixtiunea rudelor în viața unui cuplu, de cele mai multe ori, este subiectivă
întrucât va lua partea rudei de sânge. Acesta este și motivul principal pentru care
cuplurile ajung să se despartă.
Procesul de despărțire în relația de cuplu se produce pe fondul falsei impresii că
fratele (sau altă rudă de sânge) creează o oază de vindecare pentru unul dintre cei
doi membri ai relației aflată în dificultate. În realitate, de cele mai multe ori, acel
suport este un subterfugiu efemer și înșelător, de care unul dintre partenerii de cuplu
se folosește pentru a-și asigura un avantaj în lupta cu partenerul de viață.
De obicei, părăsirea unei relații de cuplu, în special în situația în care au rezultat
copii, este de fapt eșuarea misiunii celor doi parteneri.
Așadar, oaza de aparentă siguranță oferită de o rudă de sânge pentru unul dintre
parteneri, poate fi în realitate un act de sabotare a relației de cuplu.
Nu are ce căuta un intrus în conflictul dintre partenerii de cuplu întrucât poate
distorsiona echilibrul și astfel, riscă să dărâme o creație divină. Relația polarizantă
dintre un bărbat și o femeie este deasupra tuturor relațiilor pământene.
Ținând cont de acest fenomen, atunci când cineva din familia voastră este
căsătorit, iar relația lui este în dificultate, vă recomand să nu vă mai raportați în mod
individual doar la dânsul, ci la întreaga familie din care acesta face parte,
susținându-i cu iubire detașată, în mod egal, pe toți membrii.
PUTEREA CUNOAȘTERII 73

d. Relația dintre familie și cuplu.


Așa cum am afirmat, cea mai importantă relație pe care o putem avea este cea de
cuplu și, de aceea, este important să i se acorde prioritate în raport cu toate celelalte
tipuri de relații. Din păcate, numeroase sunt situațiile în care rudele nu înțeleg acest
aspect și de multe ori încearcă să-și impună punctul de vedere și în relațiile de cuplu
din care nu fac parte, crescând astfel rata despărțirilor.
Se întâmplă acest fenomen întrucât, chiar dacă persoana care intervine are cele
mai bune intenții, fără să realizeze, devine părtinitoare și subiectivă, având tendința
să ia apărarea celei mai apropiate rude, așa cum am mai afirmat.
Proverbul latin „divide et impera”, în cazul intervenției din partea unei rude
asupra unui cuplu, se aplică întocmai. Astfel, atunci când o rudă (în special părinții,
frații și fiii) se implică în cuplu, riscă să dividă din punct de vedere energetic acel
cuplu, iar apoi ajung să-l conducă.
În această situație, există riscul ca actul de conducere a relației să se facă de către
rudă, prin glasul unuia dintre membrii acelui cuplu.
Având în vedere raționamentele prezentate mai sus, este bine să ținem cont de
faptul că intervențiile din afara cuplului în caz de conflict sunt de cele mai multe ori
păguboase și disociative.
Deși nu e bine să intervenim în conflictele din interiorul cuplului, este important
să manifestăm iubire și toleranță față de ambii membri, ajutându-i să se susțină spre
a trece cu bine de încercări.
În astfel de cazuri, cel mai bine este să discutați cu blândețe, cu fiecare membru
în parte, pentru a afla punctele lor de vedere și să-i ajutaţi să se descarce de suferința
acumulată, ca urmare a conflictului.
Recomand ca în mod echilibrat, fără a lua apărarea celui cu care dialogați, să-i
ajutați să își construiască un program de îmbunătățire a relației astfel încât ambii
parteneri să se situeze pe un platou energetic stabil, aducător de coeziune
sufletească.

e. Ierarhia în familie.
Ierarhia în familie nu se stabilește la nivel mental, ci este dată de univers prin
poziția și atitudinea pe care o avem în relația cu Dumnezeu, cu înaintașii, cu frații,
cu urmașii și cu celelalte rude.
Pe măsură ce manifestați mai multă generozitate, smerenie și dăruire sufletească
în comunicarea cu rudele, vă crește șansa să deveniți un lider de necontestat în sânul
familiei.
Acolo unde se află cel puțin două persoane, una dintre acestea își asumă rolul
de lider. Conform acestui principiu, orice familie are un lider care, deși de cele mai
PUTEREA CUNOAȘTERII 74
multe ori nu este aclamat, în fața lui, membrii familiei manifestă smerenie și
supunere, în special atunci când apar momentele de încercare.
Liderul familiei este cel mai înțelept și mai atent la nevoile reale ale membrilor,
dincolo de necesitățile egotice și efemere.
Familiile conduse de lideri cu structura yang au cea mai bună evoluție întrucât,
calitatea de a fi yang este caracterizată de stabilitate și înțelepciune, pe când calitatea
de a fi yin este caracterizată de energii puternice și intuitive, dar de foarte multe ori
acestea sunt instabile și oscilante.
Deși calitatea de a fi yin poate să asigure o ascensiune fulminantă, datorită
energiei imense pe care o poate genera, de cele mai multe ori este de preferat ca în
capul familiei să fie un lider cu structura yang.
Familia are nevoie în primul rând de stabilitate și continuitate, iar acestea pot fi
asigurate de către o structură de conducere de tip yang.
Fac această precizare întrucât în timp pot apărea conjucturi neprevăzute și, în
astfel de situații, este bine să primeze înțelepciunea în fața energiei.
Caracterul predominant energetic (yin) poate fi ca o sabie cu două tăișuri, pe
când cel înțelept (yang) te îndreaptă cu siguranță spre calea adevărului.
Este bine ca liderul familiei să fie din ce în ce mai respectat, pe măsură ce
înaintează în vârstă. Deși de la un moment dat liderii de familie nu mai duc o viață
activă în societate și poate nici chiar în familie, este bine ca aceștia să fie susținuți
cu iubire și înțelegere până ce pleacă de pe acest pământ.
Deși de la o anumită vârstă, capul familiei este mai puțin activ la nivel mental și
logistic, în plan subtil, poate deveni cel mai important sprijin întrucât, prin prezența
lui tăcută, acordă prioritate nevoilor reale ale familiei și o susține în zonele ei cele
mai vulnerabile.
Un cap de familie autentic nu își păzește fotoliul de lider ca pe un trofeu, ci
lucrează tot timpul în scopul susținerii fotoliului de lider.
„Fotoliul” capului de familie nu este un obiect material la care să râvniți, ci este
un principiu pe care să îl susțineți în mod necondiționat pe calea dreaptă.
Luptele din sânul familiei sunt profund dăunătoare evoluției tuturor membrilor,
întrucât acestea o subminează. Conflictele slăbesc puterea combatanților.
În caz de conflict, este bine ca liderul să fie ascultat și urmat. Cu cât li se dă mai
multă putere liderilor, cu atât familia devine mai puternică și mai măreață.
De aceea, vă sugerez să susţineți cu toată credința pe liderul de familie, întrucât
pe măsură ce acesta acumulează puterea, o va distribui membrilor care o pot duce.
Într-o familie armonioasă, în care membrii au o ținută morală sănătoasă, accesul
la putere se face în timp, în mod firesc, organic și treptat, pe măsură ce liderul
părăsește terenul, lăsându-l astfel liber pentru cei capabili să-l cucerească.
PUTEREA CUNOAȘTERII 75

2. Puterea cunoașterii în relațiile


cu partenerii sociali
Sufletul este o entitate energetică liberă care poate atinge dimensiuni infinite în
timp și spațiu. De aceea, în unele momente, ajungem să atragem în viața noastră
persoane care trăiesc la distanțe foarte mari și care în mod aparent nu au nimic în
comun cu noi.
Tot ce se întâmplă în viața noastră face parte din menirea noastră și a
semenilor noștri.
Având în vedere acest principiu, putem extinde conceptul de familie de suflete și
în zona relațiilor în care sunt vehiculate energii intense și pe termen lung, chiar dacă
nu avem nicio legatură de sânge cu acele persoane.
De exemplu, pe parcursul vieții, ne implicăm în relații de prietenie, relații care ne
completează viața și creația. De asemenea, majoritatea suntem angrenați în activități
profesionale, unde relaționăm atât cu colegii, cât și cu partenerii firmelor la care
lucrăm.
Toate aceste relații ne ajută să ne rezolvăm problemele personale și de asemenea,
ne ajută să ne îndeplinim misiunea pentru care am venit pe acest pământ.
Deși în timp pot apărea și situații neplăcute, este bine să acceptăm că relațiile ne
sunt date pentru că noi înșine ni le-am atras. De aceea, este bine să le acceptăm
și să le tratăm cu toată îngăduința și iubirea.
În timp pot apărea diverse situații care să vă stârnească sentimentul de
nemulțumire și chiar de revoltă.
Atunci când vă revoltați, treziți și în aproapele vostru același sentiment și astfel,
sunteți în ipostaza de a cauza conflicte. De aceea, este bine să căutați să vă înfrângeți
sentimentele negative în relațiile cu semenii.
Nu e ușor să vă modelați starea sufletească acționând doar la nivel mental, dar
dacă vă antrenați în acest scop, autocontrolul vine din interior ca ceva firesc și
natural, iar efectul poate fi de mare impact pentru starea voastră și a celor din jur.
Viața se făurește din lucrurile mărunte pe care le clădiți, în fiecare clipă.
De exemplu, atunci când nu vă revoltați, nu treziți revolta în jurul vostru și astfel,
puteți să treceți la următoarea lecție de viață.
În cazul în care în voi se află energia care alimentează revolta, atrageți asupra
voastră persoane care au de rezolvat aceeași problemă de viață și astfel puteți fi
implicați în conflicte care pot duce la frânarea sau chiar oprirea evoluției voastre.
PUTEREA CUNOAȘTERII 76
Având în vedere faptul că relațiile cu prietenii și colegii sunt relații de tip
pasager, vă va fi mult mai ușor să le evitați în momentele de încercare, spre
deosebire de cazul în care v-ați afla într-o familie de suflete bazată pe relații de
sânge.
Ținând cont de acest aspect, atunci când ajungeți în stare de conflict cu aceștia
sau aveți o nevoie personală stringentă, puteți alege cu ușurință să vă retrageți în
universul vostru intim, să vă aplicați terapiile cunoașterii și apoi să reveniți în
universul vostru comun ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.
Prin astfel de atitudini, veți stimula procesele de vindecare a relației.
Deși este posibil ca partenerii de relaționare să manifeste atitudini agresive,
încercați să nu le luați în seamă, ci ocupați-vă de propriile voastre nevoi, astfel încât
să generați cele mai bune valori, atât pentru sine, cât și pentru cei dragi și apropiați!
Atunci când relaționați, pot să apară o infinitate de motive care să vă
nemulțumească sau să-i nemulțumească pe cei de lângă voi.
Având în vedere această tendință, vă sugerez să aplicați terapiile cunoașterii în
următoarele situații:
• atunci când s-au ivit stări de tensiune cu cei de lângă voi;
• atunci când este necesar să demarați o discuție cu șefii sau cu subalternii;
• atunci când aveți intenția să începeți un proiect nou;
• atunci când sesizați că ceva nu mai funcționează suficient de bine în
angrenajul vostru sufletesc;
• atunci când observați în jurul vostru multă agitație și stres.

Toate aceste acțiuni vă vor proteja și vă vor întări ajutându-vă astfel să vă pliați
din ce în ce mai bine pe drumul cel mai bun.
Trăim într-o lume cu o multitudine de provocări de tot felul. Cele mai multe
tentații pot veni pe fondul relațiilor frumoase de prietenie.
Deși vă simțiți bine cu cei dragi pe care îi atrageți în viața voastră, este important
să țineți cont de ierarhia nevoilor voastre reale și să nu picați pradă tentațiilor care
alimentează ego-ul, sacrificând astfel misiunea cu care ați venit pe pământ.
În decursul timpului, am nimerit în multe conjuncturi ce păreau de-a dreptul
favorabile spre a accede pe trepte sociale și politice spectaculoase.
Spre marele meu noroc, sistemele de valori la care m-am raportat, m-au ajutat să-
mi înțeleg menirea, evitând astfel să mă irosesc în programe care m-ar fi stors de
energia pe care acum o dedic în scopul binelui comun.
De multe ori, din dorințe de a trăi în pace și liniște, manifestăm tendința de a fi
pe placul celor dragi și apropiați. În cele ce urmează, vă prezint o relatare în acest
sens. Astfel, din dorința de a-mi bucura prietenii, eram tentat să fac o greșeală pe
care, astăzi, cu siguranță aș fi regretat-o.
PUTEREA CUNOAȘTERII 77

Relatare. Iluzia puterii deșarte.


Practicarea judo-ului de performanță m-a plasat într-o poziție foarte favorabilă în
toate aspectele vieții, în special în perioada vârstei de 30-40 de ani.
Forța mea interioară nu a trecut neobservată de cei din jurul meu și cu toate că am
declarat de nenumărate ori că nu am de gând să intru în politică, 4 dintre prietenii
mei cei mai apropiați au imaginat un plan în urma căruia urma să candidez la
alegerile pentru postul de primar al orașului nostru.
Eram prieteni de foarte mulți ani, întrucât am pornit în afaceri în același timp și
cu toții am reușit cu bine, fiecare pe domeniul lui de activitate.
Unul dintre motoarele prieteniei noastre atât de îndelungate a fost acela că am
ținut aproape unul de altul și ne-am sprijinit ori de câte ori aveam nevoie de ajutor,
atât în afaceri, cât și în viața personală.
Pentru că, de regulă, ne întâlneam la biroul de lucru al unuia dintre noi, de data
aceasta am rămas suprins că ne-am întâlnit într-un local de lux în care meniul era
ales cu mare grijă, ca și cum urma să avem un invitat cu totul deosebit.
Fiind suprins de pregătirea care se făcuse, i-am întrebat pe prietenii mei ce
aniversăm sau ce moment important urmează să trăim? Atunci, unul dintre prieteni
a luat cuvântul și a spus că în acea seară s-au decis să mă convingă să candidez la
următoarele alegeri pentru postul de primar.
Pentru a fi cât mai convingători, rând pe rând, fiecare dintre cei patru prieteni au
luat cuvântul afirmând că s-au consultat de mai mult timp și împreună au ajuns la
concluzia că aș fi cel mai potrivit om pentru a conduce orașul.
M-a luat prin surpindere acțiunea lor hotărâtă și, preț de câteva clipe, nu am știut
ce să le spun pentru că nu voiam să îi dezamăgesc și nici să îi supăr, având în vedere
faptul că toți sunt niște oameni cu totul deosebiți.
Cu toate că la început m-am încurcat în vorbe, întrucât nu eram pregătit să
răspund la o astfel de provocare, le-am spus că nu pot să accept candidatura pentru
un astfel de post.
După ce m-au ascultat, rând pe rând, prietenii mei au luat din nou cuvântul
insistând și mai mult ca să accept provocarea.
Realizând că presiunea lor crescuse atât de mult încât aproape că îmi învingeau
propria voință, o forță latentă s-a trezit în mine și cu fraze clare și apăsate, le-am
spus răspicat: „Sunt foarte decis să nu intru în politică, indiferent de cât de sus aș
ajunge.”
Simțind că pierd teren, unul dintre prieteni a adăugat:
PUTEREA CUNOAȘTERII 78
„Te știu de atâția ani și ai crescut odată cu noi. Avem încredere totală în tine. Știu
că poți să faci lucruri deosebite în orașul nostru. Doar un om nebun nu ar accepta o
astfel de propunere!”.
Când am simțit că presiunea crește asupra mea și există riscul să cedez
insistențelor prietenilor mei, am lăsat să se aștearnă liniștea și apoi le-am spus: „dacă
acum, în seara aceasta, v-ar sta în putere să îmi puneți pe masă postul de președinte
al țării sau cel de prim-ministru, eu nu le-aș accepta”.
La auzul acestor vorbe, prietenii mei s-au revoltat mai tare exprimându-și astfel
dezamăgirea că am adus o mare ofensă relației noastre vechi de peste 20 de ani.
Acea seară a lăsat un gust amar prietenilor mei, dar analizând cursul
evenimentelor care s-au petrecut în timp, cu toții am înțeles că eu nu sunt menit să
fac politică și că decizia mea era logică și corectă.
Am scăpat cu bine din acea încercare și chiar dacă în anii următori au mai fost
tentative de a fi cooptat în politică și în alte organizații care mi-ar fi consumat viața,
mi-am continuat neabătut drumul, iar acum, când privesc în urmă, sunt mulțumit
pentru că la întâlnirea crucială de atunci am făcut cea mai bună alegere.

Am prezentat relatarea de mai sus la gândul că foarte mulți dintre voi sunteți
tentați să accedeți cât mai rapid pe treptele măririi, crezând că aceasta este forma
cea mai ușoară de acces la fericire.
Dacă simțiți că sunteți suficient de bine pregătiți și aveți un potențial foarte mare
de susținere din partea familiei, a prietenilor și a sistemului din care faceți parte,
este bine să aspirați la un astfel de drum.
În cazul în care aveți momente de îndoială în a alege o astfel de cale, înseamnă
că nu vă este menit să vă avântați în vârtejul luptei, iar în acest caz, e mai bine să vă
cultivați viața pe o treaptă socială medie care să vă asigure suficiente rezerve, spre
a vă dedica valorilor care vă hrănesc sufletul cel puțin la fel de bine ca și când ați
trăi la cele mai înalte standarde de viață socială.
Atunci când alegeți să trăiți mai mult timp în relație cu sinele vostru, aveți șansa
să acordați importanța cuvenită acelor elemente care contează cu adevărat în viața
voastră.
De aceea, vă sfătuiesc să valorificați fiecare moment al zilei, în scopul antrenării
și întăririi valorilor autentice din voi, întrucât acestea constituie suport pentru întreg
parcursul vieții.
Fiind cât mai puternici în ființa voastră, vă va fi mai usor să desăvârșiţi pe calea
dreaptă, întrucât veți avea tot timpul o rezervă de potențial la care să apelați în
momentele de încercare.
PUTEREA CUNOAȘTERII 79

3. Puterea cunoașterii în relațiile cu


grupurile de interese
Venim pe pământ cu o misiune clară și precisă, iar tot ce se întâmplă în viața
noastră se desfășoară în sensul îndeplinirii acestei misiuni.
De mici copii visăm să devenim oameni de vază, precum sunt personajele din
basme. Deși e frumos și motivant să avem vise de mărire, este bine să ținem cont
de faptul că prioritatea vieții nu este cea de a fi mereu pe primele trepte în ierarhiile
sociale, ci aceea de a trăi o viață cât mai împlinitoare și mai frumoasă.
Cel mai ușor putem reuși atunci când obiectivele de ordin personal, familial și
social, coincid cu necesitățile sufletești.
Pentru a atinge acest nivel, este necesar ca atât programul de realizare sufletească,
cât și cel de realizare personală să primească din partea voastră o atenție echilibrată
și unitară.
Atunci când se acordă prea mare atenție unei priorități, aceasta se împlinește în
detrimentul celorlalte. Se întâmplă acest fenomen întrucât de la un anumit nivel ne
atingem limitele potențialului cu care suntem înzestrați.
Nemaiavând rezervă de putere, nu mai putem susține și alte proiecte de viață.
Nu toți sunteți programați să deveniți nici mari oameni politici și nici mari
oameni de afaceri.
Deși nu toți aveți setări pentru astfel de „daruri”, nu este cazul să vă simțiți
marginalizați sau lipsiți de noroc.
Principala forță motrice a vieții este sufletul. Starea sufletului nu depinde de
nivelul social și material pe care îl atingem.
În timp, am cunoscut multe persoane care, în anumite momente ale vieții lor, au
avut ascensiuni fabuloase, dar din cauza faptului că nu și-au clădit creația pe suport
autentic, s-au prăbușit instantaneu precum castelele de nisip.
Este important ca atunci când ne facem planuri de mărire, să luăm în calcul faptul
că orice accedere pe o anumită treaptă a vieții are un preț pe care trebuie să ni-l
asumăm și să îl putem plăti la un moment dat.
Dacă nu vom fi suficient de puternici ca să plătim acel preț, înseamnă că nu este
menirea noastră să ne implicăm în a ne cultiva pe acea direcție.
În relația omului cu universul, nu este importantă ierarhia socială, ci ierarhia
sufletească. Oricât de puternici am deveni pe scara socială, în fața lui
Dumnezeu suntem evaluați în funcție de relația sufletului în raport cu entitățile
energetice din univers.
PUTEREA CUNOAȘTERII 80
Așa cum sunt cazuri în care unii se avântă neinspirat în a-și asuma acțiuni și valori
pe care nu le pot duce, sunt și persoane care, cu toate că au un potențial măreț, nu
își asumă acțiuni la nivelul puterii lor de cuprindere.
Secretul reușitei în viață este să urmărim spre a fi tot timpul mai puternici
și mai cuprinzători decât programele pe care ni le asumăm.
„Timpul” este principala unitate de măsură a capabilității. Dacă în mod sistematic
vă rămâne timp mult la dispoziție și nu știți cum să îl utilizați, înseamnă că sunteți
mai mari decât programele pe care vi le asumați. Atunci când trăiți astfel de
momente, înseamnă că aveți puterea să vă angajați la a accede pe treptele vieții.
Este de la sine înțeles că drumul spre reușită nu este nici neted și nici drept.
Dacă sunteți bine pregătiți, indiferent de încercarea prin care treceți, aveți șanse
mari să abordați cea mai potrivită cale spre a răzbate cu succes dincolo de limitele
pe care vi le impun conjucturile nefavorabile.
Marele Napoleon a spus: „în ranița fiecărui soldat există bastonul de
mareșal”. Eu îl voi parafraza pe cunoscutul împărat și vă spun: cu toții aveți în voi
suficient potențial pentru a reuși. Folosiţi-l!
Pentru a face cea mai bună alegere, este necesar să aveți cunoaștere. Având
cunoaștere, aveți în voi o mlădiță sănătoasă și roditoare pe care vă puteți baza în
orice situație. Astfel, indiferent cât de mare ar fi încercarea prin care treceți, veți ști
să alegeți calea cea mai bună prin care să atrageți asupra voastră puterile infinite ale
universului. În acest caz, drumul vostru va fi marcat de biruință.
Unul dintre cele mai spectaculoase succese la care am avut parte să asist în ultima
vreme a fost atitudinea plină de cunoaștere elevată pe care a manifestat-o Mark
Zuckerberg, într-o situație în care, dacă nu știa cum să reacționeze, și-ar fi pus în
pericol atât firma cât și libertatea.

Relatare. Cum a câștigat Mark Zuckerberg trei miliarde de dolari în


trei ore? Cu câteva luni în urmă, ca urmare a încălcării drepturilor de
confidențialitate, de către unele firme care au profitat de facilitățile platformei
Facebook, pe plan mondial s-a creat o adevărată cruciadă împotriva acestui
concern și a patronului său, Mark Zuckerberg.
În acest context, congresul SUA l-a chemat la audieri pe Zuckerberg spre a-l trage
la răspundere pentru situația în care s-a ajuns.
Știindu-l un vizionar și un învingător desăvârșit, am căutat să-i urmăresc
atitudinea, atât în perioada premergătoare audierii cât și în ziua în care acesta a
compărut în fața congresului american.
Astfel, am constatat că în tot acest timp Zuckerberg a adoptat o poziție de om
retras în sinele lui, manifestând o ținută smerită și chiar umilă. Punctul culminant al
PUTEREA CUNOAȘTERII 81
acestui comportament s-a produs chiar în fața congresmanilor americani, care i-au
pus tot felul de întrebări.
Spre surpriza tututor, el a dat răspunsuri scurte și la obiect, chiar și atunci când
unii parlamentari i-au pus întrebări de-a dreptul puerile.
De exemplu, atunci când senatorul Orrin Hatch l-a întrebat din ce câștigă
Facebook imensele sume de bani, având în vedere faptul că serviciile oferite de
Facebook sunt gratis, Zuckerberg a dat un răspuns plin de îngăduință și
compasiune:
„Domnule senator, prin publicitate.”
Dacă studiem atitudinea lui Marck Zuckerberg pe toată perioada audierilor,
constatăm că acest mare manager și antreprenor a utilizat cele mai bune tehnici de
abordare a conflictului. Iată câteva dintre argumentele succesului său:
• spre deosebire de alte dăți, când se îmbrăca în blugi la care adăuga
binecunoscutul tricou gri închis, de data aceasta a ales să se îmbrace decent
și ordonat. Atunci când omul este bine îmbrăcat, emană o energie frumoasă
și impune respect.
• s-a așezat singur, stând stingher pe un scaun, în fața unei săli pline de
parlamentari și asistenți.
Un om demn nu atacă un om singur. Așadar, afișând postura unei victime,
parlamentarii au avut o atitudine ușor rezervată în a ataca un om singur în
fața unei săli arhipline.
• a ales să se așeze pe un scaun ușor supraînălțat. Atunci când ești pe o poziție
prea înaltă, ai tendința de a privi în jos. Astfel, pe toată perioada audierilor,
Zuckerberg a avut capul ușor plecat. „Capul plecat, sabia nu-l taie”
De asemenea, atitudinea lui defensivă și smerită a dat impresia unei victime
care a pierdut lupta și părăsește resemnată terenul.
• în răspunsurile sale, Zuckerberg a fost cât se poate de scurt și la obiect. Și-a
recunoscut greșelile evidente și a cerut iertare tuturor celor cărora le-a
pricinuit neplăceri.
Când ceri iertare, îți recunoști greșelile și te înscrii pe calea dreaptă.
• spre deosebire de alte dăți când era însoțit de tineri neastâmpărați și revoltați
împotriva sistemului, de data aceasta a ales ca din echipa sa să facă parte
oameni maturi care afișau un chip resemnat și umil, ca și cum ar fi afectați
de o mare încercare.
Starea de victimă resemnată afișată de echipa Facebook a fost de mare
impact întrucât membrii congresului au manifestat în plan subtil atitudine de
compasiune și iubire.
Dacă studiem cele 5 caracteristici esențiale ale atitudinii lui Zuckerberg și a
echipei sale în fața congresului american, realizăm că în spatele acestui scenariu s-
PUTEREA CUNOAȘTERII 82
au aflat oameni de înaltă ținută profesională și spirituală, care au utilizat tehnici de
stimulare mentală și emoțională, în interesul firmei Facebook.
Astfel, întâlnirea care putea să ducă la dezastru, a însemnat un mare succes pentru
Mark Zuckerberg și echipa lui de management. Ca urmare a acestei prestații,
acțiunile Facebook au crescut cu 3 miliarde de dolari, în doar câteva ore.
Am prezentat un exemplu de reușită extremă, dar aceleași principii de viață se
manifestă la orice nivel. Astfel, dacă prin acțiunile noastre am intrat în conflict cu o
instituție sau cu reprezentanții acesteia, cel mai înțelept este să avem o atitudine
retrasă și să manifestăm iubire și smerenie, față de energiile lor potrivnice.
Atunci când ne recunoaștem greșelile și ni le asumăm cu smerenie și recunoștință,
vom fi tratați cu mai multă iubire și înțelepciune din partea sistemului cu care am
intrat în conflict, obținând astfel rezultatul cel mai bun posibil.
Nu este neapărat necesar să fim în conflict pentru a ajunge să aplicăm coaching-
ul cunoașterii în raport cu organizațiile, instituțiile și reprezentanții acestora.
Nu suntem ființe ideale și nici perfecte. În multe situații, se poate întâmpla ca
acțiunile noastre din viața de zi cu zi să zădărnicească într-o anumită măsură valorile
sistemului din care facem parte sau pe cele ale sistemelor pe care dorim să le
asimilăm.
De aceea, este necesar să ne manifestăm cu iubire și supunere divină față de
grupurile sociale și economice la care ne raportăm. Abordând un astfel de program
de viață, avem toate șansele să urcăm pe treptele măririi, fiind ajutați și susținuți atât
de sistemele energetice cu care interacționăm, cât și de reprezentații acestora.
Având în vedere această atitudine, vă sugerez să aplicați terapiile cunoașterii față
de următoarele sisteme energetice:
• firma la care lucrați.
• firma cu care colaborați cel mai mult.
• instituțiile cu care sunteți în conflict.
• firme cu care urmează să intrați în colaborare.
• toate entitățile energetice materiale și spirituale cu care interacționați cel mai
mult.
Instituțiile au sisteme energetice similare cu cele ale oamenilor, întrucât sunt
concepute, construite și conduse de oameni care transferă propria lor energie spre
entitățile la care lucrează.
În momentul în care aplicați terapiile cunoașterii către instituțiile respective, în
mod practic, înglobați în lucrare atât instituția, cât și pe reprezentanții acesteia.
Prin procedurile de eliberare a energiilor negative față de instituții, realizați și
eliberarea energiilor negative față de reprezentanții acestora. Astfel, clădiți în voi
un suport solid pentru accederea spre valori din ce în ce mai bune și mai sănătoase.
PUTEREA CUNOAȘTERII 83

4. Manifestarea cunoașterii în
relația cu mediul

4.1. Relația cu locuința

Pe măsură ce acumulăm potențial tehnologic, material și logistic, dobândim din


ce în ce mai multă putere pe direcția modelării mediului în care trăim. Deși ne dorim
să trăim din ce în ce mai bine și mai frumos, dacă nu acționăm în armonie cu natura,
„construcțiile” noastre se manifestă în detrimentul sănătății și al bucuriei de a trăi.

Studiile cercetătorilor pun în evidență faptul că suntem parte din natură, iar viața
noastră depinde în mod covârșitor de relația cu natura din care ne tragem. De aceea,
putem considera că principalul scop al vieții este să fim din ce în ce mai mult în
comuniune cu natura.
Deși suntem conștienți de acest aspect, nu putem aduce natura în viața noastră în
măsura în care ne-am dori, întrucât majoritatea am devenit captivi într-o viață
citadină.
Chiar dacă avem tot felul de constrângeri în ceea ce privește accesul la natură,
putem crea unele facilități prin intermediul cărora să generăm, în noi și în universul
nostru, un crâmpei din energia naturii, cea care ne asigură perenitatea.
Cele mai importante surse de energie care ne pot îmbunătăți relația cu natura sunt:
• locuința și biroul de lucru;
• plantele și animalele cu care intrăm în contact.

Coexistăm în relație nemijlocită cu cele două surse de viață sănătoasă, dar puțini
dintre noi știm să le utilizăm la întregul lor potențial creator. Dacă vom învăța să
punem în valoare cele două surse de bogăție, cu mici eforturi, putem produce
transformări benefice importante în viața noastră.

Așa cum fiecare dintre noi avem centri energetici și mediul în care trăim are
proprii centri energetici.
Între centrii noștri energetici și cei ai locului în care trăim, se creează o
interacțiune similară cu cea care se creează între semeni, așa cum am mai afirmat.
Diferența dintre energiile omului și cele ale locului, este aceea că energia spațiilor
în care trăim este relativ statică și se manifestă în special pe primul centru energetic,
cel care asigură stabilitatea, prin relația cu pământul.
PUTEREA CUNOAȘTERII 84
Putem amplifica în mod benefic mediul energetic din locuințe și birouri, prin
următoarele acțiuni:
• asigurarea accesului la lumina naturală;
• primenirea și purificarea aerului din încăperi;
• utilizarea culorilor care stimulează starea de bine;
• crearea de spații largi;
• păstrarea curățeniei și ordinii;
• restrângerea accesului la televizor;
• armonizarea relațiilor energetice cu locuința.

În cele ce urmează, vom evidenția câteva dintre cele mai importante argumente
practice și holistice, astfel încât să punem în valoare locuința, în scopul binelui
nostru și al colocatarilor noștri.

1. Asigurarea accesului la lumina naturală.


Deși majoritatea considerăm lumina ca fiind principalul argument în asigurarea
vederii, în realitate, acest dar al vieții reprezintă mult mai mult decât credem.
Lumina este o undă electromagnetică venită de la soare. Deși, așa cum am mai
afirmat în lucrare, noi percepem doar spectrul vizibil al câmpului electromagnetic
venit de la soare, în realitate, acesta conține o plajă vastă de energii. Toate aceste
energii ne asigură stabilitatea și continuitatea pe acest pământ.
Structura de rezistență a clădirilor este formată din țesături de tije metalice care
formează o plasă ce ecranează accesul energiei solare.
Locurile în care se află plasate geamurile sunt atât zone de pătrundere a luminii
în spectrul vizibil, cât și din spectrul invizibil. De aceea, este recomandat să avem
o locuință cu geamuri cât mai mari sau locuințe susținute pe structuri de rezistență
bazate pe lemn. Lemnul permite trecerea radiațiilor solare din domeniul invizibil.
Pentru a realiza cât de importantă este lumina naturală în raport cu viața, în cele
ce urmează vă voi prezenta concluziile unui experiment făcut pe animale domestice.

Experiment. Sporul de greutate este determinat de aportul de „lumină”


Din dorința de a optimiza sporul de creștere în domeniul zootehnic, o echipă de
cercetători a studiat evoluția principalilor parametri la două grupuri de bovine care
au fost furajate și adăpate în aceleași condiții timp de un an de zile.
Singura diferență dintre cele două grupuri de studiu a fost aceea că unele animale
au avut acces la lumina naturală prin intermediul geamurilor, iar celelalte nu.
După un an de zile de furajare și adăpare în condiții identice, s-a constatat că
animalele care au avut acces la lumina naturală aveau un spor de greutate de 4-5 ori
mai mare în comparație cu cele care au trăit în întuneric.
PUTEREA CUNOAȘTERII 85
De asemenea, s-a constatat că bovinele ținute la întuneric aveau părul foarte lung,
iar corpul le era deformat, pe când animalele crescute cu lumina naturală aveau părul
scurt și strălucitor, iar corpul lor era zvelt și armonios.
Pentru a vă motiva să vă asigurați un acces cât mai bun la energia soarelui, vă
sugerez să vă gândiți că lumina ar putea să vă asigure un randament de lucru de
câteva ori mai mare în comparație cu întunericul, așa cum s-a întâmplat în cazul
animalelor domestice (care fac parte din acelaşi regn cu noi) supuse experimentului
prezentat mai sus.
Excepție de la această regulă sunt situațiile în care clădirile, deși nu asigură
lumina naturală, în structura lor de rezistență prezintă zone (ferestre opace) prin care
se permite accesul fluxurilor energetice din domeniul invizibil, venite de la soare.

2. Primenirea și purificarea aerului din încăperi.


Aerul este principalul combustibil al vieții, întrucât asigură arderile la nivelul
proceselor biologice și energetice din noi.
Atunci când trăim în spații închise, prin intermediul respirației, aerul din încăpere
este recirculat prin corpul nostru de foarte multe ori. Procesele biologice fac ca aerul
pe care îl respirăm de un număr mare de ori, să devină toxic pentru organism.
De aceea, este profund benefic să ne asigurăm o circulație constantă și bine dirijată
a aerului în încăperea în care locuim, astfel încât să generăm în viața noastră energii
dinamizatoare și mobilizatoare de frumos.
Aerul este un fluid care, pe lângă conținutul de substanțe naturale, conține agenți
patogeni și particule aflate în suspensie.
Este foarte important să îndepărtăm sau să anulăm efectul acestora întrucât pot
cauza suferințe dacă sunt antrenate în procesul de respirație.
Una dintre formele cele mai eficiente de neutralizare a impurităților din aer este
difuzarea în încăperi a substanțelor volatile benefice. Prezența acestor substanțe
poate avea următoarele efecte:
• atacă și distrug agenții patogeni.
• remodelează moleculele de aer spre a fi mai bine adaptate nevoilor noastre.
Atunci când aerul este de bună calitate, procesul de ardere de la nivel celular
este mai eficient și mai complet.
• prin procesul de respirație, conțintul de substanțe volatile din atmosferă
ajunge în corp, producând astfel efecte de vitalizare și vindecare la nivelul
întregii ființe.

Timp de foarte mulți ani, nu am folosit în mod autentic bogățiile aromelor


naturale.
PUTEREA CUNOAȘTERII 86
Motivele care mi-au frânat accesul la aromele terapeutice au ținut de faptul că nu
am știut să le utilizez și de faptul că produsele din comerț adesea sunt impregnate
de adaosuri artificiale periculoase pentru sănătate.
Acum, după ce am studiat impactul substanțelor terapeutice asupra corpului, vă
recomand să utilizați doar aromele provenite de la produsele de care sunteți siguri
că nu sunt impregnate cu substanțe artificiale.
În căutările mele de până acum, am identificat doar două produse pure care se pot
procura cu ușurință din comerț: tămâia naturală și lemnul de fumigație, Palo Santo.
Am utilizat termenul de „tămâie naturală” întrucât în comerț se găsește și tămâie
parfumată. Dacă ținem cont de prețul scăzut al acestui produs, este de la sine înțeles
că producătorii utilizează și esențe artificiale pentru parfumarea tămâiei. De aceea,
vă sugerez să utilizați cu toată încrederea doar tămâia cu miros natural.
Dacă doriți să aprofundați programul de purificare și optimizare a aerului, mai
puteți impregna căminul vostru cu uleiuri volatile provenite de la orice tip de plantă
medicinală, în aceeași măsură în care utilizați și ceaiurile.
Recomand cu încredere să utilizați în aromaterapie uleiurile naturale volatile
provenite de la plante medicinale și astfel, puteți produce efecte de mare impact
pentru viața și sănătatea voastră.
Uleiurile volatile pot fi difuzate în aer, în formă de particule aflate în suspensie,
prin următoarele procedee:
• fumigație;
• evaporare la temperatură înaltă.

a. Fumigația.
Fumigația - este foarte ușor de aplicat și are efecte imediate, pentru că uleiurile
volatile din conținutul produselor terapeutice se împrăștie cu mare ușurință în
întreaga încăpere.
Pentru a obține un astfel de efect, veți utiliza următoarele produse:
• cățuia;
• cărbunele de lemn;
• materialul terapeutic de fumigație.
Cățuia și cărbunele pot fi procurate de la magazinele specializate în obiecte
bisericești.
Materialul de fumigație poate fi constituit din tămâie naturală, lemn de Palo Santo
(așa cum am mai afirmat) sau orice tip de plantă medicinală sub formă de
măcinătură fină.
Printre cele mai benefice plante medicinale ce pot fi utilizate în procesele de
fumigație sunt: salvia, mușețelul, scorțișoara, cuișoarele, dafinul, busuiocul,
cimbrul, pelinul, chiliul, cardamonul, etc.
PUTEREA CUNOAȘTERII 87
Produsele de fumigație pot fi utilizate în mod individual sau în amestesc.
Recomand ca imediat ce ați aprins cărbunele să adăugați tămâia, iar peste aceasta
să adăugați plante medicinale în stare de măcinătură.
În acest caz, tămâia va fi un suport bun pentru esențele de plante medicinale
difuzate în încăpere, întrucât are o consistență plăcut mirositoare, profund adaptată
nevoilor corpului uman. Prin această procedură, vaporii de tămâie impregnați cu
uleiul de plante medicinale vor da un miros specific, ușor înțepător, dar în același
timp profund vindecător.
Plantele medicinale sub formă de măcinătură fină pot fi cumpărate din
magazinele specializate sau din comerțul online.
Având în vedere faptul că fumigația este profund eficientă pentru sănătatea
noastră, vă sugerez să o aplicați de două ori pe zi, dimineața - imediat ce v-ați ridicat
din pat și seara - înainte de culcare.

b. Evaporarea la temperatură înaltă.


Uleiurile volatile pot fi aduse în stare de suspensie prin intermediul dispozitivelor
de evaporare care utilizează drept sursă de căldură o lumânare sau un aparat special
construit în acest scop. Astfel de dispozitive se găsesc în comerț.
Este foarte importantă sursa de ulei pe care o utilizați în terapii, având în vedere
faptul că majoritatea produselor din comerț au origine necontrolată și astfel, există
riscul ca acestea să conțină adaosuri sintetice nocive.
Una dintre formele cele mai sigure de impregnare a aerului cu particule de ulei
terapeutic este candela. În candelă veți putea pune ulei de floarea soarelui sau orice
alt tip de ulei care vi se pare a fi stimulativ pentru organism și sănătatea voastră.
Având în vedere efectul profund benefic al utilizării candelei, vă sugerez să
identificați un loc sigur din punct de vedere al normelor de protecție contra
incendiilor, pentru a o ține aprinsă pe tot parcursul zilei.

3. Utilizarea culorilor care stimulează starea de bine.


Fiecare culoare emană un câmp energetic vibrațional. Cercetările specialiștilor
pun în evidență faptul că cele mai benefice culori pentru stimularea unei vieți
sănătoase sunt cele de nuanță dechisă (în special alb).
Nu este întâmplător faptul că la majoritatea costumelor populare predomină albul.
De asemenea, nu este întâmplător faptul că marii avatari și terapeuți erau îmbrăcați
în alb.
Albul este foarte des utilizat și în mediile de înaltă performanță socială și politică.
De exemplu, Steve Jobs locuia în încăperi în care atât pereții cât și toate obiectele
erau de nuanță albă.
PUTEREA CUNOAȘTERII 88
M-am inspirat și eu de la marii oameni de succes și am căutat să aduc albul în
viața mea cât am putut de mult. Astfel, biroul este alb, covorul de lucru este alb,
lenjeria este albă, iar pereții, de asemenea, sunt albi.
De asemenea, în tot timpul cât sunt acasă, port doar tricouri albe.
Dintotdeauna am fost fascinat de alb. Deși rigorile sociale încă nu acceptă în
totalitate albul în mediul de afaceri, caut să am tot timpul o cămașă de culoare alb.
De asemenea, atunci când sunt în vacanță, profit de starea de libertate pe care mi-o
oferă locurile în care ajung și mă îmbrac în culori foarte deschise și în special în
alb.
Pledez pentru utilizarea cu prioritate a albului pentru că, din punct de vedere
energetic, acoperă tot spectrul de necesități umane. Se întâmplă acest fenomen
întrucât albul se obține prin combinarea armonioasă a tuturor celorlalte culori.
Această combinație face ca albul să fie cea mai frumoasă și mai benefică dintre
culori, întrucât emană o senzație de bucurie și de pace.
Având în vedere acest fenomen, vă sugerez să căutați să utilizați cu predilecție
albul în cât mai multe dintre combinațiile coloristice pe care le aplicați.
În cazul în care sunteți puși în situația de a vă îmbrăca în culori închise, vă sugerez
să evitați să utilizați negrul, întrucât acesta consumă energia benefică. Cele mai
potrivite culori pentru îmbrăcămintea închisă la culoare sunt: bleu-marin sau maro.
Acum, după ce ați aflat toate aceste informații, dimineața, când vă alegeți hainele
de peste zi, veți decide ce vreți să deveniți: un spirit promotor al păcii și eliberării
prin utilizarea albului sau un spirit sacrificat care descarcă suferința semenilor, prin
utilizarea culorii negru?

4. Crearea de spații largi.


Așa cum avem nevoie de cât mai mult aer și cât mai multă lumină, în aceeași
măsură avem nevoie și de spații cât mai largi.
Dacă alegem să trăim într-un spațiu îngust, aura ne este perturbată de câmpurile
energetice ale obiectelor cu care intrăm în contact.
Atunci când trăim în spații largi, devenim imaginativi și mai intens creativi,
întrucât avem libertate de mișcare și manifestare energetică.
Deși clădirile au devenit din ce în ce mai scumpe, consider că este absolut necesar
să avem mereu o rezervă suficientă de spațiu, asfel încât să ne simțim bine în relația
cu obiectele din jurul nostru. Atunci când suntem striviți de energiile obiectelor din
jur, ni se consumă energia care în mod normal ne-ar alimenta viața și creația.
Vă sugerez să utilizați cu prioritate mobilier extensibil, asfel încât să îl puteți plia
atunci când nu vă este necesar.
De asemenea, vă recomand să căutați să aveți la dispoziție doar obiectele necesare
activității iminente, asfel încât să nu fiți distrași de cele inutile.
PUTEREA CUNOAȘTERII 89
5. Păstrarea curățeniei și a ordinii.
Ordinea și curățenia sunt criterii de civilizație ale omului modern. Dacă locuința
ne este curată și ordonată, există mai multă ordine în universul nostru interior.
De asemenea, atunci când mediul în care trăiți este curat și ordonat, identificați
cu mai mare ușurință zonele consumatoare de energie benefică și, astfel, vă puteți
plia din ce în ce mai bine pe programele de viață care contează cu adevărat în balanța
existenței voastre.

6. Restrângerea accesului la televizor.


Statisticile arată că omenirea a devenit dependentă de televizor. De exemplu, un
european petrece în medie cel puţin 2 ore pe zi în fața televizorului.
Am fost şi eu victima acestui flagel. Când am realizat că privitul la televizor este
o pierdere de viață, am căutat să mă eliberez cu orice preț de această obișnuință
vicioasă.
Acum, după ce m-am eliberat de necesitatea de a privi la televizor, consider că
această reușită este una dintre cele mai mari victorii ale vieții. Astfel, cele câteva
ore pe zi în care televizorul decidea în viața mea, am ajuns să le utilizez în scop
benefic, lucrând pentru mine și pentru creația mea.
Dependența de televizor este, în realitate, o pierdere a libertății omului.
Atunci când ne uităm la televizor, practic ne pierdem libertatea de a alege întrucât
prin intermediul acelui aparat ni se servește un program de viață realizat după
gândirea cuiva care, cu siguranță, are obiective de viață diferite față de cele ale
noastre.
Ni s-a dat să trăim o viață conform cu setările noastre și nu după setările celor
care fac emisiunile la televizor.
Starea de libertate presupune asumarea puterii de a alege să trăim așa cum simțim,
respectând legile statului și ale societății în care ne aflăm.
Trăind în acest cadru, avem toată libertatea de care avem nevoie astfel încât să
generăm o viață frumoasă și împlinitoare în sensul nevoilor noastre și ale celor dragi
nouă.
Urmând acest crez, putem deveni proprii scenariști în filmul vieții noastre.

7. Armonizarea relațiilor voastre energetice în relația cu locuința.


Iubiți-vă casa așa cum vă iubiți propriul corp! Emit acest îndemn întrucât cea mai
mare parte a vieții o petrecem în propriul cămin.
Deși simțurile nu percep interacțiunea electromagnetică care se clădește între noi
și casa în care trăim, în realitate, în cele mai multe situații, putem avea schimburi de
energii la un nivel apropiat de cel pe care îl avem cu partenerii de viață.
Dacă în timp ați trecut prin perioade în care ați suferit, este bine să țineți cont de
faptul că o parte din karma voastră s-a descărcat și în spațiul în care ați trăit. Dacă
PUTEREA CUNOAȘTERII 90
nu întreprindeți acțiuni care să purifice locuința, energiile negative descărcate în
spațiul locuit vă pot consuma valorile voastre benefice.
Acest argument este susținut și de faptul că durata medie de viață a celor care
lucrează în activități care presupun multe deplasări în interes de serviciu este mai
mare cu 15 % față de cei care rămân toată viața în propria casă.
Atunci când ne schimbăm locul, ne eliberăm de relațiile energetice nocive pe care
le avem create în timp cu locuința și cu obiectele din propria casă.
Dacă vom alege să ne schimbăm locul din când în când, energiile grele sunt
disipate și eliberate. De aceea, atunci când plecăm în vacanță, dintr-o dată ne simțim
foarte bine.
Deși nu avem facilitatea de a ne schimba locul foarte des, ne putem ridica nivelul
energetic al locuinței, aplicând cu toată dăruirea sufletească programul celor 6
acțiuni prezentate în lucrare.
Pentru a amplifica și mai mult energiile benefice ale locului în care trăiți, vă
recomand ca în momentul în care aplicați procedurile de purificare a aerului să faceți
ordine și curățenie în casă, să intonați invocații și mantre de mulțumire pentru locul
în care trăiți, ca și cum ați mulțumi partenerului vostru de viață.
Atunci când emiteți stări de mulțumire și bucurie, acestea se vor reîntoarce în
planurile voastre subtile, ca și cum cineva din afara voastră vi le-ar fi transmis.
Astfel, manifestând față de casa voastră sentimente benefice, veți primi ca răspuns
un program benefic de susținere în viața și activitatea voastră.
În tradiția creștină, se obișnuiește ca în mod periodic, cel puțin la sărbătorile de
Paști și de Crăciun, să fim vizitați de preot, cu scopul de a ne sfinți locuințele.
În special în ultimii ani, am urmărit efectul acestor ritualuri de sfințire. Astfel,
după aplicarea unei astfel de proceduri, casa este mai caldă și mai primitoare. De
asemenea, cei care locuim în casă, suntem mai bucuroşi și mai optimiști.
Nu este neapărat necesar să așteptați să vină sărbătorile ca să sfințiți casa. Vă
sugerez să chemați preotul să vă sfințească încăperile și locul în care munciți, ori de
câte ori simțiți că este necesar să primiți ajutorul puterilor divine. Prin astfel de
acțiuni, vă constituiți un suport de viață suplimentar, aducător de bine și fericire.
Suntem conștienți de faptul că nu putem aduce preotul să ne sfințească locuințele
în fiecare zi. De aceea, vă sfătuiesc să aplicați zilnic un program de purificare
energetică a locuinței ca și cum aceasta ar face parte din ființa voastră.
Pentru a obține acest deziderat, vă recomand să aplicați locuinței voastre terapiile
cunoașterii, așa cum sunt prezentate în capitolul V al lucrării. Astfel, cele câteva
sute de tone de materie din zidurile casei, care vă asigură protecția și confortul, vor
deveni un bun suport în programul vostru de viață.
PUTEREA CUNOAȘTERII 91

4.2. Relația cu plantele și animalele


A. Relația cu plantele
Pe măsură ce ne afundăm în tehnologie, câmpurile noastre energetice sunt din ce
în ce mai mult impregnate de structuri electromagnetice dăunătoare vieții. Trăind în
această poluare energetică, este necesar să intensificăm din ce în ce mai mult
comuniunea cu natura.
Plantele pot fi printre agenții cei mai buni care ne pot reface comuniunea cu
natura. Deși conviețuim cu plantele, de cele mai multe ori nu le acordăm importanța
cuvenită întrucât nu le cunoaștem imensul lor potențial creator.
În decursul timpului, s-au realizat o multitudine de studii care pun în evidență
imensul lor potențial de susținere în relația cu omul. De exemplu, un grup de
specialiști japonezi a demonstrat că plantele decorative pot crește randamentul de
lucru cu peste 15%.
De asemenea, specialiștii de la Ministerul Agriculturii din Norvegia au demonstrat
că în birourile în care sunt amplasate plante ornamentale, rata îmbolnăvirii
personalului este cu 60% mai scăzută comparativ cu cea a personalului care lucrează
în birouri fără plante.
Îmbunătățirea spectaculoasă a stării de sănătate și a randamentului în muncă pe
care le asigură plantele în viața noastră, este dată de două caracteristici esențiale pe
care le au și anume:
• plantele sunt generatoare de oxigen;
• plantele sunt generatoare de energii benefice.

După cum știm, procesul de fotosinteză se realizează prin consumul de bioxid de


carbon și generarea de oxigen. Nu vom insista pe această temă întrucât este
arhicunoscută, în schimb, vom pune accent pe creșterea potențialului de energizare
a omului, calitate vehiculată mai puțin de mediile spirituale.
Unul dintre cercetătorii care au pus în evidență aspectul benefic al plantelor în
relația cu omul a fost americanul Cleve Backster, în perioada anilor 60 ai secolului
trecut.
De profesie psiholog, Backster lucra într-un departament al poliției în care se utiliza
detectorul de minciuni. În timp ce făcea diverse experimente cu acest aparat, atenția
i-a fost atrasă de cele două plante dracena pe care le avea pe pervazul geamului.
Atunci i-a venit ideea să aplice bornele detectorului de minciuni pe frunzele
plantelor pentru a le descoperi reacția, în raport cu energiile vehiculate în preajma
lor.
PUTEREA CUNOAȘTERII 92
Astfel, a observat cu surprindere că acul aparatului varia în funcție de „atitudinile”
care se manifestau în relație cu cele două plante.
Iată câteva concluzii la care a ajuns cunoscutul cercetător:
• plantele suferă precum oamenii;
• plantele au empatie;
• plantele ne pot citi intențiile și știu adevărul dincolo de atitudinile noastre
disimulate;
• plantele au memorie.

În cele ce urmează, vom descrie în mod succint experiențele realizate de Cleve


Backster pentru a demonstra cum a ajuns la aceste concluzii.

a. Plantele suferă precum oamenii.


Pentru început, Backster s-a îndreptat cu bricheta aprinsă în apropierea unei
frunze de dracena.
Imediat ce a încălzit frunza, detectorul de minciuni a înregistrat o variație a
tensiunii de la bornele aparatului. Variația de tensiune pune în evidență faptul că
întreaga plantă a suferit ca urmare a încălzirii acelei frunze.

b. Plantele au empatie.
Având bornele aparatului de la detectorul de minciuni conectate la una din
plante, a început să încălzească cu bricheta frunzele plantei vecine.
În momentul în care flacăra brichetei ardea frunzele plantei din vecinătatea ei,
acul aparatului înregistra devieri de amplitudini similare cu situația în care propriile
frunze erau arse cu bricheta.
De aici putem tragem concluzia că plantele empatizează între ele și se iubesc,
având în vedere faptul că sunt foarte sensibile la suferințele suratelor lor.

c. Plantele ne pot citi intențiile și știu adevărul dincolo de


atitudinile noastre disimulate.
Având instalate bornele detectorului de minciuni pe frunzele plantei, Backster a
luat bricheta în mână și a mimat gestul de a arde frunzele plantei, dar fără să aibă
intenția lăuntrică de a duce până la capăt acest fapt.
Deși se aștepta să observe o reacție a plantei similară cu situația în care s-a
îndreptat spre floare cu intenția clară de a o arde, de data aceasta planta nu a
reacționat.
Înregistrările detectorului de minciuni pun în evidență faptul că plantele percep
adevăratele intenții ale oamenilor, dincolo de disimulări.

d. Plantele au memorie.
În perioada în care cercetările lui Backster făcuseră deja înconjurul lumii, în SUA
s-a petrecut o crimă.
PUTEREA CUNOAȘTERII 93
În urma investigațiilor, poliția a identificat un cerc de suspecți, dar la acest nivel
totul se blocase întrucât nu putea să identifice făptașul.
Unul dintre polițiști a observat că printre obiectele ridicate de la locul crimei se
afla și o plantă ornamentală. Cunoscând deja experimentele lui Backster, a decis să
utilizeze planta la elucidarea cazului.
Astfel, după ce a conectat frunza unei plante la bornele detectorului de minciuni,
a introdus în cameră, rând pe rând, pe cei 7 suspecți de crimă.
Atunci când au fost introduși cei nevinovați, bornele aparatului au rămas
nemișcate, dar în momentul în care a fost introdus criminalul, bornele aparatului au
indicat o stare de stres la nivelul frunzelor.
De aici, deducem că plantele au memorie, întrucât au ținut minte energia celui
care a produs crima.
Cele 4 experiențe pun în evidență faptul că în anumite domenii, plantele au calități
comparabile sau chiar mai bune decât ale oamenilor.
De exemplu, plantele ne pot citi gândurile, pe când oamenii nu pot ajunge la
această performanță.
Se întâmplă acest fenomen întrucât plantele se hrănesc doar cu seva pământului
și trăiesc în adevăr, în timp ce noi, oamenii, ne hrănim cu tot felul de impurități și
trecem prin multe momente în care ne abatem de la calea adevărului.
Pornind de la aceste concluzii, recomand să atrageți în universul vostru cât mai
multe plante spre a fi ajutați să trăiți o viață cât mai sănătoasă și mai plină de succes.
De asemenea, vă sugerez să îngrijiți plantele conform unui program optim și să
vorbiți cu acestea ca și cum ar fi partenerii voștri de viață.
Acordând o atenţie deosebită acestui aspect al vieții, vă poate crește șansa să fiți
iubiți și susținuți pe calea dreaptă.

B. Relația cu animalele
Relatare: Vecinul meu și câinele lui uriaș.
Locuiesc într-o casă aflată într-o zonă frumoasă, la marginea orașului și am vecini
buni și respectuoși.
De 2-3 ani, pe drumul de lângă gardul casei, deseori văd un domn care își plimbă
câinele uriaș cu capul până la umerii lui.
Privindu-l de pe geam, m-am întrebat ce raționament a avut acest om de și-a
asumat să crească un asemenea câine, care probabil consumă cât bugetul unei
familii.
Într-o zi, când veneam de la serviciu, omul cu câinele lui era drept în fața porții
mele. Deși nu vorbisem niciodată, ne-am salutat cu respect ca și cum ne-am ști
dintotdeauna. L-am felicitat pentru frumusețea câinelui și i-am privit cu încântare.
PUTEREA CUNOAȘTERII 94
Admirând câinele, m-am întrebat din nou în sinea mea, cum a ales să crească un
animal atât de mare, pe când putea să aleagă unul mult mai mic?
Ca și cum mi-ar fi citit gândul, domnul respectiv a început să îmi explice că acest
câine l-a salvat de la moarte. Văzându-mi privirea mirată, a continuat:
„La un moment dat m-am îmbolnăvit de cancer, la gât. Atunci, fiica mea,
realizând că mai am puțin de trăit, ca să îmi aline durerea, mi-a dăruit acest câine.
La vremea aceea era un cățel foarte mic, dar am avut grijă de el cu mare drag
pentru că eu iubesc foarte mult animalele.
Între timp m-am vindecat de cancer și mă simt foarte bine. Având în vedere
suferințele prin care am trecut, consider că acest câine mi-a salvat viața.”

M-a emoționat profund istorisirea vecinului.


Profunzimea momentului a fost amplificată și de faptul că dialogul nostru s-a
petrecut în timp ce câinele era așezat în patru labe, iar el îl mângâia cu blândețe pe
ceafă, ca și cum ar fi fost un dar de mare preț.
Sunt nenumărate situațiile în care animalele de companie ajută oamenii să se
împlinească în misiunea care li s-a dat. Între om și animal se creează o iubire cu
totul specială și nedisimulată întrucât animalele nu au gândire logică, ci doar simțire.
Neavând logică, animalele nu pot disimula, așa că iubirea lor este sinceră și
dăruită. De aceea, se spune că animalele nu te trădează niciodată.
Este foarte important să înțelegem fenomenul prin care animalele ne ajută să ne
pliem pe valorile autentice ale vieții.
În cartea „INTELIGENȚA CORPULUI UMAN” am arătat faptul că două ființe
care conviețuiesc, își aleg sursele de energie în funcție de starea lor vibrațională.
Așa cum omul poate să-și modeleze în mod conștient gândurile și simțirile prin
acțiuni mentale, fizice și spirituale, tot așa are imensul avantaj de a accesa cele mai
bune forme de energie din univers. În acest caz, animalele de companie vor fi cele
care preiau energiile suferințelor noastre.
Acesta este procesul cuantic prin care animalele își aduc cea mai mare parte din
contribuția lor la îmbunătățirea vieții noastre.
Observând stările animalelor, putem înțelege imediat și ce se întâmplă în cupola
noastră energetică. De exemplu, atunci când animalele suferă, este important să ne
mobilizăm spre a eleva cupola energetică comună, spre a ne îmbunătăți viața.
În cele ce urmează, voi prezenta modelul de comunicare pe care îl aplic în relația
față de câinii mei.

Relatare. Cei doi câini Akita Inu.


Deși animalele nu au rațiune, simțirea lor este foarte profundă și de obicei, trăiesc
stările prin care trec stăpânii lor. Mi-am dat seama de acest aspect urmărind trăirile
celor doi câini Akita Inu (mamă și fiică) pe care îi cresc în curte.
PUTEREA CUNOAȘTERII 95

Dimineața, când vin la țarcul lor pentru a le da drumul să alerge, le studiez stările
și comportamentul, întrucât aceștia sunt cei mai sinceri observatori ai vieții noastre
de familie.
Astfel, dacă cei doi câini sunt triști, înseamnă că cineva din familia noastră suferă.
Dacă aceștia sunt energici și plini de vervă, înseamnă că familia noastră este pe un
trend benefic.
În funcție de comportamentul câinilor, știu ce acțiuni am de întreprins în cadrul
familiei, astfel încât să o pot conduce cu inspirație pe calea dreaptă.
Având în vedere imensul ajutor pe care ni-l pot da viețuitoarele, vă sugerez, în
cazul în care aveți condițiile necesare, să creșteți un animal de companie, potrivit
nevoilor voastre. Pentru a pune în valoare cât mai bine un astfel de program, vă
sugerez să luați în calcul următoarele considerente:
• Între două animale există tot timpul competiție pentru cucerirea de teritorii și
pentru acapararea iubirii stăpânilor. De asemenea, animalele duc mereu o luptă
grosieră pentru acapararea de noi valori.
Dacă nu aveți la dispoziție spații foarte întinse, pe care acestea să se desfășoare,
vă sugerez să creșteți doar un singur animal.
Dacă doriți să creșteți două sau mai multe animale, este important ca între acestea
să fie o legătură de sânge. În acest caz, competiția dintre animale va fi aplanată de
relația genetică.
• Este proverbială lupta dintre câine și pisică. Aceeași competiție se manifestă
între toate categoriile de animale. Din acest motiv, este foarte important ca într-o
locuință să existe un singur tip de animal.
Atunci când în aceeași locuință trăiesc animale între care există diferențe
biologice foarte mari, acestea sunt mereu într-un conflict organic.
Energiile conflictului dintre animalele de casă se transferă stăpânilor lor.
Lupta dintre animale poate avea efecte devastatoare în cazul în care stăpânii lor
sunt în suferință. Se întâmplă acest fenomen întrucât, ființele care suferă cel mai
mult, devin receptorii tuturor energiilor negative ale sufletelor cu care aceștia
conviețuiesc.
Dacă totuși vreți să creșteți mai multe tipuri de animale, este bine ca acestea să
nu trăiască în același mediu. Astfel, în curte puteți crește un tip de animal, iar în
casă un alt tip de animal.
Este bine ca viețuitoarele din regnuri diferite să nu comunice nemijlocit.
Cel mai bine să conviețuiti doar cu un sigur tip de animal.
• Cu cât animalul este mai mare, cu atât puterea energiei lui emoționale este
mai mare.
Atunci când o cantitate mare de materie se conectează în mod benefic spre noi,
aceasta are un impact de mai mare eficiență în vindecarea și vitalizare.
PUTEREA CUNOAȘTERII 96
Ținînd cont de acest aspect, dacă vreți să vă înscrieți cât mai rapid în drumul
vostru de creație, vă sugerez să lucrați cu animale cât mai mari.
• Caracterul și comportamentul animalului sunt foarte importante întrucât
acestea ni se transmit și nouă, prin intermediul planurilor subtile. Fenomenul se
manifestă în mod reciproc. De aceea, animalele ajung să împrumute din trăsăturile
stăpânilor lor.
Pentru a înțelege mai bine acest aspect, vă sugerez să urmăriți concursurile
canine. Astfel, veți constata că majoritatea câinilor seamănă cu stăpânii lor.
De asemenea, în multe cazuri, veți constata că stăpânii au împrumutat din
fizionomia câinilor lor.
Având în vedere toate aceste aspecte, vă sugerez să alegeți să creșteți doar
animale care se aseamănă cu valorile la care aspirați.
În acest caz, animalul vă va conduce cu mai multă ușurință spre împlinirea visului
vostru. De aceea, dacă aveți posibilități, vă recomand să alegeți să trăiți cu animale
de rasă recunoscută ca fiind elevate și benefice.
• Așa cum tot ce este prea mult, strică și în relația cu animalele este necesar
să avem o atitudine echilibrată. Animalele de companie ne sunt date să ne țină
companie și nu să ne dicteze viața.
Având în vedere acest aspect, vom ține în preajma noastră doar animalele care ne
susțin în îndeplinirea scopurilor vieții. Atunci când animalul devine o povară pentru
om, este necesar să îl eliberăm, astfel încât noi să ne putem continua drumul spre
calea care ni s-a dat.

Toate argumentele aduse în acest subcapitol ne îndreptățesc să dedicăm cât mai


multă iubire, atât în relația cu mediul pe care ni-l creăm. Prin această atitudine vom
primi la rândul nostru susținerea universului în care alegem să trăim.
PUTEREA CUNOAȘTERII 97

5. Puterea cunoașterii în relația


cu Dumnezeu
Relatare. „Colacul de salvare”.
Călătoream spre casă într-o seară târzie, într-un avion de mici dimensiuni.
La sol, vremea era liniștită, așa că micul avion s-a desprins de pe pistă într-un
zbor lin și frumos. Pe acest fond, toți pasagerii eram tăcuți și liniștiți într-un aparat
care părea mai degrabă un leagăn pentru copii și nu o cursă aeriană.
Pe la jumătatea drumului, avionul a intrat în picaj, ca și cum ar fi fost scăpat de
sub control.
Dintr-o dată, carcasa avionului a început să se contorsioneze în toate direcțiile,
iar pe la încheieturile fuselajului țâșneau jeturi de praf. Acesta era un semn că, de
foarte mult timp, acel avion nu trecuse prin astfel de încercări.
Atmosfera liniștită de la începutul cursei s-a transformat instantaneu într-un
vacarm, în care se auzeau țipete de disperare și de groază.
Deși nu am frică de zbor, din cauza vibrațiilor în care intrase avionul, am intrat
și eu în alertă. Gândind că nu mi se poate întâmpla nimic rău, vorbeam cu calm în
stânga și în dreapta spre a liniști pe călătorii intrați în panică.
Urmărind chipurile pasagerilor, am sesizat că majoritatea aveau privirile
îndreptate spre mijlocul avionului, ca și cum ar implora susținere divină, acolo unde
se afla un preot.
Spre deosebire de ceilalți călători, preotul avea un chip luminos și relaxat, în
contrast total cu toată agitația din jurul lui. Sesizând nevoia celor din jur, preotul,
cu o privire protectoare, își rotea capul de jur împrejur, ca și cum ar fi fost un păstor
care avea grijă de oile sale.
De la un moment dat, avionul a fost repus pe direcția de zbor și, din nou, s-a
așternut liniștea.
Trăind din plin starea de pace pe care o simțeam în suflet, m-am gândit la călătorii
disperați care, în momentele de groază, au căutat un sprijin în preotul care se
nimerise să circule în același avion cu noi.
Atunci am realizat că majoritatea dintre noi, pământenii, ne gândim la Dumnezeu
doar atunci când ne aflăm în fața unui pericol iminent. Mă întreb acum, oare
Dumnezeu ne este dat doar pentru a ne fi aproape numai în momentele noastre de
cumpănă?
Categoric, nu! Dumnezeu este în tot și în toate, în fiecare moment al vieții,
dincolo de spațiu și timp.
PUTEREA CUNOAȘTERII 98
Atunci când avem acces la o putere infinită, depinde de noi înșine să o aducem
ca stâlp de susținere pentru construcțiile noastre.
Deși afirmațiile mele ar putea fi catalogate ca fiind mistice, în realitate au un
suport real și plin de adevăr. Acest crez vine ca urmare a căutărilor mele spirituale
de-a lungul a peste 40 de ani, timp în care am încercat să înțeleg formele prin care
se manifestă puterea lui Dumnezeu în viața noastră.
M-am născut și am crescut într-o familie cu multă credință în Dumnezeu. Deși în
copilărie nu reușeam să înțeleg esența acestei atitudini de viață și credeam doar
pentru că mi se impunea să manifest acest aspect, în timp, pe măsură ce am înfruntat
încercările vieții, am avut darul să înțeleg și să descopăr din ce în ce mai profund
imensa putere pe care o putem primi prin credința în Dumnezeu.
Există o mulțime de cărți despre minuni care s-au produs ca urmare a credinței în
Dumnezeu. Acestea sunt prezentate, în general, sub formă mistică întrucât se
adresează oamenilor înregimentați în religii, dar în realitate, acestea au explicații
logice și firești dacă le interpretăm prin prisma conceptelor bazate pe fizica cuantică.
De aceea, acum, când am ajuns să înțelegem viața și prin prisma adevărului
promovat de cercetările avangardiste, dispunem de toate argumentele să credem în
Dumnezeu, cu și mai multă dăruire și implicare sufletească.
Din păcate, sunt multe ființe care nu înțeleg credința, o neglijează sau chiar o
evită. Cred că aceasta este o etapă conjuncturală de rătăcire, dar, de la un moment
dat, din ce în ce mai mulți pământeni își vor regăsi drumul trăind în credință.
Există această tendință întrucât, pe parcursul evoluției, oamenii ajung să
întâmpine greutăți pe care le rezolvă apelând la relația cu Dumnezeu.
Ca mulți alții și eu am trăit o multitudine de situații în care am realizat cât de mare
este puterea lui Dumnezeu. De aceea, pot să afirm că tot ce ni se întâmplă este
determinat de o putere infinită care ne guvernează viața, în funcție de stările
sufletești pe care le trăim. Aceasta este puterea lui Dumnezeu.
Cei mai mulți dintre noi manifestăm credința în Dumnezeu prin intermediul
religiilor, întrucât într-un astfel de cadru putem fi modelați mai bine spre a ne orienta
pe calea adevărului.
Sunt persoane care, deși ajung să cunoască mai multe culturi spirituale și
religioase, se pierd în neantul lipsei de credință. Neavând argumente autentice pe
care să-și fundamenteze alegerile, se amăgesc cu valori efemere, fără fundament
solid, iar la final ajung să trăiască o imensă dezamăgire.
Valorile perene se clădesc pe valori care se bazează pe suportul înaintașilor noștri.
De aceea, un om care renunță la religie este ca o oaie care se pierde de turma sa.
Așa cum o oaie rătăcită devine vulnerabilă în fața lupilor, la fel și un om lepădat de
religie riscă să se piardă în marasmul vieții, fiind răpus de suferință și însingurare.
PUTEREA CUNOAȘTERII 99
De aceea, toți cei care cred că au atins un anumit grad de cunoaștere, astfel încât
să se elibereze de credință, de fapt, au nimerit într-un ocean lipsit de valori. În astfel
de situații, nu fac altceva decât să se revolte pe suportul din care provin, tăindu-și,
astfel, o mare parte din rădăcinile care le-ar fi alimentat cu seva provenită de la
înaintașii lor.
Pentru a înțelege mai bine aceste argumente, vă sugerez să faceți următorul
experiment:
• rugați-vă lui Dumnezeu într-un lăcaș de cult cu aleasă încărcătură spirituală
acumulată de sute de ani.
• repetați aceeași rugăciune într-un loc fără nicio rezonanță religioasă.

În scurt timp veți sesiza cu ușurință că atunci când vă rugați într-un loc sacru,
puterea rugăciunii este de câteva zeci de ori mai mare, în comparație cu situația în
care v-ați ruga undeva în afara mediului religios.
Cel mai ușor ne putem adresa lui Dumnezeu prin intermediul ritualurilor
religioase moștenite din generație în generație. Acestea sunt verificate și aplicate de
mii de ani, așa că nu mai este necesar să construim noi o altă formă de credință în
Dumnezeu, atunci când vrem să îl utilizăm la întreaga lui putere.
Să nu ne așteptăm să se întâmple un miracol în viața noastră, cât timp nu facem
nimic în acest sens! De aceea, dacă doriți să vă împliniți prin intermediul credinței,
vă sugerez să vă implicați în cât mai multe acțiuni care stimulează îmbunătățirea
relației cu Dumnezeu.
Prin intermediul acestora, în noi și în mediul nostru de viață se creează un câmp
de lumină benefică care ne protejează, ne vindecă și ne întărește.
În religia creștin-ortodoxă, am identificat 5 categorii de acțiuni prin care ne putem
manifesta credința în Dumnezeu și anume:
1. Semnul crucii;
2. Metania;
3. Audiția religioasă;
4. Lectura religioasă;
5. Participarea la ritualurile bisericești.
Manifestarea acestor ritualuri este profund benefică în orice situație ne-am afla.

1. Semnul crucii.
De multe ori ni se întâmplă ca, atunci când trecem pe lângă o biserică, să vedem
persoane care se opresc și fac semnul crucii. Dacă ne uităm pe chipurile celor care
fac acest gest, realizăm că sunt în general oameni smeriți și curați la suflet.
PUTEREA CUNOAȘTERII 100
Semnul crucii se face prin aplicarea celor trei degete împreunate sub semnul
Sfintei Treimi, în cele 4 puncte nyasa. Punctele nyasa sunt acele zone ale corpului
în care, din punctul de vedere al fizicii cuantice, se concentrează cele mai mari
câmpuri energetice.
Atunci când facem semnul crucii, sensibilizăm și amplificăm energiile din
punctele nyasa. Acesta este și motivul pentru care, atunci când facem semnul crucii,
ne simțim mult mai bine.
Sunt cercetări care au demonstrat că semnul crucii contribuie la eliminarea
efectelor agenților patogeni sau ale altor substanțe nocive.
Având în vedere beneficiile semnului crucii, vă sugerez să vă implicați cu toată
dăruirea în a vă aplica semnul crucii ori de câte ori vi se ivește ocazia, în special
dimineața, imediat ce v-ați trezit și seara, înainte de culcare.

2. Metania.
Metania este una dintre cele mai complete forme de coaching întrucât aceasta
pune în valoare întregul potențial spiritual, emoțional și fizic.
Este evident faptul că înaintașii noștri nu știau despre fizica cuantică și acționau
întotdeauna din simțire divină. Iată cel puțin trei argumente care ne îndreptățesc să
facem cât mai multe metanii pe parcursul întregii vieți:
• în cursul unei metanii se aplică semnul crucii pe punctele nyasa, crucea
contribuie atât la energizarea întregii ființe, cât și la tăierea stringurilor.
• prin ghemuirea și îndreptarea corpului, energia este pompată de la picioare
către creștet. De asemenea, sistemul limfatic se antrenează și, astfel,
procesele biologice din întregul corp încep să funcționeze din ce în ce mai
bine.
• în timpul metaniei, la nivelul corpului și în special la nivelul creierului, se
produce un proces de comprimare - decomprimare sangvină. Acest fenomen
are efectul unei pompe hidraulice care amplifică alimentarea cu sânge
încărcat cu oxigen la nivel celular.
De aceea, după aproximativ 30 de metanii, ne putem elibera de durerile din
corp, iar starea sufletească este mult mai bună.
Deși am dat exemple care se bazează doar pe fundamente biologice și cuantice,
metania este un dar de la Dumnezeu care se poate împlini de toți cei care vor să se
înscrie pe calea dreaptă.
Având în vedere imensul potențial pe care îl poate mobiliza această formă de
credință, vă sugerez să practicați zilnic cel puțin cîte 30 de metanii, în două reprize:
dimineața, imediat ce v-ați ridicat din pat și seara, înainte de culcare.
Acei care își pot permite să practice zilnic cât mai multe metanii, au mari şanse
să acceadă culmi din ce în ce mai frumoase și mai împlinitoare.
PUTEREA CUNOAȘTERII 101

3. Audiția religioasă.
Cuceririle tehnicii ne pot pune la dispoziție o multitudine de posibilități prin care
să ascultăm acatiste și alte forme de cultură religioasă. Astfel, putem aduce în
propriul cămin o manifestare care ne poate umple spațiul și viața cu energii benefice.
Trăind cu daruire și râvnă audiția religioasă, ne vom implica sufletește în cadrul
acelui ritual.
În acest fel, puteți asculta ritualuri religioase ori de câte ori faceți activități
gospodărești sau de întreținere personală, cultivându-vă energiile în scopul binelui.
Sunt foarte bune și utile posturile de radio religioase. De aceea, vă sfătuiesc să
alegeți cu prioritate să ascultați posturi în care sunt promovate credințele autentice.
Atunci când oamenii bisericii vorbesc, transmit în plan subtil și puterea de a ne
apropia cu mai multă eficiență spre sursa de lumină care vine de la Dumnezeu.

4. Lectura religioasă.
Există o multitudine de cărți religioase. Lecturând astfel de cărți, în ființa noastră
se vor implementa anumite setări energetice, care vor avea efect de vindecare și de
elevare a sufletului.
Vă recomand să lecturați cărți religioase, întrucât aveți șansa să vă conectați la
sursele de cunoaștere și adevăr ale celor care le-au scris.
Una dintre cele mai reprezentative și mai profunde lucrări religioase este Biblia.
Vă recomand s-o citiți și s-o recitiți, ori de câte ori simțiți că aveți nevoie de un
ajutor suplimentar în viața și creația voastră.

5. Participarea la ritualurile bisericești.


Deși am cunoscut și experimentat o mulțime de forme de creație cu ajutorul
cărora m-am apropiat mai mult de Dumnezeu, consider că e profund benefic să
particip la ritualurile religioase. Am ales să mă implic în astfel de programe întrucât
de fiecare dată când merg în biserică, simt că mă conectez cu sursele de energie
benefică ale bisericii, ale prelaților și ale ființelor care participă la ritualuri.
Mergând în biserică, avem șansa să ne amplificăm potențialul spiritual, aducând
astfel, în ființa noastră, noi surse de energie benefică.
Având în vedere argumentele aduse în prezenta secțiune, vă sugerez să urmați un
program religios pe care să îl aplicați cu dăruire sufletească, astfel încât să deveniți
parte din creația lui Dumnezeu.
E posibil ca unii dintre voi să nu aveți o tradiție religioasă în familie și, în
consecință, să nu fiți tentați să faceți rugăciuni și nici să mergeți la biserică.
Nu este timpul pierdut. Vă puteți trezi la a accesa calea adevărului în fiecare
moment al vieții, chiar și atunci când credeți că nu se mai poate face nimic.
PUTEREA CUNOAȘTERII 102
Vă recomand să mergeți cât mai des la biserică și să căutați să comunicați cu
prelații și călugării pentru că aceștia au har în a vă apropia de Dumnezeu.
Atunci când aveți un duhovnic, îl puteți solicita oricând, în special în momentele
voastre de răscruce.
Astfel, puteți lua cele mai importante decizii având de partea voastră un martor
detașat, care vă va susține să trăiți din ce în ce mai aproape de Dumnezeu prin
credință religioasă, inclusiv prin ritualurile recomandate în lucrarea noastră.
Dumnezeu este peste tot, oriunde v-ați afla. Cu cât îl veți căuta mai mult, cu atât
îl veți găsi mai mult. Cele 5 ritualuri sunt ca niște străjeri care vă pot îndruma pe
calea lui Dumnezeu.
Dacă încă nu înțelegeți efectul celor 5 ritualuri și nu reușiți să ajungeți la
Dumnezeu prin intermediul lor, practicați-le totuși cu smerenie și dăruire, fără să
aveți nicio așteptare, ca și cum ați încerca să consumați un fruct pe care încă nu îl
cunoașteți. Nu va dura mult timp și credința în Dumnezeu își va dezvălui gustul și
binefacerile.
Dacă nu știți să ajungeți la Dumnezeu, stăruiți în Dumnezeu, pentru că atunci
Dumnezeu va fi cel care va veni la voi și vă va mântui de necazuri și suferințe!
Pentru toate există un început. Acel început poate însemna alegerea unei noi căi
de împlinire a vieții. Calea lui Dumnezeu este cea benefică și mai sănătoasă, întrucât
pe acest drum găsiți răspuns la toate provocările.
Să nu vă așteptați ca totul să se producă dintr-o dată! Numai după câteva minute
de manifestare a credinței nu puteți considera că a venit momentul să trăiți în rai.
În fiecare dintre noi s-a adunat karma din întreg parcursul vieții. Aceasta se
eliberează pe măsură ce ajungem la valorile autentice, care ne ajută să reconstituim
adevărul vieții.
Manifestând ritualurile religioase, vom crea canale de lumină prin care ne
eliberăm de bagajul karmic, așa cum am descărca niște greutăți dintr-un rucsac
atașat în spatele nostru.
Pentru a ajunge la Dumnezeu, nu este necesar să facem lucruri complicate. Calea
lui Dumnezeu este dreaptă și ușor de accesat. Este important să începeți cu ceva.
Nu vă gândiți prea mult, ci apucați-vă de treabă așa cum simțiți!
Dacă nu știți cum să începeți, ascultați rugăciuni și acatiste, astfel, cu timpul, veți
înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Recomand ca în timp ce ascultați rugăciuni, să
faceți continuu cruce și metanii! Atunci când puneți corpul să lucreze, mintea intră
în stare de relaxare și, astfel, dispare îndoiala.
Cele 5 ritualuri prezentate în această secțiune pot constitui un prim pas prin care
să ne apropiem de Dumnezeu, sursa de viață perenă și înfloritoare. În cele ce
urmează, voi face 21 de recomandări care pot constitui în tot atâția piloni în fundația
relației cu Dumnezeu.
PUTEREA CUNOAȘTERII 103
PILONII CREDINȚEI
1. Faceți cât mai multe cruci și cât mai multe metanii și astfel întregul corp se
va dinamiza spre un nivel de sănătate mult mai bun. Dacă nu puteți face nici
cruci și nici metanii, ascultați acatiste, așa cum ascultați muzică. De la un
moment dat, mesajul divin din acatiste vă va crea o punte de legătură cu
Dumnezeu, iar prin aceasta veți dori să îl cunoașteți din ce în ce mai bine.
2. Dacă vreți să cunoașteți și trecutul nostru religios, vă sugerez să citiți Biblia –
cartea care poate constitui un bun îndrumar pentru toți cei care doresc să-l
descopere pe Dumnezeu.
3. Mergeți cât mai des la biserică, ca și cum aceasta a fi a doua voastră casă!
Trăiți în comunitățile celor care îl caută pe Dumnezeu și atunci veți trăi în
Dumnezeu!
4. Este posibil ca la un moment dat în viața voastră să apară o suferință. Apariția
suferinței este un semn că a venit momentul să corectați ceva din viața voastră.
Lucrați cu voi înșivă și veţi găsi calea spre vindecare!
5. Nu disperați! Nu este cazul să spuneți că Dumnezeu v-a pedepsit!
Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni! Dumnezeu vine în viața noastră pentru
a ne arăta calea dreaptă. Dacă noi nu o vedem, înseamnă că mai avem de lucrat
cu noi înșine spre a ne corecta spre calea dreaptă.
6. Esența ființei noastre se află în noi. Așadar, tot ce este în noi și în jurul nostru
depinde de felul în care cultivăm esența ființei noastre. Cultivați cât mai bine
esența din voi și astfel vă veți desăvârși!
7. E posibil ca în unele momente să ajungeți în suferință atât de profundă încât
să aveți impresia că Dumnezeu v-a părăsit.
Dumnezeu nu părăsește pe nimeni, niciodată! Dacă nu simțiți prezența lui
Dumnezeu, înseamnă că mai aveți de lucrat spre a-l percepe și a-l coopta să
lucreze în îndeplinirea dorințelor voastre.
Lucrați cu râvnă cu scopul de a-l descoperi pe Dumnezeu, astfel, mai
devreme sau mai târziu, veți primi rezultatul care să vă împlinească!
8. Lucrați și mulțumiți lui Dumnzeu pentru toate darurile lui ca și cum
dorințele voastre s-ar fi împlinit! Darurile vieții se vor împlini după felul în
care veți manifesta mulțumirea față de Dumnezeu.
9. Nu faceți rugăciunile în același fel! Nu vă cantonați în rugăciuni searbede și
repetitive. Drumul către Dumnezeu este un dar și o bucurie de a trăi. Faceți
totul cu bucurie ca și cum ați face un dar propriei ființe.
10. Nu vă pedepsiți, angajându-vă în acțiuni care să vă taie accesul la bucuria de
a trăi! Fiți deschiși ca și cum ați deschide aripile spre a îmbrățișa cerul! Cerul
este infinit în creație și manifestare. La fel putem fi și noi, oamenii.
PUTEREA CUNOAȘTERII 104
11. Nu vă limitați la a trăi după șabloane așa cum ați alege să mâncați toată viața
aceeași mâncare! Fiți cât mai deschiși la cunoaștere! Atunci când cunoașteți
mai multe căi, cu siguranță veți ști să o alegeți pe cea mai bună.
12. Libertatea nu înseamnă că avem dreptul să facem abuzuri față de noi și față
de semenii noștri. Toate ne sunt date, dar nu toate ne sunt necesare.
13. Este posibil ca la un moment dat să aveți impresia că ați muncit degeaba,
dacă nu ați obținut darul la care râvniți de mult timp.
Nu dezarmați! Nu vă opriți niciodată din căutarea lui Dumnezeu! Orice
formă de dinamizare a trupului, minții și a sufletului, este un pas în căutarea
lui Dumnezeu.
Puneți-vă în mișcare prin toate mijloacele și atunci va crește șansa să îl
descoperiți pe Dumnezeu, iar odată cu acesta să primiți și darurile vieții!
14. Vorbiți cu Dumnezeu, ca și cum acesta ar fi prietenul vostru de încredere!
Numai așa îl puteți atrage spre a veni la voi, cu deschidere și bucurie.
15. Este posibil ca, la un moment dat, să apară în viața voastră persoane care vă
vor neîndreptăți și poate chiar vă vor pedepsi. Nu vă angrenați în programul
lor de viață și nu vă încăierați cu ei! Voi urmați-vă propriul program ca și
cum ați fi siguri de reușită. Faceți bine, că bine veți găsi!
16. Fiecare își are calea sa. Nu căutați să impuneți propriul crez acelora care încă
nu înțeleg „limba” voastră.
17. În fața lui Dumnezeu există o balanță care ia în calcul fiecare gând, intenție
și faptă. La un moment dat vine scadența când fiecare va fi cântărit după toate
cele pe care le-a făcut. Dăruiți cât mai mult și veți primi pe măsura darurilor
voastre!
18. Nu suntem judecătorii nimănui! Noi suntem călători efemeri pe drumurile
vieții. Cu cât ne ocupăm mai mult de noi înșine, cu atât mai puțin vom fi
afectați de greșelile altora.
19. Pe măsură ce ne ocupăm de noi înșine, punem în valoare esența care ne duce
la Dumnezeu. Cea mai frumoasă și mai bună cale este calea spre Dumnezeu!
20. Căutați-l pe Dumnezeu prin toate formele de manifestare și doar atunci îl veți
găsi!
21. Faceți din Dumnezeu un partener de viață și acesta vă va împlini la tot pasul!
DOAMNE AJUTĂ!
PUTEREA CUNOAȘTERII 105

Capitolul IV

ÎMBUNĂTĂȚIREA VIEȚII PRIN


TERAPIA CUNOAȘTERII
„După cum ne purtăm noi cu aproapele, așa se va purta Dumnezeu cu noi.” –
Sfântul Ioan Gură de Aur

1. Măreția și decadența
În capitolul precedent, am prezentat forme prin care să cucerim puterile
universului. Aceste manifestări ne pot stimula să accesăm din ce în ce mai ușor
valorile autentice prin intermediul cărora să făurim o viață cât mai frumoasă și
împlinitoare.
Pentru a fi în armonie cu puterea infinită venită de la Dumnezeu, este bine să
învățăm de la cei care au reușit în mod miraculos.
În cele ce urmează, vă propun să facem o incursiune în istorie, analizând
strategiile de viață a două personalități de mare impact pentru evoluția civilizației
noastre: Alexandru Macedon şi Maria Tereza a Austriei.
În anul 323 î.e.n. se năștea Alexandru Macedon, fiu al regelui Filip al II-lea.
PUTEREA CUNOAȘTERII 106
La vârsta de 13 ani, Alexandru a fost dat să învețe la școala cunoscutului filozof
Aristotel, unul dintre cei mai mari învățați ai istoriei. Acest mare filozof a
implementat și dezvoltat în Alexandru Macedon o structură de om foarte puternic
și ambițios.
Fiind ajutat și de conjuncturile politice ale vremii, la doar 23 de ani, l-a succedat
la tron pe tatăl său.
Imediat ce a ajuns rege, Alexandru Macedon a decis să înceapă cucerirea de noi
teritorii pe care să le alipească regatului moștenit de la tatăl său, crezând că prin
aceste acțiuni îi vor crește autoritatea și puterea în fața adversarilor săi politici.
Astfel, în scurt timp, a reușit să cucerească vaste teritorii în Asia, Africa și Europa.
Deși întelepții vremii l-au sfătuit să își reducă expansiunea, el a continuat orbește
să acapareze noi și noi teritorii.
Nefiind atent la a-și consolida puterea, a devenit vulnerabil chiar în cadrul
imperiului pe care l-a construit, fiind otrăvit la vârsta de doar 33 de ani de către
proprii oameni de încredere care l-au trădat.
Istoria cunoaște o mulțime de astfel de conducători care, din dorința de a-și
alimenta egoul și setea de putere, și-au angrenat popoarele în războaie care au cauzat
suferințe și pierderi de multe vieți omenești.
Dacă analizăm viața acestor conducători, realizăm că majoritatea au sfârșit prin
moarte violentă.
Sfârșitul lor năprasnic a fost cauzat de energiile suferinței celor care au fost
angrenați în programele de viață ale acestor conducători, egotici și lipsiţi de
înţelepciune.
Alexandru Macedon este un exemplu tipic de om care, deși a avut un suport de
conștiință foarte bun, primit de la marele învățat Aristotel, a ajuns să-și sfârșească
zilele cu mult înainte de vreme, fiind victima propriei strategii de viață.
Spre deosebire de cei care s-au remarcat prin lupte și războaie cauzatoare de
suferințe, au fost unii conducători care au știut să evite pe cât posibil suferința și să
își orienteze prioritățile spre o viață benefică și creatoare de frumos.
De exemplu, Maria Tereza a Austriei a fost încoronată la tronul imperiului
Romano-Prusac, la vârsta de 23 de ani (aceeași vârstă pe care o avea și Alexandru
Macedon atunci când a fost încoronat).
În momentul în care Maria Tereza a ajuns pe tron, vistieria statului era goală, iar
armata era sleită de numeroasele conflicte pe care le avea imperiul cu cei care
doreau să cucerească din vastele sale teritorii.
Deși era lipsită de experiență, atitudinea pozitivă față de valorile perene ale vieții
a făcut-o pe Maria Tereza să introducă reforme vizionare.
PUTEREA CUNOAȘTERII 107
Acestea au produs emulație în tot imperiul, generând valori materiale, spirituale
și artistice de mare însemnătate pentru omenire. Astfel, în perioada ei de glorie, au
fost dezvoltate muzica, arta, sculptura, pictura și învățământul.
Printre cei mai cunoscuți muzicieni sprijiniți de Maria Tereza au fost: Mozart,
Beethoven și Johann Strauss, muzicieni ale căror compoziții ne încântă sufletul și
astăzi.
De asemenea, s-a implicat în mod activ în promovarea și restaurarea valorilor
imperiului, construind noi palate și refăcând unele dintre cele deteriorate de către
popoarele cotropitoare.
Unul dintre cele mai reprezentative palate, de care s-a ocupat personal după ce
acesta fusese pârjolit de către turci, este și actualul muzeu de la Schönbrunn.
Domnia ei lungă și înfloritoare a sfârșit după 40 de ani, când a fost răpusă de o
hemoragie cerebrală.
Valoarea Mariei Tereza ca om al acestui pământ este cu atât mai mare, cu cât pe
parcursul vieții a dat naștere unui număr de 16 copii pe care i-a ajutat și susținut în
a se forma și cultiva în viață.

Am analizat modul în care două personalități ale istoriei au înţeles să-și manifeste
potențialul energetic și de conștiință.
Fiecare dintre noi avem un potențial de manifestare. Acesta poate fi utilizat pentru
întărirea sinelui nostru divin și al celor dragi și apropiați sau dimpotrivă, pentru a
dărâma suflete și destine.
Energiile benefice produc efecte benefice, iar energiile distructive produc
distrugeri. Aceste fenomene se aplică la orice rang politic, social și uman, atât la
nivelul marilor imperii, cât și în viața omului de rând.
Relațiile interumane se supun acelorași principii, indiferent de locul și nivelurile
lor de manifestare. Cu cât o relație emană mai multă bogăție în exterior, cu atât
crește șansa ca aceasta să fie mai intens creativă pe o perioadă cât mai lungă de
timp.
Din nefericire, există multe relații în care oamenii nu înțeleg să dăruiască
necondiționat, iar din această cauză, mai devreme sau mai târziu, se ajunge la
suferință.
De obicei, în astfel de cazuri, când relația este în declin, cel puțin unul dintre
parteneri se trezește la adevăr și încearcă să mai salveze câte ceva din ce s-a pierdut.
Deși timpul nu mai poate fi dat înapoi spre a corecta erorile trecutului, merită să
încercăm să ne îndreptăm greșelile în orice moment al vieții.
Orice acțiune de îndreptare spre calea adevărului se înregistrează și se cumulează
la potențialul benefic al vieții.
PUTEREA CUNOAȘTERII 108

2. Logica universului în relațiile


dintre oameni
Universul tinde spre perfecțiune, nivelând și armonizând materia și fenomenele.
De aceea, în cazul în care în relație se produc dizarmonii, Universul acționează spre
a restabili echilibrul, nivelând asperitățile cauzate de comportamentele semenilor.
Acelaşi fenomen se petrece în toate manifestările din natură.
De exemplu, vârfurile munților se erodează în fiecare an, câțiva centimetri. Din
această cauză, de-a lungul milioanelor de ani, munții își reduc înălțimea cu câțiva
metri. De asemenea, surplusul de materie care se desprinde de pe vârfurile munților
este trasportat în văi, umplând astfel o parte din abisul adâncimilor.
Fenomenul de erodare a comportamentelor extreme din univers este exprimat cu
mare înțelepciune și frumusețe în Biblie.
În Evanghelia după Matei, Psalmul 102, găsim următoarea expresie:
„Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, aşa va înflori.
Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul
său.”
Sunt multe căi prin care universul acționează și, de cele mai multe ori, acestea se
manifestă dincolo de rațiunea umană.
E posibil să întâlniți dese situații în care nu înţelegeți rațiunea universului,
crezând că ați fost pedepsit pe nedrept.
Universul nu pedepsește pe nimeni, niciodată, ci doar acționează spre a contribui
la a îndrepta lucrurile, astfel încât fiecare ființă să-și îndeplinească într-un mod cât
mai complet misiunea pentru care a venit pe acest pământ.
Deși universul cântărește cu același cântar pe toată lumea, există o prioritizare a
valorilor. De obicei, universul acționează asupra celui care a produs dizarmonia,
încercând să restabilească ordinea firească a lucrurilor.
Acest fenomen nu se întâmplă după logica gândirii noastre, ci după o logică care
ține cont de totalitatea energiilor pe care le emană egregorul în care trăim.
De exemplu, o persoană care a făcut un abuz de putere asupra partenerului are
setat în ființa ei să manifeste acest comportament ori de câte ori i se ivește ocazia.
Pe măsură ce este perpetuat un obicei nociv, toți acei afectați, fără să știe unul de
altul, vor construi un nucleu energetic de apărare față de persoana agresoare.
În timp, acest nucleu energetic crește și presează, din ce în ce mai mult, asupra
agresorului, sleindu-l de puteri.
Dacă la început persoana agresoare dă impresia că este inepuizabilă și profită de
orice ocazie pentru a uzurpa puterile celor cu care intră în contact, în timp, va veni
PUTEREA CUNOAȘTERII 109
scadența și va ajunge să capoteze, fiind strivită de acel nucleu de rezistență care s-a
dezvoltat în timp, ca urmare a acțiunilor sale egotice.
De multe ori vedem în jurul nostru ființe care acționează în neadevăr și ne mirăm
cum îngăduie Dumnezeu o astfel de nedreptate, având mereu tendința să acționăm
în scop justițiar.
Nu este cazul să deveniți judecătorii semenilor voştri. În univers, există o balanță
divină. Această balanță cântărește cu mare acuratețe faptele tuturor, intervenind de
fiecare dată atunci când vine momentul oportun.
Atunci când suntem în minciună, universul ne limitează manifestările, iar
atunci când suntem în adevăr, universul ne expansionează și ne desăvârșește.
Este foarte important momentul în care unul dintre parteneri a capotat sau s-a
trezit la adevăr și abandonează spațiul cucerit prin abrutizare. În astfel de situații,
partenerul de conflict, văzând terenul rămas liber, are tendința de a recuceri spațiul
pierdut.
Nu este înțelept să cucerești un spațiu eliberat în urma unei confruntări!
Este important să știți că acel spațiu este infestat cu suferință, așa cum ar fi un
câmp de grâne care tocmai a fost pârjolit de foc.
În acest caz, e bine să nu năvălim imediat pe terenul fumegând al suferinței, ci să
ne îndreptăm atenția asupra celui cu care am fost în conflict și să încercăm să-l
susținem așa cum putem mai bine.
Prin această atitudine înțeleaptă, nu vom plăti cu aceeași monedă cu care am fost
tratați, ci vom dărui iubire infinită, în funcție de puterea de asimilare a ființei
respective.
Facem acest gest întrucât niciodată nu știm cu adevărat cine a câștigat și cine a
pierdut într-o confruntare.
Fiecare experiență trăită nu este altceva decât un episod din filmul vieții.
Dacă ajutăm aproapele în orice situație ar fi, avem șansa să promovăm la niveluri
de conștiință din ce în ce mai înalte, iar dacă trăim în ego, riscăm să ratăm
oportunitatea de a ne săvârși menirea.
De obicei, momentele de răscruce sunt purtătoare de energii de mare impact.
În astfel de situații, cele mai benefice atitudini pe care le putem adopta, sunt
ascetismul și smerenia.
Trăind în stare de ascetism și smerenie, putem evita furia energiilor negative care
mișună prin univers, în perioadele de tranziție.
Retrageți-vă de pe terenul de luptă și trăiți în smerenie! Astfel, veți ajuta universul
să repare efectele suferinței, salvând astfel o bună parte din valorile care s-au pierdut
în perioada conflictului.
PUTEREA CUNOAȘTERII 110

3. Profilaxia cunoașterii
Trăim într-o lume interconectată. Astfel, pe parcursul vieții, comunicăm cu
semenii pe toate nivelurile de conștiință.
Deși universul este infinit în raport cu nevoile noastre, mereu suntem marcați de
tendința de a fi într-o competiție continuă, ca și cum am avea ceva important de
împărțit. Din această cauză, acolo unde se întâlnesc două ființe, acestea intră imediat
în competiție.
Sunt dese cazurile în care competiția capătă forme de uzurpare a valorilor. Atunci
când se produc astfel de situații, ceva din ființa noastră ajunge în suferință.
Este important să știm că în relații, din punct de vedere energetic, orice conflict
impactează în mod egal ambii parteneri.
Conform principiului oglinzilor, orice polarizare energetică produce la rândul
ei un efect proporțional, dar de sens opus în partenerii de viaţă.
De cele mai multe ori, la nivel mental, nu simțim că sufletul se află în suferință
și, de asemenea, nu realizăm că provocăm suferință aproapelui nostru.
De aceea, este bine să ținem cont de acest aspect și să construim în noi o structură
de vindecare preventivă.
Pentru că nu putem fi cu toții inventatori în modele de vindecare, e mai bine să
căutăm să învățăm din cele care deja există și sunt experimentate de mii de ani pe
acest pământ.
Curentele spirituale autentice au creat sisteme eficiente de descărcare a energiilor
suferinței prin ritualuri sacre, care se aplică în mod preventiv atât la diferite
evenimente, cât și în situații de strictă necesitate.
În casa părintească, am trăit primii ani de viață spirituală, o familie frumoasă de
oameni cu multă credinţă și aplecare spre Dumnezeu. Aici am început să asimilez
învățături de mare impact în domeniul iertării de sine și al aproapelui nostru.
În cele ce urmează, voi prezenta un crâmpei din perioada copilăriei, când am
învățat să practic primele ritualuri în aprofundarea cunoașterii.

Relatare. Terapia iertării în casa părintească.


Sunt un om norocos pe acest pământ. M-am născut și am crescut într-o familie
religioasă în care educația era împletită armonios cu ritualurile creștin-ortodoxe.
De când m-am trezit copil în casa părintească, am perceput cuvântul „iertare” ca
pe un laitmotiv foarte des întâlnit în viața cotidiană. Astfel, am fost învățat să cer
iertare în timpul rugăciunilor și cu ocazia oricărui moment important al zilei.
De asemenea, la sărbătorile religioase, se creau mai multe momente în care ne
ceream iertare în mod repetat față de toți membrii familiei, rude, cunoscuți și
prieteni apropiați.
PUTEREA CUNOAȘTERII 111

Manifestând un sentiment de reciprocitate și ceilalți membri ai familiei noastre,


la rândul lor, îmi cereau iertare de fiecare dată când eu le ceream iertare.
Deși la început acest ritual mi se părea a fi un automatism la care mă supuneam,
fără să știu exact ce rol avea această acțiune, în timp am înțeles că iertările dintre
noi produceau un impact benefic profund în cadrul familiei noastre de suflete.
În timpul iertărilor, între membrii familiei se manifesta o atitudine de smerenie și
respect reciproc. De asemenea, cu această ocazie, ne arătam recunoștința și smerenia
față de cei dragi și apropiați, sprijinindu-ne cu generozitate în acțiunile noastre.
Deși au trecut peste 50 de ani de la acea perioadă de început, în afară de tatăl meu
care a plecat între timp, cu toții suntem bine, sănătoși și trăim o viață mulțumitoare.
Unul dintre argumentele acestei reușite este coeziunea de monolit pe care o
manifestăm unul față de altul, în special în momentele de încercare.
În toate aceste trăiri, consider că ritualurile iertării constituiau unul dintre
argumentele esențiale care ne stimulau spre a fi mai uniți și mai iubitori.
Așa cum putem deduce din relatarea precedentă, nu este neapărat necesar să se
producă un conflict de proporții între două persoane pentru ca acestea să apeleze la
terapia iertării.
Practicarea acestei terapii în mod profilactic poate fi un suport bun în susținerea
unei familii de suflete, funcționând astfel ca un liant care unește membrii și îi
stimulează spre a avea relații armonioase și benefice.
Deși într-o primă evaluare, în aparență, gestul de a ierta pare unul simplist și lipsit
de importanță, în spatele acestuia, există un întreg bagaj de cunoaștere și căutare
spre calea adevărului.
Orice acțiune necesită efort și justificare lăuntrică. Nu poți să faci un efort
manifestând un aspect benefic, atât timp cât în spatele lui nu există o susținere.
Susținerea nu poate veni atât timp cât în ființa noastră nu există o setare în acest
sens. Această setare poate veni din trecutul genetic sau din efortul nostru de a ne
cultiva pe parcusul vieții în sensul creșterii potențialului de cunoaștere.
Având putere în cunoaștere, ajungem să vedem rezultatul unei acțiuni, mult
dincolo de limita orizontului mărginit de puterea gândirii cognitive, care este de cele
mai multe ori oportunistă și limitativă.
Nu trăiți pentru astăzi, ci trăiți pentru veșnicie. Atunci când cultivați pentru
veșnicie, primiți ca și cum ați fi veșnici.
De aceea, este absolut important să cultivați cunoașterea în mod preventiv, în
orice moment al vieții, în orice situație v-ați afla.
Cunoașterea vă poate da acces la toate puterile universului.
PUTEREA CUNOAȘTERII 112

4. Cultivarea cunoașterii
4.1. Efectele necunoașterii

„Noi nu știm care sunt căile lui Dumnezeu, dar știm că sunt drepte și bune.”
- Richard Wurmbrand

Pe zi ce trece, tehnologia și modernismul vieții cotidiene ne dau posibilitatea să


comunicăm din ce în ce mai mult.
Astfel, dacă în trecut puteam comunica la distanțe mari doar prin intermediul
scrisorilor care ajungeau la destinație după mai multe zile, săptămâni, luni, ani sau
poate niciodată, acum, prin apăsarea unei singure taste, putem comunica instantaneu
(chiar și vizual) cu ființe care se află la mii de kilometri distanță.
Deși facilitățile modernismului reprezintă un dar bun și frumos pentru viața celor
mai mulți dintre noi, dacă nu suntem atenți, aceleași facilități pot deveni suport
pentru constrângere și suferință.
De exemplu, mulți utilizează telefonul mobil în scopul controlului și îngrădirii
libertății aproapelui său, producând astfel o mare nedreptate în acest univers.
Deși în mod aparent uneori avem impresia că facem bine unor persoane dragi,
controlând și impunând reguli în spațiul lor de siguranță, prin ingerința noastră le
putem produce energii negative de o asemenea intensitate încât acestea pot afecta
viața celor implicați.
Nu este întâmplător faptul că odată cu era tehnologică au apărut sindromul Down
și autismul. Aceste afecțiuni sunt cauzate de conflictele dintre partenerii de viață.
De aceea, incidența unui astfel de tip de boli este mai mare în familiile în care există
conflicte foarte intense.
De regulă, conflictele au efecte nocive în special asupra vieții intrauterine a
copiilor, dar și în primii ani de viață, atunci când sufletul este vulnerabil, iar copilul
nu și-a dezvoltat suficient de bine instinctele de conservare și apărare.
Tot în era omului modern au apărut și s-au dezvoltat o multitudine de boli
considerate a fi incurabile, boli care curmă viețile oamenilor de la vârste din ce în
ce mai fragede.
Analizând cauzele apariției și dezvoltării bolilor considerate a fi incurabile, ţinând
cont și de teoriile fizicii cuantice, ajungem la concluzia că acestea apar și se dezvoltă
pe fondul deteriorării relațiilor din planurile subtile ale semenilor.
PUTEREA CUNOAȘTERII 113
A fi sau a nu fi pe calea dreaptă nu este neapărat o condiție suficientă pentru a fi
absolvit de încercările vieții, întrucât parcursul vieții este influențat în mare măsură
de contextul social și familial în care ne naștem și trăim.
Balanța vieții ne este dată de însumarea tuturor energiilor pe care le emanăm și
le recepționăm de-a lungul timpului.
Dacă ajungem să trăim în medii în care oamenii sunt agresivi, mai devreme sau
mai târziu, noi vom asimila din energiile lor și astfel, acestea îți pun amprenta asupra
trăirilor și manifestărilor noastre.
De aceea, este foarte important să ne obișnuim să reacționăm cu iubire și
înțelepciune atunci când suntem agresați, lăsând astfel, cât mai mult spațiu de
manifestare la dispoziţia celor care ne atacă.
Având de acoperit un spațiu din ce în ce mai mare, atacatorii își vor slăbi din
puteri, iar noi avem șansa să trăim în desăvărșire.

4.2. Efectele cunoașterii


Epoca modernă ne-a adus în situația de a trăi în medii din ce în ce mai intens
competitive. Din această cauză, orice atitudine de viață am aborda, mereu există
riscul de a ajunge în situații conflictuale care se traduc la nivelul sufletului prin
energii negative aducătoare de suferinţă.
Deși în cele mai dese cazuri, avem credința că ducem o viață foarte apropiată de
calea adevărului și suntem la adăpost față de conflictele inerente vieții, mereu există
riscul să ajungem în suferință.
Este foarte important să ținem cont de faptul că sufletul reprezintă o structură
energetică inerțială. Sufletul nu are logică și nu are sistem de apărare.
Sufletul trăiește pur și simplu, în funcţie de tipul de energie care îl tranzitează.
De aceea, energiile negative ne pot afecta în aceeași măsură, indiferent dacă
acestea vin dintr-o sursă aflată în adevăr sau în neadevăr.
Dacă alegem să trăim viața cu oameni conflictuali, există riscul să fim afectați de
energiile suferințelor lor, chiar și atunci când noi suntem pe calea adevărului.
În astfel de situații, pentru a evita suferința, alegem să parcurgem viaţa abordând
una dintre cele două căi:
• Aplicăm terapii de coaching spre a trăi în iubire, iertare, pace și acceptare;
• Construim ziduri de apărare.
În prima variantă de abordare a vieții, ne abandonăm în credința divină și dăruim
lui Dumnezeu (universului) toată puterea noasră de manifestare. Iubirea și pacea
sunt cele mai bune forme de apărare în fața încercărilor vieții.
PUTEREA CUNOAȘTERII 114

A doua variantă de abordare a suferinței este pornită din instinctul de conservare


și din atitudinea de justițiar.
Nu este idicat să ne baricadăm spre a ne pregăti pentru luptă, întrucât atunci când
suntem agresați pe nedrept, energia de apărare capătă puteri distructive foarte mari.
De aceea, fără să realizăm, ca urmare a agresiunii la care suntem supuși, din
dorința de a ne apăra, ne transformăm și noi, la rândul nostru, în ființe agresoare.
În cele ce urmează vă prezint un caz tipic de agresiune prin autoapărare.

Relatare. Zidul de apărare s-a transformat în zid agresor.


La un moment dat, m-a abordat o doamnă pe care o caracterizam ca fiind profund
credincioasă în valorile adevărului.
După o scurtă introducere, m-a rugat să-i ajut soțul care a fost internat la spitalul
de psihiatrie cu diagnosticul de tulburare bipolară.
Am fost surprins să realizez că, deși totul părea normal în universul familiei, acest
om, aflat în puterea vârstei, a ajuns să aibă un comportament violent și agresiv.
Într-o primă fază aveam impresia că bărbatul este singurul responsabil de situația
încordată din familie întrucât partenera lui părea a fi foarte puternică din punct de
vedere energetic.
Totuși, în momentul în care am analizat starea energetică a doamnei respective,
am înțeles că în timp își construise o platoșă energetică foarte puternică. Acest
aspect era ușor de perceput pe corpul ei care, în toți acești ani de căsnicie, devenise
masiv ca și cum ar fi fost al unui luptător bine antrenat.
Pe acest fond, acțiunile agresive ale soțului ei păreau a fi similare cu situația în
care s-ar fi bătut cu capul de un zid foarte gros.
Când am perceput tabloul energetic al doamnei, i-am sugerat să facă terapii de
iertare și să încerce să îl angreneze și pe soțul său pe acest drum.
La numai câteva zile după dialogul cu ea, soțul a fost externat din spital, iar apoi
au continuat să lucreze împreună la un program de coaching.
Ca urmare a modificării atitudinii unuia față de celălalt, relația lor s-a ameliorat,
iar drumul lor în viață s-a îmbunătățit.

Am prezentat un caz în care doar o schimbare de paradigmă în relația dintre doi


soți a produs repoziționarea vieții acestora pe un nivel nou de conștiință, aducător
de vindecare.
Atunci când înțelegem la timp care este cauza unei suferințe și ne retragem în
iertare și iubire, avem mari șanse să eliminăm zidurile de apărare și să construim în
jurul nostru o oază de bucurie și de pace.
PUTEREA CUNOAȘTERII 115
Nu este simplu să atingem de la început acest model de raportare la viață. De
regulă, atunci când credem că facem lucruri bune și utile pentru noi și pentru semeni,
instinctul de conservare ne incită la acțiuni justițiare și revoltă față de agresori.
Este important să știm că la nivel mental, indiferent cât de îndreptățiți am fi să
ducem o luptă pentru adevăr, sufletul nu înțelege acest aspect, pentru că nu are
rațiune. Sufletul suferă sau nu, în funcție de natura energiilor cu care vine în contact.
Așadar, atunci când ne luptăm, sufletul este în suferință.
Deși de multe ori adrenalina și credința oarbă în propriile convingeri ne dau
impresia că facem bine angrenându-ne în lupte crâncene, în banca de energie a
sufletului se adună karma. Acumularea de karmă creează blocaje energetice și surse
de agresiune atât pentru sine, cât și pentru semeni.
În astfel de situații, terapia cunoașterii poate fi una dintre cele mai bune și mai
facile forme de implementare a unui model avangardist de reorganizare a vieții spre
un standard cât mai apropiat de calea adevărului.
Trezirea la calea adevărului presupune renunțarea la energiile judecății, lăcomiei,
împotrivirii, geloziei, posesivității și trecerea spre un nou nivel de conștiință care
cultivă stări de acceptare, bucurie, pace și mulțumire.
În faza incipientă, toate suferințele se manifestă în mod preponderent la nivelul
planurilor subtile. Daca nu intervenim la timp, acestea se pot somatiza pe corpul
fizic și astfel, va fi din ce în ce mai greu să le vindecăm.
Atunci când sunteți suficient de bine antrenați în cunoaștere, puteți observa
apariția suferințelor încă din faza lor incipientă, chiar din perioada în care acestea
se manifestă doar la nivelul planurilor subtile.
Aflând la timp de iminența unei suferințe, aveți puterea de a modela în scop
benefic energiile planurilor subtile.
De aceea, vă sugerez să asimilați informațiile lecturând de mai multe ori
procedurile prezentate în lucrare.
Atunci când cunoașteți suficient de bine o terapie, vă dați posibilitatea să o puneți
în valoare în cât mai multe forme, atât pentru sine, cât şi pentru cei dragi și apropiați.
De asemenea, vă sugerez să lecturați cât mai multe cărți de dezvoltare personală,
pentru ca astfel să vă construiți propriul drum în cunoaștere.
Filozofiile autentice susțin că este mai ușor să previi decât să vindeci.
Având în vedere această sintagmă, vă recomand să vă asigurați zilnic un timp al
vostru pe care să îl petreceți în scopul asimilării și experimentării în cunoaștere.
Astfel, vă veți constitui un suport, pe care apoi să îl puteți perpetua pe întreg
parcursul vieții.
Sunt dintre cei care am primit din plin din bogăția cunoașterii întrucât de peste
15 ani caut să mă cultiv, experimentând mai multe forme de spiritualitate.
PUTEREA CUNOAȘTERII 116
Acum, toate informațiile obținute în căutările mele s-au contopit într-un întreg pe
care îl experimentez și îl aplic în special în momentele în care este important să fiu
mai bine cu mine și cu semenii.
În cele ce urmează, vă prezint o relatare prin care arăt cât de frumos a contribuit
terapia cunoașterii în viața mea.
Relatare. Cum am devenit prieten cu toată lumea?
Sunt născut și crescut într-un mediu în care mi s-a cultivat un spirit exigent și
aplecat spre înalta calitate a vieții.
De aceea, imediat ce am avut posibilitatea să-mi aleg propriul drum, am început
să practic mai multe sporturi de performanță.
Pe măsură ce am înaintat în vârstă și n-am mai avut posibilitatea să mă antrenez
pentru sportul de performață, atenția mea s-a orientat spre atingerea performanțelor
în familie și în afaceri.
Trăind mereu la acest nivel, am avut tendința să manifest o atitudine de exigență
exacerbată față de mine și față de toți acei cu care intram în contact.
Din această cauză, între mine și cei din jur se iscau tot felul de conflicte care
porneau de la intenția mea de a-i stimula spre a deveni din ce în ce mai buni și mai
competitivi.
În timp, aceste conflicte repetate la infinit s-au somatizat pe corp.
De aceea, la un moment dat, când am mers la un terapeut, am primit următoarea
replică:
„De ce ții atât de țeapănă coloana vertebrală!!?
Cred că ar fi necesar să fii mai elastic cu tine și cu cei din jurul tău.
Datorită atitudinii tale intransingente față de cei din jur, ai ajuns să lupți
de unul singur împotriva tuturor.”
Ca urmare a acestui dialog, în câteva luni, am generat terapia „masajului spatelui
cu mingea” reușind astfel să armonizez cât de cât coloana vertebrală.
Deși mă simțeam bine imediat ce îmi aplicam masajul spatelui cu mingea, după
un timp, durerile se reinstalau.
Se întâmpla acest fenomen datorită faptului că, prin masaj, eu îndepărtam
efectul, dar nu și cauza suferinței.
La un moment dat, din necesitate imperativă, am început să lucrez la
implementarea terapiei cunoașterii.
Fiind încurajat de rezultate, am lucrat la perfecționarea acestei metode de
coaching timp de aproape doi ani, experimentând-o în foarte multe ipostaze.
Într-o dimineață, în timp ce-mi făceam evaluarea corpului în fața oglinzii, am
realizat că am coloana mai dreaptă şi mai elastică, chiar dacă nu-mi mai aplicasem
de mai multe luni de zile masajul spatelui cu mingea.
PUTEREA CUNOAȘTERII 117
Pentru a înțelege care este motivul pentru care nu mai am probleme la coloana
vertebrală, am făcut o analiză a relațiilor mele din prezent.
Astfel, am constatat că nu mai am stări conflictuale și viața mea a devenit mai
calmă și mai liniștită.
Armonizarea vieții s-a produs datorită faptului că în timp ce am scris această
lucrare, am experimentat zeci de variante de terapie a cunoașterii.
Astfel, fară să fi urmărit neapărat un scop personal, am rezolvat și stările
conflictuale pe care le aveam cu semenii, devenind prieten cu toată lumea.
De aici, am dedus că atunci când suntem bine cu noi și cu cei din jurul nostru,
Dumnezeu le orânduiește pe toate, în direcțiile cele mai bune, atât pentru noi cât și
pentru toți cei dragi și apropiați.

4.3 Logica iertării

„Omul, când iartă, imită pe Dumnezeu.” – Sebastian Chilea

M-am născut al treilea într-o familie cu cinci copii. De asemenea, în jurul casei
noastre de la țară, majoritatea familiilor aveau mulți membri, astfel că viața mea de
început a fost una marcată de multe tentații copilărești.
Tatăl meu era un om foarte exigent cu sine, iar această exigență se manifesta și
în familia noastră.
De aceea, de multe ori, când ne vedea hârjonindu-ne, îl auzeam strigând cu
apăsare în glas către mama: „Mărie, dă-le copiilor de treabă, că altfel fac prostii!”.
La auzul acestor vorbe, un fior rece mi se scurgea prin șira spinării. Nu îmi plăcea
să mi se dea de treabă, ci preferam să fim lăsați să ne jucăm în voia noastră.
Acum, când mă gândesc la această scenă, simt recunoștință faţă de tatăl meu
pentru că atunci când îi spunea mamei mele aceste vorbe, de fapt, el căuta să ne
ghideze spre a face lucruri bune și utile, evitând astfel să trăim în stare de
promiscuitate și lâncezeală.
De-a lungul timpului, am avut multe momente în care mi-am adus aminte de
îndemnul tatălui meu și de fiecare dată simțeam un sentiment de mobilizare spre a
face ceva bun și util.
Acest imbold devine și mai mobilizator atunci când există riscul apariției
situațiilor conflictuale.
De obicei, pentru evitarea unei încrâncenări în relații, caut să schimb cursul
energiilor, tăind astfel nodul gordian.
PUTEREA CUNOAȘTERII 118
Recurg la acestă strategie întrucât orice conflict cauzează o breșă energetică în
aura membrilor angrenați în confruntare, sleindu-i de puteri.
Pentru a înțelege cum funcționează această breșă, vă sugerez să vă imaginați
energia unei relații ca fiind înmagazinată într-un rezervor plin cu apă, dar care are
o fisură undeva în zona bazei.
Pentru a acoperi fisura, prin care s-ar putea scurge energia benefică, este necesar
ca cel puțin unul dintre parteneri să facă ceva, astfel încât să restabilească armonia.
De cele mai multe ori este greu să ne angrenăm partenerii de conflict în acțiuni
terapeutice, întrucât în astfel de situații, comunicarea cu ei ajunge la cote minime.
Chiar dacă partenerul nu este receptiv, sufletul este sensibil la toate acțiunile
benefice. În momentul în care se aplică terapia cunoașterii, se creează un nucleu de
vindecare pentru toți cei ce sunt angrenați în conflict.
Acest proces se manifestă prin două fenomene simultane și anume:
• cel care aplică terapia cunoașterii nu mai emite energii conflictuale și nici
nu mai retransmite energiile negative venite din surse terțe.
În aceste condiții, în scurt timp, sursele de conflict se vor topi în neant.
• în urma terapiei, aplicantul se vindecă. Ca urmare a acestui fapt, celălalt
partener nu va mai găsi niciun adversar și astfel, între cei doi nu se mai pot
naște noi conflicte.
În ambele situații, compasiunea și iubirea vor lua locul fricilor și energiilor
egotice. Astfel, vor fi mari șanse să se obțină vindecarea relației sau în cea mai
defavorabilă situație se va produce despărțirea în condiții amiabile.

Ca investitor și manager, caut să fiu prieten și bun coleg cu toți partenerii de


afaceri și arareori se întâmplă să ne despărțim din motive subiective.
Cu toate acestea, au fost și câteva situații în care, deși mi-am dat tot interesul să
duc afacerea pe cele mai bune culmi ale creației, rezultatul a fost mult diferit față de
ceea ce am crezut inițial.
În cele ce urmează, voi relata o întâmplare pe care am ajuns să o trăiesc într-o
relație cu un partener de afaceri în care, deși la început intențiile noastre se
armonizau, la un moment dat, evenimentele s-au îndreptat spre o evoluție total
nefavorabilă.
Când am realizat că situația părea a fi fără ieșire, din instinct de conservare am
aplicat rugăciunea iertării. În scurt timp, după ce am început să fac invocațiile
iertării, am simțit transformări miraculoase în toată ființa mea.
Acesta a fost primul semn că terapia iertării poate avea un impact măreț în viața
noastră.
PUTEREA CUNOAȘTERII 119

5.Călătoria iertării
„Iertarea e cea mai puternică dintre puteri: face bine atât celui care o acordă,
cât și celui care o primește!” – Goethe

Cu patru ani în urmă, am intrat într-un proiect de afaceri ce se derula într-o țară
care avea la conducere un regim totalitar.
Înainte de a decide să investesc în acea țară, mai multe persoane apropiate mă
atenționaseră că este un proiect riscant și că ar fi bine să nu expun bogățiile firmei.
Deși aveam momente în care eram marcat de teama unui eșec, dorința de a realiza
lucruri frumoase și mărețe m-a făcut să îmi asum acest risc.
Asumarea acestui risc a fost stimulată și de criza economică care a afectat țara
noastră în perioada anilor 2008-2012.
În conjunctura dată, am cunoscut un om de afaceri care investise o sumă mare de
bani în țara respectivă, într-un proiect ce părea de-a dreptul fascinant.
În principiu, tema proiectului era să extragem apa de la mare adâncime, să o
colectăm într-un bazin, să o tratăm și apoi să o distribuim populației.
Eram încântat de faptul că prin acest proiect făceam și o faptă bună pentru acei
oameni care trăiau în ținuturi aride și izolate.
După o scurtă evaluare a afacerii, am decis să intru în parteneriat cu acest om,
având argumente suficient de motivante.
Deși la început lucrurile păreau a se derula bine, în momentul în care ajunsesem
să repatriez valorile investite, criza economică a lovit din plin și acea țară.
Conjunctura profund nefavorabilă a fost cauzată și de viziunile diferite de
abordare în raport cu proiectul pe care îl aveam atât eu, cât și partenerul meu de
afaceri.
În timp, pe măsură ce criza se accentua, speranța noastră de a recupera banii
investiți se reducea în mod simțitor.
Pe acest fond, diferențele de opinie în ceea ce privește abordarea proiectului
cauzau convulsii din ce în ce mai mari în relația cu partenerul meu de afaceri.
Trăind momente atât de grele, în repetate rânduri, am încercat să aplic învățăturile
mele spirituale, având drept scop îmbunătățirea relației cu partenerul de afaceri.
Deși în alte situații terapiile pe care le aplicam aveau succes, în relația cu
partenerul meu, nu reușeam să obțin nicio îmbunătățire, indiferent de eforturile pe
care le depuneam.
Când am realizat că în urma interacțiunilor cu dânsul, nu reușeam să obțin niciun
progres, am căutat să reduc la minimul posibil frecvența întâlnirilor dintre noi.
PUTEREA CUNOAȘTERII 120
Deși ne întâlneam foarte rar, în plan subtil, conflictul era atât de mare încât cu
timpul a ajuns să se somatizeze pe corpul fizic, trăind dese stări de anxietate.
După o întâlnire cu partenerul, în urma căreia am trăit un moment de mare
încrâncenare emoțională, am decis să petrec câteva zile de vacanță într-o stațiune
care, datorită izvoarelor de apă sărată, are o energie profund benefică pentru
sănătate.
În drum spre destinație, am trecut printr-un traseu montan pitoresc, în care
alternau zonele împădurite cu poienile luminoase și pline de flori.
Astfel, în timp ce conduceam, prin parbrizul mașinii mi se dezvăluia un drum
montan îngust care șerpuia frumos prin poieni, luminișuri și păduri dese de brazi.
Fiind cucerit de această priveliște, conduceam încet și priveam cum se derula în
fața ochilor frumusețea naturii ca și cum asistam la un film terapeutic.
Deși priveliștea era atât de frumoasă, eu încă nu mă puteam bucura din plin de
acest dar al naturii pentru că deseori eram distras de gândurile care se îndreptau
obsesiv spre acest om de afaceri.
Realizând că nu mă pot relaxa suficient de bine astfel încât să mă bucur de
priveliștea care mi se dezvăluia, am căutat să identific o metodă prin care să mă
deconectez de la veșnicele mele probleme sufletești, cauzate de afacerea blocată.
Privind soarele care trimitea razele ca niște fascicule de laser printre copacii deși
și încărcați cu frunze fragede, dintr-o dată mi-a venit ideea să cer iertare acelui om.
Deși aveam impresia că nu am greșit faţă de el și, în mod normal, nu aveam de
ce să îmi cer iertare, am început să repet în gând invocații de iertare.
Spre marea mea uimire, la început nu am putut să emit invocații de iertare pentru
că încă simțeam furie și chiar ură, față de acest om.
Deoarece eram în mașină, iar drumul pe care îl aveam de parcurs era destul de
lung, am insistat să emit invocațiile de iertare așa cum puteam, chiar dacă nu eram
convins că acestea vor avea efecte benefice.
Pentru a fi și mai convingător, am început să emit în gând invocațiile, ca și cum
acea persoană era în fața mea, apăsând adânc pe fiecare cuvânt, manifestând astfel
intenția să fiu ascultat cu cât mai mare atenție.
Astfel, am făcut rând pe rând următoarele afirmații:
„TE ROG SĂ MĂ IERȚI!
TE ELIBEREZ! MĂ ELIBEREZ!
TE ROG SĂ MĂ IERȚI, MULȚUMESC!”
După aproximativ 7-8 minute de când începusem să emit invocațiile, am simțit
o stare de relaxare care se accentua din ce în ce mai mult în tot corpul.
PUTEREA CUNOAȘTERII 121
După alte câteva minute, am simțit că mușchii corpului mi se relaxaseră atât de
tare, încât m-am mișcat în scaunul mașinii cu scopul de a-mi căuta o altă poziție,
astfel încât să mă simt din ce în ce mai comod la volan.
În realitate, noua mea poziție în scaun reflecta o altă atitudine față de această
problemă de viață și față de acest om. Astfel, coloana a devenit mai dreaptă, iar
umerii erau mai relaxați.
Abia atunci am realizat că starea mea psihică și sufletească din acea perioadă mă
făcuseră să am o postură crispată şi rigidă și chiar o poziție incomodă la volanul
mașinii.
Astfel, în doar câteva minute de când începusem să intonez invocațiile de iertare,
am ajuns să fiu profund relaxat, fiind în același timp bine conectat la frumusețea
peisajului care mi se derula în fața ochilor.
În timp ce trăiam atât de profund aceste stări, am început să casc intens, iar
lacrimile au început să curgă șiroaie pe obraz.
M-am studiat și am constatat că nu căscam din cauza oboselii, ci manifestam un
căscat de relaxare și eliberare profundă.
De asemenea, lacrimile curgeau ca și cum aș fi trăit un sentiment de bucurie care
se propaga în toată ființa mea.
Fiind concentrat la volanul mașinii într-un drum lung, nu puteam fi perturbat de
alte energii, așa cum se întâmplă, de obicei, atunci când suntem în mediul social.
Astfel, am continuat să spun în gând, timp de peste două ore, invocații de iertare
și eliberare în raport cu acest partener de afaceri.
Dacă la început, în plan subtil, îl percepeam ca fiind înverşunat și rigid, pe măsură
ce emiteam invocațiile, acesta devenea din ce în ce mai calm și mai relaxat.
De asemenea, în timp ce făceam invocațiile, simțeam față de dânsul un sentiment
de compasiune și de iubire.
Deși au fost mai multe momente în care aveam impresia că între noi s-a așternut
pacea deplină și nu mai era necesar să fac invocații, fiind la drum și neavând altceva
de făcut, am continuat să emit invocațiile ca și cum cineva îmi dăduse misiunea de
a le intona la infinit.
Spre marea mea surpriză, pe măsură ce emiteam mai multe invocații, mă relaxam
din ce în ce mai mult, cunoscând astfel stări pe care nu le trăisem niciodată până
atunci.
La aproximativ o oră de când începusem să emit invocațiile, am simțit că am
rezolvat starea de conflict dintre mine și partenerul meu de afaceri.
Pentru că mai aveam timp suficient până la destinație și fiind încurajat de
rezultatul acțiunii mele în programul de iertare, m-am gândit că ar fi bine să emit
PUTEREA CUNOAȘTERII 122
invocații similare către alte persoane, din dorința de a rezolva cât mai multe
conflicte.
Deși nu aveam experiență în terapia iertării și nu puteam argumenta alegerea
persoanelor care au fost trecute prin această procedură, am simțit să mă raportez în
principal la persoanele cu care am conviețuit cel mai mult.
Astfel, am emis invocații față de părinți, față de soția mea, față de copii, față de
frații mei și față de alte ființe apropiate cu care de regulă petreceam o mare parte
din timp.
Ţinând cont de stările sufletești pe care le percepeam înainte și după ce aplicam
invocațiile, am realizat că între mine și aceste persoane existau conflicte nerezolvate
la timp.
La un moment dat, după ce am trecut prin invocațiile iertării pe toate persoanele
cu care am crezut că pot avea stări conflictuale, m-am concentrat din nou pe
partenerul meu de afaceri, față de care aplicasem invocațiile iertării.
După o scurtă evaluare, am constatat că, între timp, s-au mai adunat reziduuri
energetice conflictuale care ne țineau în tensiune.
Pentru a fi sigur că am purificat cât mai bine câmpurile subtile cu acest om, am
reluat terapia iertării încă aproximativ 15 minute, până când nu am mai sesizat
niciun câmp de energie negativă în plan subtil.
În zilele care au urmat, am continuat să aplic terapia iertării față de această
persoană și astfel, starea noastră conflictulă s-a diminuat foarte mult.
Această călătorie a reprezentat momentul de început al unei perioade în care am
corectat greșelile pe care le făcusem până atunci în relația cu acest om de afaceri,
iar după aproximativ 2 ani, ne-am despărțit în relații bune.
Deși relația cu acest om a fost o încercare grea din viața mea, acum, când privesc
retrospectiv, constat că mi s-a dat s-o trăiesc pentru a mă întări și pentru a consolida
suportul creativ al acestei lucrări.
Pentru toate aceste experiențe elevatoare, mulțumesc partenerului meu de afaceri.
Îi cer iertare pentru toate suferințele prin care a trecut ca urmare a experiențelor
trăite împreună.
Când am realizat cât de importantă poate fi această procedură, am dezvoltat-o
într-o terapie mult mai elaborată numită „terapia cunoașterii”, astfel încât, toți cei
interesați să o poată aplica, spre desăvârșirea lor și a creației lor.
Pe măsură ce lucram la terapia cunoașterii, sincronicitățile universului mi-au adus
în cale persoane ale căror probleme reflectau o parte din cazuistica ce poate fi
rezolvată prin intermediul programului creat, ca și cum o mână nevăzută îmi punea
la dispoziţie componentele unui puzzle uriaș.
PUTEREA CUNOAȘTERII 123
Astfel, am putut să concep cu mare ușurință un bun program de terapie, în
realizarea vindecării și vitalizării tuturor acelora care sunt pregătiți să îl aplice.
Programul „terapia cunoașterii” este prezentat în capitolul V al acestei lucrări.
În cele ce urmează, voi prezenta o întâmplare petrecută în perioada în care lucram
la terapiile cunoașterii.
Astfel, am putut să realizez impactul decisiv pe care l-a putut avea terapia
cunoașterii, în rezolvarea unui conflict care părea a fi ieșit de sub control.

Relatare. Puterea cunoașterii în manifestare.


În căutările mele spirituale, am cunoscut o persoană care, într-o primă fază, mi
s-a părut profund spirituală și foarte puternică din punct de vedere energetic.
Când am descoperit că are un asemenea potențial, am simțit să o ajut să se
focalizeze spre acțiuni din ce în ce mai benefice, atât pentru sine, cât și pentru
semeni. De aceea, i-am propus să ne întâlnim cu scopul de a-i aplica o ședință de
coaching de înaltă performanță.
De obicei, la începutul fiecărei ședințe de coaching, fac o evaluare de osteopatie.
Spre marea mea supriză, în cadrul evaluării, am realizat că persoana respectivă avea
mari probleme emoționale și de adaptare la societate.
Când am înțeles că am de a face cu o ființă foarte dificilă, am întrebat-o, de mai
multe ori, dacă este de acord să lucreze cu mine, spre a-și corecta lacunele vieții.
Pentru a fi realist și obiectiv în planul meu, i-am spus că este necesar ca în fiecare
zi să se antreneze conform unui program pe care îl convenim de comun acord.
Fiind încredințat că are de gând să lucreze, am început să îi aplic o ședință de
coaching de mare impact fizic, spiritual și sufletesc.
Pe parcursul ședinței, sesizându-i atitudinea ușor oscilantă, i-am atras atenția, de
mai multe ori, că este absolut necesar ca tot ce lucrăm împreună să continue și să
lucreze și în zilele care vor urma, conform programului prestabilit.
Toate etapele întâlnirii au fost armonioase și frumoase. La sfârșitul întâlnirii,
persoana respectivă mi-a mulțumit cu recunoștință, fiind profund impresionată de
efectul pe care l-au avut asupra sa procedurile lucrate împreună.
Înainte de plecare, am stabilit să continuăm să lucrăm împreună și de la distanță,
întrucât își dorește să atingă niveluri de cunoaștere din ce în ce mai înalte. Ne-am
despărțit în condiții excelente.
După câteva zile de la întâlnirea noastră, am avut un scurt dialog. Atunci am
sesizat că nu a mai lucrat deloc pe programul pe care îl stabilisem de comun acord.
Simțind că exista riscul să ratăm succesul întâlnirii noastre, am sfătuit-o să
lucreze mai mult cu ea însăși, încercând să o conving de faptul că doar prin aplicarea
tehnicilor lucrate împreună poate să-și atingă scopul.
PUTEREA CUNOAȘTERII 124
După câteva zile de la ultimul nostru dialog, am primit un mesaj în care punea la
îndoială tot programul pe care îl realizasem împreună, de comun acord.
Când am citit mesajul, am simțit că e momentul să salvez munca depusă de
amândoi și am încercat să îi explic de ce nu funcționează programul de coaching.
La încercarea mea blândă de a-i explica unde a greșit, s-a năpustit asupra mea cu
o sarabandă de invective.
Deși eram calm și iubitor sperând să mai salvez, cât de cât, situația în care
ajunsesem, persoana respectivă s-a surescitat din ce în ce mai tare, amplificând
astfel conflictul.
În timpul dialogului, realizând că nu mai am cu cine să vorbesc, întrucât nu mai
era rațională, am decis că e momentul să schimb strategia și să mă retrag în iertare.
Așa am ajuns să-i cer iertare pentru toate greșelile făcute asupra sa.
Considerând că a câștigat lupta cu mine, acea fiinţă s-a împăunat și a aruncat
asupra mea noi invective care nu aveau nicio legătură cu realitatea.
Neavând nicio altă ieșire din acea situație grea, i-am cerut iertare în continuare,
chiar dacă prin acțiunea mea am simțit că sunt profund umilit.
În acel moment, persoana respectivă a avut impresia că a câștigat pe deplin lupta,
și dintr-o dată s-a liniștit.
În scurt timp după ce dialogul a intrat pe un făgaș cât de cât normal, ne-am luat
rămas bun.
Imediat după înfruntare, am simțit că este necesar să închid și să sigilez pentru
totdeauna acel conflict. În acest scop, mi-am aplicat terapiile cunoașterii, așa cum
sunt prezentate în capitolul următor.
De atunci nu am mai discutat niciodată cu această ființă, ca și cum ar fi plecat pe
o altă planetă.
Am prezentat relatarea de mai sus cu scopul de a vă convinge cât de ușor ne
putem replia într-o oază de pace, aplicând terapiile cunoașterii, în momentele de
conflict, în special atunci când ajungem să relaționăm cu oameni nedrepți.
În cele ce urmează veți primi informațiile necesare aplicării unui program de
terapii ale cunoașterii, astfel încât să accedeți cu mai multă ușurință spre niveluri de
sănătate și creativitate din ce în ce mai bune.
PUTEREA CUNOAȘTERII 125

Capitolul V

TERAPIA CUNOAȘTERII
- proceduri-

„Iertarea nu este un act ocazional, ci o atitudine permanentă.”


– Martin Luther King

1. Scrisoarea de iertare
Relatare. Scrisoarea arsă.
La un moment dat, în dialogul cu un terapeut, i-am spus că sunt în conflict cu
cineva și aș vrea să-mi rezolv această problemă.
Fără să stea mult pe gânduri, terapeutul m-a sfătuit să redactez o scrisoare în care
să prezint, fără nicio reținere toate nemulțumirile față de respectiva persoană.
De asemenea, mi-a mai sugerat să citesc de mai multe ori scrisoarea mea, spre a
o memora cât mai bine, pentru ca apoi să o ard.
PUTEREA CUNOAȘTERII 126
M-a suprins o astfel de abordare, având în vedere faptul că mi se părea inutil să
pierd vremea scriind o scrisoare laborioasă, după care să o ard, fără ca aceasta să
mai fie citită și de altcineva.
La întrebarea mea referitoare la utilitatea acestui demers, mi-a spus că, prin
această acțiune, voi scăpa de presiunea nemulțumirilor care vin din direcția acelei
persoane, iar în timp comunicarea se va armoniza.
Deși eram neîncrezător în obținerea vreunui succes, am procedat întocmai cum
mi-a spus acel terapeut.
Am fost foarte surprins când am sesizat că imediat ce am ars scrisoarea,
dispăruseră din minte ideile care mă țintuiseră pentru o bucată de vreme în conflict
cu acea persoană.
Astfel, toate gândurile care mă măcinaseră timp de mai multe săptămâni la rând,
se topiseră în neant ca și cum nu le-aș fi avut, iar în locul lor, s-a așternut o stare de
liniște și pace.
Ca urmare a acestui demers, în doar câteva zile, relația mea cu persoana
respectivă s-a ameliorat în mod simțitor.
De atunci, de multe ori, mi s-a mai întâmplat să am conflicte cu unele persoane.
De obicei, în astfel de situații, mă așez în fața calculatorului și redactez o
scrisoare pe care o adresez persoanei cu care am intrat în conflict.
O recitesc de mai multe ori și o corectez, astfel încât să fie armonioasă, cursivă
și corectă din punct de vedere gramatical, ca și cum aș trimite-o unei ființe înalt
spirituale.
Timp de câteva zile, mai revin la scrisoare, încercând să mai adaug unele aspecte
care au mai apărut între timp.
La final, salvez scrisoarea într-un fișier secret din baza de date a calculatorului,
astfel încât să nu îl poată accesa nimeni în afară de mine.
În mod normal, de cele mai multe ori, imediat ce fac acest demers, scade foarte
mult intensitatea gândurilor negative îndreptate spre destinatarul scrisorii și astfel
relația capătă un nou trend, mai benefic și creator de frumos.
În timp, mi-am analizat planurile subtile ca să înțeleg cum se produce acest
fenomen și iată la ce concluzii am ajuns:
§ Fiecare gând este o undă electromagnetică. Unda este emisă în univers și,
în special, spre persoanele cărora ne-am adresat la nivel mental și
emoțional.
§ Ființa umană se comportă ca receptor și reflector de undă
electromagnetică.
PUTEREA CUNOAȘTERII 127
Dacă vom aplica principiul oglinzilor infinite, putem ajunge la concluzia
că universul are tendința să ne retrimită energiile emise de noi, așa cum
se reîntoarce un bumerang.
§ Pe lângă energia emisă de noi înșine, aceasta va avea o componentă
suplimentară de amplificare sau de atenuare a conflictului, în funcție de
starea mentală și sufletească a partenerului.
§ Dacă nu avem „filtre” de îmbunătățire a stărilor mentale și emoționale,
energia negativă va fi reflectată din nou spre partener, perpetuându-se
astfel, la infinit, starea conflictuală.
Prin „filtru” înţelegem orice formă de terapie, inclusiv scrisoarea de
iertare.

Gândurile și emoțiile sunt purtătoare de informații. Dacă informația pe care o


emitem este de natură benefică, atunci producem efecte benefice semenilor noștri.
Dacă informația este mai puțin benefică, atunci aceasta afectează viața și creația
noastră și a celor din jurul nostru.
Pentru a opri perpetuarea gândurilor și emoțiilor negative, este important să
devenim conștienți de aceste aspecte și apoi să procedăm la diminuarea și apoi la
anularea lor.
Una dintre formele cele mai ușor de aplicat în astfel de situații este scrisoarea de
iertare. Pentru a pune în valoare programul scrisorii de iertare, vă sugerez să
parcurgeți procedura de aplicare a acestei terapii.

PROCEDURA DE ÎNTOCMIRE A SCRISORII DE IERTARE

1. Pregătiți locația.
Aerisiți camera și trageți perdelele, astfel încât să intre cât mai multă lumină.
Purificați locuința arzând tămâie, bețisoare parfumate sau aplicați tehnici de
aromaterapie.
2. Aplicați terapii de creștere a vibrației energetice.
Cu cât veți tinde spre niveluri de vibrație mai înalte, cu atât vă veți crește șansa
de a contribui mai consistent la vindecarea relației.
De aceea, vă recomand ca înainte de a vă apuca să întocmiți scrisoarea de iertare,
să aplicați terapii spirituale și fizice cum ar fi: dansul energetic, rugăciunea prin
metanie, exerciții fizice, posturi spirituale sau tehnici de purificare a pielii.
3. Întocmiți scrisoarea de iertare.
Scrisoarea de iertare poate fi scrisă de mână sau la calculator, în funcție de modul
în care vă exprimați cel mai bine gândurile și stările sufletești.
În conținutul scrisorii veți aborda următoarea tematică:
PUTEREA CUNOAȘTERII 128

• Prezentați motivul pentru care ați ajuns să îi scrieți partenerului de relație


scrisoarea de iertare.
Dacă în dialogul verbal, de multe ori, vă cenzurați din teama de a nu răni
partenerul de relație sau de a nu amplifica starea de conflict, aici, în
scrisoare, vă puteți manifesta liber, expunându-vă ideile cu toată deschiderea
și în toate formele de exprimare.
Pentru a atinge acest obiectiv, ar fi indicat să prezentați pe îndelete fiecare
argument în parte, într-un mod cât mai bine sistematizat din punct de vedere
vizual, gramatical și caligrafic.
În conținutul scrisorii, vă puteți lua libertatea de a utiliza atât expresiile
diplomatice, cât și cele neconvenționale, astfel încât să vă descărcați de tot
năduful care s-a acumulat în voi în raport cu această relație.
• Faceți propuneri concrete de îmbunătățire a relației.
• Expuneți opțiunile voastre de viitor, în cazul în care în urma acestui demers
nu obțineți îmbunătățirea relației.
• Vă cereți iertare pentru toate nerealizările din relație și pentru toate
suferințele pe care i le-ați pricinuit partenerului vostru.
• Afirmați că îl iertați în mod necondiționat pentru toate suferințele pe care vi
le-a pricinuit vouă și celor dragi vouă.
• Adresați-i mulțumiri pentru faptul că a venit în viața voastră și că vă doriți
să își îndeplinească misiunea cât mai bine până la capăt.
• Adresați mulțumiri lui Dumnezeu pentru faptul că existați și îl rugați să se
îndeplinească voia divină, așa cum este mai bine pentru noi toți, încheind
scrisoarea cu expresia: „FACĂ-SE VOIA TA, DOAMNE!”

4. Corectarea scrisorii.
Citiți și corectați scrisoarea astfel încât să fie cât mai bine întocmită, ca și cum
ați trimite-o partenerului vostru de relație.
5. Memorarea scrisorii.
Recitiți scrisoarea de câteva ori, până ce aceasta se va întipări bine în toată ființa
voastră.
6. Emiterea scrisorii în univers.
Dacă ați întocmit scrisoarea pe suport informatic, salvați-o în calculator, în contul
de e-mail sau trimiteți-o într-un alt cont de email care vă aparține.
În zilele care vor urma veți reveni la această scrisoare și o veți completa, astfel
încât aceasta să conțină cât mai multe dintre nemulțumirile voastre în raport cu
relația și cu partenerul vostru din relație.
PUTEREA CUNOAȘTERII 129
Dacă ați întocmit scrisoarea pe hârtie, o veți arde, iar cenușa va fi aruncată la
toaletă, după care trageți apa.
7. Mulțumirea.
Multumiți lui Dumnezeu pentru darul de a vă fi făcut datoria spre a îmbunătăți
relația cu partenerul vostru!
Întreaga acțiune de întocmire a scrisorii de iertare reprezintă un gest prin care se
încredințează lui Dumnezeu energiile nemulțumirii și ale conflictului.
Astfel, puteți înlocui o stare de suferință cu una de curățenie și armonie personală
și relațională.

Recomandare.
Este important ca scrisoarea de iertare să nu fie citită de nimeni niciodată, în afară
de voi înșivă.
Dacă scrisoarea va fi citită și de altcineva, întreaga terapie își va pierde efectul.
Acest fenomen se întâmplă din următoarele motive :
• dacă scrisoarea va fi citită de partenerul cu care sunteți în conflict, aceasta
nu va fi altceva decât încă un episod din dialogul surzilor care a avut loc
până în acel moment sau va deveni o nouă sursă de conflict.
• dacă scrisoarea va fi citită de o terță persoană, aceasta poate deveni
partizanul unuia dintre parteneri, alimentând astfel energiile suferinței.

Având în vedere aceste considerente, scrisoarea de iertare este și va rămâne un


dialog mutual de vindecare dintre voi și Dumnezeu (Univers).
Toate aceste argumente mă încurajează să vă recomand să puneți în aplicare cât
mai bine „SCRISOAREA DE IERTARE” ca fiind un instrument de rezolvare a unei
părți din conținutul problemelor care se ivesc pe parcursul vieții.
Pentru situațiile conflictuale curente nu este neapărat necesar să aplicați o tehnică
atât de elaborată precum este cea prezentată în această lucrare.
De exemplu, atunci când a apărut o mică problemă în raport cu o anumită
persoană și considerați că aceasta nu poate fi rezolvată la nivel de dialog, veți scrie
imediat câteva fraze în care să expuneți ideile pe care nu le puteți mărturisi
partenerului vostru de comunicare.
Imediat ce ați redactat ideile care pot constitui sursa de conflict, veți distruge
hârtia pe care ați scris.
Dacă alegeți să redactați pe calculator ideile care reprezintă un posibil suport
pentru conflict, salvați textul într-un fișier personal, fișier care poate constitui
cutiuța voastră secretă în care vă eliberați de greutățile vieții.
PUTEREA CUNOAȘTERII 130

2. Terapia iertării: proceduri


În secțiunea precedentă, ne-am adresat în scris partenerului nostru. Scrisoarea de
iertare este un prim pas în drumul nostru spre normalizarea vieții.
Dacă scrisoarea de iertare nu și-a atins scopul, nu vom abdica, ci vom încerca să
pătrundem și mai adânc în programul de vindecare.
Se spune că majoritatea suferințelor sunt tensiuni care provin de la nemulțumiri
acumulate de-a lungul timpului.
Nemulțumirile pot fi stări îndreptate asupra noastră, asupra semenilor noștri sau
asupra unor situații și fenomene potrivnice cu care ne-am confruntat în timp.
În astfel de cazuri, așa cum am afirmat, partenerii angrenați în energiile
conflictului pot ajunge în suferință.
Prima și cea mai importantă acțiune pe care o putem întreprinde în scopul
ameliorării unei suferințe este să ne ocupăm de noi înșine.
Din păcate, deseori, cei mai mulți dintre cei angrenați în astfel de confruntări nu
știu să ia măsuri imediate și nu se angajează într-un program de vindecare, ci rămân
blocați în nemișcare și ignoranță față de sine și față de semeni.
În astfel de cazuri, suferința se poate agrava.
Este foarte important să ținem cont de faptul că universul asigură tot timpul o
șansă de ieșire din încercările grele ale vieții.
Această afirmație poate fi susținută de numeroasele cazuri în care unii oameni au
ajuns să se salveze, în mod miraculos, din situații care păreau imposibil de remontat.
De obicei, miracolele se produc atunci când omul se implică cu toată ființa lui în
terapii, având credință nestrămutată că va reuși, punându-se în slujba binelui cu tot
potențialul creator pe care îl deține.
Cazurile de vindecări miraculoase ne încredințează de faptul că suntem
arhitecții propriei noastre vieți.
Una dintre cele mai frumoase și mai eficiente forme de salvare din situații grele
este aplicarea terapiilor de iertare.
Atunci când ne iertăm și iertăm pe semenii noștri, dizolvăm, diluăm și eliminăm
energiile de joasă vibrație din noi și din universul nostru.
Pentru a acționa cât mai eficient pe această direcție, vă sugerez să porniți terapia
iertării cu voi înșivă și apoi să vă focalizați energiile vindecării spre cei din jurul
vostru, acordând prioritate acelor ființe cu care credeți că aveți conflictele cele mai
intense.
PUTEREA CUNOAȘTERII 131
Deși uneori avem impresia că putem obține vindecarea și prin câteva invocații de
iertare intonate în fugă, în cele mai multe cazuri, este necesar să aplicăm terapia cu
cea mai mare minuțiozitate, respectând cu dăruire toate procedurile.
Fac această precizare întrucât energiile planurilor subtile sunt foarte fluide și orice
fisură în programul de terapie poate reduce efectul vindecător.

Sunt 5 etape esențiale în programul de terapie a iertării. Acestea sunt:


• etapa pregătitoare pentru terapia iertării;
• renunțarea;
• iertarea de sine;
• iertarea față de aproapele nostru;
• mulțumirea în respectarea legilor universului.

I. Etapa pregătitoare pentru terapia iertării.


Este foarte important atât momentul în care alegeți să aplicați terapia iertării, cât
și locul în care o practicați.
Cel mai bine ar fi să aplicați terapia dimineața, imediat dupa krias-urile zilei sau
seara, înainte de culcare. Fac această recomandare întrucât în acele momente ale
zilei, putem fi mai relaxați și astfel, ne putem adresa cu mai multă dăruire sufletului-
cea mai importantă bogăție a ființei noastre.

În cazul în care aveți disponibilitate sufletească sau se impune o acțiune urgentă


de coaching, puteți aplica terapia iertării în orice moment al zilei, în orice loc ați fi.
Atunci când aplicați terapia la domiciliu, vă sugerez să pregătiți cât mai bine
spațiul în care o practicați.
Cu cât spațiul este mai curat și mai bine aerisit, cu atât mai mult energia vindecării
se va impregna mai bine în voi și în partenerii voștri (subtili) de terapie.
Având în vedere acest aspect, vă sugerez să aerisiți spațiul și să aplicați proceduri
de aromaterapie sau de fumigație.
În acest scop, veți arde: tămâie, peste care se adaugă praf de dafin, cuișoare,
scorțișoară sau alte produse de mare impact terapeutic.
Este foarte important să purificați spațiul întrucât așa cum sufletul poate ajunge
în suferință, la fel și materia poate ajunge în suferință.
Spațiul în care trăiți se supune acelorași legi la care se supune și omul.
Cel mai important este să purificați spațiul atunci când în acel loc trăiește o
persoană aflată în suferință.
Locul în care noi trăim este impregnat cu starea noastră.
De asemenea, suferințele celor care au trăit în acea locație s-au transferat în
obiectele și în elementele de structură ale clădirii.
PUTEREA CUNOAȘTERII 132
Toate acele energii negative, dacă nu sunt purificate și eliberate, vor manifesta o
stare de suferință remanentă ce se poate perpetua chiar și sute de ani, afectându-i
astfel pe cei care ajung să traiască în locurile respective.
Procedurile de curățare și purificare prin aerisire, iluminare, aromaterapie și
terapia iertării, sunt cele mai eficiente acțiuni pe care le putem realiza, în scopul
vindecării spațiului de locuit.
Având în vedere această necesitate, vă sugerez ca în timp ce aplicați procedurile
de curățare și purificare, să efectuați și procedurile de vindecare a spațiului, emițând
următoarele intonații:

„Se purifică spațiul acesta.


Îmi cer iertare că prin acțiunea mea, am impurificat acest spațiu.
Mulțumim, Doamne!”

Emiteți invocațiile de mai sus timp de minim 5 min sau până ce percepeți o stare
de bine ca urmare a armonizării dintre ființa noastră și mediul în care trăiți.

Recomandări:
• Este foarte importantă starea voastră sufletească și fizică în momentul în
care aplicați terapia iertării.
Cu cât veți fi mai bine pregătiți în timpul terapiei, cu atât va crește șansa ca
intențiile voastre să se împlinească într-un sens cât mai frumos și mai
înălțător.
Având în vedere scopul pe care îl urmăriți, vă sugerez să căutați ca înainte
de a aplica terapia iertării, să practicați cât mai multe exerciții și proceduri
de elevare a trupului, spiritului și sufletului.
• Este foarte important ca înainte de a începe terapia iertării, să fi întocmit
deja scrisoarea de iertare.
Scrisoarea de iertare va întări programul de vindecare.

II. Iertarea de sine.


Conform teoriilor enunțate de cunoscutul psihoterapeut J.R. Hawkins, vinovăția
este una dintre cele mai periculoase stări pe care le trăiește ființa umană.
Conform marelui terapeut, starea de vinovăție calibrează la nivelul logaritmic 30,
nivel la care se pot declanșa bolile greu vindecabile.
De aceea, consider că este foarte important să vă eliberați cât mai repede de
starea de vinovație și să căutați să ajutați și pe cei din jurul vostru să se vindece de
o astfel de suferință.
PUTEREA CUNOAȘTERII 133
Cel mai ușor ne putem elibera de sentimentul de vină, acceptând greșelile
trecutului și iertându-ne pentru toate intențiile, gândurile și acțiunile care nu au adus
binele în viața noastră.
Pentru a atinge nivelul de vindecare, veți aplica următoarele intonații:
„Mă iert! Mă iert! Mă iert!
Mă iert pentru tot ce am greșit față de mine, în toate acțiunile mele și
dăruiesc lui Dumnezeu toate greutățile mele!
Dumnezeu mă iartă și mă mântuiește!
Mă iert! Mă iert! Mă iert!”
Repetați intonațiile de două-trei ori.

Recomandare.
Este foarte important să vă conectați cu toată ființa voastră la intonarea
invocațiilor, reducând astfel la minim intervenția simțurilor în aplicarea acestora.
Pentru a obține efectele scontate, veți emite intonațiile ținând ochii închiși sau
veți aplica la nivelul ochilor o basma sau o mască de somn.
Vă sugerez să limitați implicarea minții în programul de invocații.
Atunci când utilizați mintea în mod prioritar, sufletul se decuplează de la
actul de creație.
Pentru a da prioritate sufletului în actul de vindecare, veți căuta să emiteți
intonații cât mai scurte și mai sugestive, concentrându-vă în zona inimii.
Când emiteți afirmații foarte scurte pornite din suflet, mintea este redusă la tăcere.
Pentru a obține acest efect, veți emite afirmații preponderent emoționale:
„Mă iert!”
„Dumnezeu mă iartă și mă mântuiește!”
Recomand să emiteți afirmațiile de sute și chiar mii de ori, până ce acestea se
manifestă în voi ca un laitmotiv al vieții voastre.
Atunci când doriți să optimizați timpii de implicare în terapie, vă sugerez să
utilizați un cronometru digital sau telefonul mobil setat pe opțiunea cronometru.
Cronometrul vă va da posibilitatea să generați un program terapeutic optimizat
pe elementele esențiale din cadrul procedurilor terapeutice.
În acest caz, cel puțin atunci când emiteți invocații cu caracter predominant
emoțional, vă sugerez să utilizați cronometrul pe care să îl fixați la o valoare de
minim 5 minute.
Acest ecart de timp vă va crea posibilitatea de a include în mod autentic și profund
afirmația respectivă în programul terapeutic.
PUTEREA CUNOAȘTERII 134
În viața de zi cu zi, de multe ori se întâmplă să manifestați și acțiuni
nearmonioase. Energiile acestor acțiuni se propagă spre semenii voștri și spre
întregul univers.
În acest caz, între voi și univers se creează un conflict cu efecte negative în viața
și creația voastră.
În momentul în care doriți să vă vindecați, este necesar să refaceți armonia dintre
voi și univers.
Una dintre cele mai frumoase și mai ușoare forme de vindecare a relației cu
universul este terapia iertării.
Pentru împlinirea acestui obiectiv veți face următoarele afirmații.

„Doamne, iartă-mă!
Iartă-mă, Doamne!
Mulțumesc, Doamne!
Mulțumesc!”

Recomand să emiteți invocațiile timp de mai multe minute la rând.


De asemenea, recomand să reluaţi afirmațiile de iertare față de Dumnezeu și față
de sinele vostru divin, în fiecare zi și chiar de mai multe ori pe zi.
Prin aceste acțiuni, vă veți armoniza viața în raport cu valorile sănătoase și
benefice venite de la Dumnezeu.

III. Iertarea față de aproapele nostru


Revelația ultimilor ani în materie de cărți vândute, scriitoarea, Irina Binder, a
spus :
„Iertarea este poarta spre libertate.”

De asemenea, mulți învățați și filozofi ai culturii noastre au emis expresii care fac
legătură strânsă între iertare și libertate.
Nu este întâmplătoare această conexiune.
Atunci când iertați, vă redați libertatea de a trăi.

Fiind liberi, veți reda și partenerului de conflict libertatea de a alege o cale mai
potrivită pentru nevoile sinelui său divin.
Atunci când nu iertați, mențineți contactul subtil cu persoanele cu care sunteți în
conflict, întrucât gândurile voastre de neiubire se îndreaptă mereu către acesta,
provocând astfel stări de încorsetare și limitare a vieții.
PUTEREA CUNOAȘTERII 135
Ca răspuns la neiertare, partenerul va trimite la rândul său energii de joasă vibrație
care, în timp, vă pot cauza stări de anxietate și stres.
Perpetuarea continuă a energiilor negative între două persoane le constrânge la
suferință, blocându-le astfel evoluția.
Pentru a ieși din limitările vieții, este necesar să redați libertatea de a fi
tuturor acelora cu care trăiți viața.
De aceea, dacă în etapa precedentă v-ați iertat pe voi înșivă, în această etapă veți
ierta și pe aproapele vostru, eliberându-l să trăiască propria lui viață, iar voi, la
rândul vostru, să trăiți propria voastră viață.
Pot exista multe ființe față de care puteți manifesta stări de atașament egotic și de
conflict.
Pentru a fi cât mai bine implicaţi în lucrare, vă sugerez să faceți o lista cu cel
puțin 5 persoane cu care credeți că sunteți în conflict.
În mod treptat, veți trece prin terapiile cunoașterii, pe fiecare dintre cele 5
persoane cu care credeți că sunteți în conflict.

Precizări importante: PRIORITIZĂRI ÎN TERAPIILE CUNOAȘTERII


Este necesar să țineți cont de faptul că cele mai importante ființe din viața voastră
sunt în următoarea ordine: partenerii de viață, persoanele care vin pe linie genetică
(mama, tatăl, bunica, bunicul, frații, verii), socrii, prietenii și amicii.
Pe primul loc se află partenerii de viață, întrucât două ființe care au ales să
trăiască împreună, o perioadă mai lungă de timp, din punct de vedere energetic,
ajung să se manifeste ca două părți ale aceluiași întreg.
Sunt, de asemenea, foarte importante relațiile cu părinții având în vedere faptul
că în fiecare clipă a vieții vă trageți seva de la înaintașii voștri.
Atunci când sunteți în conflict cu înaintașii, sunteți ca un copac, căruia i s-
au tăiat rădăcinile.
De asemenea, este important să cultivați o relație frumoasă și cu frații voștri.
Atunci când susțineți pe frații voștri, practic vă susțineți pe voi înșivă, întrucât, voi
împreună cu ei sunteți precum crengile aceluiași copac.
De aceea, principala cauză pentru care unii ajung să se simtă nefericiți se
datorează faptului că nu cultivă o relație frumoasă cu familia.
Atunci când aveți de partea voastră întreaga familie, practic deveniți un exponent
al unui vast imperiu care se manifestă conform intenției voastre. În acest caz, șansa
voastră de reușită crește de mii de ori.
Acesta este și motivul pentru care cel mai ușor reușesc în viață toți acei care au o
relație foarte bună cu familia.
PUTEREA CUNOAȘTERII 136
De exemplu, cei mai puternici oameni din lume sunt exponenți ai unor familii
numeroase și puternice din punct de vedere spiritual.
De mare importanță sunt, de asemenea, relațiile cu părinții și frații partenerului
vostru de viață.
Atunci când sunteți în relație strânsă cu partenerul de viață, de obicei, energiile
voastre se unesc până la a se contopi.
În acest caz, relația energetică pe care o aveți cu socrii capătă o importanță
similară cu cea pe care o aveți în raport cu părinții.
Cultivând relația cu socrii, practic puneți în valoare întregul lor potențial
energetic și genetic cu care aceștia vin din trecut.
Astfel, pe lângă potențialul vostru genetic, veți adăuga încă unul, fără ca voi să fi
făcut niciun efort suplimentar în această viață.
Pe acest fond, dintr-o dată, veți deveni exponentul de creație a două familii care
se vor uni spre a vă susține în mod nemijlocit pe drumul de creație și împlinire.
Am făcut toate aceste precizări, având în vedere faptul că în cazul în care doriți
să vă îmbunătățiţi viața în mod evident, este absolut prioritar să vă armonizați
relațiile cu cei dragi și apropiați
Având în vedere acest aspect, vă recomand ca de la început să evaluați relațiile
de familie, spre a le vindeca prin terapia cunoașterii.
Atunci când între voi și membrii familiei sunt relații armonioase, în mod automat,
fără să faceți niciun efort suplimentar, cel puțin în plan subtil, în mod necondiționat,
aceștia devin suportul și sprijinitorul vostru.
Am folosit termenul „necondiționat”, având în vedere faptul că seva vieții noastre
provine de la cei dragi și apropiați.
Atunci când iubiți în mod necondiționat pe cei din familie, sădiți iubire în propriul
edificiu al vieții voastre.

Ținând cont de precizările de mai sus, în programul de terapie, veți întocmi o listă
în care pe primele locuri se vor afla membrii familiei.
Având lista în față, veți lua pe rând fiecare persoană și o veți trece, prin terapia
iertării.
Vă concentrați la persoana față de care aplicați terapia, imaginându-vă că se află
în fața voastră.
Pentru a personaliza și autentifica terapiile în invocații, vom utiliza numele Ioan.
De la început, veți „îmbrăca” partenerul de terapie într-o lumină alb-strălucitoare
și veți emite o rază de lumină intensă între inima voastră și inima acestuia.
În momentul în care ați stabilizat comuniunea vizuală și sufletească, intonați
următoarele invocații:
PUTEREA CUNOAȘTERII 137
„Ioan, te iert! Ioan, te iert. Ioan, te iert pentru toate greșelile făcute față de
mine !”
„Ioan, te iert și te eliberez !”
„Ioan, te rog să mă ierți pentru tot ce am greșit față de tine și mă eliberez de
toate legăturile viciate pe care le-am creat față de tine!
Te rog să mă ierți!
Te rog să mă ierți!
Te rog să mă ierți!”
Repetați afirmaţiile de două-trei ori.
Insist să rostiți clar și răspicat toate afirmațiile, cu scopul de a da cât mai mare
putere cuvintelor.
În cadrul invocațiilor, veți pronunța numele ca și cum ați striga la acea persoană.
Atunci când strigați, crește adresabilitatea față de persoana cu care dialogați în
plan subtil, așa cum se întâmplă și în viața reală.
Imediat după ce ați strigat numele, veți face o pauză, de una-două secunde, iar
apoi veți aplica în continuare partea a doua a invocației.
Ca și în etapa precedentă, veți acorda cea mai mare importanță mantrelor scurte.
Mantrele scurte vă dau posibilitatea să transmiteți o mai mare putere emoțională
întrucât, întreaga forță interioară se concentrează pe o expresie mai scurtă.
Timp de mai multe minute, veți emite următoarele mesaje :
„Ioan, te iert!”
„Te iert!”
„Te iert și te eliberez!”
„Ioan, te rog să mă ierți !”
„Te rog să mă ierți!”
Recomand să repetați timp de minim 5 minute pentru fiecare afirmație în parte
sau până când simțiți că ființa voastră s-a eliberat de suferință, în relația cu persoana
respectivă.
Așa cum am recomandat și la etapa precedentă, puteți utiliza un cronometru. În
acest caz, pentru fiecare intonație, vă recomand să alocați câte 5 minute.
Este foarte important ca în timpul terapiei să fiți atenți la stările voastre sufletești.
Chiar dacă la începutul procedurilor nu veți remarca diferențe de atitudine și
simțire în raport cu persoana implicată în terapie, în timp, sentimentul de raportare
va deveni foarte uşor de sesizat.
Se întâmplă acest proces întrucât, interiorizându-vă, veți percepe cu mai multă
acuratețe cursul energiilor din plan subtil.
Astfel, veți simți cînd relația cu acea persoană este îmbunătățită sau chiar
vindecată.
PUTEREA CUNOAȘTERII 138

IV. Renunțarea.
Așa cum am arătat pe parcursul lucrării, cele mai multe stări conflictuale se
produc atunci când unul dintre parteneri uzurpează „spațiul” persoanei cu care se
află în relație.
Pentru a îndrepta mersul relației este necesar ca măcar unul dintre parteneri să
renunțe la valorile care nu îi aparțin.
Pentru a grăbi vindecarea relației, este necesar ca ființa trezită la adevăr să cedeze
un „spațiu” cât mai mare, astfel încât partenerul care încă traiește în ego, să nu se
mai simtă îngrădit.
Dacă s-ar renunța doar la valorile obținute prin uzurpare, vindecarea s-ar putea
produce într-un timp mai lung sau poate niciodată, din cauza faptului că există riscul
ca partenerul de conflict să fie atât de afectat de rănile trecutului, încât în ființa lui
să se perpetueze la infinit energia suferinței.
Având în vedere acest fenomen, dacă în conjucturile vieții ați ajuns într-o stare
de conflict, vă sugerez să renunțați imediat la cât mai multe dintre valorile la care
puteți renunța.
Deși la o primă evaluare ați avea impresia că nu puteți să renunțați la bunurile
care vă aparțin, în realitate, noi, oamenii, putem trăi cu foarte puține lucruri
pământene.
Una dintre cele mai eficiente și mai sănătoase căi de renunțare este ascetismul.
Ascetismul este o formă de renunțare la valorile lumești.
Am petrecut mai mult timp pe Muntele Athos. Acolo, am cunoscut călugări
pustnici care trăiesc, în mod preponderent, doar cu bunuri pe care le primesc de la
natură.
Pentru a atinge un nivel de renunțare atât de profund, călugării pustnici aleg să
trăiască în locurile izolate de pe coastele munților, acolo unde accesul este foarte,
foarte dificil.
În astfel de locuri, călugării pustnici trăiesc în comuniune cu natura, hrănindu-se
în mod obișnuit doar cu hrana pe care o culeg din flora spontană.
Am privit cu atenție pe câțiva dintre călugării pustnici care, din când în când, mai
coboară de pe munte.
Deși au o constituție fizică foarte firavă, în corpul lor poartă un suflet măreț.
Sunt calmi și profund răbdători. Sunt tăcuți în relația cu semenii, în schimb, sunt
mereu în rugăciune, vorbind cu Dumnezeu.
Călugării pustnici sunt o dovadă vie a faptului că omul poate atinge un asemenea
nivel de conștiință, încât să renunțe la toate valorile sociale, alegând să trăiască doar
cu cele ale naturii și ale credinței în Dumnezeu.
PUTEREA CUNOAȘTERII 139
Dorind să vă ridicați vibrația prin corectarea unei relații care a produs suferință,
este important ca cel puțin pentu o vreme, să renunțați la tot ce puteți renunța.
Pentru a stimula procesul de renunțare și părăsire a „spațiului” aflat în dispută,
veți aplica următoarele intonații:
„Renunț! Renunț! Renunț!
Ioan, renunț la toate valorile care ne-au îndepărtat unul de altul. Te
îndreptățesc să primești ceea ce ți se cuvine cu adevărat și eliberez toate
valorile care nu îmi aparțin.
Renunț! Renunț! Renunț!”

Repetați intonațiile de două-trei ori.


Pentru a da o mai mare profunzime emoțională acestei etape, timp de mai multe
minute la rând, veți emite următoarele intonații :
„Ioan, renunț.”
„Renunț.”

Recomand să aplicați timp de minim 5 minute fiecare intonație în parte.


După cum știți, atunci când extrageți o entitate materială și energetică dintr-un
anumit „spațiu” din univers, alte entități energetice vor presa spre a umple locul
lăsat gol.
De exemplu, atunci când scoatem în totalitate aerul dintr-o incintă, asupra
pereților acelui obiect va presa întreaga atmosferă, cu scopul de a umple golul creat.
Același principiu se aplică în toate formele de viață din univers.
În cazul terapiei, este bine să știm că atunci când renunțăm la ceva, este necesar
ca imediat să introducem altceva în loc.
Dacă nu dirijăm noi înșine această acțiune, golul creat poate fi ocupat de entități
care nu ne sunt necesare sau, mai rău decât atât, acel spațiu poate fi ocupat de entități
care ne pot fi potrivnice.
Cea mai sănătoasă formă de umplere a golului lăsat în urma renunțării este să
aplicăm invocații de stimulare a energiilor benefice, prin intonarea următoarelor
afirmații:
„Primesc în pace și în iubire infinită tot ce este mai bun și mai sănătos din
acest univers.
Primesc! Primesc!”

Repetați intonațiile de două-trei ori.


La fel ca în celelalte etape, la început veți intona fraza întreagă, iar apoi veți
intona doar cuvântul „Primesc”, de câteva sute de ori la rând.
PUTEREA CUNOAȘTERII 140
În tot acest timp, imaginați-vă că primiți un simbol care reprezintă aspirația
voastră la mai bine și mai frumos.
Acest simbol poate fi imaginat ca fiind: o lumină, un crâmpei din natură sau chiar
ființa iubită îmbrăcată în lumină.

Precizare.
Este foarte important să interpretați cât mai corect sensul cuvântului „renunț”.
Atunci când renunțati, nu vă gândiți la faptul că abdicați de la toate valorile vieții,
ci doar la cele egotice și efemere care au constituit motiv de conflict.
Prin actul de renunțare, ființa voastră se purifică de greutatea energiilor nefaste
și lasă loc stării de plenitudine sufletească și bucurie.

V. Mulțumirea.
Suntem ființe intuitive și raționale. Melanjul dintre rațiune și intuiție ne dă puteri
care, de multe ori, se pot îndrepta împotriva noastră sau a semenilor noștri.
Indiferent cât de mare este puterea noastră de manifestare, este important să
respectăm liberul arbitru al persoanelor cu care interacționăm.
Pentru a preîntâmpina situațiile în care am putea ajunge în coliziune cu legea
liberului arbitru, este necesar ca înainte de a încheia terapia sau înainte de a ne
raporta la o altă ființă, să facem următoarele intonații :
„Facă-se voia ta, Doamne!
Facă-se voia ta, Doamne!
Facă-se voia ta, Doamne!
Amin! Amin! Amin! ”

Având în vedere faptul că tot ce primim de la Dumnezeu este integrat și binevenit,


vom mulțumi cu smerenie pentru darul iertării, făcând următoarele intonații :
„Mulțumesc, Doamne!
Mulțumesc, Doamne!
Mulțumesc, Doamne!
Amin! Amin! Amin! ”

Pentru a da cât mai multă consistență acestor două tipuri de invocații, le veți
intona pe rând de câteva zeci sau chiar sute de ori.
Pentru a vă concentra cât mai bine la esența intonației și mai puțin la numărul
acestor intonaţii, veți utiliza un cronometru pe care îl veți fixa la o perioadă de 10-
15 minute.
După ce ați parcurs toate etapele terapiei pentru o anumită persoană, veți aplica
procedurile iertării în raport cu altele, față de care aveți stări conflictuale.
PUTEREA CUNOAȘTERII 141
Imediat după ce aplicați terapia iertării adresându-vă tuturor persoanelor
implicate în conflict cu voi, este bine să mai faceți o verificare a prezenței stărilor
de conștiință conflictuale, raportându-vă, rând pe rând, la fiecare ființă în parte.
În cazul în care simțiți că mai aveți stări de disconfort emoțional atunci când vă
raportați la unele persoane, reluați terapia iertării, aplicând-o cu dăruire și implicare
sufletească până în momentul în care vă eliberați în totalitate de balastul conflictelor
cu semenii.
Am prezentat terapia iertării așa cum am experimentat-o de-a lungul timpului.
Prin terapie, am reușit să obțin rezultate care au depășit toate așteptările, spărgând
astfel barierele tuturor conflictelor.
Vă sugerez să vă implicați cu toată credința în terapia iertării! Astfel, veți avea
șansa să vă eliberați de nevoile care vă apasă în mod inutil.

Dacă faceți un calcul, adunând timpii de elaborare și aplicare a etapelor


terapeutice, veți constata că v-ar fi necesare mai multe ore de practică efectivă.
Nu este neapărat necesar să parcurgeți terapia într-o singură sesiune, ci o puteți
aplica atunci când vi se ivește ocazia, în orice zi, în orice moment al zilei, oriunde
v-ați afla.
Astfel, atunci când aveți un răgaz, practicați terapia, abordând etapa care vi se
pare a fi potrivită în acel moment.
Recomand să aplicați terapia iertării toată viața, atât în mod preventiv, cât și în
momentele de necesitate, pentru a vă elibera de suferință și întristare atât pe voi
înșivă, cât și pe semenii voștri!
Astfel, prin terapia iertării veți avea șansa să cultivați în voi și în jurul vostru
acțiuni benefice, aducătoare de armonie și bună conviețuire.
În cele ce urmează, voi reda o situație în urma căreia terapia iertării a rezolvat o
problemă care afectase o persoană sensibilă care, „din întâmplare”, nimerise să
lucreze cu un om dificil.

Relatare. Să nu fie de deochi!


La un moment dat, am cunoscut o persoană care tocmai începuse să frecventeze
cursurile de conducere auto.
Persoana respectivă era foarte nemulțumită de felul în care primea lecțiile de
conducere, întrucât atunci când făcea câte o greșeală, instructorul auto se panica și
țipa fără rost.
Realizând că era foarte afectată psihic de comportamentul instructorului, m-am
gândit cum să fac să o ajut pe această ființă nevinovată.
Într-o seară, la câteva zile după ce am avut acest dialog, i-am trimis procedurile
din terapia iertării. I-am sugerat să le citească și să le aplice.
PUTEREA CUNOAȘTERII 142

A doua zi am primit de la acea doamnă următorul mesaj:


„Am avut orele de condus astăzi. Înainte de curs, am facut terapia iertării pentru
instructorul auto.
Din zmeul care era, a râs din toată inima. A spus că sunt cel mai sensibil și mai
intuitiv elev pe care el l-a avut” .
M-am bucurat mult că terapia iertării a avut un efect atât de bun.
După o săptămână, în căsuța de corespondență am găsit următorul mesaj:
„Ioan, la ultima sedință, intructorul m-a facut să plâng!”
Imediat după ce am citit acest mesaj, o mare tristețe s-a așternut în toată ființa mea,
la gândul că mai am de îmbunătățit terapia iertării.
Starea mea de tristețe nu a durat mult timp pentru că imediat mi-am amintit de
cuvintele lui Iisus Hristos care a spus:
„Nu vă împotriviţi celui rău, iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i
şi pe celălalt.”
În acel moment, i-am scris : „Îți recomand să aplici cu și mai multă râvnă terapia
iertării, iar apoi vei birui!”
După următoarea ședință de conducere auto, doamna respectivă mi-a scris
următorul mesaj:
„Mulțumesc, Ioan! Totul a decurs foarte bine! De data aceasta instructorul m-a
lăudat și a spus: „Să nu fie de deochi !”.
M-am bucurat foarte mult că printr-o terapie atât de simplă și ușor de aplicat,
acea doamnă a reușit în două rânduri să remonteze situația în care era.
În timp, am recomandat terapia iertării la mai multe persoane și am constat că,
atunci când se lucrează cu dăruire, se pot obține rezultate de-a dreptul miraculoase.
Terapia iertării este recomandată de foarte mult timp, în tot felul de religii și
filozofii.
În prezenta lucrare, am introdus terapia iertării într-un cadru de cunoaștere mult
mai vast, cu scopul de a pune în valoare cât mai multe bogății ale eului nostru uman.
Una dintre cele mai importante bogății pe care le poate aduce terapia iertării este
vindecarea.
Vindecarea poate fi realizată asupra noastră, asupra semenilor noștri, cât și asupra
tuturor fenomenelor din univers.
În cele ce urmează, vom dezvolta vindecarea prin iertare, aplicând-o în diverse
ipostaze.
PUTEREA CUNOAȘTERII 143

3. Vindecarea prin iertare

3.1. Vindecări miraculoase prin terapia iertării


Relatare. Vindecarea apei radioactive de la centrala nucleară de la
Fukushima.
Pe data de 11 martie 2011, în largul coastelor Japoniei, s-a produs un cutremur
care a declanșat un tsunami, soldându-se cu decesul a peste 10.000 de suflete.
În urma acestui cataclism, la centrala de la Fukushima, s-au declanșat o serie de
explozii în urma cărora s-a deversat în ocean o mare cantitate de apă radioactivă.
De frica unor noi explozii care puteau declanșa un cataclism nuclear, cu efecte
greu de controlat, locuitorii din zona centralei trăiau o stare de panică generală.
În acele zile de grea încercare pentru poporul japonez, marele inventator, Masaru
Emoto, a făcut un apel la populația întregului glob pentru a se implica într-o
rugăciune de iertare, realizată zilnic și la aceeași oră.
Tema rugăciunii era să ne cerem iertare apei infestate radioactiv.
Spre marea bucurie a tuturor și în special a celor expuși pericolului, în doar câteva
zile, apa radioactivă și-a modificat în mod miraculos structura și compoziția,
devenind mai puțin periculoasă pentru omenire.
În condiții normale, apa radioactivă s-ar fi purificat în peste 150 de ani, atât cât
era timpul de înjumătățire a substanțelor reactive pe care le conținea.
În acest caz, rugăciunea de iertare a generat un program de remodelare energetică
a apei, astfel încât calitatea apei s-a îmbunătățit în doar câteva zile.
Acest eveniment pune în evidență imensa putere a energiei iertării, atunci când
este realizată cu scop clar și precis, de către mai multe persoane.
Terapia iertării poate avea valențe multiple. O întâmplare inedită în care această
terapie a creat un miracol s-a petrecut chiar în faza premergătoare tipăririi prezentei
lucrări. Iată cum s-au desfășurat evenimentele.

Relatare. Cum mi-am corectat relația cu un partener de afaceri?


Cu câțiva ani în urmă, am intrat ca asociat într-o firmă care părea să aibă un
proiect fabulos.
Deși la început părea un proiect mult mai ușor decât cele cu care eram obișnuit,
de la un moment dat, am simțit că modelul de afacere nu mi se potrivea, întrucât
riscul depășea cu mult cotele pe care mi le asumam în mod obișnuit.
PUTEREA CUNOAȘTERII 144
Din această cauză, am decis să-mi vând participația către ceilalți parteneri din
afacere și de comun acord, am stabilit ca plata acțiunilor să se facă în rate.
După primele două rate, acționarii nu mi-au mai plătit sumele la care se
angajaseră prin contract, spunându-mi că nu au posibilități financiare.
Între timp, am aflat că, deşi dețineau banii pentru a onora datoriile față de mine,
aceștia au preferat să-i direcționeze spre alte investiții.
Chiar dacă am aflat despre acest aspect, i-am păsuit o vreme, având credința că
în timp vor corecta această nedreptate.
La un moment dat, atunci când a venit o nouă scadență pentru ratele restante din
ultimii doi ani, în plan subtil, s-a iscat un mare conflict energetic între mine și unul
dintre acționarii firmei respective.
Timp de câteva zile, am perceput o stare de tensiune față de acest om, dar am
tratat-o cu detașare, crezând că va trece repede.
Spre neliniștea mea, gândurile negre se accentuau din ce în ce mai mult, pe
măsură ce se apropia data scadenței.
Astfel, într-o dimineată, tensiunea energetică subtilă atinsese apogeul.
Pentru că nu mă simțeam deloc bine în această ipostază, mi-am început ziua
aplicându-mi mai multe forme de terapie.
Deși lucrasem cu mine aproape o oră, gândurile mele rămăseseră înțepenite tot la
relația cu acționarul datornic, adjudecându-mi dreptul de a recupera banii pe care
mi i-a promis.
Când am sesizat că nu mă pot desprinde deloc de energiile confruntării cu acest
om, mi-am pus să se deruleze o melodie de relaxare de înaltă vibrație spirituală, m-
am așezat într-o poziție de meditație și apoi am început să aplic terapia iertării.
Timp de aproape o jumătate de oră, am emis în continuu intonații de iertare.
Deși în primele momente ale dimineții eram măcinat de starea de tensiune dintre
mine și acel om, după ce am aplicat terapia iertării, dintr-o dată, am simțit că relația
noastră s-a ameliorat. În locul senzațiilor de constrângere și ură, s-a așternut o
frumoasă stare de compasiune.
Nu îmi venea să cred că, doar prin câteva invocații simple, am reușit să corectez
o relație care îmi tulbura gândurile și conștiința de foarte mult timp.
M-am bucurat mult că pot simți iubire față de acest om, tocmai acum în perioada
în care urma să inițiez acțiuni pentru recuperarea sumelor restante.
Am căutat să valorific la maxim starea energetică și după câteva ore, i-am propus
o întâlnire de mediere.
Spre marea mea bucurie, mi-a răspuns cu toată diplomația. Am stabilit să ne
întâlnim în câteva zile.
PUTEREA CUNOAȘTERII 145
În perioada premergătoare întâlnirii, am aplicat terapia iertării.
În ziua întâlnirii, lucrurile s-au desfășurat în așa fel încât partenerul meu a
întârziat timp de o oră și jumătate, ajungând foarte obosit întrucât parcursese un
drum foarte lung cu mașina.
Spre deosebire de el, eu eram odihnit și în cea mai bună formă, după o zi în care
dobândisem succese pe toată linia.
Situația creată a făcut ca eu să am avantajul de a conduce întâlnirea de la început
și până la sfârșit.
Principalul meu scop în întalnire a fost să ridic vibrația energetică a relației
noastre, spre a ne apropia cât mai mult de calea adevărului.
Atunci când suntem pe calea adevărului, luăm cele mai înțelepte decizii.
În primele 20 de minute de dialog, am dirijat discuția spre subiecte care ne-au
indus starea de bucurie și împlinire.
În momentul în care am simțit că am atins nivelul cel mai bun pentru abordarea
subiectului esențial, i-am propus să discutăm despre datoriile lui față de mine.
Deși discutam un subiect ce presupunea returnarea unei sume mari de bani, pe
care nu avea de gând să o returneze, el rămăsese în starea de euforie în care
ajunsesem în cadrul dialogului nostru de început.
Fiind la acest nivel vibrațional, am avut o negociere scurtă și ușoară în urma
căreia, mi-am asigurat recuperarea datoriei prin mijloace ferme de plată, după un
grafic care nu mai putea fi contestat întrucât documentele urmau să fie scontate la
bancă.
După întâlnire, am simțit o energie foarte frumoasă în biroul meu de lucru.
Fiind curios să descopăr de unde provine acea energie atât de frumoasă, am
cercetat în planurile subtile.
În meditație, am înțeles că energia benefică venea de la îngerii păzitori pe care i-
am avut tot timpul în încăpere.
Transformarea miraculoasă a relației conflictuale într-un succes deplin m-a făcut
să înțeleg cât de benefică poate fi terapia iertării în rezolvarea unui conflict dintre
două persoane care au ajuns în dispută.
Suntem ființe energetice și tot ce se întâmplă în noi și în universul nostru este
dictat de energiile pe care le vehiculăm.
Terapia iertării poate transforma energiile din noi și din universul nostru subtil,
astfel încât să putem genera un nou curs al relațiilor interumane, cu efecte benefice
în toate domeniile vieții.
PUTEREA CUNOAȘTERII 146

3.2. Terapia iertării pentru un anumit organ


În viață sunt dese situațiile în care putem ajunge în suferință.
De regulă, suferința apare mai întâi la nivel mental, ulterior se manifestă la nivel
de suflet, iar în final aceasta se poate somatiza și pe corpul fizic.
Pentru vindecarea suferințelor la nivel mental și sufletesc, am prezentat
procedurile iertării în secțiunea precedentă.
Cei care le vor experimenta, vor realiza că efectele terapiei pot apărea în doar
câteva minute.
Spre deosebire de planurile subtile, când vindecarea se poate produce foarte
repede, corpul fizic are o remanență mult mai mare, având în vedere faptul că în
trup se depozitează reziduurile suferinței.
Din această cauză, pentru a obține vindecarea unor organe, aparate și sisteme,
aflate în suferință, este necesar să aplicăm mai multe tipuri de terapii.
În cazul unei suferințe la nivel fizic, este important să ținem cont de faptul că acea
entitate materială este în același timp și o entitate energetică.
În afară de cazul unor intoxicații sau accidente, îmbolnăvirea unui organ, aparat
sau sistem s-a manifestat la început prin apariția suferințelor la nivel energetic.
Acest proces s-a perpetuat în timp, cauzând astfel modificări materiale și de
conștiință, cu efect în apariția modificărilor biologice în acea zonă a corpului.
Nu este cazul să ne simțim vinovați pentru că ne-am cauzat singuri suferințe
deoarece tot ce se întâmplă în noi și în universul nostru are un raționament divin pe
care, de cele mai multe ori, nu îl putem desluși.
Este foarte important să ținem cont de faptul că atunci când ne înbolnăvim,
Dumnezeu ne dă și puterea de vindecare.
Suferința are darul de a ne stimula să creștem pe noi trepte de conștiință.
Pentru a ne convinge de acest aspect, putem face o analiză a situațiilor prin care
am trecut în fazele premergătoare unei suferințe.
Astfel, realizăm că pe parcursul unui proces care a evoluat spre suferință, am ratat
mai multe oportunități care ne-ar fi condus spre vindecare.
De aici, tragem concluzia că suntem creatorii propriului nostru drum.
Cea mai ușoară vindecare se poate obține atunci când parcurgem drumul invers
față de cel pe care l-am parcurs atunci când am ajuns în suferință.
Având în vedere faptul că suferința apare prima dată în planurile subtile, este
necesar să o abordăm cu prioritate, pornind din aceeași zonă de impact.
De aceea, prin coaching, vom acționa în planurile subtile ale ființei noastre.
PUTEREA CUNOAȘTERII 147
Terapia iertării, prezentată în secțiunea precedentă, este una dintre cele mai
eficiente metode de vindecare a planurilor subtile.
Pentru a duce la bun sfârșit programul terapeutic, ne vom apropia și mai mult de
focarul suferinței, acționând direct pe zona afectată de durere.
Având în vedere acest obiectiv, vă sugerez să parcurgeți următoarele etape.

Etapa I. Aplicați terapia iertării întregii voastre ființe, conform programului


prezentat în secțiunea precedentă.

Etapa II. Vă focalizaţi atenţia pe locul aflat în suferință. În cazul nostru de studiu,
ne vom imagina că suferința s-a localizat în zona ficatului.
Pentru a obține refacerea și vindecarea ficatului, ne vom așeza într-o poziție
benefică pentru acest organ (recomand să fiți așezați cu fața în sus, ușor înclinat spre
partea stângă.
Veţi aplica palma stângă la nivelul inimii, iar palma dreaptă la nivelul ficatului.
Vă concentrați la inimă și apoi la ficat. Veți crea o punte de lumină albă
strălucitoare între inimă și ficat. Când ați realizat joncțiunea energetică dintre cele
două organe, începeți să emiteți următoarele afirmații:
„Dragul meu ficat, îți multumesc cu recunoștință pentru toată activitatea ta.
Te prețuiesc și te iubesc.
Îți cer iertare că ai ajuns în suferință!
Te rog să mă ierți! Te rog să mă ierți! Te rog să mă ierți!”
Repetați afirmațiile de două-trei ori.
În timpul afirmațiilor, palpați abdomenul în dreptul ficatului, ca și cum ați
mângâia creștetul unui copil mic. Pentru a amplifica impactul emoțional al terapiei,
în timp ce atenția vă este îndreptată spre ficat, spuneți răspicat:
„Te rog să mă ierți!”
Veți intona aceste mesaje de sute de ori, până ce realizați că ficatul se simte iubit
și prețuit.
După ce ați realizat terapia iertării pentru un anumit organ, o puteți aplica altor
organe, trecând prin același tip de proceduri.

Recomandare.
Este foarte important să tineți cont de faptul că în toate afecțiunile sunt implicate
inima și creierul.
Având în vedere acest aspect, recomand să realizați terapia iertării și pentru cele
două organe, indiferent de suferințele prin care treceți, întrucât creierul și inima
sunt principalele surse de viață sănătoasă pentru toate procesele de vindecare.
PUTEREA CUNOAȘTERII 148

3.3. Terapia iertării pentru o altă persoană


În secțiunea precedentă, am prezentat terapia vindecării unui anumit organ.
Respectând aceleași principii, puteți realiza terapia iertării pentru orice entitate
energetică din univers și astfel, vă veți lărgi anvergura energetică și de conștiință, la
un nivel din ce în ce mai benefic pentru voi și pentru întregul vostru egregor.
De exemplu, puteți realiza terapia iertării pentru o ființă aflată în grea suferință și
care nu și-o poate aplica sau pentru orice ființă care nu înțelege acest tip de abordare
a vindecării.
De asemenea, ca terapeut, puteți realiza terapia iertării pentru orice pacient care
dorește să fie ajutat.
Pentru a realiza terapia iertării pentru o altă persoană, vă imaginați tabloul
energetic din desenul următor.

Fig. 12. Impregnarea cu energie benefică a partenerilor de terapie.

Veți parcurge următoarele acțiuni:


1. Cereți permisiunea de a vă implica în aura energetică a ființei respective.
Această cerință poate fi verbală sau subtilă.
În cazul în care nu puteți vorbi cu pacientul, adresați-vă planului lui divin.
Veți alege varianta de a cere voie în planul subtil, doar atunci când aveți
capacitatea de a percepe sensul dialogurilor din planurile nonverbale, în relațiile cu
semenii.
PUTEREA CUNOAȘTERII 149
2. Aplicați terapiile iertării așa cum au fost prezentate în secțiunea precedentă.
3. Vă concentrați spre a vă amplifica din ce în ce mai mult energia din
planurile subtile și apoi o dirijați spre ființa care urmează a fi susținută.
Conform desenului precedent, energiile partenerului 1 au pătruns în spațiul
energetic al partenerului 2, purificându-l și impregnându-l cu energiile vindecării,
energii simbolizate de noi prin culoarea verde.
Pentru a fi cât mai eficienți, căutați să transmiteți energia vindecării în zona
afectată de boală, gesticulând cu brațele ca și cum ființa respectivă ar fi în fața
voastră.
Ca urmare a demersului, persoana bolnavă va fi impregnată cu energie benefică,
aducătoare de pace și bucurie interioară.
4. Vă imaginați că vă teleportați în corpul energetic al ființei suferinde și
apoi parcurgeți toate procedurile de terapie a iertării, conform secțiunii precedente.
La finalul terapiei, multumiți persoanei care a constituit suport de vindecare
pentru sine, pentru tine și pentru toți aceia care fac parte din universul vostru.
Procedurile terapiei iertării pot fi aplicate și în favoarea celor dragi și apropiați.
Având în vedere imensa putere de vindecare pe care o poate genera terapia
iertării, vă puteți antrena spre a deveni specialiști în terapia iertării.
De asemenea, dacă aveți un spectru larg de cunoștințe, vă puteți specializa spre a
deveni coach în terapia cunoașterii.

Precizare foarte importantă


De obicei, intrăm în conflicte cu persoane care nu au o înțelegere profundă a
vieții. Se întâmplă acest fenomen, întrucât, cei ce sunt setați pe energiile
conflictului, îl cultivă în cât mai multe forme, valorificând orice oportunitate de a-l
declanșa.
De aceea, un astfel de caracter uman are mereu motive de conflict cu majoritatea
semenilor pe care îi întâlnește. Ținând cont de această circumstanță, nu este o
surpriză că ați ajuns în conflict cu o asemenea persoană.
Este important să acceptați ideea că, atât timp cât ați intrat în contact cu o ființă
conflictuală, înseamnă că în voi, cel puțin pentru o perioadă scurtă de timp, a existat
o energie similară cu cea a persoanei pe care ați atras-o în relație.
Să nu vă alarmați că ați primit o astfel de lecție de viață! Puteți lucra cu voi înșivă
și cu sinele divin al persoanei respective, dizolvând astfel, în univers, energiile care
pot declanșa conflicte.
Deși ați crede că este suficient să vă vindecați doar pe voi înșivă, în realitate, în
planurile subtile, lucrurile sunt cu totul diferite.
PUTEREA CUNOAȘTERII 150
Atât timp cât nu ați vindecat și sursa de conflict, veți fi alimentat în continuare
de energiile conflictului. Aceste energii pot veni prin partenerul vostru de conflict,
întrucât, în ființa lui rămân intacte, atât timp cât nu s-a implicat într-o terapie de
vindecare.
Pentru a vindeca definitiv orice sursă de conflict, este necesar să construiți în
universul relației voastre un edificiu curat și benefic de viață. De aceeea, vă
recomand să aplicați terapiile iertării și pentru acea persoană, așa cum ați face-o
pentru voi înșivă.
Veți face acest demers întrucât, în univers, orice tip de relație presupune
construirea unei cupole energetice comune. În cazul în care a apărut un conflict între
două ființe, cupola relației lor energetice este afectată în toată structura ei.
Pe acest fond, dacă vindecăm doar partea care aparține ființei noastre, în cupola
energetică comună mai rămâne un bagaj de karma ce este alimentat și susținut de
partenerul de conflict.
Dacă nu este purificată și această componentă energetică, pe baza principiului
vaselor comunicante, energia partenerului de conflict se va descărca în continuare
și astfel va alimenta suferința.
Pentru a vă elibera de sursa de energie care vă poate menține în conflict, este
necesar ca și partenerul să lucreze, în scopul vindecării sale și a întregii entități
energetice deficitare construite împreună.
De cele mai multe ori, partenerul de conflict nu este pregătit să înțeleagă acest
aspect. Astfel, sunt puține șanse ca acesta să accepte să lucreze cu sine, pentru
rezolvarea conflictului.
În acest caz, este absolut necesar ca imediat ce ați terminat de aplicat terapiile
iertării față de voi înșivă, să aplicați terapiile iertării de la distanță și pentru
partenerul de conflict, conform modelului prezentat în lucrarea noastră.
Pentru o cât mai bună purificare a structurii voastre energetice, este necesar ca
imediat ce ați parcurs terapiile iertării pentru voi înșivă, să aplicați terapiile iertării
de la distanță, pentru cel puțin 5-6 dintre persoanele față de care există riscul să
manifestați energii conflictuale.
Având în vedere faptul că, în timp, energiile conflictului se pot reface,
alimentându-se din surse terțe, veți aplica procedurile iertării, în mai multe etape
succesive, cel puțin o dată pe lună, atât pentru voi, cât și pentru semenii voștri, astfel
încât să vă eliberați în mod treptat de întregul bagaj karmic ce poate veni spre voi,
de la semeni și din întregul univers.

Puteți accesa toate etapele eliberării de karma, pe măsură ce aprofundați și


experimentați lucrarea „PUTEREA CUNOAȘTERII”.
PUTEREA CUNOAȘTERII 151
Cel mai mare câștig în acest demers este faptul că voi înșivă deveniți oameni
puternici și stăpâni pe situații, în momentele de încercare.
În cele ce urmează, vă voi prezenta o relatare trimisă de o doamnă terapeut care
poate accesa puteri paranormale.
Doamna respectivă lucrează la o farmacie. Atunci când pacienții vin la farmacie
spre a-și lua medicamentele, în multe cazuri, dânsa află suferinţele lor, doar „citind”
în câmpurile lor subtile, fără a mai fi necesar să se uite la rețetă.

Relatare. Iertarea în terapie


„De câțiva ani merg la o doamnă care are probleme de sănătate mintală și
emoțională. Fiind o fire comodă și discreționară, doamna respectivă mă cheamă la
terapie la orice oră din zi și din noapte.
De când merg la dânsa, am învățat să o tratez cu smerenie, astfel încât să-i
dăruiesc cea mai bună energie sufletului ei greu încercat de luptele egotice în care
se angrenează.
Într-o seară, m-a programat să îi aplic terapia de vindecare la o oră foarte târzie.
M-am conformat și am mers acasă la dânsa cu cât mai multă iubire, având în vedere
faptul că de la distanță o percepeam a fi într-o stare foarte joasă, din punct de vedere
energetic.
Am lucrat cu ea timp de o oră și ceva, iar la final am fost mulțumită de faptul că
am canalizat-o bine pe energii vindecătoare.
Pentru că era foarte târziu, doamna mi-a propus să dorm la dânsa.
M-am culcat într-o cameră alăturată, fiind bucuroasă de faptul că mi se punea la
dispoziție un dormitor frumos.
Pe la ora 2, la puțin timp după ce adormisem, doamna respectivă a năvălit val
vârtej în camera mea spunându-mi că se simte foarte rău.
Am mers împreună în camera ei și am căutat să o liniștesc pentru că în acel
moment, ca urmare a terapiei, în ea se produceau intense procese de vindecare.
Ea nu înțelegea fenomenul și s-a năpustit asupra mea cu o mulțime de reproșuri,
acuzându-mă de faptul că aș fi vinovată pentru suferințele ei.
Îi dăruisem tot ce simțeam că îi face bine și orice altă procedură pe care i-aș fi
aplicat-o nu mai avea efecte benefice.
Deși i-am explicat de mai multe ori că este pe drumul bun, ea continua să mă
preseze să îi fac ceva, astfel încât să-i treacă suferința.
Când am realizat că nu putem comunica logic și nu pot să o ajut cu nimic în corpul
fizic, m-am retras în camera mea și am început să îi aplic terapia iertării.
Imediat după ce am început să emit în univers invocațiile de iertare, am simțit că
s-a liniștit, întrucât nu am mai auzit țipetele ei.
PUTEREA CUNOAȘTERII 152
La puțin timp după ce s-a așternut liniștea în casă, am plecat tiptil, astfel încât să
nu o trezesc.
De când am realizat cât de eficientă este terapia iertării, o introduc în programele
terapeutice pe care le aplic pacienților, întrucât o simt că are efecte miraculoase în
vindecare.”

Relatarea doamnei terapeut reprezintă o reușită deplină în terapia iertării.


Dacă ați fi terapeut, ați putea face și mai mult decât atât pentru pacienții voștri.
Astfel, puteți recomanda terapia iertării tuturor pacienților, spre a o aplica ori de
câte ori simțiți că le este necesară.
Implementând terapia iertării, fiecare om se poate elibera de balastul cotidian,
ajutându-se din ce în ce mai mult pe drumurile vieții.
Așa cum am mai afirmat, „iertarea” este un program de viață utilizat în toate
culturile lumii, fiind aplicat chiar și în cazuri grave.
În cele ce urmează, vă voi prezenta un caz spectaculos de reușită prin aplicarea
unor proceduri de iertare, specifice popoarelor din arhipelagul insulelor Hawaii.

Relatare. Vindecarea miraculoasă a bolnavilor psihici de la un spital


din Hawaii.
Cu aproape trei decenii în urmă, într-o anumită zonă din Hawaii, proliferaseră
atât de mult bolile psihice, încât unul dintre spitale devenise neîncăpător pentru
pacienții care îl asaltaseră.
Pe lângă faptul că spitalul era încărcat la capacitate maximă, autoritățile se
confruntau cu o mare problemă de personal, pentru că majoritatea specialiștilor nou
veniți plecau după foarte puțin timp, întrucât nu mai suportau actele de violență la
care erau supuși de către pacienții dezechilibrați mintal.
La un moment dat, psihologul, Ihaleakala Hew Len, a aflat de conjunctura
nefericită în care se afla spitalul și a decis să își asume riscul de a se angaja la secția
la care erau internați cei mai periculoși bolnavi mintal.
Spre deosebire de ceilalți specialiști, el a abordat terapia bolnavilor într-un mod
cu totul inedit.
Nu lucra în mod nemijlocit cu bolnavii, ci se retrăgea în biroul său și aplica terapia
iertării după metoda Ho'oponopono, terapie învățată de la o băștinașă din insulele
Hawaii.
La doar câteva luni de când a început să aplice terapia iertării, a observat că
suferințele bolnavilor au început să se amelioreze și nu mai era necesar să-i țină
legați în cămașa de forță.
După alte câteva luni, bolnavii au început să se vindece și astfel au fost demarate
externările în masă.
PUTEREA CUNOAȘTERII 153
În doar 4 ani de când psihologul Len a venit la spital, au fost vindecați și externați
toți bolnavii de la această secție, iar autoritățile au fost puse în situația de a o închide,
din lipsă de pacienți.
Reușita Dr. Hew Len a făcut înconjurul lumii și astfel, acest om cu înzestrări cu
totul speciale, a ajuns să lucreze pentru organizații de mare anvegură, cum sunt
UNESCO și Națiunile Unite.
Deși este absolvent al universității Iowa din Statele Unite, el atribuie succesul
său ca psiholog clinician mentorului său care i-a predat cu mulți ani în urmă
terapia iertării.
Reușita doctorului Len e un exemplu care poate fi aplicat în toate ipostazele vieții,
spre a deveni din ce în ce mai buni și mai împlinitori.

4. Antrenament în terapia cunoașterii

4.1. Atingerea scopului în terapia cunoașterii

Scriu lucrarea „Puterea cunoașterii” din dorința de a aduce la lumină, cât mai
bine, potențialul cu care suntem înzestrați.
Atât din evaluările făcute de specialiști, cât și din evaluările personale, am ajuns
la concluzia că majoritatea suntem tentați să ne raportăm doar la potențialul pe care
îl percepem cu ajutorul simțurilor normale.
Așa cum am arătat în lucrare, simțurile ne sunt limitate și limitative. De aceea,
suntem tentați să ne înregimentăm într-o viață mărginită de limitele simțurilor.
Studiind și experimentând potențialul uman, am realizat că suntem capabili de
rezultate cu totul și cu totul remarcabile, dacă reușim să expandăm energiile spre
nivelurile de conștiință specifice scopurilor noastre.
Cele câteva exemple date în lucrarea de față sunt mărturii clare că omul este
capabil de miracole. Aș reaminti aici realizările lui Marck Zuckerberg și ale altor
bogați ai lumii sau ale celor doi președinți ai celor două state, Rusia și SUA.
Înainte de a ajunge atât de sus pe scara socială, acești oameni au fost ca și noi,
oameni simpli, dar cu aspirații foarte înalte pe scara socială.
Chiar dacă noi nu putem atinge astfel de niveluri de realizare socială, din punct
de vedere sufletesc, putem atinge orice nivel de performanță.
PUTEREA CUNOAȘTERII 154
Sufletul nu are limite în manifestare. Energia sufletului poate fi la orice nivel de
conştiință, în funcție de potențialul pe care îl avem în noi și de felul în care înțelegem
să îl utilizăm.
Calea cea mai ușoară de trezire a valorilor miraculoase din noi este antrenamentul
personal.
Așa cum am afirmat, noi suntem cu noi înșine 24 de ore din 24. Pentru a dobândi
calitățile care ne pot duce a trăi o viață măreață, este necesar să ne cultivăm în
continuu spre a deveni din ce în ce mai buni pe calea dreaptă.
Cunoașterea ne poate asigura cel mai ușor drumul spre calea dreaptă. De aceea,
lipsa de cunoaștere este echivalentă cu suferința.
Pentru a vindeca lipsa de cunoaștere, este necesar să aplicăm terapia cunoașterii.
Terapia cunoașterii presupune purificarea ființei de energiile retrograde și
implementarea altora sănătoase și vizionare.
De obicei, avem impresia că suntem suficient de bine pregătiți pentru a ne atinge
scopurile. Din păcate, cei mai mulți dintre noi ne înșelăm în această privință.
Nu suntem veniți pe pământ, doar pentru a face act de prezență. Scopul pentru
care am venit pe pământ este să ne atingem desăvârșirea!
Cum desăvârșirea nu poate fi atinsă, înseamnă că viața ne este dată spre a ne
antrena în continuu din momentul în care ne trezim la viață și până ce plecăm de pe
pământ.
Pentru a ști cum să ne antrenăm, este necesar să avem cunoaștere. Cunoașterea
se dobândește prin căutare neobosită în toate sursele pe care le putem accesa.
La începutul căutărilor, majoritatea căilor care ni se arată ne duc la realizări
efemere și limitative. Pe măsură ce avansăm în cunoaștere, învățăm să alegem căile
care ni se potrivesc și astfel, ne crește șansa să ne îndeplinim menirea.
Lucrarea „Puterea cunoașterii” poate reprezenta un reper în începutul căutărilor
în cunoaștere.
Vă sugerez să vă dedicați din ce în ce mai mult în scopul acumulării de informații
care să vă ajute să proiectați o viață marcată de măreție și succes! Numai așa puteți
fi împliniți și fericiți.

4.2. Procedura de aplicare a terapiei cunoașterii

Nu puteți cunoaște adevărul dacă nu ați ajuns să-l experimentați. Atunci când
experimentați, sinele vostru trăieşte impactul cu energiile și astfel, puneți în
valoare cunoașterea acumulată în câmpurile de conștiință.
PUTEREA CUNOAȘTERII 155
Practic, cunoașterea este cea care face diferența între oameni. Astfel, dintr-un
anumit bun puteți genera miracole și din același bun, puteți cauza suferințe.
Prezenta lucrare se bazează pe informații care m-au dus la a crea valori
frumoase și de mare impact.
Accesul la aceste bogății a fost posibil datorită unor conjucturi cu totul fericite
în care am valorificat întregul potențial pe care l-am putut mobiliza în scopul
binelui. Multe dintre secretele reușitei au fost revelate în prezenta lucrare.
Bazându-vă pe cunoașterea prezentată aici, ați putea constitui modele de reușită
în căutările voastre.
Baza de plecare a fiecărei reușite este antrenamentul. Antrenați-vă din ce în ce
mai mult și astfel veți deveni din ce în ce mai buni!
Pe măsură ce vă veți antrena, veți experimenta cunoașterea. Astfel, vă dați
șansa să trăiți forme de viață din ce în ce mai frumoase și mai împlinitoare.
Fiind un cititor înveterat al cărților spirituale și de formare personală, este
posibil să aveți un nivel de dezvoltare spirituală deasupra mediei celor din jur.
Chiar dacă vă simțiți a fi mai bine decât cei apropiați, este important să țineți
cont de faptul că întotdeauna este loc de „mai bine”.
Fac această afirmație din propie experiență. Astfel, pe măsură ce am început
să caut în mine, am descoperit că prin coaching pot să fiu din ce în ce mai bine.
Nu există limite în a fi „mai bine” întrucât potențialul uman este
nemărginit
De aceea, vă recomand să vă antrenați în continuu, atât prin formele de
cunoaștere recomandate în prezenta lucrare, cât și prin altele care credeți că vi se
potrivesc. Pe măsură ce vă antrenați mai mult, vă dați acces la valori din ce în ce
mai împlinitoare.
În acest scop, vă recomand să valorificați cu cât mai multă eficiență întregul
potențial al acestei lucrări. În cele ce urmează vă propun un program de coaching
care să includă principalele repere ale acestei lucrări.

Procedură: APLICAREA TERAPIEI CUNOAȘTERII


1. Lecturați lucrarea „PUTEREA CUNOAȘTERII” și extrageți cele mai
importante idei care vă pot fi de folos.
2. Pe o coală de hârtie sau pe calculator, veți întocmi un plan de acțiune prin
care să vă stabiliți 5 obiective imediate și 5 obiective pe termen lung ca fiind
priorități esențiale în programul de îmbunătățire a condiției voastre umane.
3. Aplicați în mod periodic terapia cunoașterii în relație cu principalii actori de
care depinde realizarea celor 10 obiective.
PUTEREA CUNOAȘTERII 156
Prin „actor” înțelegem atât ființe umane, cât și alte entități energetice cum ar
fi: instituții, obiective spirituale sau materiale.
Aplicați această procedură de cel puțin două ori pe an.

Deși e posibil ca unora dintre voi să vi se pară absurd să vă cereți iertare de la


un obiect material sau de la o instituție, este bine să țineți cont de faptul că în
realitatea cuantică a universului, fiecare dintre aceste entități energetice se
comportă precum se comportă ființele.
Dacă ne dorim să le cucerim, este necesar să tăiem structurile de rezistență din
planurile subtile, care ne țin la distanță de aceste obiective.
Una dintre cele mai frumoase și mai ușoare forme de cucerire a valorilor din
univers este programul de terapie a iertării. De aceea, vă sugerez să îl aplicați ori
de câte ori simțiți că vă este necesar.
În tot ce faceți este bine să țineți cont de faptul că nu suntem singuri în drumul
nostru prin această viață. La tot pasul putem întâlni entități energetice care ne
ajută sau dimpotrivă, se pot opune evoluției noastre.
De aceea, vă sugerez să căutați să atrageți în jurul vostru pe acei care au
filozofii de viață similare cu ale voastre! Fiind mai mulți pe aceeași cale, veți
genera un cocon de energie care vă susține să fiți din ce în ce mai puternici și mai
valoroși.
În cele ce urmează, vom dezvolta terapia cunoașterii în grupuri organizate.
Prin acest dar, aveți șansa să vă constituiți un nucleu de viață sănătoasă și
înfloritoare, participând la terapii de purificare a planurilor subtile și stimulare a
binelui din voi.

5. Terapia cunoașterii în grupuri organizate


Atât cercetările din domeniul fizicii moderne, cât și experiența culturilor
spirituale avansate, pun în evidență faptul că prin terapiile de grup se pot genera
energii care pot avea efecte miraculoase.
Efectele miraculoase pot fi stimulate datorită sinergiei dintre energiile celor care
intră în rezonanță și lucrează la unison într-un scop comun.
Terapia cunoașterii se pretează cu ușurință la acțiuni concertate, având în vedere
flexibilitatea aplicării acesteia, având în vedere faptul că procesele terapeutice se
produc în plan subtil.
PUTEREA CUNOAȘTERII 157
Atunci când mai multe persoane se concentrează asupra unui anumit scop, se pot
organiza programe comune prin care se urmărește obținerea unor efecte terapeutice
atât asupra celor prezenți, cât și asupra altor persoane care nu sunt de față.
Ședința de terapie se stabilește la inițiativa unei persoane care se ocupă de
organizarea activităților de pregătire a acestei acțiuni.
Pregătirea și organizarea unei astfel de ședinte de grup presupune parcurgerea a
trei etape principale și anume:
• armonizarea energiei grupului;
• terapia iertării;
• expandarea cunoașterii

A. Armonizarea energiei grupului


1. Se stabilește liderul de grup și se pregătește spațiul
terapeutic
Alegeți o persoană care va conduce întregul program terapeutic.
Este necesar ca persoana respectivă să fi asimilat suficient de bine lucrarea
„Puterea cunoașterii”, pentru a putea ghida întregul grup spre atingerea unui nivel
de performanță cât mai bun.
Aerisiți locația și purificați-o din punct de vedere energetic. Pentru purificare,
veți arde tămâie și plante medicinale, în cățui cu capac.
Utilizăm cățui închise întrucât acestea nu ard uleiul din plante, ci îl dispersează
în mod echilibrat pe o perioadă mai lungă de timp.
2. Se realizează dinamizarea energetică
Începeți terapia cunoașterii practicând o actitivitate de purificare și energizare
cum ar fi: dans energetic, gimnastică, tai chi, pilates sau orice altă formă de
dinamizare energetică.
Vă așezați într-o poziție comodă, așteptând conducătorul de ședință să dea
cuvântul fiecărui participant.
Cu această ocazie, participanții se prezintă și împărtășesc obiectivele și intențiile
cu care au venit la ședința de terapie.
Este recomandat să prezentați obiectivele proprii, întrucât, în plan subtil, acestea
vor fi susținute de către toți participanții la terapie.
Astfel, prin terapie, se va da o consistență intențiilor fiecărui participant.
3. Prezentarea terapiei
Liderul de grup sau persoana care stăpânește cel mai bine terapia cunoașterii va
face o prezentare succintă a etapelor care urmează a fi parcurse.
În acest scop, se citesc pasaje din această lucrare și se prezintă desenele cele mai
sugestive.
PUTEREA CUNOAȘTERII 158

B. Terapia iertării
1. Iertarea de sine
Grupul intră în meditație.
În timpul meditației, conducătorul de grup emite rând pe rând afirmaţiile iertării
de sine.
După fiecare intonație, toți participanții vor repeta la unison afirmațiile
conducătorului de grup.
Invocație cu invocație, participanții vor emite următoarele intonații:
„Mă iert! Mă iert! Mă iert!
Mă iert pentru tot ce am greșit față de mine, în toate acțiunile mele și
dăruiesc lui Dumnezeu toate greutățile mele!
Dumnezeu mă iartă și mă mântuiește!
Mă iert! Mă iert! Mă iert!”

Repetați intonațiile de trei ori.


Se trece la emiterea afirmaţiilor predominant emoționale:
„Mă iert! Dumnezeu mă iartă și mă mântuiește!”
Afirmaţiile predominant emoționale se vor emite timp de minim 5 minute fiecare.
Afirmaţiile pot fi făcute și în gând, după ce liderul de grup le face cu voce tare.
De asemenea, afirmaţiile pot fi emise și cu voce tare, dacă participanții aleg la
unison această variantă de manifestare.

2. Iertarea față de aproapele nostru


Fiecare participant își stabilește persoana pentru care aplică terapia iertării.
La fel ca în etapa precedentă, grupul emite intonațiile rând pe rând, după ce au
fost rostite de către liderul de grup, astfel :
„Te iert! Te iert. Te iert, pentru toate greșelile făcute față de mine!
„Te iert și te eliberez!”
„Te rog să mă ierți pentru tot ce am greșit față de tine și mă eliberez de toate
legăturile viciate pe care le-am creat față de tine!
Te rog să mă ierți! Te rog să mă ierți! Te rog să mă ierți!”
Repetați afirmaţiile de trei ori.
Se trece la emiterea invocațiilor predominant emoționale, astfel :
„Te iert! Te iert și te eliberez! Te rog să mă ierți!”
Fiecare intonație se emite timp de minim 5 minute fiecare.
PUTEREA CUNOAȘTERII 159
3. Renunțarea.
Liderul de grup va intona rând pe rând fiecare invocație, iar participanții le vor
repeta cu glas tare sau în gând, astfel :
„Renunț! Renunț! Renunț!
Renunț la toate valorile pentru care ne-am îndepărtat unul de altul!
Te îndreptățesc să primești ceea ce ți se cuvine cu adevărat și eliberez toate
valorile care nu îmi aparțin!
Renunț! Renunț! Renunț!”

Repetați afirmaţiile de trei ori, iar apoi treceți la aplicarea intonației emoționale:
„Renunț.”
Această invocație se emite timp de minim 5 minute.
Liderul de grup emite următoarele invocații, iar grupul îl urmează intonând:
„Primesc cu pace și iubire infinită tot ce este mai bun, mai sănătos din acest
univers!
Primesc! Primesc!”
Repetați afirmaţiile de trei ori.
La fel ca în celelalte situații, la finalul acestei etape se va emite invocația
preponderent emoțională „Primesc”, timp de 5 minute.
În tot acest timp, imaginați-vă că primiți în voi cele mai frumoase daruri ale vieții.

4. Mulțumirea.
Liderul de grup emite următoarele invocații, iar grupul îl urmează intonând :
„Facă-se voia ta, Doamne! Facă-se voia ta, Doamne!
Facă-se voia ta, Doamne!
Amin! Amin! Amin! ”
Invocațiile se vor repeta de trei ori.
Timp de 5 minute se va intona invocația emoțională :
„Mulțumesc, Doamne! Amin! ””

Recomandări.
Având în vedere faptul că terapia cunoașterii în grupuri organizate angrenează
energii foarte mari, recomand ca, în prealabil, să parcurgeți următoarele etape de
pregătire:
• lecturați cu atenție şi implicare sufletească lucrarea „Puterea cunoașterii”, astfel
încât s-o puneți în valoare cât mai bine.
• redactați scrisoarea de iertare.
PUTEREA CUNOAȘTERII 160

• aplicați în mod individual, terapiile iertării.

C. Expandarea cunoașterii
Scopul terapiei cunoașterii este cel de a lărgi cât mai mult sfera informațională și
experiențială a oamenilor.
De aceea, în cadrul terapiilor cunoașterii, promovăm ideea ca participanții să
experimenteze atât ipostaza de coach, cât și cea de discipol.
Punem accent pe ipostaza de coach, întrucât este important ca toți cei care au
dobândit cunoaștere, să învețe s-o prezinte și în ipostaza de maestru, spre a deveni
buni mentori pentru semenii noștri.
Astfel, cunoașterea va pătrunde din ce în ce mai adânc în rândul celor care au
deschidere spre dezvoltarea potențialului uman de care dispun.
În acest scop, în cadrul celei de-a treia etape, unul dintre participanți va ține o
conferință în care va prezenta o temă de coaching de larg interes.
În cadrul etapei a III-a, participanții vor lua cuvântul, comentând atât tema expusă
de coach, cât și pe alte teme de larg interes.
La finalul întâlnirii, opțional, participanții se îmbrățișează și își mulțumesc pentru
sprijinul reciproc pe care și l-au acordat în terapia cunoașterii.
Vă urez să aveți succes deplin!
PUTEREA CUNOAȘTERII 161

-Recapitulare-

PROCEDURI DE ANTRENAMENT
„Iertarea face ca pH-ul corpului să vireze spre unul alcalin, favorabil sănă-
tăţii. ” - Dumitru Constantin Dulcan -

Procedură: APLICAREA TERAPIEI CUNOAȘTERII


1. Lecturați lucrarea „PUTEREA CUNOAȘTEII” și extrageți cele mai
importante idei care vă pot fi de folos.
2. Pe o coală de hârtie sau pe calculator, veți întocmi un plan de acțiune prin
care să vă stabiliți 5 obiective imediate și 5 obiective pe termen lung ca
fiind priorități esențiale în programul de îmbunătățire a condiției voastre
umane.
3. Aplicați în mod periodic terapia cunoașterii în relație cu principalii actori
de care depinde realizarea celor 10 obiective.
Aplicați această procedură de cel puțin două ori pe an.

1. Scrisoarea de iertare
1. Pregătiți locația.
Aerisiți camera și trageți perdelele, astfel încât să intre cât mai multă lumină.
Purificați locuința arzând tămâie, bețisoare parfumate sau aplicați tehnici de
aromaterapie.
PUTEREA CUNOAȘTERII 162
În timp ce efectuați procedurile de curățare și purificare, veți aplica și procedurile
de vindecare a spațiului și mediului în care trăiți, emițând următoarele intonații:

„Se purifică spațiul acesta.


Îmi cer iertare că prin acţiunea mea, am impurificat acest spațiu.
„Mulțumim, Doamne!”

Repetați invocațiile de mai sus timp de minim 5 minute sau până ce percepeți o
stare de bine ca urmare a armonizării dintre ființa noastră și mediul în care trăiți.

2. Aplicați terapii de creștere a vibrației energetice.


Aplicați-vă terapiile spirituale și fizice cum ar fi: dansul energetic, rugăciunea
prin metanie, exerciții fizice, posturi spirituale sau tehnici de purificare a pielii.
3. Întocmiți scrisoarea de iertare.
Scrisoarea de iertare poate fi scrisă de mână sau la calculator, în funcție de modul
în care vă exprimați cel mai bine gândurile și stările sufletești.
În conținutul scrisorii veți aborda următoarea tematică:
• Prezentați motivul pentru care ați ajuns să îi scrieți partenerului de relație
scrisoarea de iertare.
• Faceți propuneri concrete de îmbunătățire a relației.
• Expuneți opțiunile voastre de viitor în cazul în care, în urma acestui demers,
nu obţineți îmbunătățirea relației.
• Cereți iertare pentru toate nerealizările din relație și pentru toate suferințele
pe care i le-ați pricinuit partenerului vostru.
• Afirmați că îl iertați în mod necondiționat pentru toate suferințele pe care vi
le-a pricinuit vouă și celor dragi vouă.
• Adresați-i mulțumiri pentru faptul că a venit în viața voastră și că vă doriți
să își îndeplinească misiunea cât mai bine până la capăt.
• Adresați mulțumiri lui Dumnezeu pentru faptul că existați și rugați-L să se
îndeplinească voia divină, așa cum este mai bine pentru noi toți, încheind
scrisoarea cu expresia: „FACĂ-SE VOIA TA, DOAMNE!”

4. Corectarea scrisorii.
Citiți și corectați scrisoarea astfel încât să fie cât mai bine întocmită, ca și cum ați
trimite-o partenerului vostru de relație.
5. Memorarea scrisorii.
Recitiți scrisoarea de câteva ori, până când aceasta se întipărește bine în toată
ființa voastră.
PUTEREA CUNOAȘTERII 163

6. Emiterea scrisorii în univers.


Dacă ați întocmit scrisoarea pe suport informatic, salvați-o în calculator, în contul
de e-mail sau trimiteți-o într-un alt cont de e-mail care vă aparține.
Dacă ați întocmit scrisoarea pe hârtie, ardeți-o, iar cenușa aruncați-o la toaletă,
după care trageți apa.
7. Mulțumirea.
Mulțumiți lui Dumnezeu pentru darul de a vă fi făcut datoria spre a îmbunătăți
relația cu partenerul vostru!

2. Terapia iertării - proceduri


I. Etapa pregătitoare pentru terapia iertării.
Aerisiți spațiul și aplicați procedurile de aromaterapie sau de fumigație.
Astfel, pulverizați uleiuri esențiale sau ardeți: tămâie, salvie, bețișoare parfumate
sau alte produse terapeutice.
În timp ce efectuați procedurile de curățare și purificare, aplicați și procedurile
de vindecare a spațiului și mediului în care trăiți, emițând următoarele intonații:

„Se purifică spațiul acesta.


Îmi cer iertare că prin acțiunea mea am impurificat acest spațiu.
Mulțumim, Doamne!”

Repetați invocațiile de mai sus timp de minim 5 minute sau până când percepeți
o stare de bine ca urmare a armonizării dintre ființa noastră și mediul în care trăiți.

II. Iertarea de sine.


Aplicați următoarele intonații:
„Mă iert! Mă iert! Mă iert!
Mă iert pentru tot ce am greșit față de mine, în toate acțiunile mele și
dăruiesc lui Dumnezeu toate greutățile mele!
Dumnezeu mă iartă și mă mântuiește!
Mă iert! Mă iert. Mă iert!”
Emiteți afirmaţiile preponderent emoționale:
„Mă iert!” și „Dumnezeu mă iartă și mă mântuiește!”
PUTEREA CUNOAȘTERII 164
III. Iertarea față de aproapele nostru.
Întocmiți o listă cu cel puțin 5 persoane față de care credeți că ați avut relații
cauzatoare de suferință. Treceți pe fiecare dintre aceste persoane prin terapia iertării.
Concentrați-vă la persoana cu care veți aplica terapia iertării, imaginându-vă că se
află în fața voastră.
Îmbrăcați-o într-o lumină alb-strălucitoare și emiteți o rază de lumină intensă
între inima voastră și inima acelei persoane.
În momentul în care ați stabilizat comuniunea vizuală și sufletească, intonați
următoarele invocații.
(Înlocuiți numele Ioan cu numele persoanei pe care o treceți prin terapie)
„Ioan, te iert! Ioan, te iert. Ioan, te iert pentru toate greșelile făcute față de
mine!”
„Ioan, te iert și te eliberez!”
„Ioan, te rog să mă ierți pentru tot ce am greșit față de tine și mă eliberez de
toate legăturile viciate pe care le-am creat față de tine!
Te rog să mă ierți!
Te rog să mă ierți!
Te rog să mă ierți!”
Repetați afirmaţiile de două-trei ori.
Emiteți afirmaţiile preponderent emoționale :
1. „Ioan, te iert!”
2. „Te iert!”
3. „Te iert și te eliberez!”
4. „Ioan, te rog să mă ierți!”
5. „Te rog să mă ierți!”
Aplicați timp de câte 5 minute pentru fiecare afirmaţie în parte sau până când
simțiți că aceasta și-a făcut efectul.

IV. Renunțarea.
Emiteți de trei ori consecutiv următoarele afirmaţiile:
„Renunț! Renunț! Renunț!
Ioan, renunț la toate valorile care ne-au îndepărtat unul de altul. Te
îndreptățesc să primești ceea ce ți se cuvine cu adevărat și eliberez toate
valorile care nu îmi aparțin.
Renunț! Renunț! Renunț!”

Emiteți afirmaţiile preponderent emoționale :


„Ioan, renunț.”
PUTEREA CUNOAȘTERII 165
„Renunț.”
Aplicați timp de minim 5 minute fiecare afirmaţiie în parte.

Emiteți afirmaţiile de îmbogățire a sufletului, minții și a trupului.


„Primesc în pace și în iubire infinită tot ce este mai bun și mai sănătos din
acest univers.
Primesc! Primesc!”
Repetați de trei ori aceste intonații.

Repetați de câteva sute de ori afirmaţiile emoționale de îmbogățire a sufletului


minții și a trupului!
„Primesc!”

În tot acest timp, imaginați-vă că primiți un simbol care reprezintă aspirația


voastră la mai bine și mai frumos.
Acest simbol poate fi imaginat ca fiind: o lumină, un crâmpei din natură sau chiar
ființa iubită îmbrăcată în lumină.

V. Mulțumirea.
Emiteți intonația de conectare a puterii voastre cu cea a lui Dumnezeu.
„Facă-se voia ta, Doamne!
Facă-se voia ta, Doamne!
Facă-se voia ta, Doamne!
Amin! Amin! Amin!”

Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate darurile vieții!


„Mulțumesc, Doamne!
Mulțumesc, Doamne!
Mulțumesc, Doamne!
Amin! Amin! Amin!”
Repetați invocațiile cât mai des cu putință.

3. Terapia iertării pentru un anumit organ


Etapa I.
Aplicați terapia iertării conform programului prezentat în secțiunea 2.
PUTEREA CUNOAȘTERII 166
Etapa II.
Așezați-vă într-o poziție benefică pentru ficat.
Concentrați-vă la inimă și apoi la ficat. Creați o punte de lumină alb - strălucitoare
între inimă și ficat.
Când ați realizat această joncțiune energetică, emiteți următoarele intonații:
„Dragul meu ficat, îți mulțumesc cu recunoștință pentru toată activitatea ta!
Te prețuiesc și te iubesc!
Îți cer iertare că ai ajuns în suferință!
Te rog să mă ierți! Te rog să mă ierți! Te rog să mă ierți!”

Repetați afirmaţiile de două-trei ori.


Emiteți invocațiile emoționale pentru vindecarea ficatului.
„Te rog să mă ierți!”
Veți intona invocațiile cât mai des cu putință, până ce realizați că ficatul vostru
se va simți iubit și prețuit.
După ce ați realizat terapia iertării pentru un anumit organ, o puteți aplica
oricărui alt organ, aparat sau sistem, trecând prin același tip de proceduri.

4. Terapia iertării pentru o altă persoană


1. Cereți permisiunea de a vă implica în aura energetică a ființei respective.
Aceasta cerință poate fi verbală sau subtilă.
În cazul în care nu puteți vorbi cu pacientul, adresați-vă planului lui divin.
Alegeți varianta de a cere voie în planul subtil doar atunci când aveți capacitatea
de a percepe sensul dialogurilor în planurile nonverbale în relațiile cu semenii.
2. Aplicați terapiile iertării.
3. Concentrați-vă spre a vă amplifica din ce în ce mai mult energia în planurile
subtile și apoi dirijați-o spre ființa care urmează a fi susținută.
4. Vă imaginați că vă teleportați în corpul energetic al ființei căreia îi aplicați
terapia.
Parcurgeți toate procedurile de terapie a iertării, conform secțiunii
precedente.
5. Mulțumiți persoanei care a constituit suport de vindecare pentru sine, pentru
tine și pentru toți aceia care fac parte din universul vostru.
Mulțumiți lui Dumnezeu pentru darul vindecării!
PUTEREA CUNOAȘTERII 167

5. Terapia cunoașterii în grupuri organizate


A. Armonizarea energiei grupului
1. Se stabilește liderul de grup și se pregătește spațiul terapeutic
Alegeți o persoană care va conduce întregul program terapeutic.
Aerisiți locația și purificați-o din punct de vedere fizic și energetic.
În timp ce efectuați procedurile de curățare și purificare, aplicați și procedurile
de vindecare a spațiului și mediului în care trăiți, emițând următoarele afirmaţiile:

„Se purifică spațiul acesta.


Mulțumim, Doamne!”

Emiteți invocațiile de mai sus timp de minim 5 minute sau până ce percepeți o
stare de bine ca urmare a armonizării dintre ființa noastră și mediul în care trăiți.

2. Se realizează dinamizarea energetică


Începeți terapia cunoașterii practicând o actitivitate de purificare și energizare
cum ar fi: dans energetic, gimnastică, tai chi, pilates sau orice altă formă de
dinamizare energetică.
Vă așezați într-o poziție comodă, așteptând conducătorul de ședință să dea
cuvântul fiecărui participant.
Cu această ocazie, participanții se prezintă și împărtășesc obiectivele și intențiile
cu care au venit la ședința de terapie.
Este recomandat să prezentați obiectivele proprii, întrucât, în plan subtil, acestea
vor fi susținute de către toți participanții la terapie.
Astfel, prin terapie, se va da o consistență intențiilor fiecărui participant.
3. Prezentarea terapiei
Liderul de grup sau persoana care stăpânește cel mai bine terapia cunoașterii va
face o prezentare succintă a etapelor care urmează a fi parcurse.
În acest scop, se citesc pasaje din această lucrare și se prezintă desenele cele mai
sugestive.

B. Terapia iertării
4. Iertarea de sine
Grupul intră în meditație.
În timpul meditației, conducătorul de grup emite rând pe rând afirmaţiile iertării
de sine.
PUTEREA CUNOAȘTERII 168
După fiecare afirmaţie, toți participanții vor repeta la unison afirmațiile
conducătorului de grup.
Invocație cu invocație, participanții vor emite următoarele intonații:
„Mă iert! Mă iert! Mă iert!
Mă iert pentru tot ce am greșit față de mine, în toate acțiunile mele și
dăruiesc lui Dumnezeu toate greutățile mele!
Dumnezeu mă iartă și mă mântuiește!
Mă iert! Mă iert! Mă iert!”
Repetați intonațiile de trei ori.
Se trece la emiterea intonațiilor predominant emoționale:
„Mă iert! Dumnezeu mă iartă și mă mântuiește!”
Intonațiile predominant emoționale se vor emite timp de minim 5 minute fiecare.
Intonațiile pot fi făcute și în gând, după ce liderul de grup le face cu voce tare.
De asemenea, intonațiile pot fi emise și cu voce tare, dacă participanții aleg la
unison această variantă de manifestare.

2. Iertarea față de aproapele nostru


Fiecare participant își stabilește persoana pentru care aplică terapia iertării.
La fel ca în etapa precedentă, grupul emite intonațiile rând pe rând, după ce au
fost rostite de către liderul de grup, astfel:
„Te iert! Te iert. Te iert pentru toate greșelile făcute față de mine!
„Te iert și te eliberez!”
„Te rog să mă ierți pentru tot ce am greșit față de tine și mă eliberez de toate
legăturile viciate pe care le-am creat față de tine!
Te rog să mă ierți! Te rog să mă ierți! Te rog să mă ierți!”
Repetați afirmaţiile de trei ori.
Se trece la emiterea invocațiilor predominant emoționale, astfel :
„Te iert! Te iert și te eliberez! Te rog să mă ierți!”
Fiecare afirmaţie se emite timp de minim 5 minute fiecare.

3. Renunțarea.
Liderul de grup va intona rând pe rând fiecare invocație, iar participanții le vor
repeta cu glas tare sau în gând, astfel :
„Renunț! Renunț! Renunț!
Renunț la toate valorile pentru care ne-am îndepărtat unul de altul!
Te îndreptățesc să primești ceea ce ți se cuvine cu adevărat și eliberez toate
valorile care nu îmi aparțin!
Renunț! Renunț! Renunț!”
PUTEREA CUNOAȘTERII 169

Repetați intonațiile de trei ori, iar apoi treceți la aplicarea intonației emoționale:
„Renunț.”
Această invocație se emite timp de minim 5 minute.
Liderul de grup emite următoarele invocații, iar grupul îl urmează intonând:
„Primesc cu pace și iubire infinită tot ce este mai bun, mai sănătos din acest
univers!
Primesc! Primesc!”
Repetați afirmaţiile de trei ori.
La fel ca în celelalte situații, la finalul acestei etape se va emite invocația
preponderent emoțională „Primesc”, timp de 5 minute.
În tot acest timp, imaginați-vă că primiți în voi cele mai frumoase daruri ale vieții.

4. Mulțumirea.
Liderul de grup emite următoarele invocații, iar grupul îl urmează intonând :
„Facă-se voia ta, Doamne! Facă-se voia ta, Doamne!
Facă-se voia ta, Doamne!
Amin! Amin! Amin! ”
Invocațiile se vor repeta de trei ori.
Timp de 5 minute se va intona invocația emoțională :
„Mulțumesc, Doamne! Amin!”

C. Expandarea cunoașterii
În cadrul celei de-a treia etape, unul dintre participanți va ține o conferință în care
va prezenta o temă de coaching de larg interes.
După prezentarea temei de coaching, participanții vor lua cuvântul, comentând
atât tema expusă de coach, cât și pe alte teme de larg interes.
La finalul întâlnirii, opțional, participanții se îmbrățișează și își mulțumesc pentru
sprijinul reciproc pe care și l-au acordat în terapia cunoașterii.
PUTEREA CUNOAȘTERII 170

Desenele din lucrare au fost realizate de


Călin Alexandru Sorin
grafician